Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raporty

 • -
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: typ = wszystkie rodzaje, jednostka = wszystkie jednostki organizacyjne, raporty z lat 2014 - 2020, sortowanie według = daty raportu od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (969)

 • 301.
  Opinia naukowa na temat możliwości dopuszczenia do stosowania w obrębie sieci kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. żelbetowych pali fundamentowych pod słupy trakcji, wykonanych według dokumentacji biura projektowego FASYS MOSTY SP. z o. o. Opinia wstępna / Lech Apanas (WBiIŚ) // r569_2019

  Opinia
 • 302.
  Opinia w sprawie z powództwa STRABAG Sp. z o. o. przeciwko BWG EBIT Sp. z. o. o. oraz Gminie Miasto Szczecin o zapłatę na okoliczności wskazane w postanowieniu z dnia 24 lutego 2017 roku. Sygn. Akt VIIIGC 206/15 / Agnieszka Płatkiewicz (WBiIŚ), Jarosław Wilanowicz (WBiIŚ) // r570_2019

  Opinia
 • 303.
  Pomiar CT odlewów aluminiowych – 4 szt. – korpus 1641 101 5073 / Bartosz Gapiński (WBMiZ) // r573_2019

  Raport z badań
 • 304.
  Prace badawczo rozwojowe innowacyjnych elementów stalowych produkowanych przez firmę Pro Metal Form S.J. / Jakub Kowalczyk (WIT), Dariusz Ulbrich (WIT), Dawid Romek (WIT) // r652_2020

  Raport z badań
 • 305.
  Testowanie systemu wizyjnego w zadaniu rozpoznawania naklejek informacyjnych umieszczonych na karoserii pojazdu / Krzysztof Walas (WE), Piotr Kicki (WE), Jakub Bednarek (WE), Michał Bednarek (WE) // r960_2020

  Ekspertyza
 • 306.
  Weryfikacja eksperymentalna systemu planowania ruchu robota mobilnego z użyciem sieci neuronowych / Milena Molska // r574_2019

  Raport z badań
 • 307.
  Wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy Doctor Classic poprzez zastosowanie nowatorskich technologii refabrykacji starych pojazdów / Dariusz Ulbrich (WIT) // r650_2020

  Opinia
 • 308.
  Analiza geometryczna i CT odlewów aluminiowych – 4 szt. – korpus 53031015184 / Bartosz Gapiński (WBMiZ) // r563_2019

  Raport z badań
 • 309.
  Analiza rysunku technicznego- ćwiczenia. Test wejścia i wyjścia / Tomasz Jankowiak // r560_2019

  Materiały dydaktyczne
 • 310.
  Opinia o innowacyjności. Zabezpieczenie sesji połączeniowych w webowych systemach transakcyjnych / Jakub Kołota (WI) // r622_2020

  Opinia
 • 311.
  Opracowanie materiałów tekstowych w ramach pośrednictwa językowego podczas spotkania studentów z Polski, Niemiec i Holandii realizowanego w ramach projektu „Spotkanie studentów z Polski, Niemiec i Holandii” / Lilianna Paprzycka // r559_2019

  Materiały dydaktyczne
 • 312.
  Opracowanie w oparciu o wyniki przeprowadzonych badań modelu zarządzania Siecią Edukacyjną na Jeżycach / Oksana Erdeli-Klyap (WIZ), Magdalena Wyrwicka (WIZ), Marek Goliński (WIZ), Agnieszka Krugiełka (WIZ), Magdalena Graczyk-Kucharska (WIZ), Maciej Szafrański (WIZ), Arkadiusz Mateja (WIZ), Stanisław Puppel, Filip Schmidt // r561_2019

  Raport z badań
 • 313.
  Portal SEJ / Stanisław Puppel // r564_2019

  Raport z badań
 • 314.
  Raport z analizy pracy sondy Scadvance w zakresie emisji pól elektromagnetycznych oraz z testów działania interfejsów dla wersji PCB v1.15. / Bartłomiej Wicher (WE) // r568_2019

