Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raporty

 • -
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: rodzaj = wszystkie rodzaje, jednostka = wszystkie jednostki organizacyjne, raporty z lat 2014 - 2020, sortowanie według = daty raportu od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (1326)

 • 301.
  Opracowanie prototypu układu sterowania głowicy technologicznej i opracowanie programów sterujących pracą mikrokontrolera / Dominik Rybarczyk (WIM), Tymoteusz Lindner (WIM), Daniel Wyrwał (WIM) // r868_2020

  Dokumentacja techniczna
 • 302.
  Optymalizacja projektu mechaniki głowicy technologicznej pod względem funkcjonalności i technologiczności wytwarzania / Rafał Talar (WIM), Paweł Zawadzki (WIM) // r867_2020

  Raport z badań
 • 303.
  Wykonanie badań normy emisji spalin oraz opracowanie wyników dla katalizatora w normie Euro 6 / Paweł Fuć (WILiT), Piotr Lijewski (WILiT), Andrzej Ziółkowski (WILiT), Łukasz Rymaniak (WILiT), Michał Dobrzyński (WILiT), Maciej Siedlecki (WILiT) // r992_2020

  Raport z badań
 • 304.
  Badanie zawartości wody w izolacji autotransformatora (zainstalowanego w SE Wielopole) z użyciem metody FDS oraz opracowanie raportu z badań / Jarosław Gielniak (WIŚiE), Marek Pyszka (WIŚiE) // r853_2020

  Raport z badań
 • 305.
  Kompresja wewnątrzobrazowa z wykorzystaniem głębokiego uczenia / Mateusz Lorkiewicz (WIiT) // r869_2020

  Raport z badań
 • 306.
  Ocena osiągnięcia naukowego w postaci cyklu publikacji powiązanych tematycznie pod wspólną nazwą: „Modelowanie elementów systemów magazynowania energii w pojazdach elektrycznych i układach współpracujących z odnawialnymi źródłami energii” oraz istotnej aktywności naukowej w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Leszka Kasprzyka / Andrzej Bień // r874_2020

  Recenzja
 • 307.
  Raport dla Fluenta AS Testy układu pomiarowego w atmosferze wodoru, etanu, metanu oraz ich mieszanek. / Rafał Ślefarski (WIŚiE), Michał Gołębiewski (WIŚiE) // r854_2020

  Raport z badań
 • 308.
  Opracowanie algorytmu sterowania hybrydowego ze sprzężeniem taktylno-wizyjnym / Piotr Kicki (WARiE) // r865_2020

  Raport z badań
 • 309.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Marty Skrzypiec pt.: „Dwuskładnikowe monowarstwy Langmuira i filmy Langmuira-Blodgett - morfologia, oddziaływania międzycząsteczkowe, właściwości lepkosprężyste” / Agnieszka Ewa Wiącek // r873_2020

  Recenzja
 • 310.
  Zajęcia z podstaw robotyki mobilnej dla dzieci i młodzieży w ramach projektu „Code for Green” / Joanna Piasek (WARiE) // r864_2020

  Kod źródłowy
 • 311.
  Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Agnieszki Ślosarczyk / Jan Deja // r923_2020

  Recenzja
 • 312.
  Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Waldemara Woźniaka / Wojciech Gis // r876_2020

  Recenzja
 • 313.
  Ekspertyza. Wykonanie pomiarów kontrolnych opraw oświetleniowych / Przemysław Skrzypczak (WARiE), Krzysztof Maciołek (WARiE) // r1069_2020

  Ekspertyza
 • 314.
  Implementacja zadania machine tending dla robota manipulacyjnego dla dwóch scenariuszy w środowisku zbliżonym do rzeczywistego / Krzysztof Walas (WARiE) // r861_2020

  Dokumentacja techniczna
 • 315.
  Implementacja zadania machine tending dla robota manipulacyjnego dla scenariusza z modelem maszyny CNC w środowisku zbliżonym do rzeczywistych / Krzysztof Walas (WARiE) // r845_2020

  Dokumentacja techniczna
 • 316.
  Opinia o zmianie systemu mocowania szyn / Marek Szostak (WIM) // r866_2020

  Opinia
 • 317.
  Opracowanie i implementacja systemu wykorzystującego optymalizację grafową do lokalizacji z wielu sensorów oraz testy na robocie mobilnym / Joanna Piasek (WI) // r859_2020

