Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Opracowanie metod łączenia elementów strukturalnych bez wprowadzania naprężeń termicznych. Opracowanie karty technologicznej stanowiącej podstawę do łączenia elementów wykonanych technologią przyrostową w węzły konstrukcyjne, zawierające technologię łączenia, w pełnym zakresie – sposób formowania i przygotowania powierzchni klejonych, rodzaj stosowanego kleju, obszar jego nakładania oraz warunki środowiskowe: temperatura i wilgotność

Authors

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r3100_2022

Keywords
PL
  • optymalizacja topologiczna
  • lekkie konstrukcje o wysokiej wytrzymałości
  • biomimetyczna optymalizacja strukturalna
Date

26.07.2022

Language

polish

Number of pages or volume of work

22

Type of work

research report

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.