Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Energochłonność układów napędowych autobusów miejskich w warunkach rzeczywistej eksploatacji

Authors

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Napędów, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ 3 ] Dziekanat Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r824_2020

Keywords
PL
  • BRT
  • autobus
  • napęd
Date

12.03.2020

Language

polish

Number of pages or volume of work

13

Type of work

research report

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.