Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Publikacje

 • -
 • Publikacje do 2012
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: autor = Katarzyna Staszak, jednostka = wszystkie jednostki organizacyjne, typ = wszystkie rodzaje, dyscyplina = wszystkie dyscypliny, publikacje z lat 2013 - 2020, sortowanie według = daty publikacji od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (76)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS
 • 1.
  Hydrometallurgical recovery of cobalt(II) from spent industrial catalysts / Zuzanna Wiecka (WTCH), Martyna Rzelewska-Piekut (WTCH), Ryszard Cierpiszewski, Katarzyna Staszak (WTCH), Magdalena Regel-Rosocka (WTCH) // Catalysts - 2020, vol. 10, iss. 1, s. 61-1-61-13

  100 3,444
 • 2.
  Study of surface properties of aqueous solutions of sodium dodecyl sulfate in the presence of hydrochloric acid and heavy metal ions / Anna Wołowicz, Katarzyna Staszak (WTCH) // Journal of Molecular Liquids - 2020, vol. 299, s. 112170-1-112170-16

  100 4,561
 • 3.
  Analiza i modelowanie procesu wydzielania metali z fazy wodnej w układzie pseudoemulsyjnym z zastosowaniem modułów membranowych typu Hollow Fiber / Katarzyna Staszak (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH), Maciej Staszak (WTCH), M. Teresa A. Reis, M. Rosinda C. Ismael // W: Drugie Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej PAIC 2019 : recenzowane materiały konferencyjne : Zaniemyśl, 16-17 września 2019 - Poznań, Polska : Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 127-128

  20
 • 4.
  Effect of amphoteric surfactants on surface and wetting properties of hand dishwashing liquids / Dobrawa Kwaśniewska, Daria Wieczorek, Katarzyna Staszak (WTCH) // Polish Journal of Cosmetology - 2019, vol. 22, iss. 4, s. 301-304

  5
 • 5.
  Functional properties of intimate hygiene liquids composed on the various ingredients of base composition / Daria Wieczorek, Dobrawa Kwaśniewska, Katarzyna Staszak (WTCH), Artur Seweryn, Julia Szulczyńska, Martyna Matuszkiewicz // W: Current trends in quality science : quality and innovation of non-food products / red. Patrycja Wojciechowska, Katarzyna Michocka - Poznań, Polska : Sieć Badawcza Łukasiewicz- Instytut Technologii Eksploatacji, 2019 - s. 103-114

  5
 • 6.
  Lanthanides and tissue engineering strategies for bone regeneration / Karolina Wieszczycka (WTCH), Katarzyna Staszak (WTCH), Marta J. Woźniak-Budych, Stefan Jurga // Coordination Chemistry Reviews - 2019, vol. 388, s. 248-267

  200 13,476
 • 7.
  Lanthanides complexes – chiral sensing of biomolecules / Katarzyna Staszak (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH), Valentina Marturano, Bartosz Tylkowski // Coordination Chemistry Reviews - 2019, vol. 397, s. 76-90

  200 13,476
 • 8.
  Nowe ekstrahenty z grupy pochodnych pirydyny jako nośniki platynowców w układzie membranowym / Karolina Wieszczycka (WTCH), Katarzyna Staszak (WTCH), M. Teresa A. Reis, M. Rosinda C. Ismael // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 102-103

  20
 • 9.
  Quality of hair shampoos differing in the type of basic surfactant / Dobrawa Kwaśniewska, Daria Wieczorek, Katarzyna Staszak (WTCH), Michalina Woszczek // Problemy Jakości - 2019, nr 4, s. 21-24

  5
 • 10.
  Static sorption of heavy metal ions on ion exchanger in the presence of sodium dodecylbenzenesulfonate / Anna Wołowicz, Katarzyna Staszak (WTCH), Zbigniew Hubicki // Adsorption - 2019, vol. 25, iss. 3, s. 393-404

  70 1,731
 • 11.
  Synthesis, surface and antimicrobial activity of new lactose-based surfactants / Katarzyna Michocka, Katarzyna Staszak (WTCH), Daniela Gwiazdowska, Daria Wieczorek // Molecules - 2019, vol. 24, iss. 21, s. 24214010-1-24214010-14

