Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

RNApdbee 2.0: multifunctional tool for RNA structure annotation

Autorzy

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Chemii Bioorganicznej PAN | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.3] Informatyka techniczna i telekomunikacja
[6.5] Nauki chemiczne

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Nucleic Acids Research

Rocznik: 2018 | Tom: vol. 46 | Numer: iss. Web Server

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Data udostępnienia online

30.04.2018

Strony (od-do)

W30 - W35

DOI

10.1093/nar/gky314

URL

https://academic.oup.com/nar/article/46/W1/W30/4990031?guestAccessKey=c292c7dc-a6d1-4076-b389-6ad1c1feca7c

Typ licencji

CC BY-NC (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Czas udostępnienia publikacji w sposób otwarty

przed opublikowaniem

Punktacja MNiSW / czasopismo

40,0

Punktacja MNiSW / czasopismo w ewaluacji 2017-2021

40,0

Impact Factor

11,147