Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Publikacje

 • -
 • Publikacje do 2012
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: autor = Józef Jasiczak, jednostka = wszystkie jednostki organizacyjne, rodzaj = wszystkie rodzaje, dyscyplina = wszystkie dyscypliny, publikacje z lat 2013 - 2020, sortowanie według = daty publikacji od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (46)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS
 • 1.
  Budownictwo przemysłowe, wczoraj, dziś, jutro / Józef Jasiczak (WILiT) // Materiały Budowlane - 2020, nr 2, s. 36-38

  Artykuł popularnonaukowy
 • 2.
  Comparison of the Impact of Protein Preparation and Modern Factory-Produced Admixture on the Air Entrainment Structure of Cement Paste: Modern and Historical Aspects / Krzysztof Zieliński (WILiT), Józef Jasiczak (WILiT), Przemysław Knast // International Journal of Architectural Heritage - 2020, vol. 14, no. 1, s. 95-105

  Artykuł naukowy 140 1,440
 • 3.
  Kryteria doboru powłok ochronnych w betonowych obiektach oczyszczania ścieków / Józef Jasiczak (WBiIŚ) // Materiały Budowlane - 2019, nr 5, s. 29-32

  Artykuł naukowy 5
 • 4.
  Microstructure and Mechanical Properties of a Steel – Cement Mortar Interface Zone in Concrete Modified with Mineral Additives and Chemical Admixtures / Józef Jasiczak (WBiIŚ), Mariusz Januszewski // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering - 2019, vol. 471, s. 022039-1-022039-8

  Artykuł naukowy / referat 5
 • 5.
  Production of Elements for an Innovative Energy-Saving Prefabricated Construction under the Project Plus Energy Prefab House / Józef Jasiczak (WBiIŚ), Rene-Xavier Gerard, Lech Wojtasik, Błażej Przychocki, Jakub Bednarek, Krzysztof Cichocki, Jarosław Kołodziej // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering - 2019, vol. 471, s. 022040-1-022040-8

  Artykuł naukowy / referat 5
 • 6.
  Wytwarzanie elementów dla innowacyjnego systemu energooszczędnego budownictwa prefabrykowanego w ramach projektu Plus Energy Prefab House / Józef Jasiczak (WBiIŚ), Réne Xavier Gérard, Lech Wojtasik, Paweł Bryszak, Krzysztof Cichocki, Jarosław Kołodziej // Budownictwo, Technologie, Architektura - 2019, nr 2, s. 56-62

  Artykuł naukowy 5
 • 7.
  Field Testing of Concrete External Layer of Curtain in Poznan Large Panel System after 30 Years of Environmental Influences / Józef Jasiczak (WBiIŚ), Krzysztof Girus // Modern Environmental Science and Engineering - 2018, vol. 4, no. 2, s. 173-181

  Artykuł naukowy 5
 • 8.
  Politechnika Poznańska : zmiany bazy lokalowej w ujęciu historycznym / Hanna Grzeszczuk-Brendel (WA), Mieczysław Kozaczko (WA), Karol Nadolny (WIT), Wojciech Jasiecki (DIiP), Józef Jasiczak (WBiIŚ) / red. Karol Nadolny (WIT) - Poznań, Polska : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2018 - 148 s.

  Redakcja monografii naukowej 80
 • 9.
  Psychologiczne, architektoniczne i konstrukcyjne tendencje projektowania szpitali z oddziałami dziecięcymi / Józef Jasiczak (WBiIŚ) // W: Budownictwo szpitalne : oddziały pediatryczne jako wyzwanie dla inwestorów : monografia - Poznań, Polska : Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, 2018 - s. 109-121

  Rozdział w monografii naukowej / referat 5
 • 10.
  Wytwarzanie elementów dla innowacyjnego systemu energooszczędnego budownictwa prefabrykowanego w ramach projektu Plus Energy Prefab House / Józef Jasiczak (WBiIŚ), Réne Xavier Gérard, Lech Wojtasik, Paweł Bryszak, Krzysztof Cichocki, Jarosław Kołodziej // W: Monografie technologii betonu : X Konferencja Dni Betonu, Wisła, 8-10 października 2018. Tom 1 - Kraków, Polska : Stowarzyszenie Producentów Cementu, 2018 - s. 169-183

  Rozdział w monografii naukowej / referat 5
 • 11.
  Wyznaczniki trwałości betonu w obiektach oczyszczania ścieków / Józef Jasiczak (WBiIŚ) // Przegląd Budowlany - 2018, nr 7-8, s. 68-73