  Raport z badań
 • 318.
  Opracowanie koncepcji sterowania z modelem odwrotnym w procesie doboru regulatorów oraz minimalizacji pulsacji momentu elektromagnetycznego / Bogdan Fabiański (WE) // r860_2020

  Raport z badań
 • 319.
  Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Agnieszki Ślosarczyk / Paweł Łukowski // r886_2020

  Recenzja
 • 320.
  RNA-Puzzles Round IV: 3D structure predictions of four ribozymes and two aptamers / Zhichao Miao, Ryszard Adamiak (WIiT), Maciej Antczak (WIiT), Michał J. Boniecki, Janusz M. Bujnicki, Shi-Jie Chen, Clarence Yu Cheng, Yi Cheng, Fang-Chieh Chou, Rhiju Das, Nikolay V. Dokholyan, Feng Ding, Caleb Geniesse, Yangwei Jiang, Astha Joshi, Andrey Krokhotin, Marcin Magnus, Olivier Mailhot, Francois Major, Thomas H. Mann, Paweł Piątkowski, Radoslaw Pluta, Mariusz Popenda, Joanna Sarzyńska, Lizhen Sun, Marta Szachniuk (WIiT), Siqi Tian, Jian Wang, Andrew M. Watkins, Jakub Wiedemann, Xiaojun Xu, Joseph D. Yesselman, Dong Zhang, Zhenzhen Zhang, Chenhan Zhao, Peinan Zhao, Yuanzhe Zhou, Tomasz Żok (WIiT), Adriana Żyła, Aiming Ren, Robert T. Batey, Barbara L. Golden, Lin Huang, David M. Lilley, Yijin Liu, Dinshaw J. Patel, Eric Westhof // r843_2020

  Raport z badań
 • 321.
  Eksperyment SHAPE i analiza danych. Przygotowanie do automatycznej normalizacji danych. / Julita Gumna, Katarzyna Pachulska-Wieczorek, Marta Szachniuk (WIiT) // r851_2020

  Materiały dydaktyczne
 • 322.
  Process Query Language specification / Tomasz P. Pawlak (WIiT), Jędrzej Potoniec (WIiT) // r856_2020

  Raport z badań
 • 323.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Kamila Wróbla pt.: „Metoda kształtowania ergonomiczności ręcznych elementów sterowniczych dla osób starszych” / Zbigniew Wiśniewski // r855_2020

  Recenzja
 • 324.
  Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Waldemara Woźniaka / Zbigniew J. Sroka // r883_2020

  Recenzja
 • 325.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Iwony Mądrzak-Litwy na temat: „Synteza i zastosowanie alkilowych pochodnych 2,2’-bibenzimidazolu i benzimidazolu do ekstrakcji wybranych jonów metali” / Władysław Walkowiak // r863_2020

  Recenzja
 • 326.
  Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Agnieszki Ślosarczyk / Jacek Gołaszewski // r877_2020

  Recenzja
 • 327.
  Ocena dorobku habilitacyjnego dr inż. Mateusza Barczewskiego / Jerzy Myalski // r893_2020

  Recenzja
 • 328.
  Ocena osiągnięcia naukowego w postaci cyklu publikacji powiązanych tematycznie pod wspólną nazwą: „Modelowanie elementów systemów magazynowania energii w pojazdach elektrycznych i układach współpracujących z odnawialnymi źródłami energii” oraz istotnej aktywności naukowej w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Leszka Kasprzyka / Maciej Sibiński // r875_2020

  Recenzja
 • 329.
  Pompa ciepła Calla Verde M 20 Comfort - opinia o innowacyjności / Robert Kłosowiak (WIŚiE), Wojciech Judt (WIŚiE), Bartosz Ciupek (WIŚiE) // r820_2020

  Opinia
 • 330.
  Recenzja osiągnięcia dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr inż. Olgierda Stankiewicza / Andrzej Czyżewski // r871_2020

  Recenzja
 • 331.
  Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym dr. inż. Bartosza Firlika / Paweł Fuć (WILiT) // r1096_2020

  Recenzja
 • 332.
  Analiza Mobilnego Sprzętu Pomocniczego (MSP) z jego klasyfikacją oraz badania wstępne / Grzegorz M. Szymański (WILiT), Franciszek Tomaszewski (WILiT), Małgorzata Orczyk (WILiT), Paweł Komorski (WILiT), Tomasz Nowakowski (WILiT) // r802_2020

