Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raporty

 • -
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: typ = wszystkie rodzaje, jednostka = wszystkie jednostki organizacyjne, raporty z lat 2014 - 2020, sortowanie według = daty raportu od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (960)

 • 101.
  Opracowanie algorytmów fuzji danych taktylno-wizyjnych / Michał Bednarek (WARiE) // r830_2020

  Raport z badań
 • 102.
  Opracowanie i analiza wyników badań – Trasa badawcza nr 1 / Paweł Fuć (WILiT), Piotr Lijewski (WILiT), Łukasz Rymaniak (WILiT), Andrzej Ziółkowski (WILiT), Michał Dobrzyński (WILiT), Jarosław Selech (WILiT), Marek Piniarski (WILiT) // r826_2020

  Raport z badań
 • 103.
  Opracowanie i analiza wyników badań – Trasa badawcza nr 2 / Paweł Fuć (WILiT), Piotr Lijewski (WILiT), Andrzej Ziółkowski (WILiT), Jarosław Selech (WILiT), Marek Piniarski (WILiT) // r827_2020

  Raport z badań
 • 104.
  Opracowanie i analiza wyników badań – Trasa badawcza nr 3 / Paweł Fuć (WILiT), Piotr Lijewski (WILiT), Łukasz Rymaniak (WILiT), Michał Dobrzyński (WILiT) // r828_2020

  Raport z badań
 • 105.
  Opracowanie konstrukcji oraz technologii prototypowej hybrydowej formy wtryskowej z wymiennymi wkładkami formującymi. / Paweł Muszyński (WIM), Krzysztof Mrozek (WIM), Przemysław Poszwa (WBMiZ), Piotr Dalewski, Dorota Tomczak // r838_2020

  Raport z badań
 • 106.
  Przeprowadzenie badań doświadczalnych wytrzymałości zmęczeniowej czterech haków mocujących skrzydła drzwi suszarni / Maciej Obst (WIM), Leszek Paetz (WIM), Krzysztof Sowiński (WIM), Piotr Wasilewicz // r834_2020

  Ekspertyza
 • 107.
  Przeprowadzenie badań właściwości mechanicznych materiału haka mocującego skrzydło drzwi suszarni, badania wytrzymałościowe konstrukcji haków drzwi suszarni / Maciej Obst (WIM), Leszek Paetz (WIM), Krzysztof Sowiński (WIM), Piotr Wasilewicz // r833_2020

  Ekspertyza
 • 108.
  Raport z badań styropianu według normy PN-EN 826 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie zachowania przy ściskaniu” / Justyna Grzymisławska (WILiT) // r832_2020

  Raport z badań
 • 109.
  Raport z badań wytrzymałości kostki brukowej wg PN-EN 1338 „Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań” / Justyna Grzymisławska (WILiT) // r831_2020

  Raport z badań
 • 110.
  Energochłonność układów napędowych autobusów miejskich w warunkach rzeczywistej eksploatacji / Paweł Fuć (WILiT), Piotr Lijewski (WILiT), Maciej Siedlecki (WILiT), Łukasz Rymaniak (WILiT), Andrzej Ziółkowski (WILiT), Michał Dobrzyński (WILiT), Grażyna Jedlińska (WILiT), Iwona Pietrzak (WILiT), Przemysław Marsula (WILiT), Jarosław Selech (WILiT), Jędrzej Zawartowski (WILiT) // r824_2020

  Raport z badań
 • 111.
  Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Waldemara Woźniaka / Agnieszka Merkisz-Guranowska (WILiT) // r862_2020

  Recenzja
 • 112.
  Adaptive Observer for State and Load Force Estimation for Dielectric Electro-Active Polymer Actuator / Jakub Bernat (WARiE), Jakub Kołota (WARiE) // r816_2020

  Raport z badań
 • 113.
  Badanie oświetlacza miernika współczynnika przepuszczania światła w szybach samochodowych / Krzysztof Wandachowicz (WARiE) // r812_2020

  Raport z badań
 • 114.
  Ocena dorobku habilitacyjnego dr inż. Ryszarda Zadrąga / Ireneusz Pielecha (WILiT) // r850_2020

  Recenzja
 • 115.
  Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych pt. ”Warsztaty Robotyki” w ramach projektu ‘Code for Green’ / Paweł Szulczyński (WARiE) // r836_2020

  Materiały dydaktyczne
 • 116.
  Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach projektu ‘Code for Green’ / Adam Turkot (WARiE) // r835_2020

