Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Publikacje

 • -
 • Publikacje do 2012
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: jednostka = Wydział Technologii Chemicznej, typ = Rozdziały, dyscyplina = wszystkie dyscypliny, publikacje z lat 2013 - 2020, sortowanie według = daty modyfikacji od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (608)

 • 301.
  Wastes generated by automotive industry - spent automotive catalysts / Martyna Rzelewska (WTCH), Magdalena Regel-Rosocka (WTCH) // W: Metals in wastes / red. Karolina Wieszczycka (WTCH), Bartosz Tylkowski, Katarzyna Staszak (WTCH) - Berlin, Germany Boston, United States : De Gruyter, 2018 - s. 43-80

  20
 • 302.
  Surfaktanty glukozowe: synteza i właściwości obniżania napięcia powierzchniowego / Anna Kowalczyk (WTCH), Grzegorz Framski, Anna Parus (WTCH) // W: III Ogólnopolskie Seminarium Naukowe "Zielone Idee 21. Wieku" - Poznań, Polska : Politechnika Poznańska, 2017 - s. 59

 • 303.
  Ocena zawartości metali ciężkich w wybranych glebach / Bożena Karbowska (WTCH), Anna Parus (WTCH) // W: III Ogólnopolskie Seminarium Naukowe "Zielone Idee 21. Wieku" - Poznań, Polska : Politechnika Poznańska, 2017 - s. 35

 • 304.
  Analiza zanieczyszczenia jonami ołowiu, kadmu i niklu gleb województwa Śląskiego / Anna Parus (WTCH), Bożena Karbowska (WTCH) // W: III Ogólnopolskie Seminarium Naukowe "Zielone Idee 21. Wieku" - Poznań, Polska : Politechnika Poznańska, 2017 - s. 33

 • 305.
  Wpływ związków z ugrupowaniem glukozowym na kiełkowanie nasion / Joanna Leśniewicz (WTCH), Anna Parus (WTCH) // W: III Ogólnopolskie Seminarium Naukowe "Zielone Idee 21. Wieku" - Poznań, Polska : Politechnika Poznańska, 2017 - s. 37

 • 306.
  Okrywki owoców kasztanowca jako adsorbent typu low-cost / Marcelina Jokiel (WTCH), Anna Parus (WTCH) // W: III Ogólnopolskie Seminarium Naukowe "Zielone Idee 21. Wieku" - Poznań, Polska : Politechnika Poznańska, 2017 - s. 39

 • 307.
  Okrywki kasztanowca zwyczajnego jako adsorbenty jonów niklu z roztworów wodnych / Marcelina Jokiel (WTCH), Anna Parus (WTCH) // W: PUZZEL 2017, Postępy Nauk Technicznych i ścisłych / red. Oskar Uchański - Wrocław, Polska : Oskar Uchański, 2017 - s. 175

 • 308.
  The effect of starch hydrolysates on selected physicochemical characteristics of cement mortars / Marta Sybis, Emilia Konował (WTCH), Krystyna Prochaska (WTCH) // W: IV Konferencja Naukowa z cyklu Gospodarowanie w dolinach rzecznych na obszarach Natura 2000: Problemy inżynierii i kształtowania środowiska: materiały konferencyjne, 2017 - s. 79

 • 309.
  Wpływ ultradźwięków na efektywność aktywacji ligniny krafta w wodorosiarczanowych(VI) ceczach jonowych / Tadeusz Jan Szalaty (WTCH), Łukasz Klapiszewski (WTCH), Teofil Jesionowski (WTCH) // W: NanoBioMateriały teoria i praktyka, Toruń, 6-8 czerwca 2018, materiały konferencyjne / red. Wojciech Zieliński - Toruń, Polska : Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2018 - s. 66

 • 310.
  Tal w węglach z Zagłębia Kuzbasu / Bożena Karbowska (WTCH), Włodzimierz Zembrzuski (WTCH), Joanna Zembrzuska (WTCH) // W: Współczesne metody i sensory elektrochemiczne / red. Bogusław Baś, Małgorzata Jakubowska, Władysław W. Kubiak - Kraków, Polska : Wydawnictwo Naukowe Akapit, 2018 - s. 249-255

  5
 • 311.
  Depolymerization and activation of lignin: current state of knowledge and perspectives / Łukasz Klapiszewski (WTCH), Tadeusz Jan Szalaty (WTCH), Teofil Jesionowski (WTCH) // W: Lignin - trends and applications / red. Matheus Poletto: InTech, 2018 - s. 1-27

  5
 • 312.
  Aktywność przeciwbakteryjna materiału hybrydowego ZnO-lignina / Łukasz Klapiszewski (WTCH), Tadeusz Jan Szalaty (WTCH), Teofil Jesionowski (WTCH) // W: NanoBioMateriały teoria i praktyka, Toruń, 6-8 czerwca 2018, materiały konferencyjne / red. Wojciech Zieliński - Toruń, Polska : Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2018 - s. 42

 • 313.
  New trends in electrochemical capacitors / Adam Ślesiński (WTCH), Krzysztof Fic (WTCH), Elżbieta Frąckowiak (WTCH) // W: Materials for sustainable energy / red. Rudi van Eldik, Wojciech Macyk: Elsevier, 2018 - s. 248-278

  20
 • 314.
  Właściwości mechaniczne mieszanin PC/PA 6.6 otrzymanych z recyklatów / Wojciech Hubert Bednarek (WTCH), Aleksandra Gireń (WTCH), Marek Szostak (WBMiZ), Dominik Paukszta (WTCH) // W: Recykling i odzysk : innowacyjne technologie materiałów polimerowych : nauka - przemysł 2017 - Szczecin, Polska : ZAPOL Sobczyk Spółka Jawna, 2017 - s. 9

