Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Highly crystalline TiO2-MoO3 composite materials synthesized via a template-assisted microwave method for electrochemical application

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ 3 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ 4 ] Instytut Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ S ] student | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.7] Inżynieria materiałowa
[6.5] Nauki chemiczne

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Crystals

Rocznik: 2020 | Tom: vol. 10 | Numer: iss. 6

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • titanium dioxide
  • molybdenum trioxide
  • microwave method
  • template-assisted synthesis
  • electrochemical properties
Data udostępnienia online

08.06.2020

Strony (od-do)

493-1 - 493-25

DOI

10.3390/cryst10060493

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

70 [Lista 2019]

Impact Factor

2,404 [Lista 2019]