Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raporty

 • -
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: typ = wszystkie rodzaje, jednostka = wszystkie jednostki organizacyjne, raporty z lat 2014 - 2020, sortowanie według = daty raportu od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (960)

 • 201.
  Raport z badań zawartości wody w substancji czynnej lini oleum virginale / Piotr Przybyłek (WE) // r680_2020

  Raport z badań
 • 202.
  Recenzja dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego Pana dr. inż. Arkadiusza Klozińskiego z Politechniki Poznańskiej w związku z postanowieniem o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego / Jacek Kaczmar // r681_2020

  Recenzja
 • 203.
  Recenzja osiągnięcia naukowego oraz istotnej działalności naukowej dotycząca wniosku dra inż. S. Hanczewskiego o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego wszczętego w dniu 24.04.2019, w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie telekomunikacja / Andrzej Bęben // r676_2020

  Recenzja
 • 204.
  Ulepszony moduł akwizycji wraz z wbudowanym oprogramowaniem - etap 1 dla projektu „MUCHA – System rejestracji i przetwarzania obrazu przestrzennego” LIDER/34/0177/L-8/16/NCBR/2017 / Olgierd Stankiewicz (WEiT), Krzysztof Wegner (WEiT), Hubert Żabiński (WEiT) // r678_2020

  Kod źródłowy
 • 205.
  „Badania symulacyjne ruchu ziaren w układach mechanicznych i pneumatycznych siewników”- zadanie 3 / Łukasz Gierz (WIT), Szymon Gierz, P. Grzymisławski (WIT), Łukasz Semkło (WIT), Żaneta Staszak (WIT) // r675_2020

  Raport z badań
 • 206.
  Opinia dotycząca stanu technicznego kolektora znajdującego się w Ostrzeszowie wraz z metodą naprawy / Paweł Szymański (WBiIŚ) // r672_2020

  Opinia
 • 207.
  Opinia o innowacyjności na temat modułowego systemu zabudów/ścian wykonanych z metalu / Waldemar Matysiak (WBMiZ) // r673_2020

  Recenzja
 • 208.
  Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Krzysztofa Talaśki / Michał Ciałkowski (WIT) // r701_2020

  Recenzja
 • 209.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Tomasza Chukowskiego pt.: „Analiza systemu eksploatacji pojazdów samochodowych w ramach zadań zabezpieczenia logistycznego realizowanych przez bazę lotnictwa taktycznego” / Przemysław Simiński // r725_2020

  Recenzja
 • 210.
  Budowa i badania stanowiska do pomiaru płaskości blach na linii produkcyjnej / Dominik Rybarczyk (WBMiZ), Roman Regulski (WBMiZ), Dariusz Sędziak (WBMiZ), Arkadiusz Kubacki (WBMiZ), Arkadiusz Jakubowski (WBMiZ), Andrzej Milecki (WBMiZ) // r669_2020

  Dokumentacja techniczna
 • 211.
  Opracowanie naukowo-techniczne. Badania i ocena warstw nawierzchni asfaltowych wbudowywanych w ramach zadania: „Dobudowa trzeciego pasa ruchu w obu kierunkach wraz ze wzmocnieniem konstrukcji nawierzchni wraz z pracami towarzyszącymi na odcinku autostrady A2 pomiędzy węzłami Poznań Zachód i Poznań Krzesiny”. / Mieczysław Słowik (WBiIŚ) // r667_2020

  Opinia
 • 212.
  Opracowanie naukowo-techniczne. Ocena zagęszczenia oraz zawartości wolnych przestrzeni w warstwie ścieralnej nawierzchni asfaltowej alejek spacerowych pieszo-rowerowych zlokalizowanych w Parku Papieskim w m. Luboń / Mieczysław Słowik (WBiIŚ) // r666_2020

