Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

mgr inż. Paweł Parulski

Jednostka organizacyjna

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Instytut Automatyki i Robotyki

E-mail

pawel.parulski@put.poznan.pl

Telefon

61 224 45 01

PBN ID

2339042

ResearcherID

O-3291-2014

ORCID

0000-0002-0201-1374