  Raport z badań
 • 333.
  Ekspertyza dotycząca ustalenia konieczności dodatkowego mocowania płyt osłonowych na budynku nr 37 na Osiedlu Bolesława Śmiałego w Poznaniu / Józef Jasiczak (WILiT), Marcin Kanoniczak (WILiT) // r844_2020

  Ekspertyza
 • 334.
  Implementacja globalnego systemu relokalizacji z użyciem głębokich sieci neuronowych w skalowanym systemie / Milena Molska // r837_2020

  Kod źródłowy
 • 335.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Agaty Budzyńskiej - Biernat pt. „Kształtowanie strategii międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstw sektora żywnościowego Wielkopolski” / Waldemar Glabiszewski // r842_2020

  Recenzja
 • 336.
  Analiza parametrów jezdnych w warunkach rzeczywistych / Jerzy Merkisz (WILiT), Paweł Fuć (WILiT), Piotr Lijewski (WILiT) // r829_2020

  Raport z badań
 • 337.
  Budowa modułu automatycznego projektowania oraz przygotowania wytwarzania protez i ortez na bazie skanowania 3D z użyciem wybranych narzędzi CAD/CAM / Filip Górski (WIM), Wiesław Kuczko (WIM), Przemysław Zawadzki (WIM), Radosław Wichniarek (WIM) // r840_2020

  Raport z badań
 • 338.
  Opracowanie algorytmów fuzji danych taktylno-wizyjnych / Michał Bednarek (WARiE) // r830_2020

  Raport z badań
 • 339.
  Opracowanie i analiza wyników badań – Trasa badawcza nr 1 / Paweł Fuć (WILiT), Piotr Lijewski (WILiT), Łukasz Rymaniak (WILiT), Andrzej Ziółkowski (WILiT), Michał Dobrzyński (WILiT), Jarosław Selech (WILiT), Marek Piniarski (WILiT) // r826_2020

  Raport z badań
 • 340.
  Opracowanie i analiza wyników badań – Trasa badawcza nr 2 / Paweł Fuć (WILiT), Piotr Lijewski (WILiT), Andrzej Ziółkowski (WILiT), Jarosław Selech (WILiT), Marek Piniarski (WILiT) // r827_2020

  Raport z badań
 • 341.
  Opracowanie i analiza wyników badań – Trasa badawcza nr 3 / Paweł Fuć (WILiT), Piotr Lijewski (WILiT), Łukasz Rymaniak (WILiT), Michał Dobrzyński (WILiT) // r828_2020

  Raport z badań
 • 342.
  Opracowanie konstrukcji oraz technologii prototypowej hybrydowej formy wtryskowej z wymiennymi wkładkami formującymi. / Paweł Muszyński (WIM), Krzysztof Mrozek (WIM), Przemysław Poszwa (WBMiZ), Piotr Dalewski, Dorota Tomczak // r838_2020

  Raport z badań
 • 343.
  Przeprowadzenie badań doświadczalnych wytrzymałości zmęczeniowej czterech haków mocujących skrzydła drzwi suszarni / Maciej Obst (WIM), Leszek Paetz (WIM), Krzysztof Sowiński (WIM), Piotr Wasilewicz // r834_2020

  Ekspertyza
 • 344.
  Przeprowadzenie badań właściwości mechanicznych materiału haka mocującego skrzydło drzwi suszarni, badania wytrzymałościowe konstrukcji haków drzwi suszarni / Maciej Obst (WIM), Leszek Paetz (WIM), Krzysztof Sowiński (WIM), Piotr Wasilewicz // r833_2020

  Ekspertyza
 • 345.
  Raport z badań styropianu według normy PN-EN 826 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie zachowania przy ściskaniu” / Justyna Grzymisławska (WILiT) // r832_2020

  Raport z badań
 • 346.
  Raport z badań wytrzymałości kostki brukowej wg PN-EN 1338 „Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań” / Justyna Grzymisławska (WILiT) // r831_2020

