Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raporty

 • -
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: typ = wszystkie rodzaje, jednostka = wszystkie jednostki organizacyjne, raporty z lat 2014 - 2020, sortowanie według = daty raportu od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (807)

 • 101.
  Transformation of indole-3-butyric acid (IBA) into ionic liquids as a sustainable strategy leading to highly efficient plant growth stimulators / Juliusz Pernak (WTCH), Michał Niemczak (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH) // r641_2020

 • 102.
  Ocena dorobku naukowego i autoreferatu habilitacyjnego w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Michała Niemczaka na temat: „Ciecze jonowe III generacji – synteza, właściwości i zastosowanie” / Beata Orlińska // r643_2020

 • 103.
  Opracowanie i implementacja globalnej lokalizacji w Robot Operating System / Jan Wietrzykowski (WE) // r616_2020

 • 104.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Darii Mikołajczak Tytuł rozprawy: "Laserowe stopowanie stali austenitycznej 316L borem i wybranymi pierwiastkami metalicznymi" / Tadeusz Frączek // r614_2020

 • 105.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Darii Mikołajczak Tytuł rozprawy: "Laserowe stopowanie stali austenitycznej 316L borem i wybranymi pierwiastkami metalicznymi" (prof. dr hab. inż. Jerzy Michalski) / Jerzy Michalski // r615_2020

 • 106.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Emila Wróblewskiego nt.: „Wpływ mikrogeometrii powierzchni bocznej tłoka na sprawność mechaniczną silnika spalinowego” / Stefan Żmudzki // r635_2020

 • 107.
  System wspomagania zarządzania siecią ulic miasta Poznania - 2019 – raport nr 3 / Paweł Rydzewski (WBiIŚ), Agnieszka Płatkiewicz (WBiIŚ), Andrzej Pożarycki (WBiIŚ), Justyna Stróżyk-Weiss (WBiIŚ), Maja Pożarycka (WBiIŚ) // r613_2020

 • 108.
  Zwinne podejścia projektach informatycznych Przeprowadzenie wykładu inspirującego w ramach "Get inspired" / Sylwia Kopczyńska (WI), Mirosław Ochodek (WI) // r632_2020

 • 109.
  Ocena dorobku habilitacyjnego dr inż. Huberta Jopka / Jarosław Jędrysiak // r611_2020

 • 110.
  Recenzja pracy doktorskiej mgr inż. Jakuba Wojciechowskiego pt.: „Wyznaczanie pozycji obiektów w otoczeniu robota przemysłowego na podstawie zdjęć i chmur punktów” / Czesław Łukianowicz // r612_2020

 • 111.
  Analiza fizykochemiczna oraz strukturalna otrzymanych układów, w tym charakterystyka morfologiczna, jak i zdefiniowanie ich właściwości elektrokinetycznych, stabilności termicznej, porowatości, oraz charakteru hydrofilowo/hydrofobowego / Katarzyna Jankowska (WTCH) // r609_2020

 • 112.
  Opracowanie jednowymiarowego modelu mechaniki frakcjalnej z wykorzystaniem pochodnej typu Riesza-Caputo z rzędem zależnym od zmiennej przestrzennej / Tomasz Błaszczyk // r729_2020

 • 113.
  Opracowanie wyników analiz numerycznych próby oddziaływania ekstremalnych ciśnień na konstrukcję powłokową jako procesu adiabatycznego z wykorzystaniem modelu plastyczności niecałkowitego rzędu z uwzględnieniem izotropowego modelu zniszczenia / Marcin Nowak // r735_2020

 • 114.
  Przeprowadzenie kolejnych badań nieniszczących dedykowanych elementów z CFRP przy użyciu tomografu przemysłowego w celu potwierdzenia gotowości technologii do przetestowania w warunkach operacyjnych. Przeprowadzenie badań geometrii zintegrowanych komponentów protezy na systemie typu GOM w środowisku zbliżonym do rzeczywistego / Bartosz Gapiński (WBMiZ) // r730_2020

 • 115.
  Raport z badań temperatury mięknienia Vicata i identyfikacji przesłanych detali / Marek Szostak (WBMiZ) // r736_2020

 • 116.
  Weryfikacja dedykowanych elementów wykonanych z CFRP poprzez przeprowadzenie badań wytrzymałościowych w warunkach symulowanych (zmęczeniowe) / Justyna Grzymisławska (WBiIŚ) // r727_2020