  Raport z badań
 • 315.
  Raport z badania ankietowego: Pożądane kanały i narzędzia komunikacji / Filip Schmidt // r562_2019

  Raport z badań
 • 316.
  Recenzja w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora dr hab. inż. Piotrowi Skrzypczyńskiemu, prof. PP / Bogdan Kwolek // r566_2019

  Recenzja
 • 317.
  Opinia techniczna w zakresie wyjaśnienia, co należy rozumieć w świetle obowiązującej terminologii w normach, regulacjach prawnych i przepisach techniczno-budowlanych pod stwierdzeniem wskazanym w dokumentacji przetargowej w pkt V 3.1.3 SIWZ „maszt telekomunikacyjny'' w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile” ZZP -2380 – 46/20l9 / Monika Chuda-Kowalska (WBiIŚ) // r555_2019

  Opinia
 • 318.
  Raport z badań wybranych algorytmów i modułów analitycznych sondy Scadvance oraz z badań możliwości kompresji interfejsu Web dla systemu wbudowanego / Dominik Łuczak (WE) // r557_2019

  Raport z badań
 • 319.
  Recenzja wydawnicza monografii aut. Oksany Erdeli pt. Stereotypy w komunikacji międzykulturowej biznesowej na przykładzie polsko-ukraińskich stosunków biznesowych / Stanisław Puppel // r572_2019

  Recenzja
 • 320.
  Wykonanie projektu i montaż prototypu sondy Scadvance w wersji PCB 1.15 z czterema warstwami sygnałowymi. Wykonanie aktualizacji/korekt firmware dla jednostek programowalnych sondy Scadvance w kierunku gotowości do odbioru końcowego. Opracowanie uniwersalnej i odpornej na zakłócenia koncepcji wymiany danych konfiguracyjnych na interfejsie wewnętrznym SPI. Raport z badań EMC PCB wersji 1.15 (w zespole). / Bogdan Fabiański (WE) // r558_2019

  Dokumentacja techniczna
 • 321.
  Ocena dorobku habilitacyjnego dr inż. Huberta Jopka / Andrzej Neimitz // r554_2019

  Recenzja
 • 322.
  Opracowanie koncepcji prototypowej hybrydowej formy wtryskowej z wymiennymi wkładkami formującymi / Paweł Muszyński (WBMiZ), Krzysztof Mrozek (WBMiZ), Przemysław Poszwa (WBMiZ), Piotr Dalewski, Dorota Tomczak // r556_2019

  Raport z badań
 • 323.
  Raport z pomiarów stopnia zawilgocenia izolacji stałej transformatora suszonego w suszarce atmosferyczno-próżniowej TT impregnowanego cieczą syntetyczną w komorze LFH / Jarosław Gielniak (WE) // r553_2019

  Raport z badań
 • 324.
  Recenzja pracy doktorskiej mgr inż. Jakuba Wojciechowskiego pt.: „Wyznaczanie pozycji obiektów w otoczeniu robota przemysłowego na podstawie zdjęć i chmur punktów” / Czesław Łukianowicz // r612_2020

  Recenzja
 • 325.
  Ocena dorobku naukowego i autoreferatu habilitacyjnego w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Krzysztofa Fica na temat: „Opis zjawisk pojemnościowych i typu redoks na granicy faz elektroda węglowa/elektrolit wodny w ujęciu operando” / Krzysztof Winkler // r576_2019

  Recenzja
 • 326.
  Opracowanie nowych narzędzi przetwarzania obrazów dookólnych – etap 3 / Marek Domański (WEiT), Adrian Dziembowski (WEiT), Adam Grzelka (WEiT), Dawid Mieloch (WEiT), Jakub Stankowski (WEiT), Olgierd Stankiewicz (WEiT), Rafał Wahlich (WEiT), Sławomir Różek // r547_2019

  Raport z badań
 • 327.
  Recenzja dorobku w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr hab. inż. Grzegorzowi Locie / Grzegorz Sulka // r608_2020

