Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raporty

 • -
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: rodzaj = wszystkie rodzaje, jednostka = wszystkie jednostki organizacyjne, raporty z lat 2014 - 2020, sortowanie według = daty raportu od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (1400)

 • 101.
  Badania nad korekcją głębi i ulepszeniem techniki kodowania obrazów ruchomych 3DoF+360 – etap 2 / Adrian Dziembowski (WIiT), Dawid Mieloch (WIiT) // r1189_2020

  Raport z badań
 • 102.
  Przystosowanie stanowiska badawczego holograficznego wibrometru laserowego do badań adhezji w połączeniu polipropylenu i aluminium, wykonanie stosownych pomiarów wibrometrycznych i analiza wyników / Jagoda Nowak-Grzebyta // r1232_2020

  Raport z badań
 • 103.
  A preliminary study of continuous discovery of Causal nets for non-stationary business processes using the Online Heuristic Miner / Jędrzej Potoniec (WIiT), Tomasz Pawlak (WIiT), Daniel Sroka (WIiT) // r1187_2020

  Raport z badań
 • 104.
  Wpływ przepływów energii biernej indukcyjnej i pojemnościowej na pracę sieci dystrybucyjnej o napięciu do 1 kV / Jerzy Andruszkiewicz (WIŚiE), Józef Lorenc (WIŚiE), Agnieszka Weychan (WIŚiE) // r1188_2020

  Raport z badań
 • 105.
  Przygotowanie demonstracji w zakresie chwytania wybranych obiektów z użyciem biblioteki GG-CNN / Kamil Młodzikowski // r1193_2020

  Raport z badań
 • 106.
  Ocena prawidłowości wykonania przebudowy i modernizacji budynku Posterunku Policji w Nowogrodzie Bobrzańskim, przy ul. M. Reja 5. Cz. 1 Ekspertyza budowlana, obejmująca przyczyny zawilgocenia przegród w przyziemiu oraz inne stwierdzone wady i usterki wykonanych robót budowlanych. Cz. 2 Raport końcowy. / Józef Jasiczak (WILiT), Marcin Kanoniczak (WILiT) // r1257_2020

  Ekspertyza
 • 107.
  Wytworzenie kompozytów polimerowych wraz z opracowaniem wytycznych technologicznych procesu pultruzjii / Jacek Andrzejewski (WBMiZ), Krzysztof Lewandowski, Mateusz Barczewski (WBMiZ) // r1207_2020

  Raport z badań
 • 108.
  Wytypowanie grupy materiałów o najkorzystniejszych właściwościach i strukturze oraz wprowadzenie poprawek technologicznych do procesu wytwarzania granulatu / Mateusz Barczewski (WIM), Michał Jakubowicz (WIM) // r1200_2020

  Raport z badań
 • 109.
  RAPORT NAUKOWY. Opracowanie wyników kwerend archiwalnych oraz mapy zachowanych osobowych i osobowo-towarowych urządzeń dźwigowych o napędzie elektrycznym pochodzących z lat 1880-1945 / Katarzyna Pietrzak (WILiT) // r1184_2020

  Raport z badań
 • 110.
  Wykonanie badań doświadczalnych walidujących działanie elektroniki sterującej pracą głowicy technologicznej. Opracowanie dokumentacji technicznej układu sterowania / Dominik Rybarczyk (WIM), Tymoteusz Lindner (WIM), Daniel Wyrwał (WIM) // r1185_2020

  Raport z badań
 • 111.
  Wykonanie badań doświadczalnych walidujących działanie mechaniki głowicy technologicznej podczas obróbki. Opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej i eksploatacyjnej mechaniki głowicy technologicznej / Rafał Talar (WIM), Paweł Zawadzki (WIM) // r1186_2020

  Raport z badań
 • 112.
  Opinia techniczna dotycząca planowanych zmian w dokumentacji systemu utrzymania spalinowych lokomotyw uniwersalnych serii SU4210 / Mateusz Motyl (WILiT), Piotr Smoczyński (WILiT), Mateusz Jüngst (WILiT), Maciej Maląg // r1182_2020

