Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raporty

 • -
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: typ = wszystkie rodzaje, jednostka = wszystkie jednostki organizacyjne, raporty z lat 2014 - 2020, sortowanie według = daty raportu od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (807)

 • 201.
  Ocena dorobku naukowego i autoreferatu habilitacyjnego w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Krzysztofa Fica na temat: „Opis zjawisk pojemnościowych i typu redoks na granicy faz elektroda węglowa/elektrolit wodny w ujęciu operando” / Grażyna Gryglewicz // r565_2019

 • 202.
  Określenie biodegradacji leków nootropowych w osadach czynnych / Marta Woźniak-Karczewska (WTCH) // r525_2019

 • 203.
  Opracowanie wyników dotyczących otrzymywania tlenku grafitu o dużym stopniu utlenienia i uporządkowanej strukturze - przygotowanie manuskryptu publikacji / Piotr Krawczyk (WTCH), Bartosz Gurzęda (WTCH) // r526_2019

 • 204.
  Tłumaczenie na język angielski artykułu „Kościół Karmelitów pod wezwaniem św. Józefa jako dziedzictwo kulturowe – studium akustyczne” (St. Joseph Carmelites church as cultural heritage – an acoustic study) / Kamila Korus // r544_2019

 • 205.
  Badania materiałowe wybranych elementów uszczelnień mechanicznych / Aleksandra Rewolińska (WIT), Grzegorz Kinal (WIT) // r515_2019

 • 206.
  Ocena dorobku habilitacyjnego dr inż. Filipa Górskiego / Justyna Patalas-Maliszewska // r514_2019

 • 207.
  Opracowanie z badań próbek betonu z posadzki w obiektach produkcyjno magazynowych przy ul. kpt. Mamerta Stankiewicza 1 w Tczewie. / Justyna Grzymisławska (WBiIŚ) // r509_2019

 • 208.
  Raport z badań wytrzymałości na odrywanie betonu metodą pull-off w zbiorniku (zagęszczacz osadu 20.1b) na terenie Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach / Justyna Grzymisławska (WBiIŚ) // r508_2019

 • 209.
  Raport z badań wytrzymałości na ściskanie i określenie klasy betonu rur z kanałów czerpni powietrza (Budynek Architektury i Zarządzania Politechniki Poznańskiej) / Justyna Grzymisławska (WBiIŚ) // r510_2019

 • 210.
  Recenzja rozprawy doktorskiej „Metoda sterowania suboptymalnego z wykorzystaniem linearyzacji układu zamkniętego autorstwa mgr inż. Pauliny Superczyńskiej / Mirosław Galicki // r511_2019

 • 211.
  Analizy wydajnościowe prototypowych narzędzi do harmonogramowania zgłoszeń wyłączeń elementów KSE / Agnieszka Mensfelt (WI), Roman Słowiński (WI), Robert Susmaga (WI), Piotr Zielniewicz (WI) // r503_2019

 • 212.
  Opinia na zlecenie Sądu Okręgowego w Warszawie. Sygn. akt XXV C 1284/13 / Arkadiusz Madaj (WBiIŚ), Ratajczak dr inż. Grzegorz // r502_2019

 • 213.
  Opracowanie komputerowe i korekcja fotografii do książki aut. Jerzego Filipiaka pt. Znane twarze. Co je łączy? / Andrzej Jakubowski (WPP) // r501_2019

 • 214.
  Opracowanie redakcyjne książki aut. Jerzego Filipiaka pt. Znane twarze. Co je łączy? / Małgorzata Szewczyk // r500_2019

 • 215.
  Wykonanie aktualizacji i stabilizacji działania modułów: filtracji oraz statystycznego Sondy Scadvance (tzw. tryb analityczny), w tym implementacja obsługi IPV6. Rozbudowa obsługi interfejsu Web m.in.. o panel logowania i skrócony formularz edycji parametrów / Dominik Łuczak (WE) // r446_2019

