Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Publikacje

 • -
 • Publikacje do 2012
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: autor = Andrzej Pożarycki, jednostka = wszystkie jednostki organizacyjne, typ = Artykuły, dyscyplina = wszystkie dyscypliny, publikacje z lat 2013 - 2020, sortowanie według = daty publikacji od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (30)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS
 • 1.
  Back analysis of the multilayer cylindrical HMA samples – height reduction method / Andrzej Pożarycki (WILiT), Przemysław Górnaś (WILiT), Paweł Rydzewski (WILiT), Dariusz Wanatowski // International Journal of Pavement Engineering - 2020, vol. 21, no. 3, s. 357-364

  Artykuł naukowy 100 2,298
 • 2.
  Innowacyjne zastosowanie nanorurek węglowych hydrofobowych w budownictwie drogowym / Agnieszka Wróblewska (WIT), Andrzej Pożarycki (WBiIŚ), Patrycja Kroczek // Drogownictwo - 2019, nr 7-8, s. 203-209

  Artykuł naukowy 5
 • 3.
  Parametryzacja krzywej ugięć nawierzchni podatnych / Andrzej Pożarycki (WBiIŚ), Przemysław Górnaś (WBiIŚ), Marcin Bilski (WBiIŚ), Adam Turkot (WI) // Drogownictwo - 2019, nr 3, s. 67-73

  Artykuł naukowy 5
 • 4.
  The influence of frequency normalisation of FWD pavement measurements on backcalculated values of stiffness moduli / Andrzej Pożarycki (WBiIŚ), Przemysław Górnaś (WBiIŚ), Dariusz Wanatowski // Road Materials and Pavement Design - 2019, vol. 20, no. 1, s. 1-19

  Artykuł naukowy 140 1,980
 • 5.
  Backcalculation of pavements incorporating Grouted Macadam technology / Andrzej Pożarycki (WBiIŚ), Jakub Fengier (WBiIŚ), Przemysław Górnaś (WBiIŚ), Dariusz Wanatowski // Road Materials and Pavement Design - 2018, vol. 19, no. 6, s. 1372-1388

  Artykuł naukowy 30 1,980
 • 6.
  Contactless approach to determine pavement skid resistance for Pavement Management System / Jakub Fengier (WBiIŚ), Mieczysław Słowik (WBiIŚ), Andrzej Pożarycki (WBiIŚ) // MATEC Web of Conferences - 2018, vol. 222, s. 01003-1-01003-8

  Artykuł naukowy / referat 15 15
 • 7.
  Analiza wyników metody fotogrametrycznej w świetle właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni / Andrzej Pożarycki (WBiIŚ), Jakub Fengier (WBiIŚ), Michał Wyczałek (WBiIŚ), Przemysław Skrzypczak (WE), Mariusz Wesołowski, Krzysztof Blacha // Drogownictwo - 2017, nr 3, s. 75-84

  Artykuł naukowy 5
 • 8.
  Application of mechanical and electromagnetic waves in an integrated determination of pavement bearing capacity / Andrzej Pożarycki (WBiIŚ), Przemysław Górnaś (WBiIŚ), Romuald Sztukiewicz (WBiIŚ) // Roads and Bridges - Drogi i Mosty - 2017, vol. 16, no. 2, s. 101-114

  Artykuł naukowy 11
 • 9.
  Filtracja efektów dynamicznych wywołanych w nawierzchni podczas badań ugięciomierzem FWD / Andrzej Pożarycki (WBiIŚ), Przemysław Górnaś (WBiIŚ) // Drogownictwo - 2017, nr 1, s. 13-21

  Artykuł naukowy 5
 • 10.
  Multi-level backcalculation algorithm for robust determination of pavement layers parameters / Tomasz Garbowski (WBiIŚ), Andrzej Pożarycki (WBiIŚ) // Inverse Problems in Science and Engineering - 2017, vol. 25, no. 5, s. 674-693

  Artykuł naukowy 25 1,125
 • 11.
  Charakterystyka statycznych i inercyjnych metod pomiarowych stosowanych do oznaczania równości podłużnej nawierzchni jezdni / Justyna Stróżyk-Weiss (WBiIŚ), Andrzej Pożarycki (WBiIŚ), Ireneusz Wyczałek (WBiIŚ), Michał Wyczałek (WBiIŚ), Ryszard Łuczak // Drogownictwo - 2016, nr 3, s. 89-98

  Artykuł naukowy 5
 • 12.
  Condition assessment of lower roadway layers for pavement management systems / Andrzej Pożarycki (WBiIŚ) // Journal of Civil Engineering and Management - 2016, vol. 22, iss. 3, s. 311-321

  Artykuł naukowy 40 1,546
 • 13.
  Funkcja sum harmonicznych w skróconej procedurze oznaczania zespolonego modułu sztywności MMA / Andrzej Pożarycki (WBiIŚ), Przemysław Górnaś (WBiIŚ) // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury - Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture - 2016, T. 33, z. 63, nr 1/II, s. 283-290

  Artykuł naukowy 9
 • 14.
  Oświetlenie w systemie monitoringu stanu nawierzchni jezdni / Przemysław Skrzypczak (WE), Andrzej Pożarycki (WBiIŚ), Krzysztof Maciołek (WE), Michał Wyczałek (WBiIŚ), Marcin Wesołowski, Klaudia Budych // Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering - 2016, Issue 88, s. 421-431