  Opinia
 • 113.
  Przeprowadzenie procesów immobilizacji wybranych enzymów z grupy oksydoreduktaz, o znaczeniu środowiskowym, na wytworzonych materiałach za pomocą elektroprzędzenia, z wykorzystaniem różnych metod unieruchamiania. Określenie optymalnych warunków początkowych procesu immobilizacji / Katarzyna Jankowska (WTCH) // r1180_2020

  Raport z badań
 • 114.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Karoliny Januszkiewicz na temat: „Wpływ dodatku surfaktantów na właściwości aplikacyjne nawozu ZnIDHA” / Renata Gaj // r1181_2020

  Recenzja
 • 115.
  Opracowanie warunków oraz próba wytłoczenia filamentu przy użyciu wytłaczarki jednoślimakowej / Monika Dobrzyńska-Mizera (WIM), Jacek Andrzejewski (WIM) // r1224_2020

  Raport z badań
 • 116.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Aleksandra Liaushuk pt.: „Algorytm harmonogramowania procesów zachodzących w organizacji wspomagany systemami informatycznymi” / Przemysław Niewiadomski // r1220_2020

  Recenzja
 • 117.
  Wykonanie mieszanin w stanie stopionym kompozytu na bazie PLA z dostarczonej przedmieszki z wykorzystaniem wytłaczarki dwuślimakowej współbieżnej / Monika Dobrzyńska-Mizera (WIM), Monika Knitter (WIM) // r1223_2020

  Raport z badań
 • 118.
  Badanie zawilgocenia metodami FDS, RVM i PDC autotransformatora AT1 zainstalowanego na stacji Janów / Jarosław Gielniak (WIŚiE), Piotr Przybyłek (WIŚiE) // r1176_2020

  Raport z badań
 • 119.
  Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym dr. inż. Piotra Sielickiego / Zbigniew Zembaty // r1195_2020

  Recenzja
 • 120.
  Recenzja wydawnicza monografii aut. Michała Malendowskiego pt. Performance-based fire engineering for civil engineering structural design / Piotr Lacki // r1174_2020

  Recenzja
 • 121.
  Wyznaczenie temperatur przemian termicznych utwardzonych funkcjonalnych żywic, określenie przemian termicznych i temperatur ich zachodzenia / Artur Jamrozik (WTCH) // r1173_2020

  Raport z badań
 • 122.
  Badanie wibroakustyczne transformatora energetycznego oraz sporządzenie raportu z badań / Jarosław Gielniak (WIŚiE) // r1172_2020

  Raport z badań
 • 123.
  Badanie wibroakustyczne transformatora energetycznego oraz sporządzenie raportu z badań / Jarosław Gielniak (WIŚiE) // r1171_2020

  Raport z badań
 • 124.
  Raport częściowy nr 4 (22.08.19-21.08.20) dot. realizacji projektu „Wpływ procesu oksydacji na właściwości powierzchniowe i strukturalne cienkich warstw diamentowych CVD”, nr 2017/25/N/ST7/01653, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Preludium 13 / Anna Dychalska (WIMiFT) // r1175_2020

  Raport z badań
 • 125.
  Badanie odpowiedzi dielektrycznej przekładnika prądowego 750kV, zainstalowanego na stacji energetycznej Widełka / Cyprian Szymczak (WIŚiE) // r1169_2020

  Raport z badań
 • 126.
  Opracowanie wielokamerowego systemu budowy mapy otoczenia robota mobilnego oraz kalibracja i testy przygotowanego rozwiązania / Jakub Muszyński // r1163_2020

  Raport z badań
 • 127.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Karoliny Januszkiewicz na temat: „Wpływ dodatku surfaktantów na właściwości aplikacyjne nawozu ZnIDHA” / Kołodyńska Dorota // r1164_2020

