Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Biodegradation of Triton X-100 and its primary metabolites by a bacterial community isolated from activated sludge

Autorzy

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ 3 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Journal of Environmental Management

Rocznik: 2013 | Tom: vol. 128

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

292 - 299

Punktacja MNiSW / czasopismo

35

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

35

Impact Factor

3,188