  100 3,060
 • 12.
  Usuwanie jonów miedzi(II) z roztworów wodnych techniką ultrafiltracji micelarnej / Anna Wołowicz, Katarzyna Staszak (WTCH), Zbigniew Hubicki // W: Fizykochemia granic faz : metody instrumentalne : abstrakty / red. Witold Zawadzki, Małgorzata Wiśniewska, Agnieszka Nosal-Wiercińska - Lublin, Polska : Petit Skład-Druk-Oprawa, 2019 - s. 59

 • 13.
  Wpływ pH i składu wodnych roztworów odpadowych na strukturę kompleksów metali / Małgorzata Janiszewska (WTCH), Aleksandra Kadłubowicz (WTCH), Katarzyna Staszak (WTCH), Magdalena Regel-Rosocka (WTCH) // W: Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości / red. Zbigniew Hubicki - Lublin, Polska : Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2019 - s. 389-391

  20
 • 14.
  Wpływ składu odpadowych roztworów wodnych na ekstrakcję jonów metali / Małgorzata Janiszewska (WTCH), Zuzanna Wiecka (WTCH), Aleksandra Kadłubowicz (WTCH), Katarzyna Staszak (WTCH), Magdalena Regel-Rosocka (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 119-121

  20
 • 15.
  Zintegrowany proces odzysku metali z roztworów odpadowych / Aleksandra Kadłubowicz (WTCH), Małgorzata Janiszewska (WTCH), Magdalena Regel-Rosocka (WTCH), Katarzyna Staszak (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 49-50

  20
 • 16.
  Badanie aktywności powierzchniowej układów zawierających anionowy związek powierzchniowo czynny dodecylosiarczan(VI) sodu (SDS) w obecności kwasu chlorowodorowego (HCl) i jonów miedzi(II) / Anna Wołowicz, Katarzyna Staszak (WTCH), Zbigniew Hubicki // W: Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości / red. Zbigniew Hubicki - Lublin, Polska : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2018 - s. 554-565

  20
 • 17.
  Badanie transportu jonów metali w wybranych układach separacyjnych / Martyna Rzelewska-Piekut (WTCH), Małgorzata Janiszewska (WTCH), Katarzyna Staszak (WTCH), Magdalena Regel-Rosocka (WTCH) // Przemysł Chemiczny - 2018, t. 97, nr 12, s. 2045-2049

  15 0,428
 • 18.
  Badanie transportu jonów metali w wybranych układach separacyjnych / Martyna Rzelewska-Piekut (WTCH), Małgorzata Janiszewska (WTCH), Katarzyna Staszak (WTCH), Magdalena Regel-Rosocka (WTCH) // W: X Poznańska Konferencja Naukowa „Chemia - nauka i przemysł", Poznań, 30 listopada 2018r. : materiały konferencyjne - Poznań, Polska : Cursiva, 2018 - s. 254-256

 • 19.
  Chemical and petrochemical industry / Katarzyna Staszak (WTCH) // Physical Sciences Reviews - 2018, vol. 3, iss. 4, s. 1-28

  5
 • 20.
  Chemical and petrochemical industry / Katarzyna Staszak (WTCH) // W: Metals in wastes / red. Karolina Wieszczycka (WTCH), Bartosz Tylkowski, Katarzyna Staszak (WTCH) - Berlin, Germany Boston, United States : De Gruyter, 2018 - s. 181-220

  20
 • 21.
  Determination of critical micelle concentration of sodium dodecylbenzenesulfonate in the presence of strong electrolyte and heavy metal ions as preliminary tests for investigations of heavy metal ions sorption in the presence of anionic surfactants / Anna Wołowicz, Katarzyna Staszak (WTCH), Zbigniew Hubicki // W: Tenth International Symposium Effects of Surface Heterogeneity in Adsorption, Catalysis and related Phenomena : ISSHAC-10, 27-31 August 2018, Lublin, Poland : book of abstracts - Lublin, Polska , 2018 - s. 152

