Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Publikacje

 • -
 • Publikacje do 2012
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: autor = Izabela Kruszelnicka, jednostka = wszystkie jednostki organizacyjne, typ = Rozdziały, dyscyplina = wszystkie dyscypliny, publikacje z lat 2013 - 2020, sortowanie według = daty publikacji od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (17)

 • 1.
  Badania i modelowanie zmodyfikowanych separatorów wirowych / Małgorzata Markowska (WTCH), Marek Ochowiak (WTCH), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Sylwia Włodarczak (WTCH), Szymon Woziwodzki (WTCH), Magdalena Matuszak (WTCH) // W: XIV Seminarium Naukowe "Optymalizacja małych oczyszczalni ścieków pod kątem eksploatacji" : recenzowane materiały konferencyjne - Grodzisk Wielkopolski, Polska : HABA PL, 2019 - s. 23-24

 • 2.
  Materiały polimerowe stosowane do budowy sieci wodociągowej / Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ) // W: Nowoczesne materiały polimerowe i ich przetwórstwo. Część 3 / red. Tomasz Klepka - Lublin, Polska : Politechnika Lubelska, 2017 - s. 39-50

  20
 • 3.
  Technologia złoża ruchomego jako przyszłość w modernizacji oczyszczalni ścieków w Polsce / Magdalena Litwińska, Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ) // W: Inżynieria środowiska - młodym okiem. T. 21, Ścieki i osady ściekowe / red. Iwona Skoczko - Białystok, Polska : Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2016 - s. 103-123

 • 4.
  The proposed application of WPC as elements in moving bed biofilm technology / Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Michał Michałkiewicz (WBiIŚ), Stanisław Zajchowski, Jolanta Tomaszewska // W: The 9th International Conference on Modification, Degradation and Stabilization of Polymers MoDeSt 2016, Krakow, Poland, September 4-8, 2016 : book of abstracts: Haward Agencja Reklamy i Wydawnictw, 2016 - s. 74

 • 5.
  Uzdatnianie wody dla potrzeb stomatologii / Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Michał Michałkiewicz (WBiIŚ) // W: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód / red. Zbysław Dymaczewski (WBiIŚ), Joanna Jeż-Walkowiak (WBiIŚ), Andrzej Urbaniak (WI) - Poznań - Kudowa Zdrój, Polska : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2016 - s. 517-528

 • 6.
  Występowanie niesteroidowych leków przeciwbólowych w Wielkopolsce w ściekach komunalnych i przemysłowych i ich ekotoksykologiczna ocena ryzyka / Joanna Zembrzuska (WTCH), Anna Zając, Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ) // W: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód / red. Zbysław Dymaczewski (WBiIŚ), Joanna Jeż-Walkowiak (WBiIŚ), Andrzej Urbaniak (WI) - Poznań - Kudowa Zdrój, Polska : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2016 - s. 979-994

 • 7.
  Jakość wody w unitach stomatologicznych. Mikrobiologiczna jakość wody w unitach stomatologicznych / Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Michał Michałkiewicz (WBiIŚ) // W: Innowacje w praktyce: konferencja - warsztaty - wystawa - spotkania panelowe - Lublin, Polska : Centrum Innowacji Naukowo-Edukacyjnych, 2015 - s. 83-84

 • 8.
  Materiały kompozytowe w technologii oczyszczania ścieków z wykorzystaniem ruchomego złoża biologicznego / Magdalena Litwińska, Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ) // W: BioOrg 2015 : I Wielkopolskie Seminarium Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, Poznań, 5. 12. 2015 r. : materiały konferencyjne - Poznań, Poland , 2015 - s. 62-63

 • 9.
  Zastosowanie kompozytów polimerowo-drzewnych jako nośników błony biologicznej w technologii oczyszczania ścieków / Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Michał Michałkiewicz (WBiIŚ), Stanisław Zajchowski // W: Nowoczesne materiały polimerowe i ich przetwórstwo. Część 2 / red. Tomasz Klepka - Lublin, Polska : Politechnika Lubelska, 2015 - s. 187-201

 • 10.
  Zastosowanie kształtek polipropylenowych jako nośników błony biologicznej w oczyszczaniu ścieków przemysłowych / Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ) // W: XVIII Profesorskie Warsztaty Naukowe "Przetwórstwo tworzyw polimerowych", Brodowo k/Poznania, 2-4 lipca 2015, 2015 - s. 34-35

 • 11.
  Analiza mikroorganizmów bytujących na kompozytach polimerowo-drzewnych o osnowie polipropylenowej poddanych działaniu osadu czynnego / Izabela Kruszelnicka, Dobrochna Ginter-Kramarczyk, Michał Michałkiewicz, Stanisław Zajchowski, Arkadiusz Kloziński (WTCH) // W: XVII Profesorskie Warsztaty Naukowe : przetwórstwo tworzyw polimerowych, Bydgoszcz - Pieczyska, 15-17 czerwca 2014 - Bydgoszcz, Poland , 2014 - s. 40-41

 • 12.
  Ilościowa i jakościowa ocena mikroorganizmów bytujących na kompozytach polimerowo-drzewnych testowanych w osadzie czynnym / Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Michał Michałkiewicz (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ) // W: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód / red. Zbysław Dymaczewski (WBiIŚ), Joanna Jeż-Walkowiak (WBiIŚ), Mariusz Nowak - Poznań - Toruń, Polska : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2014 - s. 649-657

 • 13.
  Jakość wody w unitach dentystycznych / Michał Michałkiewicz (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ) // W: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód / red. Zbysław Dymaczewski (WBiIŚ), Joanna Jeż-Walkowiak (WBiIŚ), Mariusz Nowak - Poznań - Toruń, Polska : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2014 - s. 813-820

 • 14.
  Osady ściekowe - aspekty prawne / Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ) // W: Metody zagospodarowania osadów ściekowych : V konferencja, Zielona Góra, 2-3 czerwca 2014 r. / red. Zofia Sadecka, Jacek Czekała - Poznań, Poland : ABRYS, 2014 - s. 5-10

 • 15.
  Przemysł farmaceutyczny - znaczące źródło leków w Polsce? / Joanna Zembrzuska (WTCH), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Irena Budnik, Anna Zając // W: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód / red. Zbysław Dymaczewski (WBiIŚ), Joanna Jeż-Walkowiak (WBiIŚ), Mariusz Nowak - Poznań - Toruń, Polska : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2014 - s. 379-395

 • 16.
  Warta w okolicach Poznania - zmiana stężenia oksyetylenowanych alkoholi w kluczowych punktach biegu rzeki / Joanna Zembrzuska (WTCH), Irena Budnik, Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Zenon Łukaszewski // W: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód / red. Zbysław Dymaczewski (WBiIŚ), Joanna Jeż-Walkowiak (WBiIŚ), Mariusz Nowak - Poznań - Toruń, Polska : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2014 - s. 397-407

 • 17.
  Droga farmaceutyków w środowisku przyrodniczym na terenie województwa wielkopolskiego – źródła występowania, obecność, zagrożenia / A. Zając, Joanna Zembrzuska (WTCH), Irena Budnik, Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ) // W: II studencka konferencja naukowa „Produkcja, ekonomia, zarządzanie, marketing i ochrona środowiska - jak to się robi w Wielkopolsce" - Gniezno, Polska , 2013