 • 117.
  Opinia dotycząca możliwości zdefiniowania urządzeń wentylacyjnych typu rooftop jako central wentylacyjnych / Mieczysław Porowski (WBiIŚ) // r712_2020

 • 118.
  Raport do umowy 04/45/2019/104 z dnia 27.08.2019 / Jan Wietrzykowski (WE) // r718_2020

 • 119.
  Raport do umowy 04/45/2019/118 z dnia 02.01.2019 / Stanisław Gardecki (WE) // r717_2020

 • 120.
  Koncepcja metodyki pomiarów odpowiedzi dynamicznej miejskiego pojazdu szynowego / Tomasz Staśkiewicz (WIT), Julian Kominowski (WIT), Bartosz Firlik (WIT), Marcin Słowiński, Daniel Kołodziejek, Krzysztof Lingo // r702_2020

 • 121.
  Opracowanie systemu sterowania robotem mobilnym do pracy w przestrzeni otwartej wraz z testami przeprowadzonymi w symulatorze / Krzysztof Stężała // r653_2020

 • 122.
  Opracowanie szczegółowego drzewa funkcji SZ IAS / Hanna Włodarkiewicz-Klimek (WIZ), Joanna Kałkowska (WIZ), Daria Motała (WIZ), Krystian Pawłowski (WIZ), Jowita Trzcielińska (WIZ) // r649_2020

 • 123.
  Opracowanie wyników pomiaru środka ciężkości i prędkości wózka inwalidzkiego / Łukasz Warguła (WIT), Marcin Giedrowicz (WA) // r638_2020

 • 124.
  Recenzja dorobku w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr hab. inż. Grzegorzowi Locie / Marcin Opałło // r628_2020

 • 125.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr. inż. Tomasza Jarmudy pt. „Optymalizacja struktury hybrydowego systemu zasilania typu słoneczno-wiatrowego”. / Krzysztof Siwek // r605_2019

 • 126.
  Przygotowanie elementów programowych sprzężenia sensorycznego dla demonstracji dla roku trzeciego / Wojciech Janas // r610_2020

 • 127.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Kacpra Kopczyńskiego na temat: „Akumulator kwasowo-ołowiowy modyfikowany cieczą jonową” / Andrzej Czerwiński // r627_2020

 • 128.
  Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Małgorzaty Pawlak / Jacek Nowakowski // r646_2020

 • 129.
  Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Małgorzaty Pawlak / Jacek Pielecha (WIT) // r624_2020

 • 130.
  Badanie modułu estymacji stanu obiektów na scenie. / Rafał Staszak (WE) // r600_2019

 • 131.
  Opracowanie algorytmów sterowania hybrydowego ze sprzężeniem od siły / Dominik Belter (WE) // r603_2019

 • 132.
  Wyniki badań pod próbnym obciążeniem statycznym i dynamicznym Mostu Lecha w Poznaniu (jezdnia północna) / Arkadiusz Madaj (WBiIŚ), Iwona Jankowiak (WBiIŚ), Krzysztof Sturzbecher (WBiIŚ) // r596_2019

 • 133.
  Identification and control of altazimuth astronomic mounts / Krzysztof Kozłowski (WI), Stanisław Kozłowski (WI), Bartłomiej Krysiak (WI), Radosław Patelski (WI), Dariusz Pazderski (WI) // r594_2019

 • 134.
  Ocena dorobku naukowego i autoreferatu habilitacyjnego w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Michała Niemczaka na temat: „Ciecze jonowe III generacji – synteza, właściwości i zastosowanie” / Piotr Stepnowski // r626_2020

 • 135.
  Opracowanie koncepcji wykorzystania odnawialnych źródeł energii elektrycznej na terenie oczyszczalni ścieków w Rojowie, gmina Ostrzeszów / Bartosz Ceran (WE), Robert Wróblewski (WE) // r625_2020

 • 136.
  Opracowanie konstrukcji lekkiej przyczepy ciężarowej z obniżonym oporem aerodynamicznym - Projekt aerodynamiczny finalnego rozwiązania z analizą CFD - Etap 1 (zadanie 5) / Rafał Ślefarski (WIT), Przemysław Grzymisławski (WIT), Bartosz Ziegler (WIT) // r601_2019

 • 137.
  Opracowanie konstrukcji lekkiej przyczepy ciężarowej z obniżonym oporem aerodynamicznym - Projekt aerodynamiczny finalnego rozwiązania z analizą CFD - Etap 2 (zadanie 7) / Rafał Ślefarski (WIT), Przemysław Grzymisławski (WIT), Bartosz Ziegler (WIT) // r602_2019

