Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Strength analysis of critical components of high-pressure fuel pump with hypocycloid drive

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Napędów, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ 3 ] Instytut Konstrukcji Maszyn, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.6] Inżynieria lądowa i transport
[2.8] Inżynieria mechaniczna

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences

Rocznik: 2020 | Tom: vol. 68 | Numer: no. 6

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • strength analysis
  • FEM
  • high-pressure pump
  • pump with hypocycloid drive
  • fuel injection systems
Strony (od-do)

1341 - 1350

DOI

10.24425/bpasts.2020.135380

URL

http://www.czasopisma.pan.pl/dlibra/publication/135380/edition/118358/content

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

100

Impact Factor

1,385 [Lista 2019]