Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Biodegradacja amoniowych i fosfoniowych cieczy jonowych w glebie

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

42 - 42

Książka

IX Poznańska Konferencja Naukowa : Chemia - nowe wyzwania dla nauki i przemysłu : materiały konferencyjne

Zaprezentowany na

IX Poznańska Konferencja Naukowa : Chemia - nowe wyzwania dla nauki i przemysłu, 05.12.2014, Poznań, Polska