  Recenzja
 • 328.
  Sprawozdanie z analizy badań układu warstw nawierzchni ulic w otoczeniu Rynku Łazarskiego w Poznaniu / Andrzej Pożarycki (WBiIŚ) // r546_2019

  Opinia
 • 329.
  Badanie obecności substancji potencjalnie niebezpiecznych dla zdrowia w cementowym podkładzie pod posadzką w pomieszczeniu znajdującym się na parterze budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. Libelta 16/20 / Krzysztof Zieliński (WBiIŚ) // r539_2019

  Opinia
 • 330.
  Badanie wytrzymałości na zginanie oraz siły łamiącej partii płytek ceramicznych STARGRES Granito Antracite dostarczonych przez firmę CFE Polska Sp. z o.o., Biuro Budowy "VILDA PARK" w Poznaniu / Krzysztof Zieliński (WBiIŚ) // r540_2019

  Opinia
 • 331.
  Implementacja algorytmu wyznaczania map głębi z zarejestrowanych danych pola światła - etap 1 dla projektu „MUCHA – System rejestracji i przetwarzania obrazu przestrzennego” LIDER/34/0177/L-8/16/NCBR/2017 / Jakub Stankowski (WEiT), Krzysztof Wegner (WEiT), Olgierd Stankiewicz (WEiT), Tomasz Grajek (WEiT), Krzysztof Klimaszewski (WEiT), Mateusz Lorkiewicz (WEiT), Hubert Żabiński (WEiT) // r541_2019

  Kod źródłowy
 • 332.
  Implementacja kontrolera pamięci DDR 1 dla układu FPGA Lattice Mach XO2 Etap 2 dla projektu „MUCHA – System rejestracji i przetwarzania obrazu przestrzennego” LIDER/34/0177/L-8/16/NCBR/2017 / Olgierd Stankiewicz (WEiT), Hubert Żabiński (WEiT), Krzysztof Wegner (WEiT), Tomasz Grajek (WEiT), Jakub Stankowski (WEiT), Krzysztof Klimaszewski (WEiT), Mateusz Lorkiewicz (WEiT) // r523_2019

  Kod źródłowy
 • 333.
  Opracowanie modułu komunikacji z interfejsem USB etap 2 dla projektu „MUCHA – System rejestracji i przetwarzania obrazu przestrzennego” LIDER/34/0177/L-8/16/NCBR/2017 / Krzysztof Wegner (WEiT), Mateusz Lorkiewicz (WEiT), Olgierd Stankiewicz (WEiT), Krzysztof Klimaszewski (WEiT), Jakub Stankowski (WEiT), Tomasz Grajek (WEiT), Hubert Żabiński (WEiT) // r543_2019

  Kod źródłowy
 • 334.
  Raport z badań wytrzymałości na ściskanie granitu / Justyna Grzymisławska (WBiIŚ) // r537_2019

  Raport z badań
 • 335.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr. inż. Bartosza Olejnika pt. „ Skuteczność sygnalizatorów przepływu prądu zwarciowego podczas wysokooporowych zwarć doziemnych w sieci średniego napięcia”. / Marcin Habrych // r538_2019

  Recenzja
 • 336.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr. inż. Bartosza Olejnika pt. „Skuteczność sygnalizatorów przepływu prądu zwarciowego podczas wysokooporowych zwarć doziemnych w sieci średniego napięcia”. / Paweł Sowa // r542_2019

  Recenzja
 • 337.
  Opracowanie układu pomiaru prędkości obrotowej wózka inwalidzkiego / Dominik Rybarczyk (WBMiZ) // r517_2019

  Kod źródłowy
 • 338.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Tadeusza Szalaty na temat: „Lignina aktywowana cieczami jonowymi jako komponent materiałów funkcjonalnych” / Anna Chrobok // r552_2019

  Recenzja
 • 339.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr. inż. Talara Sadalla pt. „Application of selected optimization algorithms for anti-windup compensation and synthesis of fractional-order controllers”. / Piotr Ostalczyk // r528_2019

