Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Raport z badań dotyczący opracowania technologii wytwarzania i nakładania powłok superhydrofobowych na elementy konstrukcyjne BSP, dzięki którym elementy będą charakteryzować się zdolnością do działania przeciwoblodzeniowego oraz samooczyszczenia

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r692_2020

Słowa kluczowe
PL
  • powłoki lakiernicze
  • właściwości hydrofobowo/hydrofilowe
  • efekt samoczyszczący
  • skaningowa mikroskopia elektronowa
  • kąt zwilżania
  • zjawisko fotokatalizy
Data

23.01.2020

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

14

Typ dzieła

raport z badań