  Recenzja
 • 128.
  Recenzja rozprawy doktorskiej Michała Tomczyka zatytułowanej: New Directions in Interactive Evolutionary Multiple Objective Optimization Based on Holistic Preference Information / Konrad Kułakowski // r1243_2020

  Recenzja
 • 129.
  Uczenie się przyrostowe analizy głównych składowych z niepełną informacją zwrotną / Wojciech Kotłowski (WIiT), Gergely Neu // r1165_2020

  Raport z badań
 • 130.
  Wykonanie fizycznego systemu wspomaganej wizyjnie manipulacji obiektami z testami opracowanego rozwiązania na rzeczywistym robocie. / Krzysztof Stężała // r1162_2020

  Raport z badań
 • 131.
  Konsultacje i uzupełniające projektowanie algorytmów metod i narzędzi zarządzania / Hanna Włodarkiewicz-Klimek (WIZ), Joanna Kałkowska (WIZ), Daria Motała (WIZ), Krystian Pawłowski (WIZ), Jowita Trzcielińska (WIZ) // r1212_2020

  Raport z badań
 • 132.
  Opracowanie systemu łącznej lokalizacji i budowy mapy przy wykorzystaniu dwóch komplementarnych czujników wizyjnych oraz wykonanie kalibracji i testów opracowanego rozwiązania / Michał Bidziński // r1170_2020

  Raport z badań
 • 133.
  Badanie zawartości wody w izolacji autotransformatora zainstalowanego w SE Kędzierzyn z użyciem metod FDS, RVM i PDC, dwóch transformatorów zainstalowanych na terenie Elektrociepłowni Żerań w zakresie badań FDS izolacji głównej i przepustów oraz opracowanie raportu z badań. / Jarosław Gielniak (WIŚiE), Wojciech Sikorski (WIŚiE) // r1313_2020

  Raport z badań
 • 134.
  Raport końcowy z badań eksperymentalnych. Modułowej Pompy Ciepła (MPC) / Michał Szymański (WBiIŚ), Fabian Cybichowski (WBiIŚ), Łukasz Amanowicz (WBiIŚ), Karolina Czerpińska (DP), Łukasz Malewski (DP) // r1159_2020

  Raport z badań
 • 135.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Rafała Zadenckiego pt: „Analiza uszkodzeń samolotów wielozadaniowych F-16 Blok 52+ podczas ich eksploatacji" / Leszek Cwojdziński // r1221_2020

  Recenzja
 • 136.
  Recenzja książki dr inż. Michała Trziszki pt.: „Telepraca jako przejaw zmian rynkowych" / Zdzisław Jasiński // r1156_2020

  Recenzja
 • 137.
  Recenzja monografii dr hab. inż. arch. Roberta Asta pt. "Komentarze urbanistyczne" / Augustyn Bańka // r1114_2020

  Recenzja
 • 138.
  Direct electron transfer biosensor based on β-cyclodextrins / Maria Kuznowicz (WTCH) // r1153_2020

  Raport z badań
 • 139.
  Opracowanie metodyki badań i ich wykonanie w celu wprowadzenia niezbędnych korekt systemu przenoszenia tynku gipsowego z zasobnika transportowego na ścianę / Jan Górecki (WIM), Krzysztof Wałęsa (WIM) // r1152_2020

  Raport z badań
 • 140.
  Opracowanie programu dla sterownika PLC maszyny w celu umożliwienia wykonania badań w ramach pierwszego zadania / Jan Górecki (WIM), Dominik Wilczyński (WIM) // r1151_2020

  Dokumentacja techniczna
 • 141.
  Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym dr. inż. Piotra Sielickiego / Zbigniew Sienkiewicz // r1167_2020

  Recenzja
 • 142.
  Recenzja monografii naukowej pt.: „Telepraca jako przejaw zmian rynkowych" autorstwa dr inż. Michała Trziszki / Anna Michna // r1226_2020

