Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Publikacje

 • -
 • Publikacje do 2012
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: jednostka = Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, typ = Artykuły, dyscyplina = wszystkie dyscypliny, publikacje z lat 2013 - 2020, sortowanie według = daty modyfikacji od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (1279)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS
 • 901.
  Domieszki uplastyczniające i upłynniające w teorii i praktyce budowlanej / Agnieszka Ślosarczyk (WBiIŚ) // Inżynier Budownictwa - 2015, nr 12, s. 46-51

  Artykuł naukowy
 • 902.
  Platforma karboksylowa. Produkcja i wykorzystanie lotnych kwasów tłuszczowych / Joanna Chwiałkowska (WBiIŚ), Piotr Oleśkowicz-Popiel (WBiIŚ) // Przemysł Chemiczny - 2016, T. 95, nr 4, s. 800-808

  Artykuł naukowy 15 0,385
 • 903.
  Is water in dental units microbiologically safe? / Michał Michałkiewicz (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ) // Medycyna Pracy - 2015, vol. 66, no. 6, s. 763-770

  Artykuł naukowy 15 0,401
 • 904.
  Budownictwo ekologiczne z ziemi / Barbara Ksit (WBiIŚ), Marlena Kucz (WBiIŚ) // Inżynier Budownictwa - 2015, nr 1, s. 108-112

  Artykuł naukowy
 • 905.
  Wielokryterialna ocena zasilania w skroplony gaz ziemny (LNG) budynku hotelowego / Bartosz Radomski (WBiIŚ), Tomasz Mróz (WBiIŚ) // Instal - 2015, nr 7-8, s. 29-32

  Artykuł naukowy 7
 • 906.
  Approximate Method for Determination of Dynamic Characteristics of Structures with Viscoelastic Dampers / Roman Lewandowski (WBiIŚ) // Vibrations in Physical Systems - 2016, vol. 27, s. 219-226

  Artykuł naukowy 5
 • 907.
  Infiltracja w uzdatnianiu wody z ujęcia Dębina w Poznaniu / Sylwia Kołaska (WBiIŚ), Ireneusz Chomicki // Instal - 2015, nr 7-8, s. 66-69

  Artykuł naukowy 7
 • 908.
  Most drogowy w Cigacicach przez rzekę Odrę w ciągu drogi krajowej S3 — stan obecny i perspektywy / Bożena Kuczma (WBiIŚ), Mieczysław Kuczma (WBiIŚ) // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2015, nr 19, s. 115-122

  Artykuł naukowy 4
 • 909.
  Zastosowanie zbrojenia kompozytowego FRP w konstrukcjach narażonych na agresywne warunki środowiska / Dawid Pawłowski (WBiIŚ), Maciej Szumigała (WBiIŚ) // Materiały Budowlane - 2016, nr 11, s. 124-125

  Artykuł naukowy 8
 • 910.
  Dachy zielone element zielonej infrastruktury / Mariusz Gaczek (WBiIŚ), Sławomir Fiszer (WBiIŚ) // Builder - 2016, nr 4, s. 70-74

  Artykuł naukowy 5
 • 911.
  Badania wstępne wykorzystania zmodyfikowanych procesów Fentona i UV/H2O2 do oczyszczania ścieków z produkcji azotanu 2-etyloheksylowego / Szymon Salwiczek, Krzysztof Barbusiński, Zbysław Dymaczewski (WBiIŚ), Zuzanna Matyska, Maciej Żołnierczyk // Przemysł Chemiczny - 2016, T. 95, nr 1, s. 118-120

  Artykuł naukowy 15 0,385
 • 912.
  Analysis of rigid flange of bridge truss girder / Wojciech Siekierski (WBiIŚ) // Baltic Journal of Road and Bridge Engineering - 2015, vol. 10, no. 2, s. 159-165

  Artykuł naukowy 30 0,519
 • 913.
  Selection of the surface water treatment technology – a full-scale technological investigation / Alina Pruss (WBiIŚ) // Water Science and Technology - 2015, vol. 71, no. 4, s. 638-644

  Artykuł naukowy 20 1,064
 • 914.
  Wpływ środowiska na drogi / Barbara Ksit (WBiIŚ), Martyna Maciejewska // Informator Budowlany - 2016, t. 25, nr 1, s. 40-47