 • 216.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Natalii Pawłowskiej - Kalinowskiej pt.: „Badanie celowości utrzymywania zapasów dla pojazdów użytkowych przy wykorzystywaniu macierzy decyzyjnej” / Jarosław Witowski // r499_2019

 • 217.
  Równość szans i niedyskryminacja w pracy. Test wejścia. Test wyjścia / Anna Rutz // r651_2020

 • 218.
  Warunki konieczne przestrajalności pól WSW1 z połączeniami o dowolnej szerokości pasma / Wojciech Kabaciński (WEiT) // r496_2019

 • 219.
  Opracowanie i weryfikacja metod lokalizacji i identyfikacji uszkodzeń z wykorzystaniem klasyfikatorów opartych na metodach inteligencji maszynowej oraz analiza końcowa i ocena jakości działania opracowanych algorytmów detekcji, lokalizacji i identyfikacji uszkodzeń / Krzysztof Siembab (WE) // r493_2019

 • 220.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Emila Wróblewskiego nt. Wpływ mikrogeometrii powierzchni bocznej tłoka na sprawność mechaniczną silnika spalinowego / Jerzy Girtler // r535_2019

 • 221.
  D2.1. Projekt łączności bezprzewodowej w sieci typu mgła pod kątem efektywności energetycznej / Hanna Bogucka (WEiT), Filip Idzikowski (WEiT), Paweł Kryszkiewicz (WEiT), Bartosz Bossy (WEiT) // r490_2019

 • 222.
  D3.1: Estimation of energy consumption and link latency in the backbone network in the context of Fog networks / Hanna Bogucka (WEiT), Filip Idzikowski (WEiT), Paweł Kryszkiewicz (WEiT), Bartosz Kopras // r497_2019

 • 223.
  D4.1. A complete design for hierarchical Fog architecture / Hanna Bogucka (WEiT), Filip Idzikowski (WEiT), Paweł Kryszkiewicz (WEiT), Bartosz Kopras // r505_2019

 • 224.
  Kompresja wizji z uwzględnieniem zużywanej energii w kontekście zastosowań głębokiego uczenia – część II / Marek Domański (WEiT), Damian Karwowski (WEiT), Olgierd Stankiewicz (WEiT), Mateusz Lorkiewicz (WEiT) // r487_2019

 • 225.
  Ocena dorobku naukowego i autoreferatu habilitacyjnego w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Katarzyny Loty na temat: „Metody otrzymywania, modyfikacji oraz wykorzystania materiałów węglowych w systemach magazynowania i konwersji energii” / Wojciech Simka // r534_2019

 • 226.
  Opinia o innowacyjnym recyklingu kabli / Marek Szostak (WBMiZ) // r512_2019

 • 227.
  Wykonanie badań próbnych silosów / Leszek Różański (WBMiZ) // r489_2019

 • 228.
  Badania akustyczne urządzenia smoke evacuator model SFR-0200 / Bartosz Jakubek (WBMiZ), Roman Barczewski (WBMiZ), Wojciech Rukat (WBMiZ) // r471_2019

 • 229.
  Badania akustyczne urządzenia smoke evacuator model SFR-combi / Bartosz Jakubek (WBMiZ), Roman Barczewski (WBMiZ), Mateusz Wróbel (WBMiZ) // r469_2019

 • 230.
  Badania akustyczne urządzeń smoke evacuator model SFR-compact-US / Bartosz Jakubek (WBMiZ), Roman Barczewski (WBMiZ) // r470_2019

 • 231.
  Badania akustyczne urządzeń smoke evacuator modele SFR-compact-L i SFR-compact-US / Bartosz Jakubek (WBMiZ), Roman Barczewski (WBMiZ) // r472_2019

 • 232.
  Badania identyfikacyjne drgań podłoża dla urządzenia pomiarowego / Roman Barczewski (WBMiZ), Bartosz Jakubek (WBMiZ) // r474_2019