  Raport z badań
 • 347.
  Energochłonność układów napędowych autobusów miejskich w warunkach rzeczywistej eksploatacji / Paweł Fuć (WILiT), Piotr Lijewski (WILiT), Maciej Siedlecki (WILiT), Łukasz Rymaniak (WILiT), Andrzej Ziółkowski (WILiT), Michał Dobrzyński (WILiT), Grażyna Jedlińska (WILiT), Iwona Pietrzak (WILiT), Przemysław Marsula (WILiT), Jarosław Selech (WILiT), Jędrzej Zawartowski (WILiT) // r824_2020

  Raport z badań
 • 348.
  Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Waldemara Woźniaka / Agnieszka Merkisz-Guranowska (WILiT) // r862_2020

  Recenzja
 • 349.
  Recenzja wydawnicza – skryptu aut. Ewy Więcek-Janka pt. Badania Marketingowe. Pojęcia, metody, narzędzia / Zygmunt Waśkowski // r1093_2020

  Recenzja
 • 350.
  Adaptive Observer for State and Load Force Estimation for Dielectric Electro-Active Polymer Actuator / Jakub Bernat (WARiE), Jakub Kołota (WARiE) // r816_2020

  Raport z badań
 • 351.
  Badanie oświetlacza miernika współczynnika przepuszczania światła w szybach samochodowych / Krzysztof Wandachowicz (WARiE) // r812_2020

  Raport z badań
 • 352.
  Ocena dorobku habilitacyjnego dr inż. Ryszarda Zadrąga / Ireneusz Pielecha (WILiT) // r850_2020

  Recenzja
 • 353.
  Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych pt. ”Warsztaty Robotyki” w ramach projektu ‘Code for Green’ / Paweł Szulczyński (WARiE) // r836_2020

  Materiały dydaktyczne
 • 354.
  Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach projektu ‘Code for Green’ / Adam Turkot (WARiE) // r835_2020

  Materiały dydaktyczne
 • 355.
  Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Bartosza Firlika / Zdzisław Stelmasiak // r813_2020

  Recenzja
 • 356.
  Raport dotyczący zajęć dydaktycznych pt. "Warsztaty Techniki Pomiarowej" przeprowadzonych w ramach projektu ‘Code for Green’ / Jakub Kołota (WARiE) // r811_2020

  Materiały dydaktyczne
 • 357.
  Rrcenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Marty Woźniak-Karczewskiej na temat: „Microbial degradation of ritalinic acid and piracetam: isolation of novel strains and first insights into their metabolism” / Urszula Guzik // r809_2020

  Recenzja
 • 358.
  Zdefiniowanie parametrów adsorpcyjnych badanych układów w odniesieniu do teorii DLVO / Zdarta Agata (WTCH) // r808_2020

  Raport z badań
 • 359.
  Opinia o innowacyjności projektu: Wprowadzenie nowego produktu przy wykorzystaniu innowacyjnej technologii produkcji w celu wzrostu konkurencyjności Zakładu na rynku materiałów budowlanych. / Katarzyna Machowiak (WBiIŚ) // r807_2020

  Opinia
 • 360.
  Opinia o innowacyjności projektu: Wzrost konkurencyjności Firmy Kamieniarskiej Rad Memory Sławomir Chudoba poprzez wdrożenie wyników prac B+R innowacyjnej technologii polerowania i cięcia kamienia i innowacyjnego produktu w postaci płyty multifunkcyjnej oraz dywersyfikację produkcji i usług. / Katarzyna Machowiak (WBiIŚ) // r806_2020

  Opinia
 • 361.
  Raport z analizy genetycznej wyizolowanych szczepów bakteryjnych z próbek środowiskowych / Beata Dudzińska-Bajorek // r805_2020

  Raport z badań
 • 362.
  Wykonanie optymalizacji geometrii struktury cieczy jonowej zawierającej aminokwasy wraz z charakterystyką jej struktury oraz obliczenie elektronowych energii oddziaływań między jonami / Marek Łożyński // r803_2020

  Raport z badań
 • 363.
  Analiza kosztów usługi transportu osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05) – koszty / Adam Redmer (WIT) // r804_2020

  Raport z badań
 • 364.
  Ocena dorobku habilitacyjnego dr inż. Mateusza Barczewskiego / Anna Boczkowska // r852_2020

  Recenzja
 • 365.
  Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Bartosza Firlika / Andrzej Każmierczak // r814_2020