 • 315.
  Oznaczanie głębokości utwardzania światłoutwardzalnych wypełnień stomatologicznych metodą spektroskopii Ramana / Zuzanna Okulus (WTCH), Tomasz Buchwald (WFT), Adam Voelkel (WTCH) // W: Nauka i przemysł - metody spektroskopowe, nowe wyzwania i możliwości. T. 1 / red. Zbigniew Hubiecki - Lublin, Polska : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2016 - s. 93-96

 • 316.
  Synthesis and characterization of aluminosilicates with varying Si/Al ratios / Małgorzata Kasperkowiak, Beata Strzemiecka (WTCH), Wojciech Koczorowski (WFT), Monika Pokora, Mariusz Sandomierski // W: 13th Interregional Workshop on Advanced Nanomaterials (IWAN'13), 15-16 November 2017, Poznań, Poland : book of abstracts / red. Ryszard Czajka (WFT), Tomasz Grzela (WFT) - Poznań, Polska : Poznan University of Technology. Faculty of Technical Physics, 2017 - s. 1

 • 317.
  Effect of thin aryl layer having hydroxymethyl groups on the zeolite surface on the properties of phenol-formaldehyde composite / Mariusz Sandomierski (WTCH), Beata Strzemiecka (WTCH), Małgorzata Kasperkowiak, Monika Pokora, Wojciech Koczorowski (WFT), Adam Voelkel (WTCH) // W: 13th Interregional Workshop on Advanced Nanomaterials (IWAN'13), 15-16 November 2017, Poznań, Poland : book of abstracts / red. Ryszard Czajka (WFT), Tomasz Grzela (WFT) - Poznań, Polska : Poznan University of Technology. Faculty of Technical Physics, 2017 - s. 1

 • 318.
  Spektroskopia Ramana w badaniach biomateriałów i materiałów biologicznych / Mirosław Szybowicz (WFT), Tomasz Buchwald (WFT), Zuzanna Okulus (WTCH), Adam Voelkel (WTCH) // W: Nauka i przemysł : metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości : praca zbiorowa. T. 1/ Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Wydział Chemii, Polskie Towarzystwo Chemiczne, Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach / red. Zbigniew Hubiecki - Lublin, Polska : Płouszowice-Kolonia : Grafforma Grzegorz Mazur, 2014 - s. 82-93

 • 319.
  Charakterystyka wypełnień stomatologicznych metodą spektroskopii Ramana / Zuzanna Okulus (WTCH), Tomasz Buchwald (WFT), Mirosław Szybowicz (WFT), Adam Voelkel (WTCH) // W: Nauka i przemysł : metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Hubickiego - Lublin, Polska : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2013 - s. 663-666

 • 320.
  Badania spektroskopowe nowych polimerowych biomateriałów dentystycznych na bazie żywic metakrylowych i fosforanowych wypełniaczy / Zuzanna Okulus (WTCH), Tomasz Buchwald (WFT), Mirosław Szybowicz (WFT), Adam Voelkel (WTCH) // W: Materiały II Ogólnopolskiej Konferencji Studentów i Doktornatów : Kryształki Molekularne, Gdańsk, 10-12, lipiec, 2013, 2013 - s. 1

 • 321.
  Usuwanie kwasu siarkowego(VI) z wodnych roztworów odpadowych w procesie dializy dyfuzyjnej / Małgorzata Janiszewska (WTCH), Magdalena Wajs (WTCH), Katarzyna Staszak (WTCH), Magdalena Regel-Rosocka (WTCH) // W: Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości / red. Zbigniew Hubicki - Lublin, Polska , 2018 - s. 400-402

 • 322.
  Badanie selektywności wydzielania Co(II) i Ni(II) z modelowych roztworów chlorkowych, siarczanowych i chlorkowo-siarczanowych / Małgorzata Janiszewska (WTCH), Magdalena Regel-Rosocka (WTCH) // W: Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości / red. Zbigniew Hubicki - Lublin, Polska , 2018 - s. 396-399

 • 323.
  Hydrothermal synthesis of TiO2-ZnO binary oxide systems and theirs ability to degrade of C.I. Basic Violet 10 / Adam Kubiak (WTCH), Katarzyna Siwińska-Stefańska (WTCH), Adam Piasecki (WBMiZ), Teofil Jesionowski (WTCH) // W: 13th Interregional Workshop on Advanced Nanomaterials (IWAN'13), 15-16 November 2017, Poznań, Poland : book of abstracts / red. Ryszard Czajka (WFT), Tomasz Grzela (WFT) - Poznań, Polska : Poznan University of Technology. Faculty of Technical Physics, 2017 - s. 61-62

 • 324.
  Synthesis of TiO2-ZnO oxide systems with defined physicochemical and photocatalytic properties / Adam Kubiak (WTCH), Katarzyna Siwińska-Stefańska (WTCH), Adam Piasecki (WBMiZ), Teofil Jesionowski (WTCH) // W: Interfacial Phenomena in Theory and Practice : the XIIth Summer School for Postgraduate Students and Young Researchers, Sudomie, June 25-30, 2017 : program and book of abstracts, 2017 - s. 28

 • 325.
  Wydzielanie L-selenometioniny na sorbencie polimerycznym impregnowanym solami pirydyniowymi / Joanna Bornikowska (WTCH), Martyna Frąckowiak (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH), Joanna Zembrzuska (WTCH), Aleksandra Wojciechowska (WTCH), Irmina Wojciechowska (WTCH) // W: V Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych Puzzel 2016 - Wrocław, Polska , 2016 - s. 48-49