 • 233.
  Badania identyfikacyjne drgań podłoża w miejscu planowanej instalacji współrzędnościowej maszyny pomiarowej / Roman Barczewski (WBMiZ), Bartosz Jakubek (WBMiZ), Wojciech Rukat (WBMiZ), Mateusz Wróbel (WBMiZ) // r473_2019

 • 234.
  Ocena osiągnięcia naukowego w postaci cyklu powiązanych tematycznie publikacji pod wspólną nazwą: „Modulacja prądów w układach energoelektronicznych” oraz istotnej aktywności naukowej w postępowaniu habilitacyjnym dr. inż. Michała Krystkowiaka / Piotr Chrzan // r485_2019

 • 235.
  Ocena osiągnięcia naukowego w postaci cyklu publikacji powiązanych tematycznie pod wspólną nazwą: „Wybrane aspekty poprawy jakości sterowania i bezpieczeństwa lotów bezzałogowych statków powietrznych” oraz istotnej aktywności naukowej w postępowaniu habilitacyjnym dr. inż. Wojciecha Giernackiego / Krzysztof Pietrusewicz // r486_2019

 • 236.
  Opis metody i analiza wyników badań mikrostrukturalnych warstwy transkrystalicznej i struktur modyfikowanych zarodkami krystalizacji / Olga Mysiukiewicz (WBMiZ) // r481_2019

 • 237.
  Opracowanie dotyczące analizy wpływu warunków przygotowania połączeń adhezyjnych polimer-metal na ich ocenę metodą termografii w podczerwieni / Karol Bula (WBMiZ) // r480_2019

 • 238.
  Opracowanie dotyczące metody modyfikacji strukturalnej i efektów nukleacji heterogenicznej oraz efektu warstwy transkrystlicznej na złączu polimer-metal / Tomasz Sterzyński (WBMiZ) // r506_2019

 • 239.
  Opracowanie nowych narzędzi przetwarzania obrazów dookólnych – etap 2 / Marek Domański (WEiT), Adrian Dziembowski (WEiT), Adam Grzelka (WEiT), Dawid Mieloch (WEiT), Olgierd Stankiewicz (WEiT), Jakub Stankowski (WEiT), Rafał Wahlich (WEiT) // r468_2019

 • 240.
  Projekt Modułowy system produkcji opakowań typu SRP, Raport z zadania 1: Badania drgań i hałasu / Roman Barczewski (WBMiZ), Bartosz Jakubek (WBMiZ) // r475_2019

 • 241.
  Recenzja głównego osiągnięcia i dorobku naukowego dra inż. Dariusza Brzezińskiego w postępowaniu habilitacyjnym w dziedzinie nauk technicznych w zakresie informatyki / Jacek Koronacki // r484_2019

 • 242.
  Recenzja pracy doktorskiej mgr inż. Michała Grendy / Maria Kotełko // r479_2019

 • 243.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr. inż. Jana Szymenderskiego pt. „Badanie wpływu losowych prądów błądzących generowanych przez trakcję elektryczną prądu stałego na metalowe instalacje podziemne”. / Władysław Opydo (WE) // r482_2019

 • 244.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Tadeusza Szalaty na temat: „Lignina aktywowana cieczami jonowymi jako komponent materiałów funkcjonalnych” / Beata Podkościelna // r504_2019

 • 245.
  Recenzja rozprawy doktorskiej pani mgr Pauliny Superczyńskiej pt: „Metoda sterowania suboptymalnego z wykorzystaniem linearyzacji układu zamkniętego „ / Alicja Mazur // r483_2019

 • 246.
  Recenzja wydawnicza monografii autorstwa Andrzeja Macieja Łubowskiego oraz Joanny Stefańskiej pt: „Relacje. Dzieło plastyczne w architekturze” / Zbigniew Szot // r476_2019

 • 247.
  VLSI Testing – Design for test / Jerzy Tyszer (WEiT) // r477_2019

 • 248.
  Wykonanie badań termograficznych urządzeń elektroenergetycznych w Słodowni Soufflet Poznań / Leszek Różański (WBMiZ) // r478_2019