  Opinia
 • 213.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Agaty Zdarty na temat: „Wpływ zanieczyszczeń węglowodorowych na zdolności adaptacyjne mikroorganizmów do biodegradacji związków alifatycznych i aromatycznych” / Jan Hupka // r670_2020

  Recenzja
 • 214.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Tomasza Chukowskiego pt.: „Analiza systemu eksploatacji pojazdów samochodowych w ramach zadań zabezpieczenia logistycznego realizowanych przez bazę lotnictwa taktycznego” / Maciej Matuszewski // r760_2020

  Recenzja
 • 215.
  Wykonanie badań elementów wytłaczanych na Tomografie komputerowym (CT) / Karol Grochalski (WBMiZ), Bartosz Gapiński (WBMiZ) // r682_2020

  Raport z badań
 • 216.
  Sprzętowa implementacja algorytmu estymacji głębi - etap 1 dla projektu „MUCHA – System rejestracji i przetwarzania obrazu przestrzennego” LIDER/34/0177/L-8/16/NCBR/2017 / Hubert Żabiński (WEiT) // r663_2020

  Kod źródłowy
 • 217.
  Sprzętowa implementacja algorytmu estymacji głębi - etap 2 dla projektu „MUCHA – System rejestracji i przetwarzania obrazu przestrzennego” LIDER/34/0177/L-8/16/NCBR/2017 / Olgierd Stankiewicz (WEiT), Hubert Żabiński (WEiT) // r664_2020

  Kod źródłowy
 • 218.
  Ocena dorobku habilitacyjnego dr inż. Arkadiusza Klozińskiego / Wojciech Wieleba // r661_2020

  Recenzja
 • 219.
  Ocena dorobku habilitacyjnego dr inż. Bartosza Gapińskiego / Adam Woźniak // r660_2020

  Recenzja
 • 220.
  Ocena dorobku habilitacyjnego dr inż. Filipa Górskiego / Bogdan Dybała // r657_2020

  Recenzja
 • 221.
  Ocena dorobku habilitacyjnego dr inż. Filipa Górskiego / Wojciech Kacalak // r658_2020

  Recenzja
 • 222.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Jakuba Wojciechowskiego pt.: „Wyznaczanie pozycji obiektów w otoczeniu robota przemysłowego na podstawie zdjęć i chmur punktów” / Mirosław Pajor // r656_2020

  Recenzja
 • 223.
  Wpływ promieniowania pola elektromagnetycznego pochodzącego od telefonów komórkowych i routerów Wi-Fi na stan zdrowia ludzi w szczególności dzieci i młodzieży (przegląd danych literaturowych) oraz Materiały informacyjno-edukacyjne dotyczące właściwego korzystania z telefonów komórkowych / Agnieszka Wardzińska (WEiT) // r655_2020

  Ekspertyza
 • 224.
  Analiza symulacji komputerowej procesu wtryskiwania / Przemysław Poszwa (WBMiZ) // r722_2020

  Raport z badań
 • 225.
  Ocena możliwości wykorzystania technologii „MuCell” i „InduMold” do produkcji wysokiej jakości zabawek z tworzyw sztucznych oraz ocena wpływu różnych czynników na skuteczność chłodzenia i eksploatacji form do przetwórstwa tworzyw sztucznych / Marek Szostak (WBMiZ) // r659_2020

  Raport z badań
 • 226.
  Raport z badań wolnych rodników oraz analiza możliwych przyczyn pękania denek zielonych butelek PET do piwa / Marek Szostak (WBMiZ) // r739_2020

  Raport z badań
 • 227.
  Opracowanie wyników pomiarów EMG kończyny górnej / Mateusz Marek Kukla (WIT) // r639_2020

  Raport z badań
 • 228.
  Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Krzysztofa Talaśki / Sebastian Skoczypiec // r647_2020

  Recenzja
 • 229.
  Hydrogen as a future fuel source: electrochemical storage in carbon materials / Przemysław Galek (WTCH), Jakub Menzel (WTCH), Krzysztof Fic (WTCH) // r642_2020