 • 138.
  Raport z badań nośności i zagęszczenia podłoża gruntowego pod posadzkę magazynu płodów rolnych przy posesji nr 27 w m. Krępkowo, gm. Strzałkowo, Powiat Słupecki / Michał Pawłowski (WBiIŚ), Szymon Węgliński (WBiIŚ) // r590_2019

 • 139.
  Raport z pomiarów odpowiedzi dielektrycznej izolatorów przepustowych zainstalowanych na autotransformatorach typu ANSR3Hc 275000/220 PN nr 1ZPL001134303 i 1ZPL001134304 zainstalowanych na terenie Elektrociepłowni Żerań należącej do PGNiG Termika SA ul. Modlińska 15, Warszawa / Jarosław Gielniak (WE), Wojciech Sikorski (WE) // r604_2019

 • 140.
  Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Krzysztofa Talaśki / Zbigniew Dąbrowski // r618_2020

 • 141.
  Recenzja wydawnicza – skryptu aut. Justyny Michalak pt. Metody oceny opłacalności ekonomicznej inwestycji energetycznych / Elżbieta Niewiedział // r631_2020

 • 142.
  Weryfikacja eksperymentalna nowych czujników lokalizacji robotów mobilnych / Jan Wietrzykowski (WE) // r595_2019

 • 143.
  Decomposition-based co-evolutionary algorithm for interactive multiple objective optimization driven by pairwise comparisons. / Michał K. Tomczyk (WI), Miłosz Kadziński (WI) // r588_2019

 • 144.
  Pomiar i analiza geometryczna odlewu przepustnicy / Bartosz Gapiński (WBMiZ) // r592_2019

 • 145.
  Raport częściowy z badań eksperymentalnych Modułowej Pompy Ciepła (MPC) – Etap I / Michał Szymański (WBiIŚ), Fabian Cybichowski (WBiIŚ), Łukasz Amanowicz (WBiIŚ), Karolina Czerpińska (DP), Łukasz Malewski (DP) // r587_2019

 • 146.
  Sprawozdanie ze szkolenia z podstaw diagnostyki termowizyjnej na POZIOMIE 1 przeprowadzonego dla pracowników firmy Słodownia Soufflet Polska Sp. z o.o. / Leszek Różański (WBMiZ) // r591_2019

 • 147.
  Zaprojektowanie i skonstruowanie układu eksperymentalnego do równoczesnego pomiaru emisji spontanicznej i wymuszonej. / Hanna Orlikowska (WFT) // r586_2019

 • 148.
  Opinion about research achivements od Dr. Eng. Sławomir Hanczewski in regards to his attempt to get the degree of habilitation / Jordi Mongay Batalla // r583_2019

 • 149.
  Opracowanie systemu łączności o dużej przepływności dla platform bezzałogowych działających w środowisku miejskim – Opracowanie oprogramowania sterującego pracą modułu transmisyjnego, cz. 2 / Tomasz Markiewicz // r582_2019

 • 150.
  Projekt i implementacja modułu wykrywania obiektów ruchomych oraz budowa modelu tła dla stanowiska pracy robota / Dominik Belter (WE) // r577_2019

 • 151.
  Wykonanie badań wydajności oraz walidacja poprawności wymiany danych z serwisami nadrzędnymi przy użyciu sprzętowej akceleracji szyfrowania w systemie sondy Scadvance / Krzysztof Nowopolski (WE) // r567_2019

 • 152.
  Sprzedaż, dostawa, montaż, instalacja, uruchomienie oraz szkolenie operatorów z zakresu obsługi i programowania fabrycznie nowych maszyn: systemu natryskiwania / Ireneusz Malujda (WIT), Dominik Wilczyński (WIT), Aleksandra Fierek (WIT), Krzysztof Talaśka (WIT), Jan Górecki (WIT), Dominik Wojtkowiak (WIT), Krzysztof Wałęsa (WIT) // r549_2019

 • 153.
  Ocena dorobku naukowego i autoreferatu habilitacyjnego w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Krzysztofa Fica na temat: „Opis zjawisk pojemnościowych i typu redoks na granicy faz elektroda węglowa/elektrolit wodny w ujęciu operando” / Andrzej Czerwiński // r575_2019

 • 154.
  Ocena rozprawy doktorskiej mgr inż. Mikołaja Bartkowiaka pt. Wpływ właściwości asfaltu i składu mieszanki mineralno-asfaltowej na cechy reologiczne betonu asfaltowego o wysokim module sztywności. / Dariusz Sybilski // r589_2019