  Artykuł naukowy
 • 915.
  Wider Perspective of Testing Early Shrinkage of Concrete Modified with Admixtures in Changeable W/C Ratio as Innovative Solution in Civil Engineering / Józef Jasiczak (WBiIŚ), Paweł Szymański (WBiIŚ), Piotr Nowotarski (WBiIŚ) // Procedia Engineering - 2015, vol. 122, s. 310-319

  Artykuł naukowy / referat 15
 • 916.
  Dokładność odwzorowania struktury systemu kanalizacji deszczowej na potrzeby modelowania odpływu ze zlewni / Marcin Skotnicki (WBiIŚ), Marek Sowiński (WBiIŚ) // Gaz, Woda i Technika Sanitarna - 2015, nr 11, s. 393-397

  Artykuł naukowy 11
 • 917.
  Studies of possible use of oleic imidazoline as modifying agent for hard bitumen / Krzysztof Zieliński (WBiIŚ), Michał Babiak (WBiIŚ) // Archives of Civil Engineering - 2015, vol. 61, no. 1, s. 119-130

  Artykuł naukowy 15
 • 918.
  Dachy zielone - korzyści i mankamenty / Mariusz Gaczek (WBiIŚ), Sławomir Fiszer (WBiIŚ) // Builder - 2015, nr 11, s. 90-94

  Artykuł naukowy 5
 • 919.
  Problemy projektowe bezpiecznego kształtowania zbrojenia w żelbetowych elementach zginanych / Jacek Ścigałło (WBiIŚ), Michał Demby (WBiIŚ) // Materiały Budowlane - 2016, nr 11, s. 104-105

  Artykuł naukowy 8
 • 920.
  Analiza dynamiczna konstrukcji z tłumikami z niedokładnie określonymi parametrami projektowymi / Magdalena Łasecka-Plura (WBiIŚ), Roman Lewandowski (WBiIŚ) // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury - Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture - 2016, T. 33, z. 63, nr 1/I, s. 439-446

  Artykuł naukowy 9
 • 921.
  Badania wydajności cieplnej aluminiowego sufitowego panelu grzewczo-chłodzącego / Janusz Wojtkowiak (WBiIŚ), Łukasz Amanowicz (WBiIŚ) // Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja - 2016, T. 47, nr 10, s. 413-417

  Artykuł naukowy 10
 • 922.
  Wpływ przyjętych założeń wyjściowych na ocenę wielorodzinnego budynku mieszkalnego metodą kosztów globalnych / Małgorzata Basińska (WBiIŚ), Halina Koczyk (WBiIŚ) // Rynek Instalacyjny - 2015, nr 3, s. 53-56

  Artykuł naukowy 6
 • 923.
  Skuteczność modyfikacji asfaltu przeznaczonego do produkcji wyrobów hydroizolacyjnych przy użyciu imidazoliny / Krzysztof Zieliński (WBiIŚ), Michał Babiak (WBiIŚ), Jacek Kosno // Przemysł Chemiczny - 2015, T. 94, nr 3, s. 270-273

  Artykuł naukowy 15 0,367
 • 924.
  Usprawnianie procesów budowlanych z wykorzystaniem Lean Management / Piotr Nowotarski (WBiIŚ), Jerzy Pasławski (WBiIŚ), Jakub Matyja // Materiały Budowlane - 2016, nr 6, s. 125-126

  Artykuł naukowy 8
 • 925.
  O aktualnych trendach podczas XLVII Dni Chłodnictwa / Grzegorz Krzyżaniak (WBiIŚ) // Chłodnictwo - 2016, nr 3, s. 4-8

  Komunikat 6
 • 926.
  Sensitivity analysis in determining the optimum energy forresidential buildings in Polish conditions / Małgorzata Basińska (WBiIŚ), Halina Koczyk (WBiIŚ), Edward Szczechowiak (WBiIŚ) // Energy and Buildings - 2015, Vol. 107, s. 307-318

  Artykuł naukowy 40 2,973
 • 927.
  Non-normality and induced plastic anisotropy under fractional plastic flow rule: a numerical study / Wojciech Sumelka (WBiIŚ), Marcin Nowak // International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics - 2016, vol. 40, iss. 5, s. 651-675

  Artykuł naukowy 30 2,342
 • 928.
  Methodology to identify the causes of the consequences of defects in building construction / Jakub Piasny (WBiIŚ), Jerzy Pasławski (WBiIŚ) // Technical Transactions - 2014, 2014 (111), iss. 1-B (5), s. 183-193

