Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

mgr inż. Natalia Wierzbicka

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Technologii Mechanicznej

E-mail

natalia.wierzbicka@put.poznan.pl

Telefon

61 665 22 03

ORCID

0000-0002-4862-6534

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 75%
2.4 Inżynieria biomedyczna: 25%

Raporty (4)