  Materiały dydaktyczne
 • 117.
  Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Bartosza Firlika / Zdzisław Stelmasiak // r813_2020

  Recenzja
 • 118.
  Raport dotyczący zajęć dydaktycznych pt. "Warsztaty Techniki Pomiarowej" przeprowadzonych w ramach projektu ‘Code for Green’ / Jakub Kołota (WARiE) // r811_2020

  Materiały dydaktyczne
 • 119.
  Rrcenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Marty Woźniak-Karczewskiej na temat: „Microbial degradation of ritalinic acid and piracetam: isolation of novel strains and first insights into their metabolism” / Urszula Guzik // r809_2020

  Recenzja
 • 120.
  Zdefiniowanie parametrów adsorpcyjnych badanych układów w odniesieniu do teorii DLVO / Zdarta Agata (WTCH) // r808_2020

  Raport z badań
 • 121.
  Opinia o innowacyjności projektu: Wprowadzenie nowego produktu przy wykorzystaniu innowacyjnej technologii produkcji w celu wzrostu konkurencyjności Zakładu na rynku materiałów budowlanych. / Katarzyna Machowiak (WBiIŚ) // r807_2020

  Opinia
 • 122.
  Opinia o innowacyjności projektu: Wzrost konkurencyjności Firmy Kamieniarskiej Rad Memory Sławomir Chudoba poprzez wdrożenie wyników prac B+R innowacyjnej technologii polerowania i cięcia kamienia i innowacyjnego produktu w postaci płyty multifunkcyjnej oraz dywersyfikację produkcji i usług. / Katarzyna Machowiak (WBiIŚ) // r806_2020

  Opinia
 • 123.
  Raport z analizy genetycznej wyizolowanych szczepów bakteryjnych z próbek środowiskowych / Beata Dudzińska-Bajorek // r805_2020

  Raport z badań
 • 124.
  Wykonanie optymalizacji geometrii struktury cieczy jonowej zawierającej aminokwasy wraz z charakterystyką jej struktury oraz obliczenie elektronowych energii oddziaływań między jonami / Marek Łożyński // r803_2020

  Raport z badań
 • 125.
  Analiza kosztów usługi transportu osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05) – koszty / Adam Redmer (WIT) // r804_2020

  Raport z badań
 • 126.
  Ocena dorobku habilitacyjnego dr inż. Mateusza Barczewskiego / Anna Boczkowska // r852_2020

  Recenzja
 • 127.
  Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Bartosza Firlika / Andrzej Każmierczak // r814_2020

  Recenzja
 • 128.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Marty Heleny Woźniak-Karczewskiej pt.: „Microbial degradation of ritalinic acid and piracetam: isolation of novel strains and first insights into their metabolism” / Małgorzata Barańska // r823_2020

  Recenzja
 • 129.
  Analiza kosztów usługi transportu osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05) – zasoby / Marcin Kiciński // r765_2020

  Raport z badań
 • 130.
  Ocena osiągnięcia naukowego w postaci cyklu publikacji powiązanych tematycznie pod wspólną nazwą: „Modelowanie elementów systemów magazynowania energii w pojazdach elektrycznych i układach współpracujących z odnawialnymi źródłami energii” oraz istotnej aktywności naukowej w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Leszka Kasprzyka / Grzegorz Komarzyniec // r872_2020

  Recenzja
 • 131.
  Raport z badań na zawartość wody w próbkach izolacji cieplnej posadzki w obiekcie Mercedes-Benz Duda-Cars Wrocław ul. Olsztyńska 1 / Justyna Grzymisławska (WILiT) // r847_2020

  Raport z badań
 • 132.
  Ocena dorobku habilitacyjnego dr inż. Bartosza Gapińskiego / Małgorzata Poniatowska // r762_2020

  Recenzja
 • 133.
  Raport z izolacji mikroorganizmów zdolnych do biologicznego rozkładu popularnych herbicydów (MCPA, 2,4-D, glifosat i dikamba) / Marta Helena Woźniak-Karczewska (WTCH) // r759_2020

  Raport z badań
 • 134.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Mariusza Sandomierskiego pt.: „Aktywacja powierzchni solami diazoniowymi” / Jolanta Tomaszewska // r822_2020

  Recenzja
 • 135.
  Badania i opracowanie systemu sterowania stacją HELP POINT – etap 2 / Andrzej Milecki (WBMiZ), Dominik Rybarczyk (WBMiZ) // r756_2020