  Recenzja
 • 143.
  „Opracowania modelu optymalizacyjnego dla zagadnienia formowania jednostek transportowych (naczep pojazdów ciężarowych) („Podzadanie 2”) / Maciej Bieńczak (WILiT), Marcin Kiciński (WILiT), Adam Redmer (WILiT), Hanna Sawicka (WILiT), Piotr Sawicki (WILiT), Waldemar Walerjańczyk (WILiT) // r1147_2020

  Dokumentacja techniczna
 • 144.
  Raport z badań wełny mineralnej według normy PN-EN 826 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie zachowania przy ściskaniu” / Justyna Grzymisławska (WILiT) // r1144_2020

  Raport z badań
 • 145.
  Raport z badań wytrzymałości na ściskanie betonu oraz określenie położenia i ilości zbrojenia w elementach studni nr 1 i 2 – Aquanet Dębina Poznań / Justyna Grzymisławska (WILiT) // r1142_2020

  Raport z badań
 • 146.
  Badanie wpływu przygotowania powierzchni blachy karoseryjnej na jej odporność korozyjną / Jakub Kowalczyk (WILiT), Dariusz Ulbrich (WILiT) // r1138_2020

  Raport z badań
 • 147.
  Opracowanie modelu biznesowego platformy AR do wspomagania procesów przemysłowych / Przemysław Zawadzki (WBMiZ), Damian Grajewski (WBMiZ), Filip Górski (WBMiZ) // r1247_2020

  Raport z badań
 • 148.
  Opracowanie wniosków oraz rekomendacji do zastosowania w architekturze systemu AR do wspomagania procesów przemysłowych, na podstawie przeprowadzonych badań / Filip Górski (WBMiZ), Paweł Buń (WBMiZ), Damian Grajewski (WBMiZ) // r1248_2020

  Raport z badań
 • 149.
  Kodowanie wizji dla maszyn – analiza początkowa / Marek Domański (WIiT), Sławomir Różek (WIiT), Sławomir Maćkowiak (WIiT), Tomasz Grajek (WIiT), Olgierd Stankiewicz (WIiT) // r1140_2020

  Raport z badań
 • 150.
  Opracowanie procedury obliczeniowej VUMAT modelu plastyczności niecałkowitego rzędu z warunkiem plastyczności typu Hill’a / Marcin Nowak // r1149_2020

  Kod źródłowy
 • 151.
  Opracowanie różnych aproksymacji lewej i prawej pochodnej cząstkowej, frakcjalnej typu Caputo dla funkcji dwóch zmiennych / Tomasz Błaszczyk // r1135_2020

  Raport z badań
 • 152.
  Otrzymanie pochodnych betain z tributyloaminy i tributylofosfiny oraz określenie optymalnych warunków otrzymywania i oczyszczania dibromków bis-amoniowych, bis-fosfoniowych i amoniowo-fosfoniowych / Damian Krystian Kaczmarek (WTCH) // r1129_2020

  Raport z badań
 • 153.
  Recenzja monografii „Challenges of modern Human Resource Management”. Autorzy monografii: Marek Goliński, Magdalena Graczyk-Kucharska, Małgorzata Spychał i Maciej Szafrański / Wiesław Urban // r1133_2020

  Recenzja
 • 154.
  Recenzja pracy doktorskiej mgr Sandry Witkiewicz-Łukaszek pt.: "Kompozytowe scyntylatory na bazie warstw i kryształów granatów: krystalizacja metodą epitaksji z fazy ciekłej oraz badania ich właściwości luminescencyjnych i scyntylacyjnych" / Eugeniusz Zych // r1155_2020

  Recenzja
 • 155.
  Testy układu pomiarowego w atmosferze metanu oraz jego mieszanek / Rafał Ślefarski (WIŚiE), Michał Gołębiewski (WIŚiE) // r1132_2020

