Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Blast Test and Failure Mechanisms of Soft-Core Sandwich Panels for Storage Halls Applications

Autorzy

[ 1 ] Instytut Budownictwa, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Analizy Konstrukcji, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.6] Inżynieria lądowa i transport

Rok publikacji

2021

Opublikowano w

Materials

Rocznik: 2021 | Tom: vol. 14 | Numer: no. 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • sandwich panel
  • explosive
  • blast load
  • failure mechanisms
  • continuous core
  • non-continuous core
  • fasteners
Strony (od-do)

70-1 - 70-14

DOI

10.3390/ma14010070

URL

https://www.mdpi.com/1996-1944/14/1/70/pdf

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

140

Impact Factor

3,057 [Lista 2019]