  Kod źródłowy
 • 136.
  Badania i przygotowanie trzech typów materiałów kompozytowych / Danuta Matykiewicz (WBMiZ), Mateusz Barczewski (WBMiZ) // r763_2020

  Raport z badań
 • 137.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Mariusza Sandomierskiego na temat: „Aktywacja powierzchni solami diazoniowymi”. / Michał Szumski // r758_2020

  Recenzja
 • 138.
  Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Michała Maciejewskiego / Ireneusz Pielecha (WIT) // r761_2020

  Recenzja
 • 139.
  Ocena dorobku naukowego oraz podstawowego osiągnięcia naukowego, złożonych we wniosku dr inż. Bartosza Waltera o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego / Henryk Rybiński // r757_2020

  Recenzja
 • 140.
  Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Michała Maciejewskiego / Stanisław Szwaja // r764_2020

  Recenzja
 • 141.
  Review in the procedurę leading to conferment of the academic title of profesor dr hab. Stanisław Gawiejnowicz / Erwin Pesch // r755_2020

  Recenzja
 • 142.
  Raport z analizy molekularnej i ustalenia pokrewieństwa filogenetycznego wyizolowanych szczepów bakteryjnych z próbek środowiskowych / Urszula Guzik // r754_2020

  Raport z badań
 • 143.
  Raport z badań wodoprzepuszczalności betonu płyty fundamentowej w budynku przy ul. Wschodniej 28 w Luboniu według normy PN-88/B-06250 „Beton zwykły” / Justyna Grzymisławska (WILiT) // r849_2020

  Raport z badań
 • 144.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Kamila Wróbla pt.: „Metoda kształtowania ergonomiczności ręcznych elementów sterowniczych dla osób starszych” / Jerzy Lewandowski // r970_2020

  Recenzja
 • 145.
  Raport z pomiarów zawartości wody w próbkach materiałów celulozowych metodą Karla Fischera / Piotr Przybyłek (WIŚiE) // r894_2020

  Raport z badań
 • 146.
  Ocena dorobku habilitacyjnego dr inż. Mateusza Barczewskiego / Krzysztof Pielichowski // r857_2020

  Recenzja
 • 147.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Agaty Budzyńskiej - Biernat pt. „Kształtowanie strategii międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstw sektora żywnościowego Wielkopolski” / Marek Matejun // r799_2020

  Recenzja
 • 148.
  Ocena wpływu dodatku biodegradowalnego na właściwości mechaniczne polipropylenu po procesie przyspieszonego starzenia / Marek Szostak (WBMiZ) // r753_2020

  Raport z badań
 • 149.
  Określenie właściwości lepkosprężystych oraz dynamiki polimeryzacji wytworzonych żywic / Artur Jamrozik (WTCH) // r750_2020

  Raport z badań
 • 150.
  Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym dr. inż. Małgorzaty Pawlak / Mirosław Wendeker // r800_2020

  Recenzja
 • 151.
  Opracowanie algorytmu rekonstrukcji wolumetrycznej z zarejestrowanych danych pola światła - etap 1 / Krzysztof Wegner (WEiT), Jakub Stankowski (WEiT) // r748_2020

  Kod źródłowy
 • 152.
  Oświadczenie do opinii z dnia 20 listopada 2015 roku pt.: Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w Duda-Cars poprzez budowę nowoczesnego centrum blacharsko-lakierniczego oraz obsługowego pojazdów samochodowych / Dariusz Ulbrich (WIT) // r751_2020

  Opinia
 • 153.
  Wykonanie procesu optymalizacji numerycznej śmigła oraz dobór nowego innowacyjnego materiału na śmigło do BSP, w celu obniżenia emisji akustycznej przy zachowaniu pierwotnych osiągów. Etap 1: Badania analityczne i wstępny projekt analityczny śmigła. / Bartosz Ziegler (WIT), Jędrzej Mosiężny (WIT), Natalia Lewandowska (WIT), Andrzej Frąckowiak (WIT), Michał Ciałkowski (WIT) // r648_2020

  Kod źródłowy
 • 154.
  Izolacja, charakterystyka, potencjał biodegradacyjny nowych szczepów bakteryjnych o potencjalnych zdolnościach biodegradacyjnych w stosunku do azolowych substancji przeciwgrzybiczych / Amanda Pacholak (WTCH) // r747_2020