  Recenzja
 • 366.
  Opracowanie metodyki budowy bazy wiedzy sposobów interakcji z obiektami w wirtualnych scenach szkoleniowych z uwzględnieniem trójwymiarowego interfejsu użytkownika (Zadanie 2.4) / Filip Górski (WBMiZ), Przemysław Zawadzki (WBMiZ), Paweł Buń (WBMiZ), Damian Grajewski (WBMiZ) // r1054_2020

  Raport z badań
 • 367.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Marty Heleny Woźniak-Karczewskiej pt.: „Microbial degradation of ritalinic acid and piracetam: isolation of novel strains and first insights into their metabolism” / Małgorzata Barańska // r823_2020

  Recenzja
 • 368.
  Analiza kosztów usługi transportu osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05) – zasoby / Marcin Kiciński // r765_2020

  Raport z badań
 • 369.
  Ocena osiągnięcia naukowego w postaci cyklu publikacji powiązanych tematycznie pod wspólną nazwą: „Modelowanie elementów systemów magazynowania energii w pojazdach elektrycznych i układach współpracujących z odnawialnymi źródłami energii” oraz istotnej aktywności naukowej w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Leszka Kasprzyka / Grzegorz Komarzyniec // r872_2020

  Recenzja
 • 370.
  Raport z badań na zawartość wody w próbkach izolacji cieplnej posadzki w obiekcie Mercedes-Benz Duda-Cars Wrocław ul. Olsztyńska 1 / Justyna Grzymisławska (WILiT) // r847_2020

  Raport z badań
 • 371.
  Ocena dorobku habilitacyjnego dr inż. Bartosza Gapińskiego / Małgorzata Poniatowska // r762_2020

  Recenzja
 • 372.
  Raport z izolacji mikroorganizmów zdolnych do biologicznego rozkładu popularnych herbicydów (MCPA, 2,4-D, glifosat i dikamba) / Marta Helena Woźniak-Karczewska (WTCH) // r759_2020

  Raport z badań
 • 373.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Mariusza Sandomierskiego pt.: „Aktywacja powierzchni solami diazoniowymi” / Jolanta Tomaszewska // r822_2020

  Recenzja
 • 374.
  Badania i opracowanie systemu sterowania stacją HELP POINT – etap 2 / Andrzej Milecki (WBMiZ), Dominik Rybarczyk (WBMiZ) // r756_2020

  Kod źródłowy
 • 375.
  Badania i przygotowanie trzech typów materiałów kompozytowych / Danuta Matykiewicz (WBMiZ), Mateusz Barczewski (WBMiZ) // r763_2020

  Raport z badań
 • 376.
  Badania wytrzymałościowe płyt warstwowych, opracowanie wyników badań oraz wykonanie tablic dopuszczalnych obciążeń / Zbigniew Pozorski (WILiT), Monika Chuda-Kowalska (WILiT) // r817_2020

  Raport z badań
 • 377.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Mariusza Sandomierskiego na temat: „Aktywacja powierzchni solami diazoniowymi”. / Michał Szumski // r758_2020

  Recenzja
 • 378.
  Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Michała Maciejewskiego / Ireneusz Pielecha (WIT) // r761_2020

  Recenzja
 • 379.
  Ocena dorobku naukowego oraz podstawowego osiągnięcia naukowego, złożonych we wniosku dr inż. Bartosza Waltera o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego / Henryk Rybiński // r757_2020

  Recenzja
 • 380.
  Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Michała Maciejewskiego / Stanisław Szwaja // r764_2020

  Recenzja
 • 381.
  Review in the procedurę leading to conferment of the academic title of profesor dr hab. Stanisław Gawiejnowicz / Erwin Pesch // r755_2020

  Recenzja
 • 382.
  Raport z analizy molekularnej i ustalenia pokrewieństwa filogenetycznego wyizolowanych szczepów bakteryjnych z próbek środowiskowych / Urszula Guzik // r754_2020

  Raport z badań
 • 383.
  Raport z badań wodoprzepuszczalności betonu płyty fundamentowej w budynku przy ul. Wschodniej 28 w Luboniu według normy PN-88/B-06250 „Beton zwykły” / Justyna Grzymisławska (WILiT) // r849_2020

  Raport z badań
 • 384.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Kamila Wróbla pt.: „Metoda kształtowania ergonomiczności ręcznych elementów sterowniczych dla osób starszych” / Jerzy Lewandowski // r970_2020