 • 326.
  Zastosowanie sorbentu typu low-cost w procesie usuwania sulfametoksazolu / Konrad Maćkowiak (WTCH), Emilia Kruszyńska (WTCH), Joanna Zembrzuska (WTCH), Anna Parus (WTCH) // W: V Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców "Nauka dla środowiska przyrodniczego", Poznań, 12-14 kwietnia 2018r. : książka abstraktów - Poznań, Polska : Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 2018 - s. 37

 • 327.
  Polyurethane composites with improved mechanical properties / Mariola Sądej (WTCH), Łukasz Gierz (WMRiT) // W: 23rd International Conference Engineering Mechanics 2017 : Proceedings / red. Vladimír Fuis - Brno, Czech Republic : Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Institute of Solid Mechanics, Mechatronics and Biomechanics, 2017 - s. 838-842

  5 WoS
 • 328.
  Biodegradation of selected endocrine disrupting compounds / Tomasz Grześkowiak (WTCH), Beata Czarczyńska-Goślińska, Agnieszka Zgoła-Grześkowiak (WTCH) // W: Toxicity and biodegradation testing / red. Ederico Dino Bidoia, Renato Nallin Montagnolli - New York, USA : Humana Press, 2018 - s. 1-27

  5
 • 329.
  Badania nad możliwością wykorzystania modyfikowanych nośników tlenkowych do wydzielania i zatężania pozostałości żeńskich hormonów z matryc wodnych / Agnieszka Nowakowska (WTCH), Joanna Zembrzuska (WTCH), Anna Modrzejewska-Sikorska (WTCH), Teofil Jesionowski (WTCH) // W: V Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych Puzzel 2016 - Wrocław, Polska , 2016 - s. 58

 • 330.
  Usuwanie chromu(III) z modelowych roztworów wodnych azotanu(V) i siarczanu(VI) chromu(III) techniką MEUF z polimerową i ceramiczną membraną / Beata Konopczyńska (WTCH), Krystyna Prochaska (WTCH) // W: IX Konferencja Technologie Bezodpadowe I Zagospodarowanie Odpadów W Przemyśle i Rolnictwie, 11-14 czerwca 2013 Międzyzdroje - Międzyzdroje, Poland : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Zapol Dmochowski, Sobczyk, 2013 - s. 275-278

 • 331.
  Novel nanocellulose-based biocomposites / Sławomir Borysiak (WTCH), Aleksandra Grząbka-Zasadzińska (WTCH) // W: Handbook of sustainable polymers: structure and chemistry / red. Vijay Kumar Thakur, Manju Kumari Thakur - New York, USA : Pan Stanford, 2016 - s. 817-895

 • 332.
  Extensional Rheology in Food Processing / Sylwia Różańska (WTCH) // W: Advances in Food Rheology and its Applications / red. Jasim Ahmed, Paweł Ptaszek, Santanu Basu: Elsevier, 2016 - s. 125-157

 • 333.
  Polymers in separation processes / Karolina Wieszczycka (WTCH), Katarzyna Staszak (WTCH) // W: Polymer engineering / red. Bartosz Tylkowski, Karolina Wieszczycka (WTCH), Renata Jastrząb: De Gruyter, 2017 - s. 235-276

  20
 • 334.
  Ocena stabilności O-alkilopirydynoamidoksymów w roztworach wodnych / Anna Parus (WTCH) // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce : nauki przyrodnicze cz.1 / red. Monika Panfil - Poznań, Polska : Młodzi Naukowcy, 2017 - s. 100-107

  5
 • 335.
  Wpływ surfaktantów glukozowych na kiełkowanie nasion / Anna Parus (WTCH), Marta Woźniak-Karczewska, Mateusz Sydow (WTCH), Grzegorz Framski // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce : nauki przyrodnicze cz.1 / red. Monika Panfil - Poznań, Polska : Młodzi Naukowcy, 2017 - s. 94-99

  5
 • 336.
  Effect of amphoteric surfactant on surface and antimicrobial properties of liquid soap / Daria Wieczorek, Dobrawa Kwaśniewska, Katarzyna Staszak (WTCH), Adam Dobrowolski // W: Current trends in commodity science : cosmetic products development / red. Daniela Gwiazdowska, Katarzyna Marchwińska - Poznań, Polska : Faculty of Commodity Science Poznan University of Economics and Business, 2017 - s. 138-150

  20
 • 337.
  Carbon microfibers/silica aerogel nanocomposites based on water-glass / Agnieszka Ślosarczyk (WBiIŚ), Paulina Jakubowska (WTCH) // W: Proceedings and Abstract Book International Conference on Materials Science & Technology, 01-04 March, 2016 Conference Center, University of Delhi, Delhi 110007, India / red. Ashutosh Tiwari - Sweden : VBRI Press AB, 2016 - s. 186-187

 • 338.
  Biodegradacja i wpływ cieczy jonowych na autochtoniczne mikroorganizmy zamieszkujące glebę / Mateusz Sydow (WTCH), Marta Woźniak (WTCH), Alicja Szulc (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: III Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych w Poznaniu "Nauka dla środowiska przyrodniczego", 2014 - s. 270-273

 • 339.
  Nowe źródła izolacji mikroorganizmów zdolnych do produkcji biosurfaktantów / Marta Woźniak (WTCH), Mateusz Sydow (WTCH), Alicja Szulc (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: III Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych w Poznaniu "Nauka dla środowiska przyrodniczego", 2014 - s. 290-294

