Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raporty

 • -
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: typ = wszystkie rodzaje, jednostka = wszystkie jednostki organizacyjne, raporty z lat 2014 - 2020, sortowanie według = daty raportu od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (807)

 • 301.
  Recenzja dorobku naukowego i działalności zawodowej dr. hab. inż. J. Stefanowskiego ubiegającego się o tytuł naukowy profesora nauk technicznych / Olgierd Hryniewicz // r418_2019

 • 302.
  Recenzja dorobku w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr hab. inż. Grzegorzowi Locie / Anna Lisowska-Oleksiak // r453_2019

 • 303.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr. inż. K. Ciomka nt. Advances in Preference Disaggregation and Post Factum Analisys with Multiple Criteria Value Models / Konrad Kułakowski // r417_2019

 • 304.
  Recenzja wydawnicza – skryptu aut. Ireneusza Wyczałka i Artura Plichty pt. Mapa w praktyce inżynierskiej / Małgorzata Busko // r424_2019

 • 305.
  Strength and Stability thin walled non-standard channel beams – development 2 / Piotr Paczos (WBMiZ), Jakub Kasprzak, Paweł Jasion (WBMiZ), Marcin Rodak (WBMiZ), Piotr Wasilewicz, Michał Grenda // r416_2019

 • 306.
  Recenzja dorobku naukowego i aktywności naukowej dra inż. D. Brzezińskiego w związku z postępowaniem o nadanie stopnia doktora habilitowanego / Piotr Duda // r413_2019

 • 307.
  Recenzja w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora dr. hab. inż. Piotrowi Skrzypczyńskiemu, prof. PP / Andrzej Bartoszewicz // r415_2019

 • 308.
  Examination Report for the PhD Thesis "Architekture and protocols for networks-on-chip implemented in FPGA devices" by mr. Jakub Siast / Diana Göhringer // r426_2019

 • 309.
  Pomiar parametrów fotometrycznych, elektrycznych i kolorymetrycznych źródeł światła LED marki 3D LED / Krzysztof Maciołek (WE) // r492_2019

 • 310.
  Pomiar parametrów fotometrycznych, elektrycznych i kolorymetrycznych źródeł światła LED marki Wellmax / Krzysztof Maciołek (WE) // r491_2019

 • 311.
  Badania mikrostruktury i analiza składu chemicznego serii stopów typu betta Ti metodami SEM i EDS / Ewa Lencznerowicz (WBMiZ) // r412_2019

 • 312.
  Preparatyka serii stopów typu beta Ti do badań metalograficznych / Jan Jakubowski (WBMiZ) // r411_2019

 • 313.
  Wykonanie badań laboratoryjnych pod tytułem: „Dobudowa trzeciego pasa ruchu w obu kierunkach wraz ze wzmocnieniem konstrukcji nawierzchni wraz z pracami towarzyszącymi na odcinku autostrady A2 pomiędzy węzłami Poznań Zachód i Poznań Krzesiny” Próbki pobrane w dniu 10.-18.06.2019 r. / Mieczysław Słowik (WBiIŚ) // r520_2019

 • 314.
  Ocena dorobku naukowego, dydaktycznego i w zakresie kształcenia kadry dr. hab. inż. Wojciecha Sumelki, w związku ze wszczęciem przez Radę Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauk technicznych. / Krzysztof Stypuła // r397_2019

 • 315.
  Ocena dorobku naukowego i autoreferatu habilitacyjnego w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Agnieszki Marcinkowskiej na temat: „Materiały hybrydowe i kompozytowe otrzymywane metodą fotopolimeryzacji” / Krzysztof Pielichowski // r428_2019

 • 316.
  Pomiar, analiza geometryczna i CT odlewów aluminiowych / Bartosz Gapiński (WBMiZ) // r405_2019

 • 317.
  Raport z badań dotyczący określenia klasy ścieralności wg. PN-EN 13892-3:2015-02 - Metody badania materiałów na podkłady podłogowe - część 3: Oznaczanie odporności na ścieranie według Bohmego / Justyna Grzymisławska (WBiIŚ) // r398_2019