  Raport z badań
 • 155.
  Wykonanie okresowych termowizyjnych badań diagnostycznych urządzeń elektroenergetycznych w Słodowni Soufflet Poznań / Leszek Różański (WBMiZ) // r745_2020

  Raport z badań
 • 156.
  Opracowanie i przeprowadzenie procesu wydzielania małocząsteczkowych związków organicznych z zastosowaniem membranowego układu zintegrowanego / Mateusz Szczygiełda (WTCH) // r741_2020

  Raport z badań
 • 157.
  Sprawozdanie z działalności statutowej Wydziału Architektury – odbiory DS 2018 / Agata Gawlak (WA), Ewa Pruszewicz-Sipińska (WA) // r743_2020

  Raport z badań
 • 158.
  Ustalenie przyczyn zwiększonej awaryjności silników spalinowych lokomotyw SU160 / Jerzy Merkisz (WIT), Marek Idzior (WIT), Miłosław Kozak (WIT), Michał Dobrzyński (WIT) // r744_2020

  Raport z badań
 • 159.
  Analiza wpływu długotrwałego eksploatowania pojazdów ED161 (43WE) z przekroczonymi normatywnymi poziomami masy maksymalnej na możliwość powstania uszkodzeń poszycia i żywotność zmęczeniową konstrukcji / Jerzy Merkisz (WIT), Jacek Pielecha (WIT), Ireneusz Pielecha (WIT), Paweł Daszkiewicz (WIT) // r740_2020

  Raport z badań
 • 160.
  Digitalizacja danych z badań naukowo-technicznych płyt warstwowych prowadzonych w latach 2005-2012 / Monika Chuda-Kowalska (WILiT) // r766_2020

  Raport z badań
 • 161.
  Etap 3. Zad. 3.1 cz. 3 / Mikołaj Spadło (WIT), Paweł Daszkiewicz (WIT), Łukasz Rymaniak (WIT), Agnieszka Świejkowska (WIT) // r731_2020

  Raport z badań
 • 162.
  Graficzne opracowanie mapy procesów / Marcin Borysewicz // r737_2020

  Raport z badań
 • 163.
  Ocena dorobku habilitacyjnego dr inż. Michała Niemczaka na temat: „Ciecze jonowe III generacji – synteza, właściwości i zastosowanie”. / Elżbieta Frąckowiak (WTCH) // r732_2020

  Recenzja
 • 164.
  Przeprowadzenie badań i testów zintegrowanych komponentów układu sterowania oraz zasilania / Dawid Danielczyk (WE) // r734_2020

  Raport z badań
 • 165.
  Recenzja monografii naukowej pod red. Radosława Barka i roberta Asta pt: ARCHE&PSYCHE 5. Monograph of Lecturers Post-graduate Studies in Spatial Planning SP-109 at the Faculty of Architecture of Poznań University of Technology” / Augustyn Bańka // r733_2020

  Recenzja
 • 166.
  Recenzja czasopisma "Architektura, Urbanistyka, Architektura wnętrz" / Andrzej Wielgosz // r726_2020

  Recenzja
 • 167.
  Sprawozdanie z działalności statutowej Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania - odbiory DS 2019 / Olaf Ciszak (WBMiZ), Michał Nowak (WIT) // r728_2020

  Raport z badań
 • 168.
  Opracowanie technologii, dobór materiałów, narzędzi i metod kształtowania dla ogólnie odwzorowanych docelowych poszczególnych elementów konstrukcyjnych protezy (1-osiowy staw skokowy z blokadą zgięcia, mocowanie tłumika MR, mocowanie elektroniki i zasilania, obudowa IP66) oraz wykonanie tych elementów, montaż i rozruch w środowisku zbliżonym do rzeczywistego / Natalia Wierzbicka (WBMiZ) // r724_2020

  Raport z badań
 • 169.
  Recenzja monografii autorstwa dr hab inż. arch. Roberta Asta pt. "Rysunek odręczny w autorskiej praktyce architekta" / Augustyn Bańka // r723_2020

  Recenzja
 • 170.
  Recenzja pracy doktorskiej mgr inż. Michała Kowala pt.: „Predykcja i kompensacja odkształceń termicznych przekładni śrubowo – tocznych w posuwowych napędach obrabiarek sterowanych numerycznie” / Mirosław Pajor // r749_2020