 • 22.
  Effect of N-dodecyl-N-(propylpiperydinium-3-sulfonate) on usage properties of liquid soaps for sensitive skin / Emilia Klimaszewska, Daria Wieczorek, Małgorzata Zięba, Anna Małysa, Katarzyna Staszak (WTCH), Dobrawa Kwaniewska, Katarzyna Adamczyk, Katarzyna Drzymała, Adam Dobrowolski // Tenside Surfactants Detergents - 2018, vol. 55, no. 6, s. 439-446

  20 0,748
 • 23.
  Effect of surfactant compositions on some usage properties of intimate hygiene washes / Daria Wieczorek, Katarzyna Staszak (WTCH), Dobrawa Kwaśniewska, Martyna Matuszkiewicz // W: Selected problems of cosmetics and household chemistry products quality / red. Ryszard Zieliński, Jerzy Żuchowski, Tomasz Wasilewski - Radom, Polska : Uniwersytet Technologiczno Humanistyczny w Radomiu, 2018 - s. 107-116

  20
 • 24.
  Effect of the presence of anionic surfactants and their chemical structure on heavy metal ions removal by sorption / Anna Wołowicz, Katarzyna Staszak (WTCH), Zbigniew Hubicki // W: XVI Polish - Ukrainian Symposium : Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and their technological applications / red. E.V. Aksenenko, R. Leboda, B. Charmas, Yu. I. Tarasevich - Lublin, Polska : Faculty of Chemistry UMCS, 2018 - s. 187

 • 25.
  Energy industry / Katarzyna Staszak (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH) // W: Metals in wastes / red. Karolina Wieszczycka (WTCH), Bartosz Tylkowski, Katarzyna Staszak (WTCH) - Berlin, Germany Boston, United States : De Gruyter, 2018 - s. 105-139

  20
 • 26.
  Energy industry / Katarzyna Staszak (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH) // Physical Sciences Reviews - 2018, vol. 3, iss. 5, s. 1-22

  5
 • 27.
  Hydrometallurgical recovery of Cobalt(II) from leaching effluents / Małgorzata Janiszewska (WTCH), Andrea Arguillarena, Magdalena Wajs (WTCH), Katarzyna Staszak (WTCH), Magdalena Regel-Rosocka (WTCH) // W: Proceedings of the Vth International Conference on Methods and Materials for Separation Processes / red. Anna Jakubiak-Marcinkowska, Andrzej W. Trochimczuk - Wrocław, Polska : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2018 - s. 48-49

  20
 • 28.
  Hydrometalurgiczny odzysk kobaltu(II) z roztworów po ługowaniu / Małgorzata Janiszewska (WTCH), Katarzyna Staszak (WTCH), Magdalena Regel-Rosocka (WTCH) // W: X Poznańska Konferencja Naukowa „Chemia - nauka i przemysł", Poznań, 30 listopada 2018r. : materiały konferencyjne - Poznań, Polska : Cursiva, 2018 - s. 198-199

 • 29.
  Membrane processes / Katarzyna Staszak (WTCH) // W: Chemical synergies : from the lab to in silico modelling / red. Nuno A.G. Bandeira, Bartosz Tylkowski: De Gruyter, 2018 - s. 231-259

  20
 • 30.
  Metals in wastes / Magdalena Regel-Rosocka (WTCH), Martyna Rzelewska (WTCH), Maciej Staszak (WTCH), Katarzyna Staszak (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH), M. Teresa A. Reis, M. Rosinda C. Ismael, Daria Wieczorek, Dobrawa Kwaśniewska / red. Karolina Wieszczycka (WTCH), Bartosz Tylkowski, Katarzyna Staszak (WTCH) - Berlin, Germany Boston, United States : De Gruyter, 2018 - 286 s.