 • 318.
  Koncepcja i badanie nowych algorytmów pomiarowych / Józef Lorenc (WE) // r513_2019

 • 319.
  Ocena dorobku naukowego i autoreferatu habilitacyjnego w postępowaniu habilitacyjnym dr Roberta Edwarda Przekopa na temat: „Nowe i efektywne metody syntezy oraz zastosowania prekursorów procesów zol-żel” / Jerzy Lis // r524_2019

 • 320.
  Pomiary kolorymetryczne dla 2 opraw / Krzysztof Maciołek (WE) // r382_2019

 • 321.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr. inż. Jana Szymenderskiego pt. „Badanie wpływu losowych prądów błądzących generowanych przez trakcję elektryczną prądu stałego na metalowe instalacje podziemne”. / Adam Jagiełło // r396_2019

 • 322.
  Recenzja w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora dr. hab. inż. Piotrowi Skrzypczyńskiemu, prof. PP / Ignacy Dulęba // r395_2019

 • 323.
  Produkt 02 / Agnieszka Misztal (WIZ) // r391_2019

 • 324.
  Produkt 02 / Katarzyna Ragin-Skorecka (WIZ) // r392_2019

 • 325.
  Produkt 02 / Agnieszka Stachowiak (WIZ) // r393_2019

 • 326.
  Produkt 02 / Hubert Wojciechowski (WIZ) // r394_2019

 • 327.
  Wykonanie nowego projektu elektronicznego Sondy Scadvance w wersji v1.14. Aktualizacja oprogramowania w zakresie poprawy stabilności działania oraz implementacji nowych funkcjonalności (m.in. obsługa ruchu IPV6 w trybie strumieniowania, opracowanie struktury i funkcjonowania buforów ramek dla trybu z aktywnym filtrowaniem / statystyką, wielowątkowość obsługi zapytań wbudowanego serwera HTTP, niezależny zapis łańcucha certyfikatów). Oprogramowanie jednostki PBA do pasywnego trybu nasłuchu interfejsu ethernet. Przygotowanie środowiska IDE do kompilacji w różnych trybach działania w zakresie aktywacji modułu analitycznego oraz generowania certyfikatów. Raport z przeprowadzonych testów kompatybilności elektromagnetycznej (w zespole). / Bogdan Fabiański (WE) // r389_2019

 • 328.
  Ekspertyza, wykonanie pomiarów fotometrycznych i kolorymetrycznych dwóch opraw: L60 i L120 / Przemysław Skrzypczak (WE) // r381_2019

 • 329.
  Opinia na temat innowacyjności planowanych rozwiązań w projekcie pn. „Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnych wyrobów drzewnych” w Przedsiębiorstwie Drzewnym „Jawor” Antoni Jan Gawiński / Jędrzej Kasprzak (WIT) // r409_2019

 • 330.
  Ocena stopnia zużycia wału głównego DTDC - analiza obciążeń, obliczenia wytrzymałościowe / Rafał Talar (WBMiZ) // r387_2019

 • 331.
  Oszacowanie okresu użytkowania urządzeń w systemie kanalizacji deszczowej w Bydgoszczy / Edward Szczechowiak (WBiIŚ), Henryk Bylka // r402_2019

 • 332.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Aleksandry Bartkowiak na temat: „Właściwości powierzchniowe i morfologia mukoadhezyjnych polimerów i ich mieszanin jako komponentów nośników leku” / Kamil Wojciechowski // r403_2019

 • 333.
  Ocena dorobku naukowego i autoreferatu habilitacyjnego w postępowaniu habilitacyjnym dr Roberta Edwarda Przekopa na temat: „Nowe i efektywne metody syntezy oraz zastosowania prekursorów procesów zol-żel” / Janusz Ryczkowski // r400_2019

