Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Kinetics and thermodynamics of thermal degradation of different starches and estimation the OH group and H2O content on the surface by TG/DTG-DTA

Autorzy

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Silników Spalinowych i Napędów, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ S ] student | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport
6.5 Nauki chemiczne

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Polymers

Rocznik: 2020 | Tom: vol. 12 | Numer: iss. 2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • starch
  • TGA
  • hydroxyl groups
Data udostępnienia online

06.02.2020

Strony (od-do)

12020357-1 - 12020357-13

DOI

10.3390/polym12020357

URL

https://www.mdpi.com/2073-4360/12/2/357

Uwagi

Article number: 357

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

100 [Lista 2019]

Impact Factor

3,426 [Lista 2019]