Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Biodegradacja amoniowych i fosfoniowych cieczy jonowych w glebie

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student | [ P ] employee

Year of publication

2014

Chapter type

paper

Publication language

polish

Pages (from - to)

42 - 42

Book

IX Poznańska Konferencja Naukowa : Chemia - nowe wyzwania dla nauki i przemysłu : materiały konferencyjne

Presented on

IX Poznańska Konferencja Naukowa : Chemia - nowe wyzwania dla nauki i przemysłu, 05.12.2014, Poznań, Polska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.