Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawy doktorskie

 • -
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: autor = Ewa Andrzejewska, rodzaj = wszystkie rodzaje, jednostka = wszystkie jednostki organizacyjne, rozprawy doktorskie z lat 1960 - 2020, sortowanie według = daty obrony rozprawy doktorskiej od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (14)

 • 1.
  Fotopolimeryzacja tiol-en w cieczach jonowych / Anna Zgrzeba / prom. Ewa Andrzejewska (WTCH), rec. Henryk Galina, Ewa Schab-Balcerzak - Poznań, Polska, 2018 - 211 s.

  Rozprawa doktorska
 • 2.
  Polimery hybrydowe i kompozyty polimerowe zawierające funkcjonalizowane poliedryczne oligomeryczne silseskwioksany / Dawid Mateusz Prządka / prom. Ewa Andrzejewska (WTCH), rec. Maciej Heneczkowski, Marian Zaborowski - Poznań, Polska, 2014 - 228 s.

  Rozprawa doktorska
 • 3.
  Światłoutwardzalne stałe elektrolity polimer - ciecz jonowa / Agata Ewa Dembna / prom. Ewa Andrzejewska (WTCH), rec. Aleksander Ciszewski (WTCH), Andrzej W. Trochimczuk - Poznań, Polska, 2014 - 211 s.

  Rozprawa doktorska
 • 4.
  Struktura i właściwości mieszanin biodegradowalnego poliestru z poliolefinami / Katarzyna Sobocińska / prom. Józef Garbarczyk (WTCH), rec. Ewa Andrzejewska (WTCH), Paweł Łukasz Sajkiewicz - Poznań, Polska, 2011 - 114 s.

  Rozprawa doktorska
 • 5.
  Materiały kompozytowe polimer/krzemionka utwardzane światłem / Mariola Sądej-Bajerlein / prom. Ewa Andrzejewska (WTCH), rec. Teofil Jesionowski (WTCH), Barbara Gawdzik - Poznań, Polska, 2011 - 214 s.

  Rozprawa doktorska
 • 6.
  Fotopolimeryzacja w obecności cieczy jonowych / Małgorzata Podgórska-Golubska / prom. Ewa Andrzejewska (WTCH), rec. Aleksander Ciszewski (WTCH), Andrzej W. Trochimczuk - Poznań, Polska, 2010 - 214 s.

  Rozprawa doktorska
 • 7.
  Badania kinetyki fotopolimeryzacji oraz dynamiki molekularnej układów dwuskładnikowych / Agnieszka Marcinkowska (WTCH) / prom. Ewa Andrzejewska (WTCH), rec. Jerzy Pączkowski, Stanisław H. Kucharski - Poznań, Polska, 2007 - 206 s.

  Rozprawa doktorska
 • 8.
  Stabilność i właściwości reologiczne wodnych dyspersji ksylenowych roztworów wybranych kopolimerów akrylowych / Anna Zalewska / prom. Edwin Makarewicz, rec. Ewa Andrzejewska (WTCH), Jerzy Pączkowski - Poznań, Polska, 2007 - 146 s.

  Rozprawa doktorska
 • 9.
  Fotoinicjowana polimeryzacja rodnikowa mieszanin metakrylan/polioksyalkilenodiol / Monika Janaszczyk / prom. Ewa Andrzejewska (WTCH), rec. Henryk Galina, Adam Voelkel (WTCH) - Poznań, Polska, 2007 - 228 s.

  Rozprawa doktorska
 • 10.
  Zastosowanie metod analizy fazy nadpowierzchniowej do oznaczania związków wydzielanych z wypełnień dentystycznych / Rafał Rogalewicz / prom. Adam Voelkel (WTCH), rec. Ewa Andrzejewska (WTCH), Bogusław Buszewski - Poznań, Polska, 2006 - 196 s.

  Rozprawa doktorska
 • 11.
  Reomertyczna i strukturalna analiza procesu żelowania nieplastyfikowanego polichlorku winylu / Joanna Tomaszewska / prom. Tomasz Sterzyński (WTCH), rec. Marek Kozłowski, Ewa Andrzejewska (WTCH) - Poznań, Polska, 2005 - 204 s.

  Rozprawa doktorska
 • 12.
  Fotoinicjowana kopolimeryzacja z sieciowaniem monomerów metakrylowych / Elżbieta Socha / prom. Ewa Andrzejewska (WTCH), rec. Stanisław Kucharski, Henryk Galina - Poznań, Polska, 2005 - 165 s.

  Rozprawa doktorska
 • 13.
  Fotopolimeryzacja wielofunkcyjnych (met)akrylanów w obecności aromatycznych tioli / Dorota Zych-Tomkowiak / prom. Ewa Andrzejewska (WTCH), rec. Stefan Paszyc, Mirosław Gibas - Poznań, Polska, 2003 - 178 s.

  Rozprawa doktorska
 • 14.
  Charakterystyka oddziaływań polimer-napełniacz metodą odwróconej chromatografii gazowej / Kasylda Milczewska (WTCH) / prom. Adam Voelkel (WTCH), rec. Marian Zaborski, Ewa Andrzejewska (WTCH) - Poznań, Polska, 2001 - 151 s.

  Rozprawa doktorska