Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Wpływ sztucznej infiltracji na usuwanie antybiotyków w procesie uzdatniania wody powierzchniowej

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ S ] student | [ D ] doktorant

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
6.5 Nauki chemiczne

Rok publikacji

2019

Typ rozdziału

poster

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

51 - 51

URL

https://sin.put.poznan.pl/publications/details/i25734

Książka

BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne

Zaprezentowany na

BioOrg 2019 III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, 7.12.2019, Poznań, Polska