  Artykuł naukowy 13
 • 929.
  Zakwity cyjanobakterii i cyjanotoksyny - zagrożenie dla zdrowia ludzi / Beata Mądrecka (WBiIŚ) // Technologia Wody - 2015, nr 1 (39), s. 44-50

  Artykuł naukowy 5
 • 930.
  Trwałość iniekcji gruntowej / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Bogumił Klimaszewski (WBiIŚ) // Materiały Budowlane - 2016, nr 11, s. 46-47

  Artykuł naukowy 8
 • 931.
  Bisfenol A jako szkodliwy i nieproszony dodatek w pakiecie z wodą butelkowaną / Patrycja Łukaszewska, Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ) // Technologia Wody - 2016, nr 4 (48), s. 35-39

  Artykuł naukowy 5
 • 932.
  Wczoraj zdrowy, dziś toksyczny / Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ) // Kierunek Wod-Kan - 2015, nr 3, s. 30-33

  Artykuł naukowy
 • 933.
  Construction of Undulating Walls Using Dry-Mix Shotcrete / Józef Jasiczak (WBiIŚ), Włodzimierz Majchrzak, Włodzimierz Czajka // Concrete International - 2015, vol. 37, no. 6, s. 31-35

  Artykuł naukowy
 • 934.
  Flexible Approach in Designing Infrastructure / Maria Kośmieja (WBiIŚ), Jerzy Pasławski (WBiIŚ) // Procedia Engineering - 2015, vol. 122, s. 104-111

  Artykuł naukowy / referat 15
 • 935.
  Wykorzystanie metod numerycznych do analizy zniszczeń wywołanych pożarem silosu na biomasę / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Michał Babiak (WBiIŚ), Przemysław Wielentejczyk (WBiIŚ) // Materiały Budowlane - 2015, nr 9, s. 42-43

  Artykuł naukowy 8
 • 936.
  Analysis of concrete shrinkage along truss bridge with steel-concrete composite deck / Wojciech Siekierski (WBiIŚ) // Steel and Composite Structures - 2016, vol. 20, no. 6, s. 1237-1257

  Artykuł naukowy 30 3,198
 • 937.
  Approximate numerical model for adhesive scarf joints in wooden beams / Piotr Rapp (WBiIŚ), Sławomir Fiszer (WBiIŚ) // Drewno - 2015, vol. 58, no. 194, s. 5-21

  Artykuł naukowy 15 0,438
 • 938.
  Zużycie energii przez budynek mieszkalny – wyniki pomiarów i analiz / Małgorzata Basińska (WBiIŚ), Halina Koczyk (WBiIŚ) // Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce - 2015, t. 7, nr 2, s. 9-14

  Artykuł naukowy
 • 939.
  Liquid hot water pretreatment on different parts of cotton stalk to facilitate ethanol production / Wei Jiang, Senlin Chang, Hongqiang Li, Piotr Oleśkowicz-Popiel (WBiIŚ), Jian Xu // Bioresource Technology - 2015, vol. 176, s. 175-180

  Artykuł naukowy 45 4,917
 • 940.
  Analiza zależności czasowych w technologii produkcji sprężonych płyt prefabrykowanych / Marcin Gajzler (WBiIŚ), Aneta Kończak (WBiIŚ) // Materiały Budowlane - 2016, nr 6, s. 77-78

  Artykuł naukowy 8
 • 941.
  An Alternative Approach to Initial Stability Analysis of Kirchhoff Plates Resting on Internal Supports by the Boundary Element Method / Michał Guminiak (WBiIŚ) // Engineering Transactions - 2015, vol. 63, no. 3, s. 273-296

  Artykuł naukowy 15
 • 942.
  Lokalne pompownie wodociągowe i kanalizacyjne – 25 lat rozwoju / Jan Bagieński (WBiIŚ) // Gaz, Woda i Technika Sanitarna - 2015, nr 8, s. 290-294

  Artykuł naukowy 11
 • 943.
  Effect of season on gases emissions from free-stall barns for dairy cows / Wojciech Rzeźnik, Paulina Mielcarek, Ilona Rzeźnik (WBiIŚ) // Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering - 2016, vol. 61, nr 2, s. 86-91