 • 334.
  Recenzja wydawnicza – skryptu aut. Andrzeja T. Wojtasika pt. Wstęp do odwodnienia budowlanego obiektów kubaturowych / Jędrzej Wierzbicki // r376_2019

 • 335.
  Sporządzenie recenzji pracy w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr. hab. inż. A. Jaszkiewiczowi, prof. nadzw. / Krzysztof Cpałka // r377_2019

 • 336.
  Ocena dorobku naukowego i autoreferatu habilitacyjnego w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Katarzyny Loty na temat: „Metody otrzymywania, modyfikacji oraz wykorzystania materiałów węglowych w systemach magazynowania i konwersji energii” / Ewa Mijowska // r545_2019

 • 337.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Konrada Jaroszewskiego Wydział Fizyki Technicznej, Instytut Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej Politechniki Poznańskiej / Przemysław Dereń // r401_2019

 • 338.
  Opis kinetyki krystalizacji oraz stabilności termicznej kompozytów w funkcji stężenia napełniacza / Monika Dobrzyńska-Mizera (WBMiZ) // r370_2019

 • 339.
  Przygotowanie sondy SCADVANCE do badań nad kompatybilnością elektromagnetyczną oraz analiza wyników tych badań (w zespole), opracowanie elementów interfejsu komunikacyjnego sondy ze sprzętowym wsparciem szyfrowania / Krzysztof Nowopolski (WE) // r367_2019

 • 340.
  Przygotowanie stanowiska pomiarowego do rejestracji łącznej danych obrazowych i informacji o siłach wraz z opracowaniem algorytmu estymacji typu kontaktu z obiektem elastycznym / Michał Bednarek (WE) // r369_2019

 • 341.
  A study on using data clustering for feature extraction to improve the quality of classification / Maciej Piernik (WI), Tadeusz Morzy (WI) // r379_2019

 • 342.
  Opracowanie wyników badania Motion Capture / Maciej Berdychowski (WIT) // r434_2019

 • 343.
  Opracowanie wyników pomiaru położenia środka ciężkości / Łukasz Warguła (WIT) // r296_2019

 • 344.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Agaty Zdarty na temat: „Wpływ zanieczyszczeń węglowodorowych na zdolności adaptacyjne mikroorganizmów do biodegradacji związków alifatycznych i aromatycznych” / Grażyna Anna Płaza // r383_2019

 • 345.
  Weryfikacja funkcjonowania sondy SDACVANCE w środowisku testowym laboratorium przemysłowego (w zespole), analiza stabilności działania sondy SCADVANCE pod obciążeniem. Analiza rezultatów uzyskanych w trakcie pomiarów emisji elektromagnetycznej (w zespole) / Bartłomiej Wicher (WE) // r366_2019

 • 346.
  Elastyczna transmisja w sieciach masowych inspirowana połączeniami mózgowymi Flexible, Brain-Inspired Communication in Massive Wireless Networks / Hanna Bogucka (WEiT), Adrian Kliks (WEiT), Paweł Kryszkiewicz (WEiT) // r361_2019

 • 347.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr. inż. Krzysztofa Króla pt. „Optymalizacja rozkładu natężenia pola elektrycznego i magnetycznego wokół napowietrznych linii elektroenergetycznych”. / Bernard Baron // r360_2019

 • 348.
  Analiza korozyjności materiałów / Mariusz Sandomierski (WTCH) // r357_2019

 • 349.
  Indole 3-butyric acid as ionic liquids / Juliusz Pernak (WTCH), Tadeusz Praczyk, Michał Niemczak (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH), Katarzyna Materna (WTCH), Marta Woźniak-Karczewska (WTCH) // r354_2019

 • 350.
  Ocena dorobku naukowego i autoreferatu habilitacyjnego w postępowaniu habilitacyjnym dr Roberta Edwarda Przekopa na temat: „Nowe i efektywne metody syntezy oraz zastosowania prekursorów procesów zol-żel” / Adam Voelkel (WTCH) // r356_2019