  Raport z badań
 • 230.
  Testing high voltage electrodes and lithium salts from which lithium is extracted electrochemically' / Agnieszka Chojnacka (WTCH) // r634_2020

  Raport z badań
 • 231.
  Ocena dorobku habilitacyjnego dr inż. Bartosza Gapińskiego / Jacek Reiner // r637_2020

  Recenzja
 • 232.
  “Testing of high voltage electrode materials and lithium salts from which lithium is extracted electrochemically” / Francois Beguin // r633_2020

  Raport z badań
 • 233.
  Weryfikacja modeli obliczeniowych i opracowanie raportu z wyników analiz numerycznych dot. wytrzymałości palet / Tomasz Garbowski (WBiIŚ) // r599_2019

  Raport z badań
 • 234.
  Nowe florasulamy, synteza i działanie herbicydowe / Juliusz Pernak (WTCH) // r662_2020

  Raport z badań
 • 235.
  Prowadzenie stałego nadzoru nad monitoringiem wód gruntowych na etapie eksploatacji parkingu podziemnego na Placu Wolności w Poznaniu / Antoni Florkiewicz (WBiIŚ), Michalina Flieger-Szymańska (WBiIŚ) // r621_2020

  Raport z badań
 • 236.
  Raport z badań styropianu wg normy PN-EN 826 "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie zachowania przy ściskaniu." / Justyna Grzymisławska (WBiIŚ) // r630_2020

  Raport z badań
 • 237.
  Raport z badań styropianu wg normy PN-EN 826 "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie zachowania przy ściskaniu" / Justyna Grzymisławska (WBiIŚ) // r629_2020

  Raport z badań
 • 238.
  Recenzja pracy w postępowaniu habilitacyjnym dra inż. Bartosza Waltera na podstawie osiągnięcia naukowego pt. Code smells as early predictors of source code maintainability. Detecction approches, relationships and impact on selected code properties / Lech Madeyski // r620_2020

  Recenzja
 • 239.
  Recenzja pracy w postępowaniu habilitacyjnym dra inż. S. Hanczewskiego na podstawie osiągnięcia naukowego pt. Systemy niepełnodostępne w modelowaniu współczesnych sieci sieci teleinformatycznych / Andrzej Chydziński // r623_2020

  Recenzja
 • 240.
  Transformation of indole-3-butyric acid (IBA) into ionic liquids as a sustainable strategy leading to highly efficient plant growth stimulators / Juliusz Pernak (WTCH), Michał Niemczak (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH) // r641_2020

  Raport z badań
 • 241.
  Ocena dorobku naukowego i autoreferatu habilitacyjnego w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Michała Niemczaka na temat: „Ciecze jonowe III generacji – synteza, właściwości i zastosowanie” / Beata Orlińska // r643_2020

  Recenzja
 • 242.
  Opracowanie i implementacja globalnej lokalizacji w Robot Operating System / Jan Wietrzykowski (WE) // r616_2020

  Raport z badań
 • 243.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Darii Mikołajczak Tytuł rozprawy: "Laserowe stopowanie stali austenitycznej 316L borem i wybranymi pierwiastkami metalicznymi" / Tadeusz Frączek // r614_2020

  Recenzja
 • 244.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Darii Mikołajczak Tytuł rozprawy: "Laserowe stopowanie stali austenitycznej 316L borem i wybranymi pierwiastkami metalicznymi" (prof. dr hab. inż. Jerzy Michalski) / Jerzy Michalski // r615_2020

  Recenzja
 • 245.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Emila Wróblewskiego nt.: „Wpływ mikrogeometrii powierzchni bocznej tłoka na sprawność mechaniczną silnika spalinowego” / Stefan Żmudzki // r635_2020