  Artykuł naukowy 12
 • 944.
  Wpływ wybranych czynników na pracę eksploatowanego betonowego podkładu kolejowego / Włodzimierz Bednarek (WBiIŚ) // Przegląd Komunikacyjny - 2015, nr 9, s. 106-110

  Artykuł naukowy 8
 • 945.
  Comparison of CO and NOx concentrations from a 20 kW boiler for periodic and constant wood pellet supply / Marek Juszczak (WBiIŚ) // Environment Protection Engineering - 2016, vol. 42, no. 3, s. 95-107

  Artykuł naukowy 15 0,514
 • 946.
  Mechanistic Approach and LCCA for Pavement Rehabilitation in the Absence of Ability to Change its Vertical Alignment / Andrzej Pożarycki (WBiIŚ), Przemysław Górnaś (WBiIŚ), Jakub Fengier (WBiIŚ) // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2015, nr 20, s. 63-76

  Artykuł naukowy 4
 • 947.
  Podstawowe kryteria projektowe wentylacji w elektrowniach jądrowych / Marek Stojek, Edward Szczechowiak (WBiIŚ) // Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja - 2016, T. 47, nr 5, s. 189-194

  Artykuł naukowy 10
 • 948.
  Nośność ogniowa żelbetowego dźwigara sprężonego / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Michał Babiak (WBiIŚ) // Materiały Budowlane - 2016, nr 11, s. 94-95

  Artykuł naukowy 8
 • 949.
  Usuwanie wybranych lotnych związków organicznych z wód podziemnych / Sławomir Monarcha, Joanna Jeż-Walkowiak (WBiIŚ), Łukasz Weber // Technologia Wody - 2016, nr 2 (46), s. 30-36

  Artykuł naukowy 5
 • 950.
  Instalacja fotowoltaiczna dla Hali Sportowej Politechniki Poznańskiej / Michał Szymański (WBiIŚ), Aleksandra Nyka, Kamil Szkarłat // Rynek Instalacyjny - 2015, nr 12, s. 32-36

  Artykuł naukowy 6
 • 951.
  Pomiary płaskości i spadków nawierzchni metodami geodezyjnymi / Ireneusz Wyczałek (WBiIŚ), Piotr Jamroży, Michał Wyczałek (WBiIŚ) // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2015, nr 20, s. 77-91

  Artykuł naukowy 4
 • 952.
  Stateczność ram stalowych z węzłami podatnymi / Przemysław Litewka (WBiIŚ), Michał Bąk (WBiIŚ) // Przegląd Budowlany - 2015, nr 10, s. 42-47

  Artykuł naukowy 5
 • 953.
  Instalacje HVAC laboratoriów chemicznych - wyposażenie techniczne. Wentylacja technologiczna / Michał Szymański (WBiIŚ), Łukasz Amanowicz (WBiIŚ), Katarzyna Ratajczak (WBiIŚ), Radosław Górzeński (WBiIŚ) // Rynek Instalacyjny - 2015, nr 12, s. 56-60

  Artykuł naukowy 6
 • 954.
  Wpływ losowych zysków wewnętrznych w budynkach wielorodzinnych na zapotrzebowanie na energię w ciągu roku / Karol Bandurski (WBiIŚ), Halina Koczyk (WBiIŚ) // Instal - 2015, nr 12, s. 55-61

  Artykuł naukowy 7
 • 955.
  Adaptacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo istniejących przejść podziemnych / Iwona Jankowiak (WBiIŚ), Arkadiusz Madaj (WBiIŚ), Katarzyna Mossor (WBiIŚ) // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2016, nr 21, s. 125-132

  Artykuł naukowy 4
 • 956.
  Historia Średzkiej Kolei Powiatowej / Michał Guminiak (WBiIŚ), Marcin Kriger // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2015, nr 20, s. 25-43

  Artykuł naukowy 4
 • 957.
  „IEA EBC Annex 66: definition and simulation of occupant behavior in buildings” – aktualne metody modelowania zachowania użytkowników budynku / Karol Bandurski (WBiIŚ), Halina Koczyk (WBiIŚ) // Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja - 2015, T. 46, nr 2, s. 63-68

  Artykuł naukowy 10
 • 958.
  Trwała rewitalizacja obiektu zabytkowego z modernizacją na minibrowar z hotelem / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ) // Materiały Budowlane - 2015, nr 11, s. 120-122

