Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Opracowanie metod łączenia elementów strukturalnych bez wprowadzania naprężeń termicznych: opracowanie kryteriów, jakie powinny być spełnione przy technologii klejenia i nitowania bezotworowego na etapie łączenia materiałów wykonanych technologią druku 3D w kontekście ich pracy w węźle strukturalnym

Authors

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r3279_2022

Keywords
PL
  • optymalizacja topologiczna
  • lekkie konstrukcje o wysokiej wytrzymałości
  • biomimetyczna optymalizacja strukturalna
Date

21.09.2022

Language

polish

Number of pages or volume of work

20

Type of work

research report

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.