  Recenzja
 • 246.
  System wspomagania zarządzania siecią ulic miasta Poznania - 2019 – raport nr 3 / Paweł Rydzewski (WBiIŚ), Agnieszka Płatkiewicz (WBiIŚ), Andrzej Pożarycki (WBiIŚ), Justyna Stróżyk-Weiss (WBiIŚ), Maja Pożarycka (WBiIŚ) // r613_2020

  Raport z badań
 • 247.
  Zwinne podejścia projektach informatycznych Przeprowadzenie wykładu inspirującego w ramach "Get inspired" / Sylwia Kopczyńska (WI), Mirosław Ochodek (WI) // r632_2020

  Materiały dydaktyczne
 • 248.
  Ocena dorobku habilitacyjnego dr inż. Huberta Jopka i cyklu publikacji pt.: „Modelowanie właściwości mechanicznych kompozytów i metamateriałów auksetycznych” / Jarosław Jędrysiak // r611_2020

  Recenzja
 • 249.
  Analiza fizykochemiczna oraz strukturalna otrzymanych układów, w tym charakterystyka morfologiczna, jak i zdefiniowanie ich właściwości elektrokinetycznych, stabilności termicznej, porowatości, oraz charakteru hydrofilowo/hydrofobowego / Katarzyna Jankowska (WTCH) // r609_2020

  Raport z badań
 • 250.
  Opracowanie jednowymiarowego modelu mechaniki frakcjalnej z wykorzystaniem pochodnej typu Riesza-Caputo z rzędem zależnym od zmiennej przestrzennej / Tomasz Błaszczyk // r729_2020

  Raport z badań
 • 251.
  Opracowanie wyników analiz numerycznych próby oddziaływania ekstremalnych ciśnień na konstrukcję powłokową jako procesu adiabatycznego z wykorzystaniem modelu plastyczności niecałkowitego rzędu z uwzględnieniem izotropowego modelu zniszczenia / Marcin Nowak // r735_2020

  Raport z badań
 • 252.
  Przeprowadzenie kolejnych badań nieniszczących dedykowanych elementów z CFRP przy użyciu tomografu przemysłowego w celu potwierdzenia gotowości technologii do przetestowania w warunkach operacyjnych. Przeprowadzenie badań geometrii zintegrowanych komponentów protezy na systemie typu GOM w środowisku zbliżonym do rzeczywistego / Bartosz Gapiński (WBMiZ) // r730_2020

  Raport z badań
 • 253.
  Raport z badań temperatury mięknienia Vicata i identyfikacji przesłanych detali / Marek Szostak (WBMiZ) // r736_2020

  Raport z badań
 • 254.
  Weryfikacja dedykowanych elementów wykonanych z CFRP poprzez przeprowadzenie badań wytrzymałościowych w warunkach symulowanych (zmęczeniowe) / Justyna Grzymisławska (WBiIŚ) // r727_2020

  Raport z badań
 • 255.
  Opinia dotycząca możliwości zdefiniowania urządzeń wentylacyjnych typu rooftop jako central wentylacyjnych / Mieczysław Porowski (WBiIŚ) // r712_2020

  Opinia
 • 256.
  Raport do umowy 04/45/2019/104 z dnia 27.08.2019 / Jan Wietrzykowski (WE) // r718_2020

  Raport z badań
 • 257.
  Raport do umowy 04/45/2019/118 z dnia 02.01.2019 / Stanisław Gardecki (WE) // r717_2020

  Raport z badań
 • 258.
  Koncepcja metodyki pomiarów odpowiedzi dynamicznej miejskiego pojazdu szynowego / Tomasz Staśkiewicz (WIT), Julian Kominowski (WIT), Bartosz Firlik (WIT), Marcin Słowiński, Daniel Kołodziejek, Krzysztof Lingo // r702_2020

  Raport z badań
 • 259.
  Opracowanie systemu sterowania robotem mobilnym do pracy w przestrzeni otwartej wraz z testami przeprowadzonymi w symulatorze / Krzysztof Stężała // r653_2020

