Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Implementacja i weryfikacja algorytmów w pakiet narzędzi generujących gotowe rozwiązania w oparciu o zdefiniowane założenia / Implementacja modyfikacji algorytmów uwzględniających specyfikę wytwarzania addytywnego, rodzaj materiału stosowany w takiej technologii wytwarzania oraz specyfikę procesu łączenia węzłów strukturalnych

Authors

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r3280_2022

Keywords
PL
  • optymalizacja topologiczna
  • lekkie konstrukcje o wysokiej wytrzymałości
  • biomimetyczna optymalizacja strukturalna
Date

21.09.2022

Language

polish

Number of pages or volume of work

12

Type of work

research report

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.