Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Ocena ryzyka realizacji działań, projektów i zamierzeń w zakresie regionalnej infrastruktury drogowej oraz regionalnego publicznego transportu zbiorowego do planu transportowego dla województwa wielkopolskiego w perspektywie 2030 roku

Autorzy

[ 1 ] Instytut Transportu, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r1599_2021

Słowa kluczowe
PL
  • ocena ryzyka
  • regionalna infrastruktura transportowa
  • regionalny transport zbiorowy
  • jednostki samorządu terytorialnego
Data

22.12.2020

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

19

Typ dzieła

ekspertyza