  Recenzja
 • 171.
  Recenzja podręcznika pt. „Badania marketingowe. Pojęcia, metody, narzędzia” autorstwa dr inż. Ewy Więcek-Janki / Hanna Włodarkiewicz-Klimek (WIZ) // r742_2020

  Recenzja
 • 172.
  Ocena wpływu dodatku biodegradowalnego na właściwości mechaniczne polipropylenu / Marek Szostak (WBMiZ) // r721_2020

  Raport z badań
 • 173.
  Opinia o innowacyjności dotycząca technologii kształtowania paneli ogrodzeniowych / Waldemar Matysiak (WBMiZ) // r719_2020

  Opinia
 • 174.
  Opracowanie naukowo-techniczne. Opinia dotycząca wykonania nawierzchni asfaltowej alei spacerowych oraz dróg rowerowych zlokalizowanych w Parku Papieskim w m. Luboń / Mieczysław Słowik (WBiIŚ) // r715_2020

  Opinia
 • 175.
  Wykonanie badań laboratoryjnych pod tytułem: „Dobudowa trzeciego pasa ruchu w obu kierunkach wraz ze wzmocnieniem konstrukcji nawierzchni wraz z pracami towarzyszącymi na odcinku autostrady A2 pomiędzy węzłami Poznań Zachód i Poznań Krzesiny”. Próbki pobrane w dniu 20.11.2019 r. / Mieczysław Słowik (WBiIŚ) // r714_2020

  Raport z badań
 • 176.
  Ocena osiągnięcia naukowego w postaci cyklu powiązanych tematycznie publikacji pod wspólną nazwą: „Modulacja prądów w układach energoelektronicznych” oraz istotnej aktywności naukowej w postępowaniu habilitacyjnym dr. inż. Michała Krystkowiaka / Leszek Pawlaczyk // r711_2020

  Recenzja
 • 177.
  Ocena osiągnięcia naukowego w postaci cyklu publikacji powiązanych tematycznie pod wspólną nazwą: „Percepcja, planowanie i sterowanie ruchem robota kroczącego poruszającego się po nierównym terenie” oraz istotnej aktywności naukowej w postępowaniu habilitacyjnym dr. inż. Dominika Beltera / Adam Borkowski // r707_2020

  Recenzja
 • 178.
  Ocena osiągnięcia naukowego w postaci cyklu publikacji powiązanych tematycznie pod wspólną nazwą: „Percepcja, planowanie i sterowanie ruchem robota kroczącego poruszającego się po nierównym terenie” oraz istotnej aktywności naukowej w postępowaniu habilitacyjnym dr. inż. Dominika Beltera / Bogdan Kwolek // r708_2020

  Recenzja
 • 179.
  Ocena osiągnięcia naukowego w postaci cyklu publikacji powiązanych tematycznie pod wspólną nazwą: „Percepcja, planowanie i sterowanie ruchem robota kroczącego poruszającego się po nierównym terenie” oraz istotnej aktywności naukowej w postępowaniu habilitacyjnym dr. inż. Dominika Beltera / Teresa Zielińska // r706_2020

  Recenzja
 • 180.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr. inż. Talara Sadalla pt. „Application of selected optimization algorithms for anti-windup compensation and synthesis of fractional-order controllers”. / Krzysztof Latawiec // r710_2020

  Recenzja
 • 181.
  Wsad merytoryczny do raportu rocznego z projektu numer (PP)RU00010600 za rok 2019 / Adam Redmer (WIT) // r709_2020

  Raport z badań
 • 182.
  Ograniczenie strat przesyłowych w żyłach powrotnych kabli średniego napięcia bez narażania izolacji powłoki na uszkodzenia elektryczne / Krzysztof Walczak (WE), Aleksandra Schött-Szymczak (WE) // r703_2020

  Raport z badań
 • 183.
  Opracowanie wyników badań infiltracji wody dla różnych wariantów podłoża betonowego / Józef Jasiczak (WBiIŚ), Justyna Grzymisławska (WBiIŚ) // r704_2020

  Raport z badań
 • 184.
  Badania próbek rur poliestrowych GRP 1xDN 800 mm pobranych z rurociągu zlokalizowanego w rejonie ul. Hlonda w Poznaniu wraz z opracowaniem technicznym ich własciwości / Józef Jasiczak (WBiIŚ) // r696_2020

  Raport z badań
 • 185.
  Badania próbek rur poliestrowych GRP 1xDN 600 mm pobranych z syfonu w rejonie ul. Karpiej w Poznaniu wraz z opracowaniem technicznym ich wlaściwości / Józef Jasiczak (WBiIŚ) // r688_2020