  Artykuł naukowy 8
 • 959.
  Ocena wpływu warunków pomiaru na wyniki oznaczenia modułu sztywności betonu asfaltowego / Mieczysław Słowik (WBiIŚ), Mikołaj Bartkowiak (WBiIŚ) // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury - Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture - 2016, T. 33, z. 63, nr 1/II, s. 299-306

  Artykuł naukowy 9
 • 960.
  Zależność stanu zagęszczenie podtorza od stanu jego odkształcalności / Michał Pawłowski (WBiIŚ), Łucjan Siewczyński (WBiIŚ) // Przegląd Komunikacyjny - 2016, nr 10, s. 30-35

  Artykuł naukowy 8
 • 961.
  Zasady projektowania płyt warstwowych / Zbigniew Pozorski (WBiIŚ) // Nowoczesne Hale - 2016, nr 2, s. 55-58

  Artykuł naukowy 2
 • 962.
  Adsorbenty naturalne w technologii wody – możliwości i perspektywy / Wojciech Góra (WBiIŚ), Katarzyna Jaszczyszyn (WBiIŚ) // Instal - 2015, nr 12, s. 72-74

  Artykuł naukowy 7
 • 963.
  Rewitalizacja biologicznie zdegradowanych ścian budynków / Barbara Ksit (WBiIŚ) // Inżynier Budownictwa - 2015, nr 7-8, s. 49-53

  Artykuł naukowy
 • 964.
  Badania pod próbnym obciążeniem statycznym wielodźwigarowego mostu drogowego wykonanego z dźwigarów kablobetonowych / Arkadiusz Madaj (WBiIŚ), Katarzyna Mossor (WBiIŚ), Krzysztof Sturzbecher (WBiIŚ) // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2016, nr 21, s. 185-198

  Artykuł naukowy 4
 • 965.
  Wytyczne wykonawstwa dla wybranych typów ogrodzeń / Renata Drapik, Marta Dudek, Barbara Ksit (WBiIŚ) // Informator Budowlany - 2015, t. 24, s. 43-48

  Artykuł naukowy
 • 966.
  Technologie IT w realizacji idei zrównoważonego rozwoju w systemach zaopatrzenia w wodę / Andrzej Urbaniak (WI), Alicja Bałut (WBiIŚ), Rafał Brodziak (WBiIŚ), Jędrzej Bylka (WBiIŚ) // Instal - 2015, nr 10, s. 76-79

  Artykuł naukowy 7
 • 967.
  Koncepcja metodyczna sterowania eksploatacją infiltracyjnych ujęć wody / Marzena Boroń, Rafał Brodziak (WBiIŚ), Jędrzej Bylka (WBiIŚ), Marek M. Sozański, Andrzej Urbaniak (WI) // Ochrona Środowiska - 2015, vol. 37, nr 3, s. 29-33

  15 0,425
 • 968.
  Sposoby usuwania produktów farmaceutycznych i ich metabolitów z wody i ścieków / Anna Instytut Inżynierii Środowiska Zając, Joanna Zembrzuska (WTCH), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ) // Przemysł Chemiczny - 2015, T. 94, nr 1, s. 76-80

  Artykuł naukowy 15 0,367
 • 969.
  Synthesis and characterisation of silica aerogel/carbon microfibers nanocomposites dried in supercritical and ambient pressure conditions / Agnieszka Ślosarczyk (WBiIŚ), Mikołaj Barełkowski (WBiIŚ), Szymon Niemier (WBiIŚ), Paulina Jakubowska (WTCH) // Journal of Sol-Gel Science and Technology - 2015, vol. 76, no. 1, s. 227-232

  Artykuł naukowy 40 1,473
 • 970.
  Kompozyty cementowe o zwiększonej odporności radiacyjnej: wpływ metalicznego renu na wybrane cechy matrycy cementowej / Aldona Łowińska-Kluge (WBiIŚ), Andrzej Szymański (WTCH) // Ochrona przed Korozją - 2016, nr 1s/A, s. 3-4

  Abstrakt 12
 • 971.
  Biologiczne sposoby usuwania zanieczyszczeń z grupy emerging contaminants podczas oczyszczania ścieków / Anna Zając (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Joanna Zembrzuska (WTCH) // Przemysł Chemiczny - 2016, T. 95, nr 2, s. 263-268

