Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Publikacje

 • -
 • Publikacje do 2012
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: autor = Marek Idzior, jednostka = wszystkie jednostki organizacyjne, typ = Artykuły, dyscyplina = wszystkie dyscypliny, publikacje z lat 2013 - 2020, sortowanie według = daty publikacji od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (40)

 • 1.
  Effect of emission measurement of toxic exhaust components of automotive vehicles equipped with spark-ignition engines on the environment during mandatory check tests at vehicle inspection stations / Marek Idzior (WIT), Edward Czapliński (WIT), Marzena Korzik (WIT) // Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe - 2018, nr 12, s. 478-481

  7
 • 2.
  Wpływ ograniczeń prawnych i systemów technicznych na ograniczenie emisji toksycznych składników spalin z silników spalinowych / Marek Idzior (WIT), Edward Czapliński (WIT) // Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe - 2018, nr 12, s. 473-477

  7
 • 3.
  Analysis of the procedure of evaluation of the technical condition of a high-pressure common rail fuel pump using a test bed / Mateusz Bor, Marek Idzior (WIT), Wojciech Karpiuk (WIT), Rafał Smolec (WIT) // Journal of KONES Powertrain and Transport - 2018, vol. 25, no. 3, s. 65-70

  14
 • 4.
  The impact of changing engine’s operational parameters on its emission / Mateusz Bor (WIT), Marek Idzior (WIT), Wojciech Karpiuk (WIT), Rafał Smolec (WIT) // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering - 2018, vol. 421, s. 042004-1-042004-10

  15
 • 5.
  Strength analysis of the intermediate shaft of the hypocycloidal fuel pump / Mateusz Bor, Marek Idzior (WIT), Wojciech Karpiuk (WIT), Rafał Smolec (WIT), Mikołaj Spadło (WIT) // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering - 2018, vol. 421, s. 042003-1-042003-8

  15
 • 6.
  Konstrukcja pompy o napędzie hipocykloidalnym w ujęciu zastosowania paliw trudnych / Mateusz Bor (WMRiT), Tomasz Borowczyk (WMRiT), Marek Idzior (WMRiT), Wojciech Karpiuk (WMRiT), Rafał Smolec // Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport - 2018, z. 118, s. 7-16

  7
 • 7.
  Ocena zmiany współczynnika tarcia w pompach wysokociśnieniowych – porównanie napędu hipocykloidalnego z krzywkowym / Rafał Smolec (WMRiT), Mateusz Bor (WMRiT), Marek Idzior (WMRiT), Wojciech Karpiuk (WMRiT) // Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport - 2018, z. 118, s. 255-264

  7
 • 8.
  Development trends of high pressure common-rail pumps / Rafał Smolec (WIT), Mateusz Bor (WIT), Wojciech Karpiuk (WIT), Marek Idzior (WIT) // Journal of Mechanical and Transport Engineering - 2018, vol. 70, no. 2, s. 63-72

  6
 • 9.
  Impact of changes in friction factor on the loading of the pumping section in a high pressure injection pump / Rafał Smolec (WIT), Mateusz Bor (WIT), Marek Idzior (WIT), Wojciech Karpiuk (WIT), Tomasz Borowczyk // Journal of Mechanical and Transport Engineering - 2018, vol. 70, no. 2, s. 53-62

  6
 • 10.
  Wpływ okresu eksploatacji transportu samochodowego na zanieczyszczenie atmosfery / Marek Idzior (WIT), Edward Czapliński (WIT) // Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe - 2017, nr 6, s. 733-738

  7
 • 11.
  Aspekty wpływu badań kontrolnych na ograniczenie szkodliwych składników spalin z samochodów osobowych / Marek Idzior (WIT), Edward Czapliński (WIT) // Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe - 2017, nr 12, s. 906-909

  7
 • 12.
  Nowoczesne rozwiązania stosowane w silnikach motocyklowych / Marek Idzior (WMRiT), Wojciech Karpiuk (WMRiT), Mateusz Bor (WMRiT), Rafał Smolec (WMRiT) // Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe - 2017, nr 6, s. 743-748

  7
 • 13.
  Assessment of the potential of dimethyl ether as an alternative fuel for compression ignition engines / Rafał Smolec (WMRiT), Marek Idzior (WMRiT), Wojciech Karpiuk (WMRiT), Miłosław Kozak (WMRiT) // Combustion Engines - 2017, T. 56, no. 2 (169), s. 181-186