 • 351.
  Opracowanie komputerowe podręcznika prof. S Nosala i in pt. Inżynieria odnowy pojazdów samochodowych, tom 1 Inżynieria obsługiwania, tom 2 Inżynieria naprawy / Maria Kalinowska // r351_2019

 • 352.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Andżeliki Libertowskiej pt.: „Wpływ kapitału społecznego na zarządzanie wartością przedsiębiorstw z branż zaawansowanych technologii w Wielkopolsce” / Maciej Urbaniak // r352_2019

 • 353.
  Sprawozdanie ze szkolenia z podstaw diagnostyki termowizyjnej na poziomie level 1 dla pracowników firmy Vanderlande Industries B. V. sp. z o. o. Oddział w Polsce / Leszek Różański (WBMiZ), Radomir Majchrowski (WBMiZ), Karol Grochalski (WBMiZ) // r358_2019

 • 354.
  Środki chwastobójcze zawierające syntezowane ciecze jonowe / Juliusz Pernak (WTCH), Michał Niemczak (WTCH) // r353_2019

 • 355.
  Sterowanie ruchem robota mobilnego z wykorzystaniem sieci neuronowej i wielomodowej reprezentacji otoczenia / Milena Molska // r410_2019

 • 356.
  Badania oraz analiza zużycia paliwa i emisji spalin pojazdu zasilanego olejem napędowym i gazem ziemnym w rzeczywistych warunkach ruchu / Jerzy Merkisz (WIT), Jacek Pielecha (WIT) // r348_2019

 • 357.
  Ocena osiągnięcia naukowego w postaci cyklu publikacji powiązanych tematycznie pod wspólną nazwą: „Wybrane aspekty poprawy jakości sterowania i bezpieczeństwa lotów bezzałogowych statków powietrznych” oraz istotnej aktywności naukowej w postępowaniu habilitacyjnym dr. inż. Wojciecha Giernackiego / Zdzisław Kowalczuk // r345_2019

 • 358.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr. inż. Krzysztofa Króla pt. „Optymalizacja rozkładu natężenia pola elektrycznego i magnetycznego wokół napowietrznych linii elektroenergetycznych”. / Kazimierz Jakubiuk // r344_2019

 • 359.
  Recenzja w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora dr. hab. inż. Piotrowi Skrzypczyńskiemu, prof. PP / Cezary Zieliński // r346_2019

 • 360.
  Rozbudowa układu próżniowego mikroskopu UHV SPM i komponentów dodatkowych, związana z uruchomieniem nowego kriostatu / Tomasz Grzela (WFT), Maciej Bazarnik (WFT) // r374_2019

 • 361.
  Sprawozdanie z przeprowadzonych badań w ramach zlecenia z firmy JM TRADE z dnia 27.09.2019 / Marek Szostak // r368_2019

 • 362.
  Wytworzenie różnego typu warstw azotowanych za pomocą regulowanego azotowania gazowego / Piotr Wach // r380_2019

 • 363.
  Ekspertyza dotycząca funkcjonowania systemu wentylacji mechanicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Poznaniu ul. Umultowska 114 / Tomasz Mróz (WBiIŚ), Łukasz Amanowicz (WBiIŚ), Grzegorz Matuszczak (WBiIŚ), Piotr Grządzielewski (WBiIŚ) // r342_2019

 • 364.
  Opracowanie wyników badania dominujących szlaków katabolicznych mikrokrystalicznej celulozy (Avicel PH-101) jak również amorficznej celulozy (Celullose MN301) i ścieków rzeczywistych pochodzących z przetwórstwa owocowego / Joanna Chwiałkowska (WBiIŚ) // r341_2019

 • 365.
  Recenzja pracy doktorskiej mgr inż. Mateusza Sopaty pt.: „Wytwarzanie i właściwości nonokrystalicznych stopów i kompozytów na bazie tantalu” / Maria Sozańska // r347_2019

 • 366.
  Harmonogramowanie zgłoszeń wyłączeń elementów KSE pochodzących z ODM Poznań dla lipca 2019 r. / Agnieszka Mensfelt (WI), Roman Słowiński (WI), Robert Susmaga (WI), Piotr Zielniewicz (WI) // r372_2019