  Raport z badań
 • 260.
  Opracowanie szczegółowego drzewa funkcji SZ IAS / Hanna Włodarkiewicz-Klimek (WIZ), Joanna Kałkowska (WIZ), Daria Motała (WIZ), Krystian Pawłowski (WIZ), Jowita Trzcielińska (WIZ) // r649_2020

  Raport z badań
 • 261.
  Opracowanie wyników pomiaru środka ciężkości i prędkości wózka inwalidzkiego / Łukasz Warguła (WIT), Marcin Giedrowicz (WA) // r638_2020

  Raport z badań
 • 262.
  Recenzja dorobku w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr hab. inż. Grzegorzowi Locie / Marcin Opałło // r628_2020

  Recenzja
 • 263.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr. inż. Tomasza Jarmudy pt. „Optymalizacja struktury hybrydowego systemu zasilania typu słoneczno-wiatrowego”. / Krzysztof Siwek // r605_2019

  Recenzja
 • 264.
  Przygotowanie elementów programowych sprzężenia sensorycznego dla demonstracji dla roku trzeciego / Wojciech Janas // r610_2020

  Raport z badań
 • 265.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Kacpra Kopczyńskiego na temat: „Akumulator kwasowo-ołowiowy modyfikowany cieczą jonową” / Andrzej Czerwiński // r627_2020

  Recenzja
 • 266.
  Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Małgorzaty Pawlak / Jacek Nowakowski // r646_2020

  Recenzja
 • 267.
  Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Małgorzaty Pawlak / Jacek Pielecha (WIT) // r624_2020

  Recenzja
 • 268.
  Badanie modułu estymacji stanu obiektów na scenie. / Rafał Staszak (WE) // r600_2019

  Raport z badań
 • 269.
  Opracowanie algorytmów sterowania hybrydowego ze sprzężeniem od siły / Dominik Belter (WE) // r603_2019

  Raport z badań
 • 270.
  Wyniki badań pod próbnym obciążeniem statycznym i dynamicznym Mostu Lecha w Poznaniu (jezdnia północna) / Arkadiusz Madaj (WBiIŚ), Iwona Jankowiak (WBiIŚ), Krzysztof Sturzbecher (WBiIŚ) // r596_2019

  Opinia
 • 271.
  Identification and control of altazimuth astronomic mounts / Krzysztof Kozłowski (WI), Stanisław Kozłowski (WI), Bartłomiej Krysiak (WI), Radosław Patelski (WI), Dariusz Pazderski (WI) // r594_2019

  Raport z badań
 • 272.
  Ocena dorobku naukowego i autoreferatu habilitacyjnego w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Michała Niemczaka na temat: „Ciecze jonowe III generacji – synteza, właściwości i zastosowanie” / Piotr Stepnowski // r626_2020

  Recenzja
 • 273.
  Opracowanie koncepcji wykorzystania odnawialnych źródeł energii elektrycznej na terenie oczyszczalni ścieków w Rojowie, gmina Ostrzeszów / Bartosz Ceran (WE), Robert Wróblewski (WE) // r625_2020

  Raport z badań
 • 274.
  Opracowanie konstrukcji lekkiej przyczepy ciężarowej z obniżonym oporem aerodynamicznym - Projekt aerodynamiczny finalnego rozwiązania z analizą CFD - Etap 1 (zadanie 5) / Rafał Ślefarski (WIT), Przemysław Grzymisławski (WIT), Bartosz Ziegler (WIT) // r601_2019

  Raport z badań
 • 275.
  Opracowanie konstrukcji lekkiej przyczepy ciężarowej z obniżonym oporem aerodynamicznym - Projekt aerodynamiczny finalnego rozwiązania z analizą CFD - Etap 2 (zadanie 7) / Rafał Ślefarski (WIT), Przemysław Grzymisławski (WIT), Bartosz Ziegler (WIT) // r602_2019