  80
 • 31.
  Metals in wastes preface / Karolina Wieszczycka (WTCH), Bartosz Tylkowski, Katarzyna Staszak (WTCH) // W: Metals in wastes / red. Karolina Wieszczycka (WTCH), Bartosz Tylkowski, Katarzyna Staszak (WTCH) - Berlin, Germany Boston, United States : De Gruyter, 2018 - s. 5

 • 32.
  Static sorption of heavy metal ions on ion exchanger in the presence of sodium dodecylbenzenesulfonate / Anna Wołowicz, Katarzyna Staszak (WTCH), Zbigniew Hubicki // W: Tenth International Symposium Effects of Surface Heterogeneity in Adsorption, Catalysis and related Phenomena : ISSHAC-10, 27-31 August 2018, Lublin, Poland : book of abstracts - Lublin, Polska , 2018 - s. 153

 • 33.
  Studies of heavy metal ions removal efficiency in the presence of anionic surfactant using ion exchangers / Anna Wołowicz, Katarzyna Staszak (WTCH), Zbigniew Hubicki // W: The 20th International Research Conference Proceedings : September 03-04, 2018 Prague Czechia, International Scholarly and Scientific Research and Innovation, 2018 - s. 1

 • 34.
  Study of surface properties of aqueous solutions of sodium dodecyl sulfate in the presence of hydrochloric acid and cobalt(II), copper(II), nickel(II), zinc(II) metal ions / Anna Wołowicz, Katarzyna Staszak (WTCH), Zbigniew Hubicki // W: XVI Polish - Ukrainian Symposium : Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and their technological applications / red. E.V. Aksenenko, R. Leboda, B. Charmas, Yu. I. Tarasevich - Lublin, Polska : Faculty of Chemistry UMCS, 2018 - s. 188

 • 35.
  Surfaktanty – niewidoczne dla oczu, a wszechobecne w naszym życiu. Efektywność usuwania jonów metali ciężkich metodą sorpcji w obecności surfaktantów anionowych / Anna Wołowicz, Katarzyna Staszak (WTCH), Zbigniew Hubicki // W: Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości / red. Zbigniew Hubicki - Lublin, Polska : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2018 - s. 549-553

  20
 • 36.
  Usuwanie kwasu siarkowego(VI) z wodnych roztworów odpadowych w procesie dializy dyfuzyjnej / Małgorzata Janiszewska (WTCH), Magdalena Wajs (WTCH), Katarzyna Staszak (WTCH), Magdalena Regel-Rosocka (WTCH) // W: Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości / red. Zbigniew Hubicki - Lublin, Polska : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2018 - s. 400-402

  20
 • 37.
  Wpływ kompozycji surfaktantów na niektóre właściwości użytkowe płynów do higieny intymnej / Daria Wieczorek, Katarzyna Staszak (WTCH), Dobrawa Kwaśniewska, Martyna Matuszkiewicz // W: Selected problems of cosmetics and household chemistry products quality / red. Ryszard Zieliński, Jerzy Żuchowski, Tomasz Wasilewski - Radom, Polska : Uniwersytet Technologiczno Humanistyczny w Radomiu, 2018 - s. 107-116

  20
 • 38.
  Artificial metalloenzymes as catalysts in non-natural compounds synthesis / Karolina Wieszczycka (WTCH), Katarzyna Staszak (WTCH) // Coordination Chemistry Reviews - 2017, vol. 351, s. 160-171

  50 14,499
 • 39.
  Badania nad syntezą i funkcjonalizacją stabilizowanych sulfobetainami nanocząstek tlenku miedzi. / Marta J. Woźniak-Budych, Łucja Przysiecka, Barbara M. Maciejewska, Daria Wieczorek, Katarzyna Staszak (WTCH), Marcin Jarek, Teofil Jesionowski (WTCH), Stefan Jurga // W: BioOrg 2017 - II Ogólnopolskie Seminarium Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, Poznań. Materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska, 2017 - s. 68

 • 40.
  Current trends in commodity science : cosmetic products development / Emilia Klimaszewska, Małgorzata Kucia, Elżbieta Bielak, Henryk Szymusiak, Katarzyna Michocka, Ryszard Zieliński, Maciej Krajewski, Anna Jastrzębska, Dominik Czerwonka, Anna Serafin, Jerzy Żuchowski, Tomasz Wasilewski, Katarzyna Sarna, Artur Seweryn, Mano De Barros Sanches, Anna Kanios, Daria Wieczorek, Dobrawa Kwaśniewska, Katarzyna Staszak (WTCH), Adam Dobrowolski, Małgorzata Zięba, Angelika Czoszyk, Katarzyna Michocka, Katarzyna Wybieralska, Zofia Nizioł-Łukaszewska, Paweł Osika, Edyta Szmuc, Paulina Malinowska, Justyna Kiewlicz, Małgorzata Kowalska, Magdalena Woźniak, Sławomir Janas, Emilia Kilijanek / red. Daniela Gwiazdowska, Katarzyna Marchwińska - Poznań, Polska : Faculty of Commodity Science Poznan University of Economics and Business, 2017 - 240 s.