  Artykuł naukowy 5
 • 12.
  Division of Series of Conrete Compressive Strength Results into Conrete Families in Terms of Seasons within Annual Work Period / Józef Jasiczak (WBiIŚ), Marcin Kanoniczak (WBiIŚ), Łukasz Smaga // Journal of Computer Engineering & Information Technology - 2017, vol. 6, iss. 3, s. 1000198-1-1000198-10

  Artykuł naukowy 5
 • 13.
  Experimental laboratory validation of reproducing road viaducts concreting processes / Józef Jasiczak (WBiIŚ), Agnieszka Ślosarczyk (WBiIŚ), Piotr Kulczewski (WBiIŚ), Andrzej Karłowski (WBiIŚ) // Procedia Engineering - 2017, vol. 172, s. 433-440

  Artykuł naukowy / referat 15 15
 • 14.
  Laboratory Tests of Adhesion of Steel Bars to Ordinary and Frozen Concrete / Józef Jasiczak (WBiIŚ), Piotr Kulczewski (WBiIŚ), Paweł Borowski (WBiIŚ) // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering - 2017, vol. 245, s. 032043-1-032043-10

  Artykuł naukowy / referat 15 15
 • 15.
  Metody pomiaru parcia mieszanki betonowej na deskowanie / Józef Jasiczak (WBiIŚ), Michał Rutkowski (WBiIŚ), Łukasz Majkowski // Inżynieria i Budownictwo - 2017, nr 2, s. 94-99

  Artykuł naukowy 7
 • 16.
  Next problems with the railway prestressed sleepers cracking in concrete as an effect of delayed ettringite formation / Józef Jasiczak (WBiIŚ), Zdzisława Owsiak // W: Bearing Capacity of Roads, Railways and Airfields / red. Andreas Loizos, Tom Scarpas: CRC Press / Balkema, 2017 - s. 2069-2074

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 17.
  Pojęcie "nadwytrzymałości betonu" w postępowaniu przetargowym na betonowe obiekty infrastruktury komunikacyjnej / Józef Jasiczak (WBiIŚ) // Budownictwo, Technologie, Architektura - 2017, nr 1, s. 64-68

  Artykuł naukowy 3
 • 18.
  Projektowane i rzeczywiste cechy mechaniczne betonowej posadzki przemysłowej zbrojonej włóknami stalowymi / Józef Jasiczak (WBiIŚ), Krzysztof Zieliński (WBiIŚ) // Materiały Budowlane - 2017, nr 9, s. 28-30

  Artykuł naukowy 8
 • 19.
  Zasadność przyjmowania normowych wartości fci oraz fcm przy szacowaniu klasy betonu dla małej próby / Józef Jasiczak (WBiIŚ), Marcin Kanoniczak (WBiIŚ) // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury - Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture - 2017, T. 34, z. 64, nr 3/I, s. 203-212

  Artykuł naukowy 9
 • 20.
  Historyczny ceglany mur oporowy wzdłuż nabrzeża rzeki Warty - nowe wyzwania i funkcje / Józef Jasiczak (WBiIŚ) // W: Nowoczesne rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne oraz problemy eksploatacyjne dotyczące budownictwa ogólnego i hydrotechnicznego : monografia jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin prof. dr. hab. inż. Wiesława Buczkowskiego / red. Anna Szymczak-Graczyk - Poznań, Poland : ProDRUK, 2016 - s. 197-209

 • 21.
  Mrozoodporność betonów mostowych / Lech Czarnecki, Jan Deja, Kazimierz Flaga, Józef Jasiczak (WBiIŚ), Wiesław Kurdowski, Jan Małolepszy, Wojciech Radomski, Jacek Śliwiński // Builder - 2016, nr 5, s. 122-126

  Artykuł naukowy 5
 • 22.
  Pojęcie "nadwytrzymałości betonu" w postępowaniu przetargowym na betonowe obiekty infrastruktury komunikacyjnej / Józef Jasiczak (WBiIŚ) // W: Monografie technologii betonu : IX Konferencja Dni Betonu, Wisła, 10-12 października 2016. T. 1 - Kraków, Poland : Stowarzyszenie Producentów Cementu, 2016 - s. 243-254

  Referat
 • 23.
  Pomiary rzeczywistych rzędnych parcia samozagęszczalnej mieszanki betonowej na deskowanie / Józef Jasiczak (WBiIŚ), Michał Rutkowski (WBiIŚ) // Materiały Budowlane - 2016, nr 6, s. 83-85

  Artykuł naukowy 8
 • 24.
  Rozwiązania funkcjonalno-użytkowe budynków szpitalnych i technologie realizacji konstrukcji / Józef Jasiczak (WBiIŚ) // W: Budownictwo szpitalne : współczesne zagrożenia epidemiologiczne - Poznań, Poland : Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, 2016 - s. 111-125

