Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

RNApdbee - a webserver to derive secondary structures from pdb files of knotted and unknotted RNAs

Autorzy

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Nucleic Acids Research

Rocznik: 2014 | Tom: vol. 42 | Numer: iss. W1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

W368 - W372

DOI

10.1093/nar/gku330

Typ licencji

CC BY-NC (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne)

Tryb otwartego dostępu

inne

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

po opublikowaniu

Punktacja MNiSW / czasopismo

40

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

40

Impact Factor

9,112