  80
 • 41.
  Effect of amphoteric surfactant on surface and antimicrobial properties of liquid soap / Daria Wieczorek, Dobrawa Kwaśniewska, Katarzyna Staszak (WTCH), Adam Dobrowolski // W: Current trends in commodity science : cosmetic products development / red. Daniela Gwiazdowska, Katarzyna Marchwińska - Poznań, Polska : Faculty of Commodity Science Poznan University of Economics and Business, 2017 - s. 138-150

  20
 • 42.
  Facile synthesis of sulfobetaine-stabilized Cu2O nanoparticles and their biomedical potential / Marta J. Woźniak-Budych, Łucja Przysiecka, Barbara M. Maciejewska, Daria Wieczorek, Katarzyna Staszak (WTCH), Marcin Jarek, Teofil Jesionowski (WTCH), Stefan Jurga // ACS Biomaterials Science & Engineering - 2017, vol. 3, iss. 12, s. 3183-3194

  15 4,432
 • 43.
  Interfacial activity of pyridine extractants in model extraction system / Aleksandra Wojciechowska (WTCH), Irmina Wojciechowska (WTCH), Milena Kowalczyk (WTCH), Katarzyna Staszak (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH) // W: Proceedings of ISEC 2017 - Piscataway, New Jersey, Stany Zjednoczone : IEEE, 2017 - s. 165-169

  20
 • 44.
  Membrane processes / Katarzyna Staszak (WTCH) // Physical Sciences Reviews - 2017, vol. 2, iss.12

  5
 • 45.
  N-alkoksypirydynokarboksyimidoamidy – synteza nowych związków o charakterze amfifilowym / Irmina Wojciechowska (WTCH), Katarzyna Staszak (WTCH), Przemysław Aksamitowski (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH) // W: BioOrg 2017 - II Ogólnopolskie Seminarium Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, Poznań. Materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska, 2017 - s. 411-412

  20
 • 46.
  Podstawy technologii chemicznej i inżynierii reaktorów. Część I. / Krzysztof Alejski (WTCH), Ireneusz Miesiąc (WTCH), Krystyna Prochaska (WTCH), Magdalena Regel-Rosocka (WTCH), Anna Sobczyńska (WTCH), Jacek Staniewski (WTCH), Katarzyna Staszak (WTCH), Maciej Staszak (WTCH), Maciej Wiśniewski (WTCH) / red. Maciej Wiśniewski (WTCH), Krzysztof Alejski (WTCH) - Poznań, Polska : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2017 - 152 s.

  80
 • 47.
  Podstawy technologii chemicznej i inżynierii reaktorów. Część II / Krzysztof Alejski (WTCH), Ireneusz Miesiąc (WTCH), Krystyna Prochaska (WTCH), Magdalena Regel-Rosocka (WTCH), Anna Sobczyńska (WTCH), Jacek Staniewski (WTCH), Katarzyna Staszak (WTCH), Maciej Staszak (WTCH), Maciej Wiśniewski (WTCH) / red. Maciej Wiśniewski (WTCH), Krzysztof Alejski (WTCH) - Poznań, Polska : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2017 - 162 s.

