Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Suboptimal control of nonlinear continuous-time locally positive systems using input-state linearization and SDRE approach.

Autorzy

[ 1 ] Instytut Automatyki i Robotyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences

Rocznik: 2018 | Tom: vol. 66 | Numer: no. 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • positive nonlinear systems
  • feedback control
  • Riccati equation
Strony (od-do)

17 - 21

DOI

10.24425/119054

URL

http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-87c826a3-2304-446c-96cc-b2912408261d

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

25 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]

Impact Factor

1,277