 • 367.
  Materiały dydaktyczne do zajęć z przedmiotu Projektowanie wnętrz (projekt) na kierunku Architektura Wnętrz, semestr 2, rok ak. 2019/20 / Maria Sipińska-Małaszyńska // r343_2019

 • 368.
  Modelowanie systemów przelewowych z kolejkami w zasobach pierwotnych i wtórnych / Mariusz Głąbowski (WEiT), Sławomir Hanczewski (WEiT), Damian Kmiecik (WEiT), Joanna Weissenberg (WEiT) // r362_2019

 • 369.
  Modelowanie węzłów sieciowych z kolejkami / Maciej Stasiak (WEiT), Maciej Sobieraj (WEiT), Piotr Zwierzykowski (WEiT) // r363_2019

 • 370.
  Opinia dotycząca raportu z badań palnika drugiej generacji o mocy 15 KW nr 005/08/2019 / Edward Szczechowiak (WBiIŚ), Marek Juszczak (WBiIŚ) // r338_2019

 • 371.
  Projekt i budowa urządzenia do kapilarnego zerwania włókna (KZW-1) / Michał Wagner // r337_2019

 • 372.
  On minimaxity of follow the leader strategy in the stochastic setting / Wojciech Kotłowski (WI) // r332_2019

 • 373.
  Pakiet weryfikujący jakość danych genomicznych w środowisku Spark 2.4. / Sławomir Kubicki, Anna Leśniewska (WI) // r336_2019

 • 374.
  Wykonanie optymalizacji struktury skondensowanych węglowodorów aromatycznych, obliczenie indeksów aromatyczności NICS oraz indeksów Wiberga / Marek Łożyński // r335_2019

 • 375.
  Ocena dorobku naukowego, dydaktycznego i w zakresie kształcenia kadry dr. hab. inż. Przemysława Litewki, w związku ze wszczęciem przez Radę Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauk technicznych. / Krzysztof Cecot // r330_2019

 • 376.
  Ocena dorobku naukowego i autoreferatu habilitacyjnego w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Agnieszki Marcinkowskiej na temat: „Materiały hybrydowe i kompozytowe otrzymywane metodą fotopolimeryzacji” / Halina Kaczmarek // r355_2019

 • 377.
  Opracowanie założeń dla algorytmów fuzji danych taktylno-wizyjnych i estymacji parametrów fizycznych obiektów elastycznych. / Krzysztof Walas (WE) // r329_2019

 • 378.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Konrada Jaroszewskiego pt.: „Właściwości optyczne materiałów krystalicznych Bi2ZnOB2O6 domieszkowanych jonami ziem rzadkich” / Dominik Dorosz // r373_2019

 • 379.
  Opracowanie i przeprowadzenie eksperymentu w zakresie oceny metod interakcji w środowisku VR na potrzeby budowy wirtualnych scen szkoleniowych do szkolenia elektromonterów / Filip Górski (WBMiZ), Damian Grajewski (WBMiZ), Paweł Buń (WBMiZ), Magdalena Żukowska (WBMiZ) // r443_2019

 • 380.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Zbigniewa Uchmana pt.: „Metody analizy i oceny stanu gotowości technicznej wojskowych statków powietrznych” / Stanisław Kachel // r350_2019

 • 381.
  Ocena dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dra hab. inż. J. Nawrockiego profesora PP w związku z wnioskiem o nadanie tytułu naukowego profesora. / Roman Wyrzykowski // r320_2019

 • 382.
  Ocena osiągnięcia naukowego w postaci cyklu publikacji powiązanych tematycznie pod wspólną nazwą: „Wybrane aspekty poprawy jakości sterowania i bezpieczeństwa lotów bezzałogowych statków powietrznych” oraz istotnej aktywności naukowej w postępowaniu habilitacyjnym dr. inż. Wojciecha Giernackiego / Krzysztof Sibilski // r317_2019