  80
 • 48.
  Polymer engineering / Christina Acebo, Xavier Ramis, Angels Serra, Juliana Cota, Kamila Szałata, Tania Gumi, Raffaele Conte, Ilenia De Luca, Anna Valentino, Anna Di Salle, Anna Calarco, Francesco Riccitiello, Giafranco Peluso, Valentina Marturano, Pierfrancesco Cerruti, Veronica Ambrogi, Anna Trojanowska, Adrianna Nogalska, Ricard Garcia Valls, Marta Giamberini, Bartosz Tylkowski, Monissa Paderes, Deepak Ahirwal, Susana Fernandez Prieto, Karolina Wieszczycka (WTCH), Katarzyna Staszak (WTCH), Irene Tsibranska, Justyna Walkowiak-Kulikowska, Joanna Wolska, Henryk Koroniak, Ricard Garcia-Valls, Maciej Staszak (WTCH), Martyna Nowak, Łukasz Marciniak, Renata Jastrząb, Tomasz Runka (WFT), Lorenc Gavilà, Edgar J Güell, Biniam T. Maru, Francesc Medina, Magda Constanti / red. Bartosz Tylkowski, Karolina Wieszczycka (WTCH), Renata Jastrząb: De Gruyter, 2017 - 473 s.

  80
 • 49.
  Polymers in separation processes / Karolina Wieszczycka (WTCH), Katarzyna Staszak (WTCH) // Physical Sciences Reviews - 2017, vol. 2, iss. 5

  5
 • 50.
  Polymers in separation processes / Karolina Wieszczycka (WTCH), Katarzyna Staszak (WTCH) // W: Polymer engineering / red. Bartosz Tylkowski, Karolina Wieszczycka (WTCH), Renata Jastrząb: De Gruyter, 2017 - s. 235-276

  20
 • 51.
  Recovery of iron(III) from chloride solutions / Aleksandra Wojciechowska (WTCH), Irmina Wojciechowska (WTCH), Katarzyna Staszak (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH) // W: 6th European Young Engineers Conference / red. Bartosz Nowak, Łukasz Werner, Patrycja Wierzba - Warszawa, Polska : Faculty of Chemical and Process Engineering, Warsaw University of Technology, 2017 - s. 221-229

  20
 • 52.
  Recovery of zinc(II) from chloride solutions using pseudo-emulsion based hollow fiber strip dispersion with pyridineketoxime extractants / Katarzyna Staszak (WTCH), Aleksandra Wojciechowska, M. Teresa A. Reis, Irmina Wojciechowska, Karolina Wieszczycka (WTCH), M. Rosinda C. Ismael, Jorge M.R Carvalho // Separation and Purification Technology - 2017, vol. 177, s. 152-160

  40 3,927
 • 53.
  Sulfobetaine-stabilized copper oxide nanoparicles: synthesis and characterization / Marta J. Woźniak-Budych, Łucja Przysiecka, Barbara M. Maciejewska, Marcin Jarek, Daria Wieczorek, Katarzyna Staszak (WTCH), Stefan Jurga // W: NanoTech Poland International Conference & Exhibition, 1st-3rd June, Poznań, Poland, 2017 : Book of Abstracts, 2017 - s. 130

 • 54.
  Synthesis, Surface and Antimicrobial Activity of Piperidine-Based Sulfobetaines / Daria Wieczorek, Adam Dobrowolski, Katarzyna Staszak (WTCH), Dobrawa Kwaśniewska, Patrycja Dubek // Journal of Surfactants and Detergents - 2017, vol. 20, iss. 1, s. 151-158

  25 1,454
 • 55.
  Wetting properties of co-polymer thin films annealed at different conditions / Kamila Domin, Marta J. Woźniak-Budych, Katarzyna Staszak (WTCH), Emerson Coy, Stefan Jurga // W: NanoTech Poland International Conference & Exhibition, 1st-3rd June, Poznań, Poland, 2017 : Book of Abstracts, 2017 - s. 83

 • 56.
  Wykorzystanie metod spektroskopowych w ocenie wydajności procesu wydzielania jonów metali z roztworów wodnych z zastosowaniem ultrafiltracji micelarnej / Katarzyna Staszak (WTCH), Marta Rudalska (WTCH), Magdalena Wajs (WTCH) // W: Nauka i przemysł : metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości : praca zbiorowa / red. Zbigniew Hubicki - Lublin, Polska : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Chemii, 2017 - s. 607-610

  20
 • 57.
  Wykorzystanie spektrofotometrii UV/VIS w ocenie oddziaływań typu barwnik-surfaktant amfoteryczny / Katarzyna Staszak (WTCH), Daria Wieczorek // W: Nauka i przemysł : metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości : praca zbiorowa / red. Zbigniew Hubicki - Lublin, Polska : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Chemii, 2017 - s. 611-614

