Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Monitoring of MV Cable Screens, Cable Joints and Earthing Systems Using Cable Screen Current Measurements

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.2] Automatyka, elektronika i elektrotechnika
[2.9] Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Energies

Rocznik: 2020 | Tom: vol. 13 | Numer: no. 13

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • earthing/grounding system
  • cable screen
  • quasi-dynamic simulation
  • advanced metering infrastructure (AMI)
  • cable joint
Data udostępnienia online

03.07.2020

Strony (od-do)

3438-1 - 3438-26

DOI

10.3390/en13133438

URL

https://www.mdpi.com/1996-1073/13/13/3438

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

140 [Lista 2019]

Impact Factor

2,702 [Lista 2019]