  Artykuł naukowy 15 0,385
 • 972.
  Influence of Expanded Graphite Surface Ozonation on the Adhesion between Carbon Additive and Cement Matrix / Agnieszka Ślosarczyk (WBiIŚ), Piotr Krawczyk (WTCH) // Materials Science - Medžiagotyra - 2015, vol. 21, no. 2, s. 298-302

  Artykuł naukowy 15 0,428
 • 973.
  Synthesis and characterization of carbon fiber/silica aerogel nanocomposites / Agnieszka Ślosarczyk (WBiIŚ), Wojciech Strauchmann (WBiIŚ), Piotr Ziółkowski (WBiIŚ), Paulina Jakubowska (WTCH) // Journal of Non-Crystalline Solids - 2015, vol. 416, s. 1-3

  Artykuł naukowy 30 1,825
 • 974.
  Wybrane aspekty cyfrowych rekonstrukcji w postępowaniach naprawczych / Borys Siewczyński (WA), Monika Siewczyńska (WBiIŚ) // Materiały Budowlane - 2016, nr 11, s. 52-53

  Artykuł naukowy 8
 • 975.
  Financial risk estimation in construction contracts / Agnieszka Dziadosz (WBiIŚ), Andrzej Tomczyk, Oleg Kapliński (WA) // Procedia Engineering - 2015, vol. 122, s. 120-128

  Artykuł naukowy / referat 15
 • 976.
  Analiza i ocena ryzyka finansowego w przedsięwzięciu budowlanym / Agnieszka Dziadosz (WBiIŚ), Oleg Kapliński (WA), Andrzej Tomczyk, Mariusz Rejment // Materiały Budowlane - 2016, nr 8, s. 112-113

  Artykuł naukowy 8
 • 977.
  Problemy projektowe termomodernizacji budynków zabytkowych / Monika Siewczyńska (WBiIŚ), Borys Siewczyński (WA) // Materiały Budowlane - 2016, nr 11, s. 68-69

  Artykuł naukowy 8
 • 978.
  Optimization of the selection process of the co-substrates for chicken manure fermentation using neural modeling / Andrzej Lewicki, Artur Bugała (WE), Hanna Piekarska-Boniecka, Aleksandra Lewicka (WBiIŚ), Piotr Boniecki, Marta Cieślik // MATEC Web of Conferences - 2016, vol. 60, s. 04007-1-04007-5

  Artykuł naukowy / referat 15
 • 979.
  Economic and energy efficiency of the solid biofuels produced from digested pulp / Wojciech Czekała, Sylwia Bartnikowska, Aleksandra Lewicka (WBiIŚ), Artur Bugała (WE), Zbyszek Zbytek, Andrzej Lewicki // MATEC Web of Conferences - 2016, vol. 60, s. 04005-1-04005-5

  Artykuł naukowy / referat 15
 • 980.
  Oświetlenie w systemie monitoringu stanu nawierzchni jezdni / Przemysław Skrzypczak (WE), Andrzej Pożarycki (WBiIŚ), Krzysztof Maciołek (WE), Michał Wyczałek (WBiIŚ), Marcin Wesołowski, Klaudia Budych // Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering - 2016, Issue 88, s. 421-431

  Artykuł naukowy 9
 • 981.
  Integracja oprogramowania klasy Open BIM w inżynierii projektów budowlanych / Tomasz Wiatr (WBiIŚ), Andrzej Sikorski (WE) // Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej - 2016, vol. 65, nr 4, s. 177-192

  Artykuł naukowy 8
 • 982.
  The analysis of the influence of temperature and atmospheric pressure measurement errors on the flight altitude determination error / Michał Ciałkowski (WMRiT), Wojciech Krupa, Andrzej Frąckowiak (WMRiT), Radosław Górzeński (WBiIŚ) // Journal of Mechanical and Transport Engineering - 2016, vol. 68, no. 1, s. 35-52

  Artykuł naukowy 6
 • 983.
  Determining the parameters of static atmosphere based on experimental data / Michał Ciałkowski (WMRiT), Wojciech Krupa, Andrzej Frąckowiak (WMRiT), Andrzej Maćkiewicz (WE), Radosław Górzeński (WBiIŚ), Agnieszka Wróblewska (WMRiT) // Journal of Mechanical and Transport Engineering - 2016, vol. 68, no. 1, s. 53-63

  Artykuł naukowy 6
 • 984.
  The algorithm of determination of static atmosphere parameters / Michał Ciałkowski (WMRiT), Wojciech Krupa, Andrzej Frąckowiak (WMRiT), Radosław Górzeński (WBiIŚ) // Journal of Mechanical and Transport Engineering - 2016, vol. 68, no. 1, s. 5-33

