Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Microwave-assisted synthesis of a TiO2-CuO heterojunction with enhanced photocatalytic activity against tetracycline

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ S ] student | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Applied Surface Science

Rocznik: 2020 | Tom: vol. 520

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • titania
  • copper(II) oxide
  • microwave-assisted synthesis
  • heterojunction
  • z-scheme
  • photocatalysis
Data udostępnienia online

18.04.2020

Strony (od-do)

146344-1 - 146344-16

DOI

10.1016/j.apsusc.2020.146344

URL

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169433220311016?via%3Dihub

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

inne

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

140 [Lista 2019]

Impact Factor

6,182 [Lista 2019]