  20
 • 58.
  Removal of cobalt(II) and zinc(II) from sulphate solutions by means of extraction with sodium bis(2,4,4-trimethylpentyl)phosphinate (Na-Cyanex 272) / Magdalena Regel-Rosocka (WTCH), Katarzyna Staszak (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH), Anna Masalska (WTCH) // Clean Technologies and Environmental Policy - 2016, vol. 18, iss. 6, s. 1961-1970

  25
 • 59.
  Surface and Antimicrobial Activity of Sulfobetaines / Daria Wieczorek, Daniela Gwiazdowska, Katarzyna Staszak (WTCH), Ying-Lien Chen, Tang-Long Shen // Journal of Surfactants and Detergents - 2016, vol. 19, no. 4, s. 813-822

  25 1,450
 • 60.
  Zastosowanie metod ekstrakcyjnych w procesie odzysku cynku z roztworów odpadowych / Karolina Wieszczycka (WTCH), Magdalena Regel-Rosocka (WTCH), Katarzyna Staszak (WTCH), Aleksandra Wojciechowska (WTCH), M. Teresa A. Reis, M. Rosinda C. Ismael, M. Lurdes F. Gameiro, Jorge M.R Carvalho // Gospodarka Odpadami - 2016, nr 1, s. 24-26

 • 61.
  Application of Pseudo-emulsion Based Hollow Fiber Strip Dispersion (PEHFSD) for Recovery of Zn(II) / Katarzyna Staszak (WTCH), Karolina Wieszczyka (WTCH), Magdalena Regel-Rosocka (WTCH), Aleksandra Wojciechowska (WTCH), M. Teresa A. Reis, M. Rosinda C. Ismael, M. Lurdes F. Gameiro, Jorge M.R Carvalho // W: Proceedings of the IIIrd International Conference on Methods and Materials for Separation Process : Separation Science - Theory and Practice 2015 / red. Anna Jakubiak-Marcinkowska, Andrzej W. Trochimczuk - Wrocław, Poland : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2015 - s. 116

 • 62.
  Effect of Sodium Chloride on the Surface and Wetting Properties of Aqueous Solutions of Cocamidopropyl Betaine / Katarzyna Staszak (WTCH), Daria Wieczorek, Katarzyna Michocka // Journal of Surfactants and Detergents - 2015, vol. 18, no. 2, s. 321-328

  25 1,853
 • 63.
  Recovery of zinc(II) from chloride solutions using pseudo-emulsion based hollow fiber strip dispersion (PEHFSD) with 1-(3-pyridyl)undecan- 1-one oxime or tributylphosphate / Karolina Wieszczycka (WTCH), Magdalena Regel-Rosocka (WTCH), Katarzyna Staszak (WTCH), Aleksandra Wojciechowska (WTCH), M. Teresa A. Reis, M. Rosinda C. Ismael, M. Lurdes F. Gameiro, Jorge M.R Carvalho // Separation and Purification Technology - 2015, vol. 154, s. 204-210

  40 3,299
 • 64.
  Removal of fumaric acid from simulated and real fermentation broth / Katarzyna Staszak (WTCH), Marta Woźniak (WTCH), Magdalena Sottek, Zofia Karaś, Krystyna Prochaska (WTCH) // Journal of Chemical Technology and Biotechnology - 2015, Vol. 90, no. 3, s. 432-440

  30 2,738
 • 65.
  Surface activity of simple sulfobetaines / Dobrawa Kwaśniewska, Daria Wieczorek, Katarzyna Staszak (WTCH) // Towaroznawcze Problemy Jakości - 2015, no. 3(44), s. 122-131

  9
 • 66.
  Surface and antimicrobial properties of liquids composed on the basis of surfactants and plant extracts / Magdalena Andrzejewska, Daria Wieczorek, Daniela Gwiazdowska, Katarzyna Staszak (WTCH) // Polish Journal of Cosmetology - 2015, vol. 18, iss. 2, s. 145-148