  Artykuł naukowy 6
 • 985.
  Beton a problem redukcji emisji dwutlenku węgla / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), M. Król // Izolacje - 2014, nr 3, s. 28-30

  Artykuł naukowy 6
 • 986.
  Wpływ obciążeń termicznych na płyty warstwowe / Zbigniew Pozorski (WBiIŚ) // Izolacje - 2014, nr 10, s. 44-48

  Artykuł naukowy 6
 • 987.
  Współczesne elewacje : inteligentne fasady ruchome / Tomasz Z. Błaszczyński (WBiIŚ) // Builder - 2014, nr 10, s. 34-35

  Artykuł naukowy 5
 • 988.
  Współczesne elewacje : green wals / Tomasz Z. Błaszczyński (WBiIŚ) // Builder - 2014, nr 11, s. 24-27

  Artykuł naukowy 5
 • 989.
  Computational model of adhesive scarf joints in timber beams / Piotr Rapp (WBiIŚ) // Drewno - 2014, vol. 57, nr 193, s. 5-35

  Artykuł naukowy 15 0,300
 • 990.
  Stress equations for adhesive in two-dimensional adhesively bonded joints / Piotr Rapp (WBiIŚ) // Civil and Environmental Engineering Reports - 2014, vol. 14, no. 3, s. 75-94

  Artykuł naukowy 9
 • 991.
  Zabytkowe dzwony - zagadnienia mechaniki i napędu / Piotr Rapp (WBiIŚ) // Wiadomości Konserwatorskie - 2014, nr 40, s. 41-57

  Artykuł naukowy 13
 • 992.
  Bezwykopowa odnowa studzienek kanalizacyjnych / Karolina Mazurkiewicz (WBiIŚ), T. Pawlak // Technologia Wody - 2014, nr 4, s. 38-39

  Artykuł naukowy 5
 • 993.
  A numerical analysis of the resistance and stiffness of the aluminium and concrete composite beam / Łukasz Polus (WBiIŚ), Maciej Szumigała (WBiIŚ) // Civil and Environmental Engineering Reports - 2014, vol. 15, no. 4, s. 99-112

  Artykuł naukowy 9
 • 994.
  A numerical analysis of the resistance and stiffness of the timber and concrete composite beam / Ewa Szumigała (WBiIŚ), Maciej Szumigała (WBiIŚ), Łukasz Polus (WBiIŚ) // Civil and Environmental Engineering Reports - 2014, vol. 15, no. 4, s. 139-150

  Artykuł naukowy 9
 • 995.
  Wpływ systemu uzdatniania wody i układu wentylacji na obecność trihalometanów w środowisku krytego basenu kąpielowego / A. Piotrowska, Edward Szczechowiak (WBiIŚ) // Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja - 2014, nr 11, s. 432-439

  Artykuł naukowy 10
 • 996.
  Trihalometany w środowisku krytego basenu kąpielowego : geneza, pomiar, toksyczność i usuwanie / A. Piotrowska, Edward Szczechowiak (WBiIŚ) // Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja - 2014, nr 10, s. 397-402

  Artykuł naukowy 10
 • 997.
  Automation retrofitting as first stage of complex renovation of district heating substations in public buildings / Michał Szymański (WBiIŚ), Radosław Górzeński (WBiIŚ), Kamil Szkarłat // Technical Transactions - 2014, nr 3-B (8), s. 465-472

  Artykuł naukowy 13
 • 998.
  Laudatio poświecone Panu prof. dr. inż. Janowi Oleszkiewiczowi / Marek M. Sozański (WBiIŚ) // Forum Eksploatatora - 2014, nr 4, s. 18-20

  Artykuł naukowy 4
 • 999.
  Ocena zdolności retencyjnej kolektora kanalizacyjnego / Marcin Skotnicki (WBiIŚ), Marek Sowiński (WBiIŚ) // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury - Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture - 2014, T. 31, z. 61, s. 265-283

  Artykuł naukowy 9
 • 1000.
  Wentylacja i klimatyzacja bloków operacyjnych / Mieczysław Porowski (WBiIŚ) // Ogólnopolski Przegląd Medyczny - 2014, nr 7-8, s. 29-36

  Artykuł naukowy 3