  Rozdział w monografii naukowej
 • 25.
  Wpływ dawnego Fortu Rauch na lokalizację budynku wydziału budownictwa lądowego Politechniki Poznańskiej / Józef Jasiczak (WBiIŚ), Marcin Kanoniczak (WBiIŚ), Tomasz Kanoniczak // W: Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych : praca zbiorowa / red. Wiesław Buczkowski, Anna Szymczak-Graczyk - Poznań, Poland : Wydawnictwo Zarządu oddziału PZITB w Poznaniu, 2016 - s. 71-85

  Rozdział w monografii naukowej
 • 26.
  Zaskakujące zakończenie historii starego mostu Bolesława Chrobrego w Poznaniu / Józef Jasiczak (WBiIŚ) // W: Księga jubileuszowa : jubileusz 90-lecia urodzin profesora Andrzeja Ryżyńskiego / red. Arkadiusz Madaj (WBiIŚ) - Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2016 - s. 171-179

  Rozdział w monografii naukowej
 • 27.
  Cases of lack of freeze-thaw resistance of concrete in new viaducts built during the winter time in the years 2002-2012 in Poland / Józef Jasiczak (WBiIŚ), Agnieszka Ślosarczyk (WBiIŚ) // W: The 14th International Congress on the Chemistry of Cement (ICCC 2015), Beijing, China, October 2015 : proceedings, 2015 - s. 1-7

  Referat
 • 28.
  Computerised evaluation of the early age of shrinkage in concrete / Józef Jasiczak (WBiIŚ), Paweł Szymański (WBiIŚ), Piotr Nowotarski (WBiIŚ) // Automation in Construction - 2015, vol. 49, s. 40-50

  Artykuł naukowy 40 2,442
 • 29.
  Construction of Undulating Walls Using Dry-Mix Shotcrete / Józef Jasiczak (WBiIŚ), Włodzimierz Majchrzak, Włodzimierz Czajka // Concrete International - 2015, vol. 37, no. 6, s. 31-35

  Artykuł naukowy
 • 30.
  Migration of the portlandite within the wall and ceiling in the structure of a hundred year old reinforced concrete tank for drinking water / Agnieszka Ślosarczyk (WBiIŚ), Józef Jasiczak (WBiIŚ) // W: The 14th International Congress on the Chemistry of Cement (ICCC 2015), Beijing, China, October 2015 : proceedings, 2015 - s. 1-15

  Referat
 • 31.
  Problemy eksploatacji i ochrony stropów żelbetowych nad zbiornikami wody do picia / Józef Jasiczak (WBiIŚ), Marcin Kanoniczak (WBiIŚ) // W: Trwałe metody naprawcze w obiektach betonowych : praca zbiorowa / red. Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Monika Siewczyńska (WBiIŚ) - Wrocław, Poland : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2015 - s. 248-259

  Rozdział w monografii naukowej
 • 32.
  Stochastic identity of test result series of the compressive strength of concrete in industrial production conditions / Józef Jasiczak (WBiIŚ), Marcin Kanoniczak (WBiIŚ), Ł. Smaga // Archives of Civil and Mechanical Engineering - 2015, vol. 15, iss. 2, s. 584-592

  Artykuł naukowy 30 2,194
 • 33.
  Trwałe metody naprawcze w obiektach budowlanych : praca zbiorowa / red. Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Wiesław Buczkowski, Józef Jasiczak (WBiIŚ), Mieczysław Kamiński - Wrocław, Poland : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2015 - 361 s.

  Monografia naukowa
 • 34.
  Wider Perspective of Testing Early Shrinkage of Concrete Modified with Admixtures in Changeable W/C Ratio as Innovative Solution in Civil Engineering / Józef Jasiczak (WBiIŚ), Paweł Szymański (WBiIŚ), Piotr Nowotarski (WBiIŚ) // Procedia Engineering - 2015, vol. 122, s. 310-319

  Artykuł naukowy / referat 15
 • 35.
  Wpływ włókien stalowych i polipropylenowych na wybrane właściwości firmowych zapraw stosowanych do napraw konstrukcji betonowych / Józef Jasiczak (WBiIŚ), Joanna Balcerzak // W: Trwałe metody naprawcze w obiektach betonowych : praca zbiorowa / red. Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Monika Siewczyńska (WBiIŚ) - Wrocław, Poland : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2015 - s. 127-144