 • 340.
  Biodegradacja leków nootropowych, które współcześnie zanieczyszczają nasz ekosystem / Marta Woźniak (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH), Monika Cvancarová, Philippe F.X. Corvini, Danuta Cichocka // W: V Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych Puzzel 2016 - Wrocław, Polska , 2016 - s. 11

 • 341.
  Ocena toksyczności wybranych surfaktantów glukozowych na rośliny i mikroorganizmy / Marta Woźniak (WTCH), Anna Parus (WTCH), Mateusz Sydow (WTCH), Grzegorz Framski // W: IX Sympozjum Czwartorzędowe Sole Amoniowe i Obszary ich Zastosowania nt: Ciecze jonowe - ich możliwości aplikacyjne - Poznań, Polska , 2016 - s. 124

 • 342.
  Ocena toksyczności herbicydowych cieczy jonowych względem wybranych mikroorganizmów modelowych / Aleksandra Piotrowska (WTCH), Anna Syguda (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH), Till Luckenbach, Bogdan Wyrwas (WTCH), Hermann J. Heipieper // W: IX Sympozjum Czwartorzędowe Sole Amoniowe i Obszary ich Zastosowania nt: Ciecze jonowe - ich możliwości aplikacyjne - Poznań, Polska , 2016 - s. 126

 • 343.
  Toksyczność IV rzędowych soli amoniowych zawierających ugrupowanie 2,4-D i MCPA, względem szczepu bakterii Pseudomonas putida MT-2 i pomiar zmian składu membranowych kwasów tłuszczowych jako mechanizmu adaptacyjnego / Aleksandra Piotrowska (WTCH), Anna Syguda (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH), Bogdan Wyrwas (WTCH), Hermann J. Heipieper // W: IX Sympozjum Czwartorzędowe Sole Amoniowe i Obszary ich Zastosowania nt: Ciecze jonowe - ich możliwości aplikacyjne - Poznań, Polska , 2016 - s. 125

 • 344.
  Zastosowanie czwartorzędowych soli tropinowych w procesach remediacji gleb / Mateusz Sydow (WTCH), Anna Parus (WTCH), Grzegorz Framski, Marta Woźniak (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: IX Sympozjum Czwartorzędowe Sole Amoniowe i Obszary ich Zastosowania nt: Ciecze jonowe - ich możliwości aplikacyjne - Poznań, Polska , 2016 - s. 115

 • 345.
  Wpływ procesu elektrochemicznego utleniania na toksyczność herbicydowej cieczy jonowej / Daria Pęziak-Kowalska (WTCH), Grzegorz Lota (WTCH), Łukasz Mikołajczak (WTCH), Alicja Szulc (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH), Juliusz Pernak (WTCH) // W: IX Sympozjum Czwartorzędowe Sole Amoniowe i Obszary ich Zastosowania nt: Ciecze jonowe - ich możliwości aplikacyjne - Poznań, Polska , 2016 - s. 105

 • 346.
  The removal of herbicide from various aqueous systems by EAOPs combined with biological methods / S. Walkowiak, Daria Pęziak-Kowalska (WTCH), Grzegorz Lota (WTCH), J. Wojciechowska, M. Żółć, Alicja Szulc (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: 5th International European Young Engineers Conference, 2016

 • 347.
  The removal of sulfonamides from aqueous systems by electrochemical oxidation process combined with biological methods / Daria Pęziak-Kowalska (WTCH), Grzegorz Lota (WTCH), K. Tuga, J. Trzcińska, Alicja Szulc (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: 5th International European Young Engineers Conference, 2016 - s. 195

 • 348.
  Biodegradacja modelowych węglowodorów alifatycznych, cykloalifatycznych i aromatycznych przez środowiskowe konsorcjum bakteryjne / Mateusz Sydow (WTCH), Piotr Lisiecki, Mikołaj Owsianiak, Alicja Szulc (WTCH), Anna Parus (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: I Ogólnopolska Konferencja Nowe Horyzonty w Naukach Przyrodniczych BIOT 2016, książka abstraktów - Poznań, Polska , 2016 - s. 53

 • 349.
  Izolacja mikroorganizmów zdolnych do biodegradacji sulfametaksazolu z próbek środowiskowych / Maria Konieczna (WTCH), Marta Woźniak (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: I Ogólnopolska Konferencja Nowe Horyzonty w Naukach Przyrodniczych BIOT 2016, książka abstraktów - Poznań, Polska , 2016 - s. 39-40

 • 350.
  Leki nootropowe – substancje współcześnie zanieczyszczające środowisko / Marta Woźniak (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH), Monika Cvancarová, Philippe F.X. Corvini // W: I Ogólnopolska Konferencja Nowe Horyzonty w Naukach Przyrodniczych BIOT 2016, książka abstraktów - Poznań, Polska , 2016 - s. 17-18

 • 351.
  Ekstrapolacja wartości EC50 dla kadmu, ołowiu i cynku z gleb sztucznych do gleb naturalnych przy użyciu Modelu Aktywności Wolnych Jonów / Mateusz Sydow (WTCH), Mikołaj Owsianiak, Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: I Ogólnopolska Konferencja Nowe Horyzonty w Naukach Przyrodniczych BIOT 2016, książka abstraktów - Poznań, Polska , 2016 - s. 16

 • 352.
  Wykorzystanie metody real-time quantitative PCR with ddCt do określenia stabilności konsorcjum bakteryjnego degradującego olej napędowy / Mateusz Sydow (WTCH), Zuzanna Szczepaniak, Mikołaj Owsianiak, Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: II Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Zielone Idee 21. Wieku : materiały konferencyjne - Poznań, Polska , 2015 - s. 23-24