 • 155.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Kacpra Kopczyńskiego na temat: „Akumulator kwasowo-ołowiowy modyfikowany cieczą jonową”. / Paweł Ślepski // r598_2019

 • 156.
  Sprzedaż, dostawa, montaż, instalacja, uruchomienie oraz szkolenie operatorów z zakresu obsługi i programowania fabrycznie nowych maszyn: systemu aktywowania / Ireneusz Malujda (WIT), Krzysztof Talaśka (WIT), Dominik Wojtkowiak (WIT), Dominik Wilczyński (WIT), Jan Górecki (WIT), Aleksandra Fierek (WIT), Krzysztof Wałęsa (WIT) // r548_2019

 • 157.
  Sprzedaż, dostawa, montaż, instalacja, uruchomienie oraz szkolenie operatorów z zakresu obsługi i programowania fabrycznie nowych maszyn: zgrzewarki tarciowej do tworzyw sztucznych / Ireneusz Malujda (WIT), Jan Górecki (WIT), Krzysztof Wałęsa (WIT), Krzysztof Talaśka (WIT), Dominik Wilczyński (WIT), Dominik Wojtkowiak (WIT), Aleksandra Fierek (WIT) // r550_2019

 • 158.
  Weryfikacja eksperymentalna opracowanego prototypu automatycznego regału szufladowego / Adam Myszkowski (WBMiZ), Andrzej Gessner (WBMiZ) // r584_2019

 • 159.
  Badania i analiza napędu hybrydowego Lexus UX250h w aspekcie przepływu energii i warunków pracy trybu elektrycznego / Wojciech Cieślik (WIT), Ireneusz Pielecha (WIT), Filip Szwajca (WIT) // r640_2020

 • 160.
  Badania i analiza napędu hybrydowego Toyota C-HR w aspekcie przepływu energii i warunków pracy trybu elektrycznego / Ireneusz Pielecha (WIT), Wojciech Cieślik (WIT), Filip Szwajca (WIT) // r636_2020

 • 161.
  Opinia naukowa na temat możliwości dopuszczenia do stosowania w obrębie sieci kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. żelbetowych pali fundamentowych pod słupy trakcji, wykonanych według dokumentacji biura projektowego FASYS MOSTY SP. z o. o. Opinia wstępna / Lech Apanas (WBiIŚ) // r569_2019

 • 162.
  Opinia w sprawie z powództwa STRABAG Sp. z o. o. przeciwko BWG EBIT Sp. z. o. o. oraz Gminie Miasto Szczecin o zapłatę na okoliczności wskazane w postanowieniu z dnia 24 lutego 2017 roku. Sygn. Akt VIIIGC 206/15 / Agnieszka Płatkiewicz (WBiIŚ), Jarosław Wilanowicz (WBiIŚ) // r570_2019

 • 163.
  Pomiar CT odlewów aluminiowych – 4 szt. – korpus 1641 101 5073 / Bartosz Gapiński (WBMiZ) // r573_2019

 • 164.
  Prace badawczo rozwojowe innowacyjnych elementów stalowych produkowanych przez firmę Pro Metal Form S.J. / Jakub Kowalczyk (WIT), Dariusz Ulbrich (WIT), Dawid Romek (WIT) // r652_2020

 • 165.
  Weryfikacja eksperymentalna systemu planowania ruchu robota mobilnego z użyciem sieci neuronowych / Milena Molska // r574_2019

 • 166.
  Wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy Doctor Classic poprzez zastosowanie nowatorskich technologii refabrykacji starych pojazdów / Dariusz Ulbrich (WIT) // r650_2020

 • 167.
  Analiza geometryczna i CT odlewów aluminiowych – 4 szt. – korpus 53031015184 / Bartosz Gapiński (WBMiZ) // r563_2019

 • 168.
  Analiza rysunku technicznego- ćwiczenia. Test wejścia i wyjścia / Tomasz Jankowiak // r560_2019

 • 169.
  Opinia o innowacyjności. Zabezpieczenie sesji połączeniowych w webowych systemach transakcyjnych / Jakub Kołota (WI) // r622_2020

 • 170.
  Opracowanie materiałów tekstowych w ramach pośrednictwa językowego podczas spotkania studentów z Polski, Niemiec i Holandii realizowanego w ramach projektu „Spotkanie studentów z Polski, Niemiec i Holandii” / Lilianna Paprzycka // r559_2019