  13
 • 14.
  The influence of quantitative parameters of lubricant oil’s on the damaged of car turbochargers – Event Tree Analysis (ETA) method / Maciej Bieliński (WMRiT), Mateusz Bor (WMRiT), Tomasz Borowczyk (WMRiT), Marek Idzior (WMRiT), Wojciech Karpiuk (WMRiT), Rafał Smolec (WMRiT) // MATEC Web of Conferences - 2017, vol. 118, s. 00022-1-00022-6

 • 15.
  Analysis of hypocycloid drive application in a high-pressure fuel pump / Mateusz Bor (WMRiT), Tomasz Borowczyk (WMRiT), Marek Idzior (WMRiT), Wojciech Karpiuk (WMRiT), Rafał Smolec (WMRiT) // MATEC Web of Conferences - 2017, vol. 118, s. 00020-1-00020-10

 • 16.
  Idea of use of hydraulic booster in high-pressure fuel pump with hypocycloid drive / Mateusz Bor (WMRiT), Tomasz Borowczyk (WMRiT), Marek Idzior (WMRiT), Wojciech Karpiuk (WMRiT), Rafał Smolec (WMRiT) // Journal of KONES Powertrain and Transport - 2017, vol. 24, no. 3, s. 21-28

  14
 • 17.
  Environmental aspects of the impact of the technical condition of motor vehicles on environmental pollution / Marek Idzior (WIT), Edward Czapliński (WIT) // Combustion Engines - 2017, T. 56, no. 1 (168), s. 149-152

  13
 • 18.
  Wpływ transportu samochodowego na zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym pm10 i pm2,5 / Marek Idzior (WIT), Edward Czapliński (WIT), Mateusz Bor (WIT) // Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe - 2017, nr 6, s. 739-742

  7
 • 19.
  Evaluation of the impact of temperature variations in selected fuels on their atomization in internal combustion engines with common rail injection systems / Wojciech Karpiuk (WMRiT), Marek Idzior (WMRiT), Rafał Smolec (WMRiT), Mateusz Bor (WMRiT) // Journal of Mechanical and Transport Engineering - 2016, vol. 68, no. 4, s. 17-26

  6
 • 20.
  The Impact of Various Strategies of Injection on the Emission of the DME Powered Engine – A Review / Rafał Smolec (WMRiT), Marek Idzior (WMRiT), Wojciech Karpiuk (WMRiT) // Journal of Mechanical and Transport Engineering - 2016, vol. 68, no. 1, s. 83-92

  6
 • 21.
  Zastosowanie ceramiki inżynierskiej w układach zasilania silników spalinowych / Marek Idzior (WMRiT), Wojciech Karpiuk (WMRiT), Rafał Smolec (WMRiT), Mateusz Bor (WMRiT) // Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe - 2016, nr 12, s. 991-994

  7
 • 22.
  Badania wpływu stanu technicznego eksploatowanych pojazdów samochodowych na emisję szkodliwych składników spalin / Marek Idzior (WMRiT), Edward Czapliński (WMRiT) // Combustion Engines - 2015, R. 44, no. 3 (162), s. 578-581

  13
 • 23.
  Eter dimetylowy jako nowoczesne paliwo alternatywne drugiej generacji do zasilania współczesnych silników o zapłonie samoczynnym / Marek Idzior (WMRiT), Wojciech Karpiuk (WMRiT), Rafał Smolec (WMRiT) // Logistyka - 2015, nr 3, s. 1836-1845

 • 24.
  Możliwości wykorzystania metod termowizyjnych do oceny stanu technicznego wtryskiwaczy silników o zapłonie samoczynnym / Marek Idzior (WMRiT), Wojciech Karpiuk (WMRiT), Rafał Smolec (WMRiT), Bartosz Henszke // Technika Transportu Szynowego - 2015, nr 12, s. 1911-1915

  5
 • 25.
  Możliwość wykorzystania paliw z dodatkiem wodoru w środkach transportu drogowego / Paweł Daszkiewicz, Marek Idzior (WMRiT), Agnieszka Merkisz-Guranowska (WMRiT) // Logistyka - 2015, nr 5, s. 146-154

 • 26.
  Możliwość wykorzystania wodoru w technice motoryzacyjnej / Jerzy Merkisz (WMRiT), Paweł Daszkiewicz, Marek Idzior (WMRiT) // Logistyka - 2015, nr 3, s. 3169-3177

 • 27.
  Ocena wpływu uszkodzenia turbosprężarki na wybrane parametry pracy silnika o ZI / Maciej Bieliński (WMRiT), Tomasz Borowczyk (WMRiT), Wojciech Karpiuk (WMRiT), Marek Idzior (WMRiT) // Combustion Engines - 2015, R. 44, no. 3 (162), s. 205-211