  Recenzja
 • 385.
  Raport z pomiarów zawartości wody w próbkach materiałów celulozowych metodą Karla Fischera / Piotr Przybyłek (WIŚiE) // r894_2020

  Raport z badań
 • 386.
  Ocena dorobku habilitacyjnego dr inż. Mateusza Barczewskiego / Krzysztof Pielichowski // r857_2020

  Recenzja
 • 387.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Agaty Budzyńskiej - Biernat pt. „Kształtowanie strategii międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstw sektora żywnościowego Wielkopolski” / Marek Matejun // r799_2020

  Recenzja
 • 388.
  Ocena wpływu dodatku biodegradowalnego na właściwości mechaniczne polipropylenu po procesie przyspieszonego starzenia / Marek Szostak (WIM) // r753_2020

  Raport z badań
 • 389.
  Określenie właściwości lepkosprężystych oraz dynamiki polimeryzacji wytworzonych żywic / Artur Jamrozik (WTCH) // r750_2020

  Raport z badań
 • 390.
  Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym dr. inż. Małgorzaty Pawlak / Mirosław Wendeker // r800_2020

  Recenzja
 • 391.
  Opracowanie algorytmu rekonstrukcji wolumetrycznej z zarejestrowanych danych pola światła - etap 1 / Krzysztof Wegner (WEiT), Jakub Stankowski (WEiT) // r748_2020

  Kod źródłowy
 • 392.
  Oświadczenie do opinii z dnia 20 listopada 2015 roku pt.: Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w Duda-Cars poprzez budowę nowoczesnego centrum blacharsko-lakierniczego oraz obsługowego pojazdów samochodowych / Dariusz Ulbrich (WIT) // r751_2020

  Opinia
 • 393.
  Wykonanie procesu optymalizacji numerycznej śmigła oraz dobór nowego innowacyjnego materiału na śmigło do BSP, w celu obniżenia emisji akustycznej przy zachowaniu pierwotnych osiągów. Etap 1: Badania analityczne i wstępny projekt analityczny śmigła. / Bartosz Ziegler (WIT), Jędrzej Mosiężny (WIT), Natalia Lewandowska (WIT), Andrzej Frąckowiak (WIT), Michał Ciałkowski (WIT) // r648_2020

  Kod źródłowy
 • 394.
  Izolacja, charakterystyka, potencjał biodegradacyjny nowych szczepów bakteryjnych o potencjalnych zdolnościach biodegradacyjnych w stosunku do azolowych substancji przeciwgrzybiczych / Amanda Pacholak (WTCH) // r747_2020

  Raport z badań
 • 395.
  Wykonanie okresowych termowizyjnych badań diagnostycznych urządzeń elektroenergetycznych w Słodowni Soufflet Poznań / Leszek Różański (WBMiZ) // r745_2020

  Raport z badań
 • 396.
  Opracowanie i przeprowadzenie procesu wydzielania małocząsteczkowych związków organicznych z zastosowaniem membranowego układu zintegrowanego / Mateusz Szczygiełda (WTCH) // r741_2020

  Raport z badań
 • 397.
  Opracowanie z badań betonu budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Żołnierzy Wyklętych w Poznaniu. Część 1. / Justyna Grzymisławska (WILiT) // r1061_2020

  Raport z badań
 • 398.
  Sprawozdanie z działalności statutowej Wydziału Architektury – odbiory DS 2018 / Agata Gawlak (WA), Ewa Pruszewicz-Sipińska (WA) // r743_2020

  Raport z badań
 • 399.
  Ustalenie przyczyn zwiększonej awaryjności silników spalinowych lokomotyw SU160 / Jerzy Merkisz (WIT), Marek Idzior (WIT), Miłosław Kozak (WIT), Michał Dobrzyński (WIT) // r744_2020

  Raport z badań
 • 400.
  Analiza wpływu długotrwałego eksploatowania pojazdów ED161 (43WE) z przekroczonymi normatywnymi poziomami masy maksymalnej na możliwość powstania uszkodzeń poszycia i żywotność zmęczeniową konstrukcji / Jerzy Merkisz (WIT), Jacek Pielecha (WIT), Ireneusz Pielecha (WIT), Paweł Daszkiewicz (WIT) // r740_2020

  Raport z badań