  Raport z badań
 • 156.
  Opracowania modelu optymalizacyjnego dla zagadnienia formułowania niejednorodnych paletowych jednostek ładunkowych („Podzadanie 1”) / Maciej Bieńczak (WILiT), Marcin Kiciński (WILiT), Adam Redmer (WILiT), Hanna Sawicka (WILiT), Piotr Sawicki (WILiT), Waldemar Walerjańczyk (WILiT) // r1074_2020

  Dokumentacja techniczna
 • 157.
  Przeprowadzenie badań nieniszczących elementów z CFRP reprezentatywnego prototypu protezy przy użyciu tomografu przemysłowego. Przeprowadzenie badań geometrii reprezentatywnego prototypu protezy na systemie typu GOM / Bartosz Gapiński (WIM) // r1122_2020

  Raport z badań
 • 158.
  Badania wytrzymałościowe prototypu stopy protezowej symulujące warunki operacyjne / Justyna Grzymisławska (WILiT) // r1126_2020

  Raport z badań
 • 159.
  Recenzja rozprawy doktorskiej Michała Tomczyka pt.: „New Directions in Interactive Evolutionary Multiple Ojective Optimization Based on Holistic Preference Information” / Bogumił Kamiński // r1145_2020

  Recenzja
 • 160.
  Conditional evaluations of sums of sample maxima and records / Magdalena Szymkowiak (WARiE), Tomasz Rychlik // r1120_2020

  Raport z badań
 • 161.
  Opracowanie technologii, dobór materiałów, narzędzi i metod kształtowania dla ogólnie odwzorowanych docelowych poszczególnych elementów konstrukcyjnych protezy (1-osiowy staw skokowy z blokadą zgięcia, mocowanie tłumika MR, mocowanie elektroniki i zasilania, obudowa IP67) oraz wykonanie tych elementów, montaż i rozruch w symulowanych warunkach operacyjnych / Natalia Wierzbicka (WIM) // r1124_2020

  Raport z badań
 • 162.
  Wykonanie termowizyjnych badań diagnostycznych urządzeń elektroenergetycznych w Słodowni Soufflet Polska w Poznaniu / Leszek Różański (WIM) // r1137_2020

  Raport z badań
 • 163.
  Analiza przebiegu zdarzenia porażenia prądem elektrycznym / Krzysztof Siodła (WIŚiE), Ryszard Batura // r1118_2020

  Ekspertyza
 • 164.
  Opracowanie opinii o innowacyjności technologii „Zintegrowana technologia wytwarzania elementów szklanych na bazie precyzyjnego frezowania i wiercenia” / Szymon Jacek Wojciechowski (WIM) // r1128_2020

  Opinia
 • 165.
  Przeprowadzenie badań gotowego układu sterującego z zasilaniem w celu określenia współczynnika SAR / Dawid Danielczyk (WARiE) // r1123_2020

  Raport z badań
 • 166.
  Recenzja monografii: „Wyzwania nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi”. Autorzy monografii: Marek Goliński, Magdalena Graczyk-Kucharska, Małgorzata Spychał i Maciej Szafrański / Janusz Wielki // r1131_2020

  Recenzja
 • 167.
  Wykonanie pomiarów luminancji oraz poziomego natężenia oświetlenia występującego dla sytuacji oświetleniowych w rejonie obwodnicy Bolkowa / Krzysztof Maciołek (WARiE), Przemysław Skrzypczak (WARiE), Krzysztof Wandachowicz (WARiE) // r1256_2020

  Ekspertyza
 • 168.
  Opinia dotycząca oddziaływania wiatru na panele separujące montowane w budynkach magazynowych / Mariusz Gaczek (WILiT) // r1240_2020

  Opinia
 • 169.
  Otrzymanie kompozytów zredukowany tlenek grafitu/nikiel / Bartosz Gurzęda (WTCH) // r1112_2020

  Raport z badań
 • 170.
  Otrzymanie kompozytów zredukowany tlenek grafitu/nikiel / Piotr Krawczyk (WTCH) // r1113_2020

