Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Immobilization of Amano Lipase A onto Stöber silica surface: process characterization and kinetic studies

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Opublikowano w

Open Chemistry

Rocznik: 2015 | Tom: vol. 13 | Numer: no. 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • enzyme immobilization by adsorption
  • amano lipase a
  • silica
  • immobilization kinetic
Strony (od-do)

138 - 148

DOI

10.1515/chem-2015-001

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Czas udostępnienia publikacji w sposób otwarty

po opublikowaniu

Punktacja MNiSW / czasopismo

14,0