  Recenzja
 • 340.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr. inż. Tomasza Jarmudy pt. „Optymalizacja struktury hybrydowego systemu zasilania typu słoneczno-wiatrowego”. / Tomasz Boczar // r532_2019

  Recenzja
 • 341.
  Wykonanie opinii o poprawności rozwiązań projektowych zawartych w projekcie wykonawczym instalacji grzewczo-chłodzącej oraz wentylacji w budynku biurowym Karpol Sp. z o.o.w Pile , Aleja Wojska Polskiego 66. / Tomasz Mróz (WBiIŚ) // r593_2019

  Opinia
 • 342.
  Dokumentacja użytkownika prototypów narzędzi do harmonogramowania zgłoszeń wyłączeń elementów KSE. / Agnieszka Mensfelt (WI), Roman Słowiński (WI), Robert Susmaga (WI), Piotr Zielniewicz (WI) // r527_2019

  Raport z badań
 • 343.
  Ocena dorobku naukowego i autoreferatu habilitacyjnego w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Krzysztofa Fica na temat: „Opis zjawisk pojemnościowych i typu redoks na granicy faz elektroda węglowa/elektrolit wodny w ujęciu operando” / Grażyna Gryglewicz // r565_2019

  Recenzja
 • 344.
  Określenie biodegradacji leków nootropowych w osadach czynnych / Marta Woźniak-Karczewska (WTCH) // r525_2019

  Raport z badań
 • 345.
  Opracowanie wyników dotyczących otrzymywania tlenku grafitu o dużym stopniu utlenienia i uporządkowanej strukturze - przygotowanie manuskryptu publikacji / Piotr Krawczyk (WTCH), Bartosz Gurzęda (WTCH) // r526_2019

  Raport z badań
 • 346.
  Tłumaczenie na język angielski artykułu „Kościół Karmelitów pod wezwaniem św. Józefa jako dziedzictwo kulturowe – studium akustyczne” (St. Joseph Carmelites church as cultural heritage – an acoustic study) / Kamila Korus // r544_2019

  Raport z badań
 • 347.
  Badania materiałowe wybranych elementów uszczelnień mechanicznych / Aleksandra Rewolińska (WIT), Grzegorz Kinal (WIT) // r515_2019

  Raport z badań
 • 348.
  Ocena dorobku habilitacyjnego dr inż. Filipa Górskiego / Justyna Patalas-Maliszewska // r514_2019

  Recenzja
 • 349.
  Opracowanie z badań próbek betonu z posadzki w obiektach produkcyjno magazynowych przy ul. kpt. Mamerta Stankiewicza 1 w Tczewie. / Justyna Grzymisławska (WBiIŚ) // r509_2019

  Opinia
 • 350.
  Raport z badań wytrzymałości na odrywanie betonu metodą pull-off w zbiorniku (zagęszczacz osadu 20.1b) na terenie Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach / Justyna Grzymisławska (WBiIŚ) // r508_2019

  Raport z badań
 • 351.
  Raport z badań wytrzymałości na ściskanie i określenie klasy betonu rur z kanałów czerpni powietrza (Budynek Architektury i Zarządzania Politechniki Poznańskiej) / Justyna Grzymisławska (WBiIŚ) // r510_2019

  Raport z badań
 • 352.
  Recenzja rozprawy doktorskiej „Metoda sterowania suboptymalnego z wykorzystaniem linearyzacji układu zamkniętego autorstwa mgr inż. Pauliny Superczyńskiej / Mirosław Galicki // r511_2019

  Recenzja
 • 353.
  Analizy wydajnościowe prototypowych narzędzi do harmonogramowania zgłoszeń wyłączeń elementów KSE / Agnieszka Mensfelt (WI), Roman Słowiński (WI), Robert Susmaga (WI), Piotr Zielniewicz (WI) // r503_2019

  Raport z badań
 • 354.
  Opinia na zlecenie Sądu Okręgowego w Warszawie. Sygn. akt XXV C 1284/13 / Arkadiusz Madaj (WBiIŚ), Ratajczak dr inż. Grzegorz // r502_2019