  Raport z badań
 • 186.
  Badania próbek rur poliestrowych GRP 1xDN 800 mm pobranych z rurociągu przy komorze KRS w rejonie ul. Serbskiej w Poznaniu wraz z opracowaniem technicznym ich właściwości / Józef Jasiczak (WBiIŚ) // r691_2020

  Raport z badań
 • 187.
  Opinia naukowo-techniczna dotycząca określenia stanu technicznego 2 rurociągów transportu hydraulicznego osadu z terenu Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków w Poznaniu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach / Józef Jasiczak (WBiIŚ) // r698_2020

  Ekspertyza
 • 188.
  Raport z badań dotyczący opracowania technologii wytwarzania i nakładania powłok superhydrofobowych na elementy konstrukcyjne BSP, dzięki którym elementy będą charakteryzować się zdolnością do działania przeciwoblodzeniowego oraz samooczyszczenia / Teofil Jesionowski (WTCH), Filip Ciesielczyk (WTCH), Agnieszka Kołodziejczak-Radzimska (WTCH), Katarzyna Siwińska-Ciesielczyk (WTCH), Hieronim Maciejewski, Michał Dutkiewicz, Wojciech Wieczorek, Piotr Palus // r692_2020

  Raport z badań
 • 189.
  Raport z badań mechanicznych i fizykochemicznych powłok referencyjnych elementów konstrukcyjnych BSP / Karol Bula (WBMiZ), Adam Piasecki (WBMiZ), Monika Stasiewicz (WTCH), Ewelina Tarnawczyk (WTCH), Adam Kubiak (WTCH), Karolina Bachosz (WTCH), Małgorzata Stanisz (WTCH), Katarzyna Jankowska (WTCH) // r689_2020

  Raport z badań
 • 190.
  Raport z badań wytrzymałości na zginanie rur kanalizacyjnych betonowych i żelbetowych / Justyna Grzymisławska (WBiIŚ) // r693_2020

  Raport z badań
 • 191.
  Sprawdzenie zgodności z umową dokumentacji w systemie BIM dostarczonej przez projektanta – firmę Industria Project sp. z o. o. w ramach umowy nr 7/7/2018 w dniu 10 lipca 2018 r. / Tomasz Wiatr (WBiIŚ) // r700_2020

  Opinia
 • 192.
  Badania i opracowanie systemu sterowania stacją HELP POINT – Etap 1 / Andrzej Milecki (WBMiZ), Dominik Rybarczyk (WBMiZ) // r679_2020

  Kod źródłowy
 • 193.
  Ocena dorobku habilitacyjnego dr inż. Huberta Jopka / Andrzej Seweryn // r713_2020

  Recenzja
 • 194.
  Opracowanie z badań na wyrywanie kotew stalowych M20 i M24 z podłoża betonowego / Justyna Grzymisławska (WBiIŚ) // r685_2020

  Opinia
 • 195.
  Optymalizacja nieblokowalnych pól komutacyjnych typu S-C-S / Grzegorz Danilewicz (WEiT) // r684_2020

  Raport z badań
 • 196.
  Raport z badań wytrzymałości na ściskanie betonu z odwiertów rdzeniowych / Justyna Grzymisławska (WBiIŚ) // r686_2020

  Raport z badań
 • 197.
  Recenzja pracy doktorskiej mgr inż. Michała Kowala pt.: „Predykcja i kompensacja odkształceń termicznych przekładni śrubowo-tocznych w posuwowych napędach obrabiarek sterowanych numerycznie” / Janusz Śliwka // r716_2020

  Recenzja
 • 198.
  ALGORYTM OCENY STANU TECHNICZNEGO POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORAZ OCENY PORÓWNAWCZEJ CAŁEJ POPULACJI / Jarosław Gielniak (WE), Krzysztof Walczak (WE), Wojciech Sikorski (WE) // r683_2020

  Raport z badań
 • 199.
  Ekspertyza mikrobiologiczna zanieczyszczenia powietrza oraz ścian pod względem bakterii i grzybów w budynku C przy pl. Kolegiackim 17 / Michał Michałkiewicz (WBiIŚ) // r677_2020

  Ekspertyza
 • 200.
  Ocena dorobku habilitacyjnego dr inż. Arkadiusza Klozińskiego / Jolanta Drabik // r687_2020

  Recenzja