 • 171.
  Opracowanie w oparciu o wyniki przeprowadzonych badań modelu zarządzania Siecią Edukacyjną na Jeżycach / Oksana Erdeli-Klyap (WIZ), Magdalena Wyrwicka (WIZ), Marek Goliński (WIZ), Agnieszka Krugiełka (WIZ), Magdalena Graczyk-Kucharska (WIZ), Maciej Szafrański (WIZ), Arkadiusz Mateja (WIZ), Stanisław Puppel, Filip Schmidt // r561_2019

 • 172.
  Portal SEJ / Stanisław Puppel // r564_2019

 • 173.
  Raport z analizy pracy sondy Scadvance w zakresie emisji pól elektromagnetycznych oraz z testów działania interfejsów dla wersji PCB v1.15. / Bartłomiej Wicher (WE) // r568_2019

 • 174.
  Raport z badania ankietowego: Pożądane kanały i narzędzia komunikacji / Filip Schmidt // r562_2019

 • 175.
  Recenzja w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora dr hab. inż. Piotrowi Skrzypczyńskiemu, prof. PP / Bogdan Kwolek // r566_2019

 • 176.
  Opinia techniczna w zakresie wyjaśnienia, co należy rozumieć w świetle obowiązującej terminologii w normach, regulacjach prawnych i przepisach techniczno-budowlanych pod stwierdzeniem wskazanym w dokumentacji przetargowej w pkt V 3.1.3 SIWZ „maszt telekomunikacyjny'' w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile” ZZP -2380 – 46/20l9 / Monika Chuda-Kowalska (WBiIŚ) // r555_2019

 • 177.
  Raport z badań wybranych algorytmów i modułów analitycznych sondy Scadvance oraz z badań możliwości kompresji interfejsu Web dla systemu wbudowanego / Dominik Łuczak (WE) // r557_2019

 • 178.
  Recenzja wydawnicza monografii aut. Oksany Erdeli pt. Stereotypy w komunikacji międzykulturowej biznesowej na przykładzie polsko-ukraińskich stosunków biznesowych / Stanisław Puppel // r572_2019

 • 179.
  Wykonanie projektu i montaż prototypu sondy Scadvance w wersji PCB 1.15 z czterema warstwami sygnałowymi. Wykonanie aktualizacji/korekt firmware dla jednostek programowalnych sondy Scadvance w kierunku gotowości do odbioru końcowego. Opracowanie uniwersalnej i odpornej na zakłócenia koncepcji wymiany danych konfiguracyjnych na interfejsie wewnętrznym SPI. Raport z badań EMC PCB wersji 1.15 (w zespole). / Bogdan Fabiański (WE) // r558_2019

 • 180.
  Ocena dorobku habilitacyjnego dr inż. Huberta Jopka / Andrzej Neimitz // r554_2019

 • 181.
  Opracowanie koncepcji prototypowej hybrydowej formy wtryskowej z wymiennymi wkładkami formującymi / Paweł Muszyński (WBMiZ), Krzysztof Mrozek (WBMiZ), Przemysław Poszwa (WBMiZ), Piotr Dalewski, Dorota Tomczak // r556_2019

 • 182.
  Raport z pomiarów stopnia zawilgocenia izolacji stałej transformatora suszonego w suszarce atmosferyczno-próżniowej TT impregnowanego cieczą syntetyczną w komorze LFH / Jarosław Gielniak (WE) // r553_2019

 • 183.
  Ocena dorobku naukowego i autoreferatu habilitacyjnego w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Krzysztofa Fica na temat: „Opis zjawisk pojemnościowych i typu redoks na granicy faz elektroda węglowa/elektrolit wodny w ujęciu operando” / Krzysztof Winkler // r576_2019

 • 184.
  Opracowanie nowych narzędzi przetwarzania obrazów dookólnych – etap 3 / Marek Domański (WEiT), Adrian Dziembowski (WEiT), Adam Grzelka (WEiT), Dawid Mieloch (WEiT), Jakub Stankowski (WEiT), Olgierd Stankiewicz (WEiT), Rafał Wahlich (WEiT), Sławomir Różek // r547_2019

 • 185.
  Recenzja dorobku w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr hab. inż. Grzegorzowi Locie / Grzegorz Sulka // r608_2020

 • 186.
  Sprawozdanie z analizy badań układu warstw nawierzchni ulic w otoczeniu Rynku Łazarskiego w Poznaniu / Andrzej Pożarycki (WBiIŚ) // r546_2019