  Rozdział w monografii naukowej
 • 36.
  Wzmacnianie i naprawa zarysowanych i ugiętych belek żelbetowych zewnętrznymi cienkimi warstwami uciąglającymi / Józef Jasiczak (WBiIŚ), Agnieszka Ślosarczyk (WBiIŚ), Bartosz Gołąbek, Jacek Gaertner // W: Trwałe metody naprawcze w obiektach betonowych : praca zbiorowa / red. Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Monika Siewczyńska (WBiIŚ) - Wrocław, Poland : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2015 - s. 225-234

  Rozdział w monografii naukowej
 • 37.
  Efektywność napraw belek żelbetowych cienką warstwa fibrobetonu cementowego / Józef Jasiczak (WBiIŚ), Agnieszka Ślosarczyk (WBiIŚ), Bartosz Gołąbek // Materiały Budowlane - 2014, nr 2, s. 10-12

  Artykuł naukowy 8
 • 38.
  Impact of moisture conditions on early shrinkage of ordinary concrete with changing w/c ratio / Józef Jasiczak (WBiIŚ), Paweł Szymański (WBiIŚ), Piotr Nowotarski (WBiIŚ) // Archives of Civil Engineering - 2014, Vol. 60, iss. 2, s. 242-256

  Artykuł naukowy 15
 • 39.
  Normowe pojęcie rodzina betonów na przykładzie ciągłej produkcji płyt Spiroll / Józef Jasiczak (WBiIŚ), Marcin Kanoniczak (WBiIŚ), Łukasz Smaga // Budownictwo i Architektura - 2014, vol. 13, nr 2, s. 99-108

  Artykuł naukowy 6
 • 40.
  Przypadki braku mrozoodporności betonu w nowych wiaduktach drogowych wykonanych w latach 2002-2012 / Józef Jasiczak (WBiIŚ), Agnieszka Ślosarczyk (WBiIŚ), Witold Wołowicki (WBiIŚ) // W: Dni betonu : tradycja i nowoczesność, konferencja, Wisła 13-15 października 2014 / red. Piotr Kijowski, Bożena Środa - Kraków, Poland : Stowarzyszenie Producentów Cementu, 2014 - s. 871-880

  Referat
 • 41.
  Statistical division of compressive strength results on the aspect of concrete family concept / Józef Jasiczak (WBiIŚ), Marcin Kanoniczak (WBiIŚ), Łukasz Smaga // Computers and Concrete - 2014, vol. 14, no. 2, s. 145-161

  Artykuł naukowy 25 0,869
 • 42.
  Trwałość rur poliestrowych zbrojonych włóknem szklanym w rurociągach ciśnieniowych wody do picia w świetle ekspertyz i badań własnych / Józef Jasiczak (WBiIŚ), Agnieszka Ślosarczyk (WBiIŚ) // Instal - 2014, nr 6, s. 84-87

  Artykuł naukowy 7
 • 43.
  Ultradźwiękowe badania betonów wiaduktów drogowych w ocenie stopnia ich mrozoodporności / Józef Jasiczak (WBiIŚ), Agnieszka Ślosarczyk (WBiIŚ), Patryk Koput, Marcin Kasprzyk // W: Dni betonu : tradycja i nowoczesność, konferencja, Wisła 13-15 października 2014 / red. Piotr Kijowski, Bożena Środa - Kraków, Poland : Stowarzyszenie Producentów Cementu, 2014 - s. 861-870

  Referat
 • 44.
  Cases of concrete's freeze resistance lack in new viaducts / Józef Jasiczak (WBiIŚ), Agnieszka Ślosarczyk (WBiIŚ) // W: Concrete Structures in Urban Areas : CCC 2013 : 9th Central European Congress, Wrocław, September 4-6, 2013 / red. Jan Biliszczuk, Jan Bień - Wrocław, Poland : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2013 - s. 469-473

  Referat
 • 45.
  Ochrona przed korozją i naprawa betonowych obiektów oczyszczania ścieków w ramach strategii zarządzania konstrukcją w świetle Norm Europejskich z serii PN-EN 1504 / Lech Czarnecki, Paweł Łukowski, Józef Jasiczak (WBiIŚ) // Ochrona przed Korozją - 2013, nr 1, s. 13-18

  Artykuł naukowy 12
 • 46.
  The prognosis of durability of concrete pavements made of the recycled aggregates from 80-year-old road concrete / Józef Jasiczak (WBiIŚ), Marlena Kucz (WBiIŚ) // W: Proceedings of the Ninth International Conference on the Bearing Capacity of Roads, Railways and Airfields, Trondheim, Norway, June 25-27, 2013 / red. Inge Hoff, Helge Mork, Rabbira Saba Garba: CRC Press, 2013 - s. 1043-1050

  Referat