Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Energochłonność układów napędowych autobusów miejskich w warunkach rzeczywistej eksploatacji

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Napędów, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ 3 ] Dziekanat Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r824_2020

Słowa kluczowe
PL
  • BRT
  • autobus
  • napęd
Data

12.03.2020

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

13

Typ dzieła

raport z badań