  Opinia
 • 355.
  Opracowanie komputerowe i korekcja fotografii do książki aut. Jerzego Filipiaka pt. Znane twarze. Co je łączy? / Andrzej Jakubowski (WPP) // r501_2019

  Edycja komputerowa
 • 356.
  Opracowanie redakcyjne książki aut. Jerzego Filipiaka pt. Znane twarze. Co je łączy? / Małgorzata Szewczyk // r500_2019

  Opracowanie redakcyjne
 • 357.
  Wykonanie aktualizacji i stabilizacji działania modułów: filtracji oraz statystycznego Sondy Scadvance (tzw. tryb analityczny), w tym implementacja obsługi IPV6. Rozbudowa obsługi interfejsu Web m.in.. o panel logowania i skrócony formularz edycji parametrów / Dominik Łuczak (WE) // r446_2019

  Dokumentacja techniczna
 • 358.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Natalii Pawłowskiej - Kalinowskiej pt.: „Badanie celowości utrzymywania zapasów dla pojazdów użytkowych przy wykorzystywaniu macierzy decyzyjnej” / Jarosław Witowski // r499_2019

  Recenzja
 • 359.
  Równość szans i niedyskryminacja w pracy. Test wejścia. Test wyjścia / Anna Rutz // r651_2020

  Materiały dydaktyczne
 • 360.
  Warunki konieczne przestrajalności pól WSW1 z połączeniami o dowolnej szerokości pasma / Wojciech Kabaciński (WEiT) // r496_2019

  Raport z badań
 • 361.
  Opracowanie i weryfikacja metod lokalizacji i identyfikacji uszkodzeń z wykorzystaniem klasyfikatorów opartych na metodach inteligencji maszynowej oraz analiza końcowa i ocena jakości działania opracowanych algorytmów detekcji, lokalizacji i identyfikacji uszkodzeń / Krzysztof Siembab (WE) // r493_2019

  Raport z badań
 • 362.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Emila Wróblewskiego nt. Wpływ mikrogeometrii powierzchni bocznej tłoka na sprawność mechaniczną silnika spalinowego / Jerzy Girtler // r535_2019

  Recenzja
 • 363.
  D2.1. Projekt łączności bezprzewodowej w sieci typu mgła pod kątem efektywności energetycznej / Hanna Bogucka (WEiT), Filip Idzikowski (WEiT), Paweł Kryszkiewicz (WEiT), Bartosz Bossy (WEiT) // r490_2019

  Raport z badań
 • 364.
  D3.1: Estimation of energy consumption and link latency in the backbone network in the context of Fog networks / Hanna Bogucka (WEiT), Filip Idzikowski (WEiT), Paweł Kryszkiewicz (WEiT), Bartosz Kopras // r497_2019

  Raport z badań
 • 365.
  D4.1. A complete design for hierarchical Fog architecture / Hanna Bogucka (WEiT), Filip Idzikowski (WEiT), Paweł Kryszkiewicz (WEiT), Bartosz Kopras // r505_2019

  Raport z badań
 • 366.
  Kompresja wizji z uwzględnieniem zużywanej energii w kontekście zastosowań głębokiego uczenia – część II / Marek Domański (WEiT), Damian Karwowski (WEiT), Olgierd Stankiewicz (WEiT), Mateusz Lorkiewicz (WEiT) // r487_2019

  Raport z badań
 • 367.
  Ocena dorobku naukowego i autoreferatu habilitacyjnego w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Katarzyny Loty na temat: „Metody otrzymywania, modyfikacji oraz wykorzystania materiałów węglowych w systemach magazynowania i konwersji energii” / Wojciech Simka // r534_2019

  Recenzja
 • 368.
  Opinia o innowacyjnym recyklingu kabli / Marek Szostak (WBMiZ) // r512_2019

  Opinia
 • 369.
  Wykonanie badań próbnych silosów / Leszek Różański (WBMiZ) // r489_2019

  Raport z badań
 • 370.
  Badania akustyczne urządzenia smoke evacuator model SFR-0200 / Bartosz Jakubek (WBMiZ), Roman Barczewski (WBMiZ), Wojciech Rukat (WBMiZ) // r471_2019