 • 249.
  Ocena dorobku naukowego i autoreferatu habilitacyjnego w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Katarzyny Loty na temat: „Metody otrzymywania, modyfikacji oraz wykorzystania materiałów węglowych w systemach magazynowania i konwersji energii” / Władysław Wieczorek // r494_2019

 • 250.
  Ocena zgłoszonego osiągnięcia naukowego i istotnej aktywności naukowej dra inż. Remigiusza Rajewskiego w związku z wnioskiem o uzyskanie stopnia doktora habilitowanego / Michał Pióro // r459_2019

 • 251.
  Określenie możliwości zastosowania materiałów z recyklingu (przerobu odpadów budowlanych wg metody przetwarzania R5) do ponownego zastosowania w budownictwie / Marcin Bilski (WBiIŚ) // r464_2019

 • 252.
  Recenzja osiągnięcia naukowego oraz istotnej aktywności naukowej na potrzeby postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego dr. inż. Remigiuszowi Rajewskiemu / Jerzy Domżał // r458_2019

 • 253.
  Recenzja pracy doktorskiej mgr inż. Mariusz Bożka / Anna Budruk // r467_2019

 • 254.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgra inż. Tomasza Prejzendanca zatytułowanej: wykorzystanie kontrolowanych jezyków naturalnych do modelowania systemów dynamicznych w bioinformatyce / Franciszek Seredyński // r462_2019

 • 255.
  Analiza mikrostruktury modyfikowanych warstw azotowanych gazowo laserową obróbką cieplną / Dominika Panfil-Pryka (WBMiZ) // r466_2019

 • 256.
  Analiza składu fazowego warstw borowanych gazowo z zastosowaniem boranu trimetylu / Maciej Tuliński (WBMiZ) // r461_2019

 • 257.
  Badania warstw borowanych za pomocą skaningowej mikroskopii elektronowej / Adam Piasecki (WBMiZ) // r460_2019

 • 258.
  Influence of gas boriding in N2–H2–B(CH3O)3 atmosphere on microstructure and selected properties of Armco iron / Natalia Makuch-Dziarska (WBMiZ) // r457_2019

 • 259.
  Ocena rozprawy doktorskiej mgr inż. Mikołaja Bartkowiaka pn. Wpływ właściwości asfaltu i składu mieszanki mineralno-asfaltowej na cechy reologiczne betonu asfaltowego o wysokim module sztywności. / Paweł Mieczkowski // r507_2019

 • 260.
  Opinia o innowacyjności pn.: Innowacyjna technologia wtryskiwania dwukomponentowego elementów z tworzyw sztucznych dla przemysłu motoryzacyjnego / Marek Szostak (WBMiZ) // r488_2019

 • 261.
  Opracowanie własności mnożników punktowych i ich związków z operatorami Toeplitza i Hankela / Karol Leśnik (WE), Jakub Tomaszewski (WE) // r454_2019

 • 262.
  Przestrojenia w polach WSW1 o pojemności 4 x 4 / Wojciech Kabaciński (WEiT), Mariusz Żal (WEiT) // r449_2019

 • 263.
  Raport z badań wytrzymałości na odrywanie tynku metodą pull-off w budynku mieszkalnym przy ul. Jackowskiego 47/23 w Poznaniu. / Justyna Grzymisławska (WBiIŚ) // r451_2019

 • 264.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Andżeliki Libertowskiej „Wpływ kapitału społecznego na zarządzanie wartością przedsiębiorstw z branż zaawansowanych technologii w Wielkopolsce” / Jan Sikora // r456_2019

 • 265.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Krzysztofa Ciomka nt. Advances in Preference Disaggregation and Post Factum Analisys with Multiple Criteria Additive Value Models / Tomasz Wachowicz // r450_2019

 • 266.
  Wykonanie dokumentacji konstrukcyjnej pilotażowej modułowej linii Mobirock. Badanie poprawności założeń konstrukcyjnych. Analiza metodą elementów skończonych (MES). Analiza zastosowań połączeń: śrubowe czy spawane / Jarosław Selech (WIT) // r617_2020