 • 383.
  Opracowanie elektrycznego układu filtrowania i kondycjonowania sygnału pomiarowego. Zadanie 5 / Łukasz Gierz (WIT), Jan Szymenderski (WE), Bartłomiej Paszkiewicz, Szymon Gierz, Łukasz Semkło (WIT) // r331_2019

 • 384.
  Recenzja dorobku i monografii w ramach postępowania habilitacyjnego dr inż. arch. Dominiki Pazder / Anna Bać // r408_2019

 • 385.
  Analiza statystyczna zintegrowanych danych RNA-seq i RRBS / Natalia Kraszewska, Anna Leśniewska (WI) // r316_2019

 • 386.
  Opracowanie i eksperymentalna weryfikacja metodyki procesu wytwarzania przyrostowego elementów protez i ortez zgodnie z koncepcją automatycznego uruchamiania procesu i wytwarzania bez nadzoru / Filip Górski (WBMiZ), Wiesław Kuczko (WBMiZ), Natalia Wierzbicka (WBMiZ), Magdalena Żukowska (WBMiZ) // r327_2019

 • 387.
  Opracowanie i praktyczna weryfikacja koncepcji metodyki automatycznego sterowania procesem wytwarzania przyrostowego wybranych elementów protez i ortez z użyciem wybranych maszyn wytwarzania przyrostowego / Radosław Wichniarek (WBMiZ) // r328_2019

 • 388.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Zbigniewa Uchmana pt.: „Metoda analizy i oceny stanu gotowości technicznej wojskowych statków powietrznych” / Mirosław Kowalski // r325_2019

 • 389.
  EITetrado: a tool for identification and classification of tetrads and quadruplexes / Tomasz Żok (WI), Mariusz Popenda, Marta Szachniuk (WI) // r319_2019

 • 390.
  Implementacja systemu rozpoznawania twarzy działającego w oparciu o wielowarstwowe, konwolucyjne sieci neuronowe / Marek Kraft (WE), Dominik Pieczyński (WE) // r304_2019

 • 391.
  Ocena dorobku naukowego dra inż. M. Antczaka w związku z postępowaniem habilitacyjnym / Małgorzata Kotulska // r310_2019

 • 392.
  Prediction of four ribozymes and two riboswitches using RNAComposer in RNA-puzzles round IV / Maciej Antczak (WI), Mariusz Popenda, Joanna Sarzyńska, Marta Szachniuk (WI), Zhichao Miao // r318_2019

 • 393.
  Raport z pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego dla Hydrosystem Kazimierz Doroszko / Zbigniew Nadolny (WE) // r359_2019

 • 394.
  Recenzja cyklu publikacji i dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dra inż. D. Brzezińskiego / Michał Woźniak // r307_2019

 • 395.
  Defragmentacja w elastycznym optycznym węźle komutacyjnym WSW1 / Remigiusz Rajewski (WEiT) // r322_2019

 • 396.
  Opinia dotycząca technologii i terminu wykonania obiektów przy realizacji kontraktu LK 283 Zebrzydowa – Żagań / Paweł Szymański (WBiIŚ) // r333_2019

 • 397.
  Opracowanie komputerowe skryptu aut R. Nawrowski i M. Zielińskiej pt. Wybrane zagadnienia z teorii obwodów. Laboratorium / Paweł Ziętek (WPP) // r300_2019

 • 398.
  Recenzja książki pt. „Studia Planowania Przestrzennego” autorstwa Radosława Barka i Roberta Asta / Augustyn Bańka // r301_2019

 • 399.
  Insight into biological degradation of 5-nitrofuran chemotherapeutic agents / Agata Zdarta (WTCH), Amanda Pacholak // r297_2019

 • 400.
  Analiza wyników oraz opracowanie raportu z przeprowadzonych badań w ramach IV i V etapu projektu / Łukasz Szczurek, Jędrzej Łukasiewicz (WIT), Małgorzata Wiśniewska (WIZ) // r294_2019