 • 187.
  Badanie obecności substancji potencjalnie niebezpiecznych dla zdrowia w cementowym podkładzie pod posadzką w pomieszczeniu znajdującym się na parterze budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. Libelta 16/20 / Krzysztof Zieliński (WBiIŚ) // r539_2019

 • 188.
  Badanie wytrzymałości na zginanie oraz siły łamiącej partii płytek ceramicznych STARGRES Granito Antracite dostarczonych przez firmę CFE Polska Sp. z o.o., Biuro Budowy "VILDA PARK" w Poznaniu / Krzysztof Zieliński (WBiIŚ) // r540_2019

 • 189.
  Implementacja algorytmu wyznaczania map głębi z zarejestrowanych danych pola światła - etap 1 dla projektu „MUCHA – System rejestracji i przetwarzania obrazu przestrzennego” LIDER/34/0177/L-8/16/NCBR/2017 / Jakub Stankowski (WEiT), Krzysztof Wegner (WEiT), Olgierd Stankiewicz (WEiT), Tomasz Grajek (WEiT), Krzysztof Klimaszewski (WEiT), Mateusz Lorkiewicz (WEiT), Hubert Żabiński (WEiT) // r541_2019

 • 190.
  Implementacja kontrolera pamięci DDR 1 dla układu FPGA Lattice Mach XO2 Etap 2 dla projektu „MUCHA – System rejestracji i przetwarzania obrazu przestrzennego” LIDER/34/0177/L-8/16/NCBR/2017 / Olgierd Stankiewicz (WEiT), Hubert Żabiński (WEiT), Krzysztof Wegner (WEiT), Tomasz Grajek (WEiT), Jakub Stankowski (WEiT), Krzysztof Klimaszewski (WEiT), Mateusz Lorkiewicz (WEiT) // r523_2019

 • 191.
  Opracowanie modułu komunikacji z interfejsem USB etap 2 dla projektu „MUCHA – System rejestracji i przetwarzania obrazu przestrzennego” LIDER/34/0177/L-8/16/NCBR/2017 / Krzysztof Wegner (WEiT), Mateusz Lorkiewicz (WEiT), Olgierd Stankiewicz (WEiT), Krzysztof Klimaszewski (WEiT), Jakub Stankowski (WEiT), Tomasz Grajek (WEiT), Hubert Żabiński (WEiT) // r543_2019

 • 192.
  Raport z badań wytrzymałości na ściskanie granitu / Justyna Grzymisławska (WBiIŚ) // r537_2019

 • 193.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr. inż. Bartosza Olejnika pt. „ Skuteczność sygnalizatorów przepływu prądu zwarciowego podczas wysokooporowych zwarć doziemnych w sieci średniego napięcia”. / Marcin Habrych // r538_2019

 • 194.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr. inż. Bartosza Olejnika pt. „Skuteczność sygnalizatorów przepływu prądu zwarciowego podczas wysokooporowych zwarć doziemnych w sieci średniego napięcia”. / Paweł Sowa // r542_2019

 • 195.
  Opracowanie układu pomiaru prędkości obrotowej wózka inwalidzkiego / Dominik Rybarczyk (WBMiZ) // r517_2019

 • 196.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Tadeusza Szalaty na temat: „Lignina aktywowana cieczami jonowymi jako komponent materiałów funkcjonalnych” / Anna Chrobok // r552_2019

 • 197.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr. inż. Talara Sadalla pt. „Application of selected optimization algorithms for anti-windup compensation and synthesis of fractional-order controllers”. / Piotr Ostalczyk // r528_2019

 • 198.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr. inż. Tomasza Jarmudy pt. „Optymalizacja struktury hybrydowego systemu zasilania typu słoneczno-wiatrowego”. / Tomasz Boczar // r532_2019

 • 199.
  Wykonanie opinii o poprawności rozwiązań projektowych zawartych w projekcie wykonawczym instalacji grzewczo-chłodzącej oraz wentylacji w budynku biurowym Karpol Sp. z o.o.w Pile , Aleja Wojska Polskiego 66. / Tomasz Mróz (WBiIŚ) // r593_2019

 • 200.
  Dokumentacja użytkownika prototypów narzędzi do harmonogramowania zgłoszeń wyłączeń elementów KSE. / Agnieszka Mensfelt (WI), Roman Słowiński (WI), Robert Susmaga (WI), Piotr Zielniewicz (WI) // r527_2019