  7
 • 67.
  Synthesis and interfacial activity of novel heterogemini sulfobetaines in aqueous solution / Dobrawa Kwaśniewska, Katarzyna Staszak (WTCH), Daria Wieczorek, Ryszard Zieliński // Journal of Surfactants and Detergents - 2015, vol. 18, no. 3, s. 477-486

  25 1,853
 • 68.
  Nanofiltration, bipolar electrodialysis and reactive extraction hybrid system for separation of fumaric acid from fermentation broth / Krystyna Prochaska (WTCH), Katarzyna Staszak (WTCH), Marta J. Woźniak-Budych, Magdalena Regel-Rosocka (WTCH), Michalina Adamczak, Maciej Wiśniewski (WTCH), Jacek Staniewski (WTCH) // Bioresource Technology - 2014, vol. 167, s. 219-225

  45 4,494
 • 69.
  Application of nanofiltration in the process of the separation of model fermentation broths components / Katarzyna Staszak (WTCH), Marta J. Woźniak, Zofia Karaś, Jacek Staniewski (WTCH), Krystyna Prochaska (WTCH) // Polish Journal of Chemical Technology - 2013, vol.15, no. 4, s. 1-4

  15 0,474
 • 70.
  Comparison of polymeric and ceramic membranes performance in the process of micellar enhanced ultrafiltration of cadmium(II) ions from aqueous solutions / Katarzyna Staszak (WTCH), Zofia Karaś, Karolina Jaworska // Chemical Papers - 2013, vol. 67, no. 4, s. 380-388

  20 1,193
 • 71.
  Computational Fluid Dynamics (CFD) Modelling of Porous, Ultrafiltration Membranes / Maciej Staszak (WTCH), Katarzyna Staszak (WTCH) // Journal of Membrane and Separation Technology - 2013, vol. 2, no. 1, s. 1-11

 • 72.
  Separation of dicarboxylic acid using mamofiltration, bipolar electrodialysis and reactive extraction operations / Magdalena Regel-Rosocka (WTCH), Michalina Adamczak, Zofia Karaś, Marta Woźniak, Katarzyna Staszak (WTCH), Krystyna Prochaska (WTCH), Maciej Wiśniewski // W: Proceedings of the IInd International Conference on methods and materials for separation processes: Separation Science - theory and practice 2013, Świrardów Zdrój, Poland, 9-13 June, 2013/ Wrocław University of Technology. Faculty of Chemistry / red. Anna Jakubiak-Marcinkowska, Andrzej W. Trochimczuk - Wrocław, Poland : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2013 - s. 167

 • 73.
  Separation of fermentation components by nanofiltration with ceramic and polymeric membranes / Marta J. Woźniak, Katarzyna Staszak (WTCH), Tomasz Boiński, Justyna Regiec, Jerzy Antczak, Krystyna Prochaska (WTCH) // W: Proceedings of the IInd International Conference on methods and materials for separation processes: Separation Science - theory and practice 2013, Świrardów Zdrój, Poland, 9-13 June, 2013/ Wrocław University of Technology. Faculty of Chemistry / red. Anna Jakubiak-Marcinkowska, Andrzej W. Trochimczuk - Wrocław, Poland : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2013 - s. 194

 • 74.
  Surface activity of selected sulfobetaine / Daria Wieczorek, Katarzyna Staszak (WTCH) // Towaroznawcze Problemy Jakości - 2013, nr 3, s. 124-132

  9
 • 75.
  Synthesis and interfacial activity of novel sulfobetaines in aqueous solutions / Katarzyna Staszak (WTCH), Daria Wieczorek, Ryszard Zieliński // Tenside Surfactants Detergents - 2013, nr 1, s. 45-51

  20 0,559
 • 76.
  Zastosowanie nanofiltracji w procesach separacji składników modelowych brzeczek fermentacyjnych / Katarzyna Staszak (WTCH), Marta Woźniak, Zofia Karaś, Jacek Staniewski (WTCH), Krystyna Prochaska (WTCH) // W: IX Konferencja Technologie Bezodpadowe I Zagospodarowanie Odpadów W Przemyśle i Rolnictwie, 11-14 czerwca 2013 Międzyzdroje - Międzyzdroje, Poland : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Zapol Dmochowski, Sobczyk, 2013 - s. 511-514