Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

How to accurately assess surfactant biodegradation-impact of sorption on the validity of results

Autorzy

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Applied Microbiology and Biotechnology

Rocznik: 2020 | Tom: vol. 104

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • activated sludge
  • Bacillus cereus
  • biodegradation
  • Pseudomonas putida
  • Saccharomyces cerevisiae
  • sorption
  • surfactant
Data udostępnienia online

15.11.2019

Strony (od-do)

1 - 12

DOI

10.1007/s00253-019-10202-9

URL

https://doi.org/10.1007/s00253-019-10202-9

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

100 [Lista 2019]

Impact Factor

3,670 [Lista 2018]