Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Carbon fibers and nickel coated carbon fibers–silica aerogel nanocomposite as low-frequency microwave absorbing materials

Autorzy

[ 1 ] Instytut Budownictwa, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ 3 ] Instytut Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ 4 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport
2.7 Inżynieria materiałowa
6.5 Nauki chemiczne

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Materials

Rocznik: 2020 | Tom: vol. 13 | Numer: iss. 2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • carbon fiber
  • nano-structures
  • porosity
  • fiber/matrix bond
  • electromagnetic interference
Data udostępnienia online

15.01.2020

Strony (od-do)

400-1 - 400-18

DOI

10.3390/ma13020400

URL

https://www.mdpi.com/1996-1944/13/2/400

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

140 [Lista 2019]

Impact Factor

2,972 [Lista 2018]