  13
 • 28.
  Ocena wzbogacania oleju napędowego wodorem w aspekcie zmian parametrów ekologicznych silnika o zapłonie samoczynnym / Paweł Daszkiewicz, Jerzy Merkisz (WMRiT), Marek Idzior (WMRiT), Maciej Bajerlein (WMRiT), Łukasz Rymaniak (WMRiT) // Combustion Engines - 2015, R. 44, no. 3 (162), s. 461-468

  13
 • 29.
  A concept of a turbocharger test stand / Marek Idzior (WMRiT), Wojciech Karpiuk (WMRiT), Maciej Bieliński, Tomasz Borowczyk, Paweł Daszkiewicz, Paweł Stobnicki // Combustion Engines - 2014, no. 1 (156), s. 30-40

  13
 • 30.
  Analiza ograniczenia emisji toksycznych składników spalin dwupaliwowego silnika o zapłonie samoczynnym / Jerzy Merkisz (WMRiT), Paweł Daszkiewicz, Marek Idzior (WMRiT), Maciej Bajerlein (WMRiT), Paweł Fuć (WMRiT), Piotr Lijewski (WMRiT) // Logistyka - 2014, nr 6, s. 7260-7269

 • 31.
  Badania warunków pracy i ich wpływu na pracę wałków turbosprężarek silników spalinowych / Marek Idzior (WMRiT), K. Wichtowska, Grzegorz Kinal (WMRiT) // Logistyka - 2014, nr 3, s. 2395-2403

 • 32.
  Rynek motoryzacyjny w Polsce w aspekcie spełniania przez pojazdy norm emisji spalin / Marek Idzior (WMRiT), Wojciech Karpiuk (WMRiT,WMRiT) // Logistyka - 2014, nr 4, s. 1867-1874

 • 33.
  Wpływ uszkodzenia korpusu turbiny na wybrane parametry pracy turbosprężarki w silniku o ZI / Maciej Bieliński (WMRiT), Wojciech Karpiuk (WMRiT), Tomasz Borowczyk (WMRiT), Marek Idzior (WMRiT) // Logistyka - 2014, nr 6, s. 1916-1924

 • 34.
  Badania i analiza wpływu ciśnienia wtrysku na rozpylenie paliwa w komorze o stałej objętości / Marek Idzior (WMRiT), Paweł Stobnicki, Ireneusz Pielecha (WMRiT), Jakub Czajka (WMRiT) // Combustion Engines - 2013, no. 3 (154), s. 811-819

  13
 • 35.
  Badanie wpływu dodatku wodoru do kolektora dolotowego na emisję zanieczyszczeń stacjonarnego silnika spalinowego z bezpośrednim wtryskiem / Marek Idzior (WMRiT), Maciej Bajerlein (WMRiT), Maciej Bieliński, Paweł Daszkiewicz, Paweł Stobnicki // Combustion Engines - 2013, no. 3 (154), s. 752-756

  13
 • 36.
  Failure’s identification of turbochargers of internal combustion engines by means of multi-functional test stand / Marek Idzior (WMRiT), Wojciech Karpiuk (WMRiT), Maciej Bieliński (WMRiT), Tomasz Borowczyk (WMRiT) // Journal of KONES Powertrain and Transport - 2013, vol. 20, no. 3, s. 169-176

  14
 • 37.
  Koncepcja stanowiska do badania turbosprężarek silników spalinowych / Marek Idzior (WMRiT), Wojciech Karpiuk (WMRiT), Maciej Bieliński, Tomasz Borowczyk, Paweł Daszkiewicz, Paweł Stobnicki // Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport - 2013, z. 98, s. 203-214

  7
 • 38.
  Ocena wpływu symulowanej zmiany drożności filtra cząstek stałych na prędkość obrotową wirnika turbosprężarki w samochodowych silnikach spalinowych / Marek Idzior (WMRiT), Wojciech Karpiuk (WMRiT), Maciej Bieliński, Tomasz Borowczyk // Combustion Engines - 2013, no. 3 (154), s. 489-495

  13
 • 39.
  Perspektywa progresu wskaźników ekologicznych silnika badawczego zasilanego olejem napędowym z domieszką wodoru / Paweł Daszkiewicz, Marek Idzior (WMRiT), Maciej Bajerlein (WMRiT), Wojciech Karpiuk (WMRiT) // Technika Transportu Szynowego - 2013, nr 10, s. 591-602

  5
 • 40.
  Wybrane zagadnienia wpływu stanu technicznego pojazdów na emisję spalin / Marek Idzior (WMRiT), Wojciech Karpiuk (WMRiT), Edward Czapliński, Jacek Iwanicki // Technika Transportu Szynowego - 2013, nr 10, s. 3477-3485

  5