Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Publikacje

 • -
 • Publikacje do 2012
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: autor = Jeremi Rychlewski, jednostka = wszystkie jednostki organizacyjne, typ = wszystkie rodzaje, dyscyplina = wszystkie dyscypliny, publikacje z lat 2013 - 2020, sortowanie według = daty publikacji od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (30)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS
 • 1.
  Potrzeba aktualizacji przepisów na przykładzie ruchu pieszego / Jeremi Rychlewski (WBiIŚ), Damian Kosicki (WBiIŚ) // W: Planowanie ruchu a wyzwania globalne / red. Andrzej Krych: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Poznaniu, 2019 - s. 297-308

  5
 • 2.
  Wskaźnik inteligencji sygnalizacji świetlnej / Jeremi Rychlewski (WBiIŚ) // W: Planowanie ruchu a wyzwania globalne / red. Andrzej Krych: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Poznaniu, 2019 - s. 371-382

  5
 • 3.
  Problemy przeprowadzenia trasy kolei dużej prędkości przez aglomerację poznańską / Jeremi Rychlewski (WBiIŚ), Michał Pawłowski (WBiIŚ) // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2017, nr 25, s. 323-334

  4
 • 4.
  Rola planowanej Poznańskiej Kolei Metropolitalnej / Jeremi Rychlewski (WBiIŚ) // W: Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej : podsumowanie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań, 2017

 • 5.
  Sterowanie ruchem na węzłach tramwajowych w Poznaniu / Jeremi Rychlewski (WBiIŚ), Damian Kosicki (WBiIŚ) // W: Polskie inwestycje transportowe : doświadczenia, badania i przyszłość / red. Andrzej Krych - Poznań, Polska : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej. Oddział w Poznaniu, 2017 - s. 405-418

  5
 • 6.
  Wybrane problemy realizacji inwestycji transportowych w Poznaniu / Jeremi Rychlewski (WBiIŚ), Damian Kosicki (WBiIŚ) // W: Polskie inwestycje transportowe : doświadczenia, badania i przyszłość / red. Andrzej Krych - Poznań, Polska : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej. Oddział w Poznaniu, 2017 - s. 429-442

  5
 • 7.
  Wytyczne projektowania torów tramwajowych a obecnie używany tabor tramwajowy / Jeremi Rychlewski (WBiIŚ), Bartosz Firlik (WMRiT), Wojciech Straszewski (WBiIŚ) // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2017, nr 25, s. 335-355

  4
 • 8.
  Kierunki i standardy planowania metropolitalnego systemu transportu / Jeremi Rychlewski (WBiIŚ), Radosław Bul, Jędrzej Gadziński // W: Integracja planowania przestrzennego w Metropolii Poznań : problemy, metody, osiągnięcia / red. Łukasz Mikuła - Poznań, Polska : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2016 - s. 87-111

 • 9.
  Odkorkować Polskę – propozycja zrównoważonego systemu poboru opłat drogowych / Bartosz Jakubowski, Bartosz Mazur, Jeremi Rychlewski (WBiIŚ) / Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, 2016 - 46 s.

 • 10.
  Podstawowe zasady higieny pracy nocnej i zmianowej. Prowadzenie samochodu w porze nocnej / Bartosz Bilski, Jeremi Rychlewski (WBiIŚ) // W: Higiena pracy w pielęgniarstwie i ratownictwie medycznym / red. Bartosz Bilski - Poznań, Poland : Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2016 - s. 67-76

 • 11.
  Street network design for a sustainable mobility system / Jeremi Rychlewski (WBiIŚ) // Transportation Research Procedia - 2016, vol. 14, s. 528-537

  15
 • 12.
  Wybrane elementy bezpieczeństwa podczas kierowania karetką pogotowia ratunkowego / Jeremi Rychlewski (WBiIŚ), Marcin Bilski, Bartosz Bilski // W: Higiena pracy w pielęgniarstwie i ratownictwie medycznym / red. Bartosz Bilski - Poznań, Poland : Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2016 - s. 228-247

 • 13.
  Dostosowywanie dróg do limitów przepustowości wyznaczanych przez skrzyżowania krytyczne / Jeremi Rychlewski (WBiIŚ) // W: Celowość, efektywność i skuteczność projektu transportowego "Logika interwencji" : X Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu "Problemy komunikacyjne miast w warunkach zatłoczenia motoryzacyjnego" / red. Andrzej Krych - Poznań, Poland : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej. Oddział w Poznaniu, 2015 - s. 305-320

 • 14.
  Funkcja drogi a jej klasa techniczna / Jeremi Rychlewski (WBiIŚ) // W: Celowość, efektywność i skuteczność projektu transportowego "Logika interwencji" : X Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu "Problemy komunikacyjne miast w warunkach zatłoczenia motoryzacyjnego" / red. Andrzej Krych - Poznań, Poland : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej. Oddział w Poznaniu, 2015 - s. 619-630

 • 15.
  Jakość stacji i przystanków w aglomeracji poznańskiej / Elżbieta Plucińska (WBiIŚ), Jeremi Rychlewski (WBiIŚ), Joanna Sołtysiak, Piotr Abel (WBiIŚ), Piotr Kaganek (WBiIŚ) // W: Celowość, efektywność i skuteczność projektu transportowego "Logika interwencji" : X Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu "Problemy komunikacyjne miast w warunkach zatłoczenia motoryzacyjnego" / red. Andrzej Krych - Poznań, Poland : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej. Oddział w Poznaniu, 2015 - s. 169-182

