Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Revisited insights into charge storage mechanisms in electrochemical capacitors with Li2SO4-based electrolyte

Autorzy

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Energy Storage Materials

Rocznik: 2019 | Tom: vol. 22

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • electrochemical capacitors
  • aqueous electrolyte
  • activated carbon
  • operando techniques
Strony (od-do)

1 - 14

DOI

10.1016/j.ensm.2019.08.005

URL

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405829719309183

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

200

Impact Factor

16,280