  Raport z badań
 • 171.
  Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym dr. inż. Piotra Sielickiego / Eugeniusz Świtoński // r1168_2020

  Recenzja
 • 172.
  Recenzja wydawnicza – skryptu aut. Łukasza Amanowicza i Tomasza Schillera pt. Mechanika płynów w inżynierii środowiska – wybrane zagadnienia w eksperymentach / Katarzyna Weinrowska-Bords // r1127_2020

  Recenzja
 • 173.
  Recenzja wydawnicza monografii aut. Józefa Gruszki pt. Procesowe zarządzanie jakością dostaw w branży motoryzacyjnej / Władysław Mantura (WIZ) // r1068_2020

  Recenzja
 • 174.
  Recenzja wydawnicza monografii pt.: „Ryzyko organizacyjne w produkcji” autorstwa Anny K. Stasiuk-Piekarskiej, Magdaleny K. Wyrwickiej i Łukasza Hadasia / Maciej Urbaniak // r1158_2020

  Recenzja
 • 175.
  Badanie wibroakustyczne dwóch transformatorów energetycznych oraz wykonanie raportu z badań (wg zamówienia ZZ208815) / Jarosław Gielniak (WIŚiE) // r1254_2020

  Raport z badań
 • 176.
  Opracowanie dotyczące wyników badań wytrzymałości resztkowej na rozciąganie przy zginaniu belek betonowych zbrojonych włóknami stalowymi / Mieczyslaw Kuczma (WILiT), Michał Demby (WILiT) // r1252_2020

  Raport z badań
 • 177.
  OPRACOWANIE Z BADAŃ BETONU BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH W POZNANIU. CZĘŚĆ 3 / Justyna Grzymisławska (WILiT) // r1108_2020

  Raport z badań
 • 178.
  OPRACOWANIE Z BADAŃ BETONU BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH W POZNANIU. CZĘŚĆ 5 / Justyna Grzymisławska (WILiT) // r1106_2020

  Raport z badań
 • 179.
  OPRACOWANIE Z BADAŃ WYTRZYMAŁOŚCI NA ŚCISKANIE BLOCZKÓW FUNDAMENTOWYCH Z BUDOWY BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH W POZNANIU. CZĘŚĆ 2 / Justyna Grzymisławska (WILiT) // r1107_2020

  Raport z badań
 • 180.
  OPRACOWANIE Z BADAŃ WYTRZYMAŁOŚCI NA ZGINANIE i ŚCISKANIE ZAPRAWY Z BUDOWY BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH W POZNANIU. CZĘŚĆ 4 / Justyna Grzymisławska (WILiT) // r1105_2020

  Raport z badań
 • 181.
  Porównanie kontrastu jaki daje wybielenie stanu podstawowego (ang. ground state depletion, GSD) i emisja wymuszona (ang. stimulated emission, SE) / Hanna Orlikowska (WIMiFT) // r1115_2020

  Raport z badań
 • 182.
  RAPORT Z BADAŃ ZAWARTOŚCI WODY W PIASKU METODĄ SUSZARKOWO-WAGOWĄ (dot. sygn. akt I C 1010/19/7) / Justyna Grzymisławska (WILiT) // r1104_2020

  Raport z badań
 • 183.
  Wykonanie oraz weryfikacja dokumentacji wykonawczej - prototypu podwozia przyczepy. Opracowanie procedury badawczej oraz przygotowanie prototypu przyczepy do badań drogowych (oklejenie czujników tensometrycznych oraz zamontowanie aparatury pomiarowej). Zadanie nr 9: Badania drogowe zmodyfikowanej konstrukcji podwozia przyczepy (etap III). / Piotr Paczos (WBMiZ), Mikołaj Jan Smyczyński (WBMiZ), Piotr Wasilewicz, Leszek Paetz (WBMiZ) // r1100_2020

