Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Badania emisji spalin w teście NEDC wykonane na dynamicznym silnikowym stanowisku hamulcowym

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Combustion Engines

Rocznik: 2013 | Numer: no. 3 (154)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

701 - 707

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

13