 • 267.
  Wykonanie opinii o innowacyjności pt. Wdrożenie do produkcji innowacyjnych wyrobów będących wynikiem prac B+R poprzez uruchomienie wytwórni mas bitumicznych, jako podniesienie konkurencyjności firmy Plaza Sp. z o.o. / Jarosław Selech (WIT) // r606_2019

 • 268.
  Zbadanie strukturalnych własności operatorów Toeplitza i Hankela działających pomiędzy różnymi przestrzeniami funkcji analitycznych / Paweł Mleczko // r455_2019

 • 269.
  Analiza porównawcza emisji związków szkodliwych w spalinach w warunkach rzeczywistej eksploatacji dla pojazdów hybrydowych i zasilanych CNG / Jerzy Merkisz (WIT), Jacek Pielecha (WIT) // r699_2020

 • 270.
  Interface komunikacyjny BISS-C rozwiązanie dla układów FPGA/CPLD / Dariusz Janiszewski (WE) // r441_2019

 • 271.
  Opracowanie i przeprowadzenie eksperymentu w zakresie oceny metod digitalizacji obiektów infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby budowy wirtualnych scen szkoleniowych do szkolenia elektromonterów z użyciem technologii VR / Filip Górski (WBMiZ), Radosław Paszkiewicz (WBMiZ), Wiesław Kuczko (WBMiZ), Przemysław Zawadzki (WBMiZ) // r445_2019

 • 272.
  Opracowanie i weryfikacja metod lokalizacji i identyfikacji uszkodzeń na podstawie sygnałów detekcyjnych wykorzystujących częstotliwościową analizę cech sygnałów / Dominik Łuczak (WE) // r447_2019

 • 273.
  Opracowanie systemu łączności o dużej przepływności dla platform bezzałogowych działających w środowisku miejskim. Raport nr 10: Implementacja systemu w środowisku Matlab/Simulink – podsumowanie / Rafał Krenz (WEiT) // r518_2019

 • 274.
  Positioning of electromechanical system using sliding mode control without a reaching phase Pozycjonowanie układu elektromechanicznego z wykorzystaniem metody sterowania ślizgowego bez fazy dojścia / Stefan Brock (WE) // r442_2019

 • 275.
  Redakcja techniczna i językowa monografii autorstwa Andrzeja Macieja Łubowskiego oraz Joanny Stefańskiej pt: „Relacje. Dzieło plastyczne w architekturze” / Donata Guminiak (WPP) // r452_2019

 • 276.
  Badanie metodą spektroskopii w podczerwieni próbek Firmy Decora S.A. ul. Prądzyńskiego 24a, 63-000 Środa Wielkopolska / Agnieszka Marcinkowska (WTCH) // r668_2020

 • 277.
  Metodyka projektowania i implementacji modułowego oprogramowania sterującego dla zrobotyzowanego montażu teleskopowego / Tomasz Gawron (WE), Rafał Kapela (WI), Tomasz Jedwabny (WI) // r439_2019

 • 278.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Aleksandry Bartkowiak na temat: „Właściwości powierzchniowe i morfologia mukoadhezyjnych polimerów i ich mieszanin jako komponentów nośników leku” / Aneta Petelska // r533_2019

 • 279.
  Recenzja w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora dr. hab. inż. Piotrowi Skrzypczyńskiemu, prof. PP / Adam Borkowski // r438_2019

 • 280.
  Automatyzacja zadań związanych z procesem wydruku / Jakub Kołota (WI) // r448_2019

 • 281.
  Badania układu odprowadzania energii hamowania napędu teleskopu z niskoomową rezystancją obciążenia / Krzysztof Nowopolski (WE) // r444_2019

 • 282.
  Flame retardant effect of lignin/carbon nanotubes/potassium carbonate composite coatings on cotton wool / Damian Łukawski (WFT), Wojciech Grześkowiak, Agnieszka Lekawa-Raus, Małgorzata Widelicka, Filip Lisiecki, Alina Dudkowiak (WFT) // r435_2019

