Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Book

Download file Download BibTeX

Title

Jubileusz pięćdziesięciolecia Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej 1970-2020

Editors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.7] Civil engineering and transport

Year of publication

2020

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish

Place

Poznań, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Publisher name from the Ministry list

Politechnika Poznańska

Date of publication

2020

Number of pages

235

ISBN

978-83-7775-609-6

eISBN

978-83-7775-674-4

DOI

10.21008/b.978-83-7775-674-4

URL

https://wydawnictwo.put.poznan.pl/books/isbn_978-83-7775-674-4

Chapters
Fundamenty strategii kształtowania inteligentnych materiałów i nawierzchni drogowych oraz lotniskowych (p. 163-171)
Współczesne problemy budownictwa mostowego (p. 172-181)
Badania obciążonych elementów nawierzchni i podtorza oraz układów torowych wraz z infrastrukturą kolejową (p. 183-203)
Badania gruntów i skał oraz fundamentowanie w złożonych warunkach geologiczno-inżynierskich (p. 204-222)
Modelowanie, technologia pomiarów i monitoring w dorobku badawczym Zakładu Geodezji (p. 223-235)
License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Open Access Mode

open repository

Open Access Text Version

final published version

Full text of book

Download file

Access level to full text

public

Total point value of monograph

80

Total point value for editor

20

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.