 • 353.
  Biodegradacja leków nootropowych współcześnie zanieczyszczających środowisko / Marta Woźniak (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH), Monika Cvancarová, Philippe F.X. Corvini, Danuta Cichocka // W: II Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Zielone Idee 21. Wieku : materiały konferencyjne - Poznań, Polska , 2015 - s. 21-22

 • 354.
  Biodegradacja modelowych węglowodorów przez środowiskowe konsorcjum bakteryjne oraz wpływ dodatku biodiesla na ten proces / Mateusz Sydow (WTCH), Piotr Lisiecki, Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: II Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Zielone Idee 21. Wieku : materiały konferencyjne - Poznań, Polska , 2015 - s. 47-48

 • 355.
  Wpływ quorum sensing na profil ramnolipidów produkowanych przez bakterie wyizolowane z odchodów zwierząt hodowlanych / Marta Woźniak (WTCH), Kamila Myszka, Agata Sznajdrowska (WTCH), Alicja Szulc (WTCH), Agnieszka Zgoła-Grześkowiak (WTCH), Mateusz Sydow (WTCH), Łukasz Ławniczak (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: II Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Zielone Idee 21. Wieku : materiały konferencyjne - Poznań, Polska , 2015 - s. 43-44

 • 356.
  Epidemiologia ścieków jako nowe narzędzie do monitorowania konsumpcji leków neotropowych / Marta Woźniak (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH), Danuta Cichocka // W: II Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Zielone Idee 21. Wieku : materiały konferencyjne - Poznań, Polska , 2015 - s. 41-42

 • 357.
  Biodegradacja fosfoniowych cieczy jonowych w środowisku glebowym / Mateusz Sydow (WTCH), Łukasz Ławniczak (WTCH), Agnieszka Zgoła-Grześkowiak (WTCH), Marta Woźniak (WTCH), Anna Parus (WTCH), Alicja Szulc (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: IX Poznańska Konferencja Naukowa : Chemia - nowe wyzwania dla nauki i przemysłu : materiały konferencyjne - Poznań, Polska , 2014 - s. 57

 • 358.
  Biodegradacja amoniowych i fosfoniowych cieczy jonowych w glebie / Mateusz Sydow (WTCH), Bożena Karbowska (WTCH), Anna Parus (WTCH), Łukasz Ławniczak (WTCH), Alicja Szulc (WTCH), Agnieszka Zgoła-Grześkowiak (WTCH), Piotr Lisiecki, Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: IX Poznańska Konferencja Naukowa : Chemia - nowe wyzwania dla nauki i przemysłu : materiały konferencyjne - Poznań, Polska , 2014 - s. 42

 • 359.
  Wpływ czwartorzędowych soli tropinowych na wzrost i rozwój wyższych roślin lądowych / Agnieszka Biedziak, Anna Parus (WTCH), Grzegorz Framski, Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: IX Poznańska Konferencja Naukowa : Chemia - nowe wyzwania dla nauki i przemysłu : materiały konferencyjne - Poznań, Polska , 2014 - s. 39

 • 360.
  Porównanie intensywności wydzielania biosurfaktantów przez konsorcjum bakteryjne oraz monokulturę / Marta Woźniak (WTCH), Kamila Myszka, Agnieszka Zgoła-Grześkowiak (WTCH), Mateusz Sydow (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH), Alicja Szulc (WTCH) // W: IX Poznańska Konferencja Naukowa : Chemia - nowe wyzwania dla nauki i przemysłu : materiały konferencyjne - Poznań, Polska , 2014 - s. 33

 • 361.
  Różnice w hodowli szczepów Pseudomonas Aeruginosa, wyizolowanych z padłych kurcząt, a produkcja ramnolipidów / Marta Woźniak (WTCH), Kamila Myszka, Agnieszka Zgoła-Grześkowiak (WTCH), Dorota Formanowicz, Mateusz Sydow (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH), Alicja Szulc (WTCH) // W: IX Poznańska Konferencja Naukowa : Chemia - nowe wyzwania dla nauki i przemysłu : materiały konferencyjne - Poznań, Polska , 2014 - s. 32

 • 362.
  Analysis of soil contamination at the former wood treating plant / Agnieszka Wolniewicz, Agnieszka Cyplik-Piotrowska, Jakub Czarny, Łukasz Chrzanowski (WTCH), Zuzanna Szczepaniak, Justyna Stanińska, Paweł Cyplik // W: Environmental Biotechnology and Engineering 2014, book of abstracts - Mexico, Mexico , 2014 - s. 82

 • 363.
  Metagenomic analysis of microbial consortium isolated from permanently contaminated areas of the former wood treating plant / Agnieszka Piotrowska-Cyplik, Jakub Czarny, Roman Marecik, Łukasz Chrzanowski (WTCH), Zuzanna Szczepaniak, Justyna Staninska, Agnieszka Wolniewicz, Paweł Cyplik // W: Environmental Biotechnology and Engineering 2014, book of abstracts - Mexico, Mexico , 2014 - s. 228

 • 364.
  The degradation of aromatic and aliphatic fractions of diesel/biodiesel blends in urban soil / Roman Marecik, Agnieszka Piotrowska-Cyplik, Justyna Stanińska, Jakub Czarny, Paweł Cyplik, Łukasz Ławniczak (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: 5th Congress of European Microbiologists FEMS 2013, Leipzig, July 21-25 2013, 2013