  Raport z badań
 • 371.
  Badania akustyczne urządzenia smoke evacuator model SFR-combi / Bartosz Jakubek (WBMiZ), Roman Barczewski (WBMiZ), Mateusz Wróbel (WBMiZ) // r469_2019

  Raport z badań
 • 372.
  Badania akustyczne urządzeń smoke evacuator model SFR-compact-US / Bartosz Jakubek (WBMiZ), Roman Barczewski (WBMiZ) // r470_2019

  Raport z badań
 • 373.
  Badania akustyczne urządzeń smoke evacuator modele SFR-compact-L i SFR-compact-US / Bartosz Jakubek (WBMiZ), Roman Barczewski (WBMiZ) // r472_2019

  Raport z badań
 • 374.
  Badania identyfikacyjne drgań podłoża dla urządzenia pomiarowego / Roman Barczewski (WBMiZ), Bartosz Jakubek (WBMiZ) // r474_2019

  Raport z badań
 • 375.
  Badania identyfikacyjne drgań podłoża w miejscu planowanej instalacji współrzędnościowej maszyny pomiarowej / Roman Barczewski (WBMiZ), Bartosz Jakubek (WBMiZ), Wojciech Rukat (WBMiZ), Mateusz Wróbel (WBMiZ) // r473_2019

  Raport z badań
 • 376.
  Ocena osiągnięcia naukowego w postaci cyklu powiązanych tematycznie publikacji pod wspólną nazwą: „Modulacja prądów w układach energoelektronicznych” oraz istotnej aktywności naukowej w postępowaniu habilitacyjnym dr. inż. Michała Krystkowiaka / Piotr Chrzan // r485_2019

  Recenzja
 • 377.
  Ocena osiągnięcia naukowego w postaci cyklu publikacji powiązanych tematycznie pod wspólną nazwą: „Wybrane aspekty poprawy jakości sterowania i bezpieczeństwa lotów bezzałogowych statków powietrznych” oraz istotnej aktywności naukowej w postępowaniu habilitacyjnym dr. inż. Wojciecha Giernackiego / Krzysztof Pietrusewicz // r486_2019

  Recenzja
 • 378.
  Opis metody i analiza wyników badań mikrostrukturalnych warstwy transkrystalicznej i struktur modyfikowanych zarodkami krystalizacji / Olga Mysiukiewicz (WBMiZ) // r481_2019

  Raport z badań
 • 379.
  Opracowanie dotyczące analizy wpływu warunków przygotowania połączeń adhezyjnych polimer-metal na ich ocenę metodą termografii w podczerwieni / Karol Bula (WBMiZ) // r480_2019

  Raport z badań
 • 380.
  Opracowanie dotyczące metody modyfikacji strukturalnej i efektów nukleacji heterogenicznej oraz efektu warstwy transkrystlicznej na złączu polimer-metal / Tomasz Sterzyński (WBMiZ) // r506_2019

  Raport z badań
 • 381.
  Opracowanie nowych narzędzi przetwarzania obrazów dookólnych – etap 2 / Marek Domański (WEiT), Adrian Dziembowski (WEiT), Adam Grzelka (WEiT), Dawid Mieloch (WEiT), Olgierd Stankiewicz (WEiT), Jakub Stankowski (WEiT), Rafał Wahlich (WEiT) // r468_2019

  Raport z badań
 • 382.
  Projekt Modułowy system produkcji opakowań typu SRP, Raport z zadania 1: Badania drgań i hałasu / Roman Barczewski (WBMiZ), Bartosz Jakubek (WBMiZ) // r475_2019

  Raport z badań
 • 383.
  Recenzja głównego osiągnięcia i dorobku naukowego dra inż. Dariusza Brzezińskiego w postępowaniu habilitacyjnym w dziedzinie nauk technicznych w zakresie informatyki / Jacek Koronacki // r484_2019

