Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Biodegradacja wybranych cieczy jonowych przez środowiskowe konsorcja bakteryjne

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ rozdziału ---
Język publikacji

polski

Książka

VIII Sympozjum Czwartorzędowe Sole Amoniowe i Obszary ich Zastosowania nt: Ciecze jonowe - od syntezy przez właściwości do aplikacji

Zaprezentowany na

VIII Sympozjum Czwartorzędowe Sole Amoniowe i Obszary ich Zastosowania, 1-3.07.2013, Poznań, Poland