Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Opracowanie metod łączenia elementów strukturalnych bez wprowadzania naprężeń termicznych. Wykonanie badania wytrzymałościowego oraz badań nieniszczących (badania ultradźwiękowe) w celu określenia wytrzymałości połączenia a co za tym idzie jego jakości dla elementów zoptymalizowanych i wykonanych w technologiach przyrostowych, połączonych z profilami aluminiowymi - określenie dopuszczalnych naprężeń dla danego węzła

Authors

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r2902_2022

Keywords
PL
  • optymalizacja topologiczna
  • lekkie konstrukcje o wysokiej wytrzymałości
  • biomimetyczna optymalizacja strukturalna
Date

05.05.2022

Language

english | polish

Number of pages or volume of work

24

Type of work

research report

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.