 • 16.
  Kształt sieci transportu publicznego a obligatoryjność przesiadek / Jeremi Rychlewski (WBiIŚ) // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2015, nr 20, s. 103-120

  4
 • 17.
  Planowanie tras tramwajowych w miejskiej sieci ulic / Jeremi Rychlewski (WBiIŚ) // Przegląd Komunikacyjny - 2015, nr 9, s. 63-67

  8
 • 18.
  Uwarunkowania uruchomienia pierwszego etapu realizacji poznańskiej kolei metropolitalnej / Damian Kosicki (WBiIŚ), Jeremi Rychlewski (WBiIŚ) // W: Celowość, efektywność i skuteczność projektu transportowego "Logika interwencji" : X Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu "Problemy komunikacyjne miast w warunkach zatłoczenia motoryzacyjnego" / red. Andrzej Krych - Poznań, Poland : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej. Oddział w Poznaniu, 2015 - s. 155-168

 • 19.
  Możliwości ITS na przykładzie sygnalizacji świetlnej / Jeremi Rychlewski (WBiIŚ) // Przegląd Komunalny - 2014, nr 9, s. 84-86

 • 20.
  Przepustowość stacji kolejowej Poznań Główny / Damian Kosicki (WBiIŚ), Jeremi Rychlewski (WBiIŚ) // Technika Transportu Szynowego - 2014, nr 7-8, s. 27-32

  5
 • 21.
  Sieć buchananowska a teorie optymalizacji miejskiej sieci drogowej / Andrzej Krych (WBiIŚ), Jeremi Rychlewski (WBiIŚ) // Transport Miejski i Regionalny - 2014, nr 3, s. 23-31

  7
 • 22.
  Turning streams in the traffic lights system / Jeremi Rychlewski (WBiIŚ) // Logistyka - 2014, nr 4, s. 3227-3245

 • 23.
  Bezpieczeństwo powolnych pojazdów na sygnalizacji świetlnej / Jeremi Rychlewski (WBiIŚ) // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2013, nr 15, s. 81-98

  4
 • 24.
  Dylemat między współdzieleniem przestrzeni ulicy a separacją różnych jej użytkowników / Jeremi Rychlewski (WBiIŚ) // W: Wydajność systemów transportowych : IX konferencja naukowo-techniczna z cyklu "Problemy komunikacyjne miast w warunkach zatłoczenia motoryzacyjnego" Poznań, Rosnówko 19-21 czerwca 2013 / red. Andrzej Krych (WBiIŚ), Jeremi Rychlewski (WBiIŚ) - Luboń, Polska : Wydawnictwo i Drukarnia Uni-Druk, 2013 - s. 433-448

 • 25.
  Influence of approaching tram on behaviour of pedestrians in signalised crosswalks in Poland / Maciej Kruszyna, Jeremi Rychlewski (WBiIŚ) // Accident Analysis & Prevention - 2013, vol. 55, s. 185-191

  45 2,571
 • 26.
  Kolej jako czynnik metropolizacji aglomeracji poznańskiej / Jeremi Rychlewski (WBiIŚ) // Biuletyn Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - 2013, nr 1, s. 17-22

 • 27.
  Przepustowość stacji kolejowej Poznań Główny / Damian Kosicki (WBiIŚ), Jeremi Rychlewski (WBiIŚ) // W: Wydajność systemów transportowych : IX konferencja naukowo-techniczna z cyklu "Problemy komunikacyjne miast w warunkach zatłoczenia motoryzacyjnego" Poznań, Rosnówko 19-21 czerwca 2013 / red. Andrzej Krych (WBiIŚ), Jeremi Rychlewski (WBiIŚ) - Luboń, Polska : Wydawnictwo i Drukarnia Uni-Druk, 2013 - s. 333-344

 • 28.
  Raport Buchanana 50 lat później / Andrzej Krych (WBiIŚ), Jeremi Rychlewski (WBiIŚ) // W: Wydajność systemów transportowych : IX konferencja naukowo-techniczna z cyklu "Problemy komunikacyjne miast w warunkach zatłoczenia motoryzacyjnego" Poznań, Rosnówko 19-21 czerwca 2013 / red. Andrzej Krych (WBiIŚ), Jeremi Rychlewski (WBiIŚ) - Luboń, Polska : Wydawnictwo i Drukarnia Uni-Druk, 2013 - s. 371-400

 • 29.
  Raport Buchanana 50 lat później / Jeremi Rychlewski (WBiIŚ), Andrzej Krych (WBiIŚ) // Transport Miejski i Regionalny - 2013, nr 12, s. 4-8

  7
 • 30.
  Wydajność systemów transportowych : IX konferencja naukowo-techniczna z cyklu "Problemy komunikacyjne miast w warunkach zatłoczenia motoryzacyjnego" Poznań, Rosnówko 19-21 czerwca 2013 / red. Andrzej Krych (WBiIŚ), Jeremi Rychlewski (WBiIŚ) - Luboń, Polska : Wydawnictwo i Drukarnia Uni-Druk, 2013 - 621 s.