 • 283.
  Opracowanie i implementacja systemu rekonstrukcji obiektów rzeczywistych / Rafał Staszak (WE) // r430_2019

 • 284.
  Opracowanie mapy drogowej i modelu referencyjnego pozwalających osiągnąć wyższy poziom dojrzałości logistycznej przedsiębiorstwa usługowego / Karolina Werner-Lewandowska (WIZ), Monika Kosacka-Olejnik (WIZ) // r437_2019

 • 285.
  Recenzja dorobku w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr hab. inż. Grzegorzowi Locie / Robert Pietrzak // r498_2019

 • 286.
  Raport do umowy 04/45/2019/101 z dnia 27.08.2019 / Adam Bondyra (WE) // r529_2019

 • 287.
  Raport do umowy 04/45/2019/102 z dnia 27.08.2019 / Stanisław Gardecki (WE) // r530_2019

 • 288.
  Raport do umowy 04/45/2019/103 z dnia 27.08.2019 / Jarosław Mądry (WE) // r531_2019

 • 289.
  Recenzja dorobku w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr hab. inż. Grzegorzowi Locie / Władysław Wieczorek // r429_2019

 • 290.
  Recenzja pracy doktorskiej mgr inż. Mariusz Bożka / Bożena Skołud // r433_2019

 • 291.
  Rejestracja łączna danych taktylnych i wizyjnych w trakcie oddziaływania na przedmiot / Piotr Kicki // r536_2019

 • 292.
  Rejestracja za pomocą termografu FLIR T620 sekwencji obrazów termalnych wytypowanej grupy wytłaczarek w firmie GESTAMP we Wrześni / Leszek Różański (WBMiZ) // r432_2019

 • 293.
  Badania próbek wytworzonych metalurgią proszków za pomocą SEM i EDS / Adam Piasecki (WBMiZ) // r427_2019

 • 294.
  Comparison of ab initio derived structure with experimental results / Wojciech Marciniak (WFT) // r431_2019

 • 295.
  Harmonogramowanie zgłoszeń wyłączeń elementów KSE pochodzących z ODM Poznań dla września 2019 r. / Agnieszka Mensfelt (WI), Roman Słowiński (WI), Robert Susmaga (WI), Piotr Zielniewicz (WI) // r425_2019

 • 296.
  Ocena osiągnięcia naukowego w postaci cyklu powiązanych tematycznie publikacji pod wspólną nazwą: „Modulacja prądów w układach energoelektronicznych” oraz istotnej aktywności naukowej w postępowaniu habilitacyjnym dr. inż. Michała Krystkowiaka / Robert Stala // r421_2019

 • 297.
  Ocena osiągnięć naukowych dra inż. Remigiusza Rajewskiego w związku z postępowaniem habilitacyjnym prowadzonym na WEiT PP / Andrzej Kasprzak // r423_2019

 • 298.
  Sprawozdanie z badań nr 16/3.20 "Walidacja metod i algorytmów pozwalających na stabilną pracę linii produkcyjnej oraz uzyskanie wyrobów wysokiej jakości” / Michał Jakubowicz (WBMiZ), Michał Wieczorowski (WBMiZ), Bartosz Gapiński (WBMiZ), Dawid Kucharski (WBMiZ) // r463_2019

 • 299.
  Sprawozdanie z badań nr 8/3.6 "Opracowanie trójwymiarowych modeli CAD rzeczywistych tłoczników produkcyjnych” / Bartosz Gapiński (WBMiZ), Michał Wieczorowski (WBMiZ), Michał Jakubowicz (WBMiZ), Natalia Swojak (WBMiZ), Lidia Marciniak-Podsadna (WBMiZ), Karol Grochalski (WBMiZ) // r465_2019

 • 300.
  High efficiency direct-drive mount for SST and NEO applications / Bartłomiej Krysiak (WI), Dariusz Pazderski (WI), Krzysztof Kozłowski (WI), Stanisław Kozłowski (WI) // r571_2019