 • 365.
  Long-term influence of ionic liquids on autochtonic soil communities / Anna Syguda (WTCH), Filip Walkiewicz (WTCH), Agnieszka Piotrowska-Cyplik (WTCH), Alicja Szulc (WTCH), Roman Marecik, Grzegorz Framski, Łukasz Ławniczak (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH), Juliusz Pernak (WTCH) // W: 5th Congress of European Microbiologists FEMS 2013, Leipzig, July 21-25 2013, 2013

 • 366.
  Biodegradation of selected ionic liquids by an environmental microbial consortium / Anna Syguda (WTCH), Filip Walkiewicz (WTCH), Agnieszka Piotrowska-Cyplik, Alicja Szulc (WTCH), Grzegorz Framski, Roman Marecik, Łukasz Ławniczak (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH), Juliusz Pernak (WTCH) // W: 5th Congress of European Microbiologists FEMS 2013, Leipzig, July 21-25 2013, 2013

 • 367.
  Biodegradation of diesel/biodiesel blends in urban soil / Łukasz Chrzanowski (WTCH), Piotr Lisiecki, Grzegorz Framski, Anna Syguda (WTCH), Roman Marecik, Kamila Myszka, Jacek Staniewski (WTCH), Łukasz Ławniczak (WTCH) // W: Abstract of the 5th Central European Congress of Life Sciences, Eurobiotech 2013, Krakow Poland - Kraków, Poland , 2013 - s. 109

 • 368.
  Substrate preferences in an environmental microbial consortium degrading diesel oil / Mateusz Sydow (WTCH), Daria Pęziak (WTCH), Aleksandra Piotrowska (WTCH), Marta Woźniak (WTCH), Łukasz Ławniczak (WTCH), Anna Parus (WTCH), Roman Marecik, Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: Abstract of the 5th Central European Congress of Life Sciences, Eurobiotech 2013, Krakow Poland - Kraków, Poland , 2013 - s. 108

 • 369.
  Isolation of biosurfactant producing strains from environmental samples / Marta Woźniak (WTCH), Kamila Myszka, Mateusz Sydow (WTCH), Alicja Szulc (WTCH), Łukasz Ławniczak (WTCH), Aleksandra Piotrowska (WTCH), Daria Pęziak (WTCH), Anna Parus (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: Abstract of the 5th Central European Congress of Life Sciences, Eurobiotech 2013, Krakow Poland - Kraków, Poland , 2013 - s. 108

 • 370.
  Removal of atrazine in the presence of wetland plant species / Anna Parus (WTCH), Daria Pęziak (WTCH), Aleksandra Piotrowska (WTCH), Alicja Szulc (WTCH), Łukasz Ławniczak (WTCH), Joanna Wojtera-Kwiczor, Roman Marecik, Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: Abstract of the 5th Central European Congress of Life Sciences, Eurobiotech 2013, Krakow Poland - Kraków, Poland , 2013 - s. 101

 • 371.
  Phytotoxic effect of rhamnolipids supplementation during biodegradation of diesel oil in soil / Anna Parus (WTCH), Marta Woźniak (WTCH), Mateusz Sydow (WTCH), Alicja Szulc (WTCH), Katarzyna Mucha, Joanna Wojtera-Kwiczor, Anna Gielnik, Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: Abstract of the 5th Central European Congress of Life Sciences, Eurobiotech 2013, Krakow Poland - Kraków, Poland , 2013 - s. 100

 • 372.
  Environmental fate of selected ionic liquids introduced into terrestrial microcosms / Łukasz Chrzanowski (WTCH), Daria Pęziak (WTCH), Aleksandra Piotrowska (WTCH), Bogdan Wyrwas (WTCH), Agnieszka Zgoła-Grześkowiak (WTCH), Anna Syguda (WTCH), Joanna Wojtera-Kwiczor, Łukasz Ławniczak (WTCH) // W: Abstract of the 5th Central European Congress of Life Sciences, Eurobiotech 2013, Krakow Poland - Kraków, Poland , 2013 - s. 99-100

 • 373.
  Biodegradation of rhamnolipids and its effect on bacterial community composition during diesel oil degradation / Marta Woźniak (WTCH), Mateusz Sydow (WTCH), Alicja Szulc (WTCH), Piotr Lisiecki, Anna Parus (WTCH), Katarzyna Mucha, Roman Marecik, Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: Abstract of the 5th Central European Congress of Life Sciences, Eurobiotech 2013, Krakow Poland - Kraków, Poland , 2013 - s. 99

 • 374.
  Biodegradation of diesel and biodiesel fuels under various aeration conditions / Mateusz Sydow (WTCH), Daria Pęziak (WTCH), Aleksandra Piotrowska (WTCH), Marta Woźniak (WTCH), Piotr Lisiecki (WTCH), Łukasz Ławniczak (WTCH), Roman Marecik, Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: Abstract of the 5th Central European Congress of Life Sciences, Eurobiotech 2013, Krakow Poland - Kraków, Poland , 2013 - s. 98

 • 375.
  Biodegradation of Triton X-100 by a bacterial community isolated from activated sludge / Aleksandra Piotrowska (WTCH), Daria Pęziak (WTCH), Marta Woźniak (WTCH), Mateusz Sydow (WTCH), Grzegorz Framski, Bogdan Wyrwas (WTCH), Agnieszka Zgoła-Grześkowiak (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: Abstract of the 5th Central European Congress of Life Sciences, Eurobiotech 2013, Krakow Poland - Kraków, Poland , 2013 - s. 98