  Recenzja
 • 384.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr. inż. Jana Szymenderskiego pt. „Badanie wpływu losowych prądów błądzących generowanych przez trakcję elektryczną prądu stałego na metalowe instalacje podziemne”. / Władysław Opydo (WE) // r482_2019

  Recenzja
 • 385.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Tadeusza Szalaty na temat: „Lignina aktywowana cieczami jonowymi jako komponent materiałów funkcjonalnych” / Beata Podkościelna // r504_2019

  Recenzja
 • 386.
  Recenzja rozprawy doktorskiej pani mgr Pauliny Superczyńskiej pt: „Metoda sterowania suboptymalnego z wykorzystaniem linearyzacji układu zamkniętego „ / Alicja Mazur // r483_2019

  Recenzja
 • 387.
  Recenzja wydawnicza monografii autorstwa Andrzeja Macieja Łubowskiego oraz Joanny Stefańskiej pt: „Relacje. Dzieło plastyczne w architekturze” / Zbigniew Szot // r476_2019

  Recenzja
 • 388.
  VLSI Testing – Design for test / Jerzy Tyszer (WEiT) // r477_2019

  Materiały dydaktyczne
 • 389.
  Ocena dorobku naukowego i autoreferatu habilitacyjnego w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Katarzyny Loty na temat: „Metody otrzymywania, modyfikacji oraz wykorzystania materiałów węglowych w systemach magazynowania i konwersji energii” / Władysław Wieczorek // r494_2019

  Recenzja
 • 390.
  Ocena zgłoszonego osiągnięcia naukowego i istotnej aktywności naukowej dra inż. Remigiusza Rajewskiego w związku z wnioskiem o uzyskanie stopnia doktora habilitowanego / Michał Pióro // r459_2019

  Recenzja
 • 391.
  Określenie możliwości zastosowania materiałów z recyklingu (przerobu odpadów budowlanych wg metody przetwarzania R5) do ponownego zastosowania w budownictwie / Marcin Bilski (WBiIŚ) // r464_2019

  Opinia
 • 392.
  Recenzja osiągnięcia naukowego oraz istotnej aktywności naukowej na potrzeby postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego dr. inż. Remigiuszowi Rajewskiemu / Jerzy Domżał // r458_2019

  Recenzja
 • 393.
  Recenzja pracy doktorskiej mgr inż. Mariusz Bożka / Anna Budruk // r467_2019

  Recenzja
 • 394.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgra inż. Tomasza Prejzendanca zatytułowanej: wykorzystanie kontrolowanych jezyków naturalnych do modelowania systemów dynamicznych w bioinformatyce / Franciszek Seredyński // r462_2019

  Recenzja
 • 395.
  Analiza mikrostruktury modyfikowanych warstw azotowanych gazowo laserową obróbką cieplną / Dominika Panfil-Pryka (WBMiZ) // r466_2019

  Raport z badań
 • 396.
  Analiza składu fazowego warstw borowanych gazowo z zastosowaniem boranu trimetylu / Maciej Tuliński (WBMiZ) // r461_2019

  Raport z badań
 • 397.
  Badania warstw borowanych za pomocą skaningowej mikroskopii elektronowej / Adam Piasecki (WBMiZ) // r460_2019

  Raport z badań
 • 398.
  Influence of gas boriding in N2–H2–B(CH3O)3 atmosphere on microstructure and selected properties of Armco iron / Natalia Makuch-Dziarska (WBMiZ) // r457_2019

  Raport z badań
 • 399.
  Ocena rozprawy doktorskiej mgr inż. Mikołaja Bartkowiaka pn. Wpływ właściwości asfaltu i składu mieszanki mineralno-asfaltowej na cechy reologiczne betonu asfaltowego o wysokim module sztywności. / Paweł Mieczkowski // r507_2019

  Recenzja
 • 400.
  Opinia o innowacyjności pn.: Innowacyjna technologia wtryskiwania dwukomponentowego elementów z tworzyw sztucznych dla przemysłu motoryzacyjnego / Marek Szostak (WBMiZ) // r488_2019

  Opinia