Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

mgr inż. arch. Jan Szot

ORCID

0000-0003-0718-7560

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.1 Architektura i urbanistyka: 100%