 • 376.
  Simultaneous degradation of phenol and alkanes by unconventional yeast strains / Aleksandra Piotrowska (WTCH), Daria Pęziak (WTCH), Daria Woźniak, Mateusz Sydow (WTCH), Alicja Szulc (WTCH), Jakub Idkowiak, Bogdan Wyrwas (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: Abstract of the 5th Central European Congress of Life Sciences, Eurobiotech 2013, Krakow Poland - Kraków, Poland , 2013 - s. 97

 • 377.
  Rhamnolipids increase biodegradation of diesel oil in the presence of chlorophenols / Daria Pęziak (WTCH), Aleksandra Piotrowska (WTCH), Grzegorz Framski, Bogdan Wyrwas (WTCH), Roman Marecik, Kamila Myszka (WTCH), Agnieszka Piotrowska-Cyplik, Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: Abstract of the 5th Central European Congress of Life Sciences, Eurobiotech 2013, Krakow Poland - Kraków, Poland , 2013 - s. 97

 • 378.
  Bioavailability of hydrocarbons to bacterial consortia during Triton X-100-mediated biodegradation in aqueous media / Daria Pęziak (WTCH), Aleksandra Piotrowska (WTCH), Marta Woźniak (WTCH), Mateusz Sydow (WTCH), Alicja Szulc (WTCH), Jakub Idkowiak (WTCH), Bogdan Wyrwas (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: Abstract of the 5th Central European Congress of Life Sciences, Eurobiotech 2013, Krakow Poland - Kraków, Poland , 2013 - s. 96

 • 379.
  Biological treatment of spent metalworking fluids by non-autochthonous bacterial consortia / Łukasz Ławniczak, Daria Pęziak (WTCH), Aleksandra Piotrowska, Marta Woźniak (WTCH), Mateusz Sydow (WTCH), Alicja Szulc (WTCH), Roman Marecik, Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: Abstract of the 5th Central European Congress of Life Sciences, Eurobiotech 2013, Krakow Poland - Kraków, Poland , 2013 - s. 96

 • 380.
  Preferential degradation of Triton X-100 and polyethylene glycols during biodegradation of diesel fuel / Łukasz Ławniczak (WTCH), Daria Pęziak (WTCH), Aleksandra Piotrowska, Marta Woźniak (WTCH), Mateusz Sydow (WTCH), Alicja Szulc (WTCH), Bogdan Wyrwas (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: Abstract of the 5th Central European Congress of Life Sciences, Eurobiotech 2013, Krakow Poland - Kraków, Poland , 2013 - s. 95

 • 381.
  The influence of biodiesel on the biodegradation of hydrocarbons in aqueous microcosms / Piotr Lisiecki, Marta Woźniak (WTCH), Mateusz Sydow (WTCH), Anna Parus (WTCH), Joanna Wojtera-Kwiczor, Roman Marecik, Kamila Myszka, Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: Abstract of the 5th Central European Congress of Life Sciences, Eurobiotech 2013, Krakow Poland - Kraków, Poland , 2013 - s. 95

 • 382.
  Biodegradation of diesel/biodiesel blends in sandy soil / Piotr Lisiecki, Daria Pęziak (WTCH), Aleksandra Piotrowska, Łukasz Ławniczak (WTCH), Anna Parus (WTCH), Grzegorz Framski, Jacek Staniewski (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: Abstract of the 5th Central European Congress of Life Sciences, Eurobiotech 2013, Krakow Poland - Kraków, Poland , 2013 - s. 95

 • 383.
  Influence of 1-alkoxymethyl-2-methyl-5-hydroxypyridinium chloride homologues on biodegradation of diesel fuel by a microbial consortium / Jakub Idkowiak, Bogdan Wyrwas (WTCH), Agnieszka Zgoła-Grześkowiak (WTCH), Anna Syguda (WTCH), Joanna Wojtera-Kwiczor, Anna Gielnik, Łukasz Ławniczak (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: Abstract of the 5th Central European Congress of Life Sciences, Eurobiotech 2013, Krakow Poland - Kraków, Poland , 2013 - s. 94

 • 384.
  Biodegradation of ionic liquids by microbial consortia in aqueous media / Joanna Wojtera-Kwiczor, Anna Gielnik, Łukasz Ławniczak (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: Abstract of the 5th Central European Congress of Life Sciences, Eurobiotech 2013, Krakow Poland - Kraków, Poland , 2013 - s. 93

 • 385.
  Contributions of rhamnolipids to natural or induced bioremediation / Alicja Szulc (WTCH), Marta Woźniak (WTCH), Mateusz Sydow (WTCH), Piotr Lisiecki, Grzegorz Framski, Roman Marecik, Kamila Myszka, Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: Abstract of the 5th Central European Congress of Life Sciences, Eurobiotech 2013, Krakow Poland - Kraków, Poland , 2013 - s. 93

 • 386.
  The influence of bioaugumentation and biosurfactant addition on bioremediation efficiency of diesel-oil contaminated soil: feasibility during field studies / Alicja Szulc (WTCH), Daria Pęziak (WTCH), Aleksandra Piotrowska, Marta Woźniak (WTCH), Mateusz Sydow (WTCH), Łukasz Ławniczak (WTCH), Anna Parus (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: Abstract of the 5th Central European Congress of Life Sciences, Eurobiotech 2013, Krakow Poland - Kraków, Poland , 2013 - s. 92

 • 387.
  Hydraulic mixer: experimental set-up and its analysis / Waldemar Szaferski (WTCH), Piotr Tomasz Mitkowski (WTCH) // W: The 22nd Polish Conference of Chemical and Process Engineering, Spała 5-9 September 2016 : proceedings: Wydawnictwo Exall, 2016 - s. 1326-1335