  Artykuł naukowy 9
 • 15.
  Pavement Fatigue Degradation Phenomenon Assessment Based on Multi-load FWD Data and Stochastic Process Evaluation / Andrzej Pożarycki (WBiIŚ), Przemysław Górnaś (WBiIŚ), Jakub Fengier (WBiIŚ) // Periodica Polytechnica Civil Engineering - 2016, vol. 60, no. 4, s. 471-477

  Artykuł naukowy 15 0,313
 • 16.
  Mechanistic Approach and LCCA for Pavement Rehabilitation in the Absence of Ability to Change its Vertical Alignment / Andrzej Pożarycki (WBiIŚ), Przemysław Górnaś (WBiIŚ), Jakub Fengier (WBiIŚ) // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2015, nr 20, s. 63-76

  Artykuł naukowy 4
 • 17.
  Pavement Diagnosis Accuracy with Controlled Application of Artificial Neural Network / Andrzej Pożarycki (WBiIŚ) // Baltic Journal of Road and Bridge Engineering - 2015, vol. 10, no. 4, s. 355-364

  Artykuł naukowy 30 0,519
 • 18.
  The influence of cracks on changes in stiffness moduli of asphalt mixtures based on in situ tests / Andrzej Pożarycki (WBiIŚ), Przemysław Górnaś (WBiIŚ), Paweł Zalewski // Roads and Bridges - Drogi i Mosty - 2015, vol. 14, no. 4, s. 257-270

  Artykuł naukowy 11
 • 19.
  Identyfikacja wartości wtórnego modułu odkształcenia na podstawie impulsowych testów dynamicznych w modelu nawierzchni drogowej / Andrzej Pożarycki (WBiIŚ), Tomasz Garbowski (WBiIŚ) // Drogownictwo - 2014, nr 2, s. 46-51

  Artykuł naukowy 5
 • 20.
  Koncepcja urządzenia do mobilnej inwentaryzacji uszkodzeń nawierzchni jezdni i urządzeń odwodnienia / Michał Wyczałek (WBiIŚ), Andrzej Pożarycki (WBiIŚ) // Drogownictwo - 2014, nr 4, s. 124-129

  Artykuł naukowy 5
 • 21.
  Możliwości diagnozowania podłoża nawierzchni jezdni na podstawie uproszczonego modelu ośrodków wielowarstwowych / Jakub Fengier (WBiIŚ), Andrzej Pożarycki (WBiIŚ) // Drogownictwo - 2014, nr 5, s. 170-177

  Artykuł naukowy 5
 • 22.
  Numeryczny model właściwości lepkosprężystych warstw nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego / Andrzej Pożarycki (WBiIŚ), Przemysław Górnaś (WBiIŚ) // Budownictwo i Architektura - 2014, vol. 13, nr 4, s. 203-213

  Artykuł naukowy 6
 • 23.
  Polski ugięciomierz dynamiczny z komputerowym systemem oceny nawierzchni / Andrzej Pożarycki (WBiIŚ), Tomasz Garbowski (WBiIŚ), A. Osysko, Przemysław Górnaś (WBiIŚ), Paweł Piątek // Drogownictwo - 2014, nr 12, s. 403-416

  Artykuł naukowy 5
 • 24.
  Wtórne wiązanie kruszywa z recyklingu betonu na przykładzie materiału i warstw podbudowy konstrukcji nawierzchni drogowej / Jakub Fengier (WBiIŚ), Andrzej Pożarycki (WBiIŚ) // Budownictwo i Architektura - 2014, vol. 13, nr 4, s. 101-107

  Artykuł naukowy 6
 • 25.
  Wybrane cechy numerycznych modeli MES w analizie odwrotnej konstrukcji nawierzchni / Przemysław Górnaś (WBiIŚ), Andrzej Pożarycki (WBiIŚ) // Roads and Bridges - Drogi i Mosty - 2014, nr 3, s. 203-222

  Artykuł naukowy 11
 • 26.
  Zagadnienia liniowej normalizacji wartości ugięć nawierzchni jezdni poddanej obciążeniom ponadnormatywnym / Andrzej Pożarycki (WBiIŚ), Przemysław Górnaś (WBiIŚ) // Drogownictwo - 2014, nr 11, s. 352-359

  Artykuł naukowy 5
 • 27.
  Automatyzacja inwentaryzacji uszkodzeń powierzchni jezdni z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych / Andrzej Pożarycki (WBiIŚ), Tomasz Garbowski (WBiIŚ) // Drogownictwo - 2013, nr 12, s. 374-379

  Artykuł naukowy 5
 • 28.
  Laboratory Testing of Fatigue Crack Growth in Geosynthetically Reinforced Large Scale Asphalt Pavement Samples / Andrzej Pożarycki (WBiIŚ), Tomasz Garbowski (WBiIŚ) // Procedia Engineering - 2013, vol. 57, s. 922-928

  Artykuł naukowy
 • 29.
  Stiff-plate bearing test simulation based on FWD results / Jakub Fengier (WBiIŚ), Andrzej Pożarycki (WBiIŚ), Tomasz Garbowski (WBiIŚ) // Procedia Engineering - 2013, vol. 57, s. 270-277

  Artykuł naukowy / referat 15
 • 30.
  Zaprojektuj - wybuduj - utrzymaj - tajniki warstw porowatych z betonu cementowego / Marlena Kucz (WBiIŚ), Andrzej Pożarycki (WBiIŚ) // Magazyn Autostrady - 2013, nr 8-9, s. 60-64

  Artykuł naukowy 5