Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Redefining the purpose, goals and methods of disinfection in contemporary water supply systems

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Wariant tytułu

PL Redefinicja celu i metod dezynfekcji we współczesnych systemach zaopatrzenia w wodę

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Archives of Environmental Protection

Rocznik: 2020 | Tom: vol. 46 | Numer: no. 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • monitoring
  • disinfection
  • water conservation
  • water safety
  • multiple barriers
Strony (od-do)

85 - 92

DOI

10.24425/aep.2020.132529

URL

http://czasopisma.pan.pl/dlibra/publication/132529

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja autorska

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

100 [Lista 2019]

Impact Factor

1,775 [Lista 2019]