 • 388.
  Właściwości pompujące zmodyfikowanego mieszadła HE-3X / Waldemar Szaferski (WTCH), Piotr Tomasz Mitkowski (WTCH), Kinga Słowińska (WTCH), Marlena Szuster (WTCH), Ewelina Matelska (WTCH) // W: The 22nd Polish Conference of Chemical and Process Engineering, Spała 5-9 September 2016 : proceedings: Wydawnictwo Exall, 2016 - s. 1344-1350

 • 389.
  Wytwarzanie emulsji w mieszalniku z perforowanym dnem / Waldemar Szaferski (WTCH), Piotr Tomasz Mitkowski (WTCH), Ewelina Matelska // W: The 22nd Polish Conference of Chemical and Process Engineering, Spała 5-9 September 2016 : proceedings: Wydawnictwo Exall, 2016 - s. 1336-1343

 • 390.
  Conceptual design for innovative unit operations and processes / Piotr Tomasz Mitkowski (WTCH), Waldemar Szaferski (WTCH) // W: The 22nd Polish Conference of Chemical and Process Engineering, Spała 5-9 September 2016 : proceedings: Wydawnictwo Exall, 2016 - s. 920-929

 • 391.
  Hydrometalurgiczne metody pozyskiwania metali ze złóż naturalnych / Irmina Wojciechowska (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH), Aleksandra Wojciechowska (WTCH) // W: V Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych Puzzel 2016 - Wrocław, Polska , 2016 - s. 121

 • 392.
  Synteza i analiza spektoskopowa eterów pirydynoketoksymów / Aleksandra Wojciechowska (WTCH), Irmina Wojciechowska (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH), Grzegorz Framski // W: V Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych Puzzel 2016 - Wrocław, Polska , 2016 - s. 295-302

 • 393.
  Polymer inclusion membranes as liquid membranes for separation of metal ions / Magdalena Regel-Rosocka (WTCH), Monika Baczyńska (WTCH), M. Wiśniewski // W: XIII Ogólnopolska Szkoła Membranowa "Innowacyjne rozwiązania w membranowych procesach rozdzielczych" / red. W. Kujawski - Toruń, Polska , 2015 - s. 105-109

 • 394.
  Phosphonium ionic liquids as metal ion carriers through polymer inclusion membranes (PIM) and supported liquid membranes (SLM) / Monika Baczyńska (WTCH), Magdalena Regel-Rosocka (WTCH), Teresa Maria Coll, Agustin Fortuny, Ana Maria Sastre, M. Wiśniewski (WTCH) // W: Proceedings of 3rd International Conference on Methods and Materials for Separation Processes. Separation Science - Theory and Practice, Karpacz, 6-10.09.2015, 2015 - s. 1-4

 • 395.
  Odzysk platynowców z ich mieszanin w wodnych roztworach chlorkowych za pomocą fosfoniowych cieczy jonowych jako ekstrahentów / A. Kowalska (WTCH), J. Kurek (WTCH), Martyna Rzelewska (WTCH), Magdalena Regel-Rosocka (WTCH), M. Wiśniewski (WTCH) // W: IX Ogólnopolskie Sympozjum Nauka i Przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, Lublin 7-9.06.2016, 2016 - s. 1-4

 • 396.
  Zastosowanie modelu Kedema-Katchalsky'ego do matematycznego opisu rozkładu stężenia substancji rozpuszczonej wzdłuż ceramicznej membrany nanofiltracyjnej / Lubomira Broniarz-Press (WTCH), Piotr Tomasz Mitkowski (WTCH), Agata Marecka (WTCH) // W: The 22nd Polish Conference of Chemical and Process Engineering, Spała 5-9 September 2016 : proceedings: Wydawnictwo Exall, 2016 - s. 198-206

 • 397.
  Droga farmaceutyków w środowisku przyrodniczym na terenie województwa wielkopolskiego – źródła występowania, obecność, zagrożenia / A. Zając, Joanna Zembrzuska (WTCH), Irena Budnik, Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ) // W: II studencka konferencja naukowa „Produkcja, ekonomia, zarządzanie, marketing i ochrona środowiska - jak to się robi w Wielkopolsce" - Gniezno, Polska , 2013

 • 398.
  Monitorowanie stężenia oksyetylenowanych alkoholi w rzece Warcie na przełomie 2011 i 2012 roku / Irena Budnik, Joanna Zembrzuska (WTCH), Zenon Łukaszewski (WTCH) // W: II studencka konferencja naukowa „Produkcja, ekonomia, zarządzanie, marketing i ochrona środowiska - jak to się robi w Wielkopolsce" - Gniezno, Polska , 2013

 • 399.
  Zastosowanie metody anodowej woltamperometrii stripingowej do oznaczania Tl(I) w mycelium Boletus Badius / Włodzimierz Zembrzuski (WTCH), Bożena Muszyńska, Bożena Karbowska (WTCH), Joanna Zembrzuska (WTCH), Konrad Dobosz, Włodzimierz Opoka // W: Elektrochemia stosowana / red. Bogusław Baś, Małgorzata Jakubowska, Władysław W. Kubiak - Kraków, Poland : Wydawnictwo Naukowe Akapit, 2015 - s. 235-240

 • 400.
  Synteza czwartorzędowych soli pirydyniowych i ich analiza ESI-MS / Aleksandra Wojciechowska (WTCH), Irmina Wojciechowska (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH), Joanna Zembrzuska (WTCH) // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce - Chemia t. 1 / red. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny - Poznań, Polska : Młodzi Naukowcy Jędrzej Nyćkowiak, 2015 - s. 121-126