Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Charakterystyka układów SiO2-lignina oraz Al2O3-lignina jako potencjalnych domieszek do kompozytów cementowych

Authors

[ 1 ] Instytut Budownictwa, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.6] Civil engineering and transport
[6.5] Chemical sciences

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Pages (from - to)

422 - 435

Book

Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości

Presented on

XII Ogólnopolskie Sympozjum "Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości", 25-27.06.2019, Lublin, Polska

Points of MNiSW / chapter

20.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.