Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Ocena ryzyka realizacji działań, projektów i zamierzeń w zakresie regionalnej infrastruktury drogowej oraz regionalnego publicznego transportu zbiorowego do planu transportowego dla województwa wielkopolskiego w perspektywie 2030 roku

Authors

[ 1 ] Instytut Transportu, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r1599_2021

Keywords
PL
  • ocena ryzyka
  • regionalna infrastruktura transportowa
  • regionalny transport zbiorowy
  • jednostki samorządu terytorialnego
Date

22.12.2020

Language

polish

Number of pages or volume of work

19

Type of work

expertise