Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Report

Works title

Analiza kosztów organizacji i realizacji regionalnego publicznego transportu zbiorowego do planu transportowego dla województwa wielkopolskiego w perspektywie 2030 roku

Authors

[ 1 ] Instytut Transportu, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r1597_2021

Keywords
PL
  • publiczny transport zbiorowy
  • jednostki samorządu terytorialnego
  • koszty funkcjonowania transportu
Date

22.12.2020

Language

polish

Number of pages or volume of work

12

Type of work

expertise

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.