Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Opracowanie i analiza wyników badań – Trasa badawcza nr 1

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Napędów, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r826_2020

Słowa kluczowe
PL
  • BRT
  • autobus
  • napęd
Data

13.03.2020

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

7

Typ dzieła

raport z badań