Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

A New Blast Absorbing Sandwich Panel with Unconnected Corrugated Layers—Numerical Study

Autorzy

[ 1 ] Instytut Analizy Konstrukcji, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Budownictwa, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.6] Inżynieria lądowa i transport

Rok publikacji

2021

Opublikowano w

Energies

Rocznik: 2021 | Tom: vol. 14 | Numer: no. 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • energy absorbers
  • damping systems
  • sandwich panels
  • blast
  • shock
  • impact
  • Abaqus
Strony (od-do)

214-1 - 214-23

DOI

10.3390/en14010214

URL

https://www.mdpi.com/1996-1073/14/1/214/pdf

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Czas udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

140,0

Punktacja MNiSW / czasopismo w ewaluacji 2017-2021

140,0

Impact Factor

3,004 [Lista 2020]