  Raport z badań
 • 184.
  Analiza oddziaływań dynamicznych na projektowanej konstrukcji torowiska od pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu / Paweł Komorski (WILiT), Tomasz Nowakowski (WILiT), Zdzisław Pawlak (WILiT), Franciszek Tomaszewski (WILiT) // r1102_2020

  Ekspertyza
 • 185.
  Budowa wizualnego interfejsu systemu opartego o techniki rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej do zarządzania procesem projektowania i komunikacji z użytkownikiem / Filip Górski (WBMiZ), Paweł Buń (WBMiZ) // r1109_2020

  Raport z badań
 • 186.
  Opracowanie graficzne animowanych modeli 3D oraz interfejsu użytkownika aplikacji wirtualnego asystenta skanowania oraz wirtualnego lustra / Filip Górski (WIM), Paweł Buń (WIM) // r1110_2020

  Raport z badań
 • 187.
  Opracowanie redakcyjne i korekta komputerowa – skryptu aut. Ewy Wiecek-Janka pt. Badania marketingowe / Aleksandra Springer // r1101_2020

  Opracowanie redakcyjne
 • 188.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr. inż. Marcina Nowickiego pt. „Feedback Linearization of Mechanical Control Systems” / Krzysztof Tchoń // r1103_2020

  Recenzja
 • 189.
  Opinia o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym dr inż. Bartosza Waltera w związku z postępowaniem o nadanie stopnia doktora habilitowanego / Marek Tudruj // r1160_2020

  Recenzja
 • 190.
  Ekspertyza dot. wytycznych w zakresie przepływu powietrza i tłumienia hałasu w celu zastosowania promieniowania UVC do walki z koronawirusem SARS-CoV-2 z wykorzystaniem urządzenia filtrującego powietrze / Wojciech Łapka (WIM) // r1099_2020

  Ekspertyza
 • 191.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Rafała Zadenckiego pt.: „Analiza uszkodzeń samolotów wielozadaniowych F-16 Block52+ podczas ich eksploatacji” / Maciej Matuszewski // r1209_2020

  Recenzja
 • 192.
  Kodowanie wewnątrzobrazowe wspierane przez AI / Mateusz Lorkiewicz (WIiT) // r1098_2020

  Raport z badań
 • 193.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Jędzreja Marszałkowskiego pt.: „Scheduling devisible computations with energy constrains” / Roman Wyrzykowski // r1146_2020

  Recenzja
 • 194.
  Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa handlowo-usługowego "Trans-Kol" Zenon Sobczak poprzez poprawę efektywności energetycznej / Dariusz Ulbrich (WILiT), Jakub Kowalczyk (WILiT) // r1095_2020

  Opinia
 • 195.
  Badania chropowatości powierzchni wewnętrznej rur TWS SYSTEM oraz GRP SUBOR / Radomir Majchrowski (WIM) // r1094_2020

  Raport z badań
 • 196.
  Recenzja wydawnicza monografii aut. Józefa Gruszki pt. Procesowe zarządzanie jakością dostaw w branży motoryzacyjnej / Jacek Łuczak // r1125_2020

  Recenzja
 • 197.
  Badanie parametrów oświetlenia drogowego na węźle Dąbcze. / Krzysztof Wandachowicz (WARiE) // r1092_2020

  Raport z badań
 • 198.
  Oprogramowanie do badania miar dopasowania fragmentów obrazu dla optymalizacji algorytmów estymacji map głębi - etap 1 / Hubert Żabiński (WIiT) // r1091_2020

  Kod źródłowy
 • 199.
  Wykonanie systemu detekcji obiektów na podstawie zdjęć lotniczych w oparciu o metody uczenia maszynowego / Bartosz Ptak // r1183_2020

  Raport z badań
 • 200.
  Badanie wibroakustyczne czterech transformatorów energetycznych oraz opracowanie raportu z badań / Jarosław Gielniak (WIŚiE) // r1088_2020

  Raport z badań