Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Synthesis of titanium dioxide via surfactant-assisted microwave method for photocatalytic and dye-sensitized solar cells applications

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.7 Inżynieria materiałowa
6.5 Nauki chemiczne

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Catalysts

Rocznik: 2020 | Tom: vol. 10 | Numer: iss. 5

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • titania
  • nanoparticles
  • surfactants
  • microwave method
  • photocatalysis
  • DSSC
Data udostępnienia online

23.05.2020

Strony (od-do)

586-1 - 586-24

DOI

10.3390/catal10050586

URL

https://www.mdpi.com/2073-4344/10/5/586

Uwagi

Article number: 586

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

100 [Lista 2019]

Impact Factor

3,520 [Lista 2019]