Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Development and mechanical properties of agomelatine-loaded hydrogels for depression

Authors

[ 1 ] Instytut Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.7] Materials engineering
[2.8] Mechanical engineering
[6.5] Chemical sciences

Title variant

PL Otrzymywanie i właściwości mechaniczne hydrożeli z agomelatyną do zastosowania w leczeniu depresji

Year of publication

2022

Chapter type

abstract

Publication language

english

Keywords
EN
  • agomelatine
  • depression
  • hydrogel
  • rheology
  • texture
PL
  • agomelatyna
  • depresja
  • hydrożel
  • reologia
  • tekstura
Abstract

EN Depression is one of the most common mental disorders. It affects not only the patient, but is also of great social importance. Agomelatine (AGM) acts on melatonin and serotonin receptors. It is successfully used in treatment of depression, but its low bioavailability after oral administration is a significant inconvenience [1]. Transdermal route may be a response to that problem but was not widely researched so far [2]. The presented research aimed at development of the composition and evaluation of the mechanical properties of gels containing AGM for skin application. In subsequent studies, the gels will be used for comparison with a microneedle (MN) transdermal systems containing AGM.

PL Depresja jest jednym z najczęstszych zaburzeń psychicznych. Dotyka ona nie tylko na pacjenta, ale ma również ogromne znaczenie społeczne. Agomelatyna (AGM) oddziałuje na receptory melatoninowe i serotoninowe. Jest z powodzeniem stosowana w leczeniu depresji, jednak jej niska biodostępność po podaniu doustnym stanowi istotny problem [1]. Transdermalna droga podania może stanowić rozwiązanie problemu, jednak do tej pory nie została szeroko przebadana [2]. Prezentowane badania miały na celu opracowanie składu i ocenę właściwości mechanicznych żeli zawierających AGM przeznaczonych do aplikacji na skórę. W kolejnych badaniach żele posłużą do porównania z transdermalnymi systemami mikroigłowymi (MN) zawierającymi AGM.

Pages (from - to)

129 - 130

Book

NEW TRENDS in Polish and global pharmacy: Science, business, and modern education

Presented on

NEW TRENDS in Polish and global pharmacy: Science, business, and modern education, 29-30.09.2022, Poznań, Polska

Copyrights to the institution

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.