  Raport z badań
 • 276.
  Raport z badań nośności i zagęszczenia podłoża gruntowego pod posadzkę magazynu płodów rolnych przy posesji nr 27 w m. Krępkowo, gm. Strzałkowo, Powiat Słupecki / Michał Pawłowski (WBiIŚ), Szymon Węgliński (WBiIŚ) // r590_2019

  Raport z badań
 • 277.
  Raport z pomiarów odpowiedzi dielektrycznej izolatorów przepustowych zainstalowanych na autotransformatorach typu ANSR3Hc 275000/220 PN nr 1ZPL001134303 i 1ZPL001134304 zainstalowanych na terenie Elektrociepłowni Żerań należącej do PGNiG Termika SA ul. Modlińska 15, Warszawa / Jarosław Gielniak (WE), Wojciech Sikorski (WE) // r604_2019

  Raport z badań
 • 278.
  Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Krzysztofa Talaśki / Zbigniew Dąbrowski // r618_2020

  Recenzja
 • 279.
  Recenzja wydawnicza – skryptu aut. Justyny Michalak pt. Metody oceny opłacalności ekonomicznej inwestycji energetycznych / Elżbieta Niewiedział // r631_2020

  Recenzja
 • 280.
  Weryfikacja eksperymentalna nowych czujników lokalizacji robotów mobilnych / Jan Wietrzykowski (WE) // r595_2019

  Raport z badań
 • 281.
  Decomposition-based co-evolutionary algorithm for interactive multiple objective optimization driven by pairwise comparisons. / Michał K. Tomczyk (WI), Miłosz Kadziński (WI) // r588_2019

  Raport z badań
 • 282.
  Pomiar i analiza geometryczna odlewu przepustnicy / Bartosz Gapiński (WBMiZ) // r592_2019

  Raport z badań
 • 283.
  Raport częściowy z badań eksperymentalnych Modułowej Pompy Ciepła (MPC) – Etap I / Michał Szymański (WBiIŚ), Fabian Cybichowski (WBiIŚ), Łukasz Amanowicz (WBiIŚ), Karolina Czerpińska (DP), Łukasz Malewski (DP) // r587_2019

  Raport z badań
 • 284.
  Sprawozdanie ze szkolenia z podstaw diagnostyki termowizyjnej na POZIOMIE 1 przeprowadzonego dla pracowników firmy Słodownia Soufflet Polska Sp. z o.o. / Leszek Różański (WBMiZ) // r591_2019

  Raport z badań
 • 285.
  Zaprojektowanie i skonstruowanie układu eksperymentalnego do równoczesnego pomiaru emisji spontanicznej i wymuszonej. / Hanna Orlikowska (WFT) // r586_2019

  Raport z badań
 • 286.
  Opinion about research achivements od Dr. Eng. Sławomir Hanczewski in regards to his attempt to get the degree of habilitation / Jordi Mongay Batalla // r583_2019

  Recenzja
 • 287.
  Opracowanie systemu łączności o dużej przepływności dla platform bezzałogowych działających w środowisku miejskim – Opracowanie oprogramowania sterującego pracą modułu transmisyjnego, cz. 2 / Tomasz Markiewicz // r582_2019

  Kod źródłowy
 • 288.
  Projekt i implementacja modułu wykrywania obiektów ruchomych oraz budowa modelu tła dla stanowiska pracy robota / Dominik Belter (WE) // r577_2019

  Raport z badań
 • 289.
  Wykonanie badań wydajności oraz walidacja poprawności wymiany danych z serwisami nadrzędnymi przy użyciu sprzętowej akceleracji szyfrowania w systemie sondy Scadvance / Krzysztof Nowopolski (WE) // r567_2019

  Kod źródłowy
 • 290.
  Sprzedaż, dostawa, montaż, instalacja, uruchomienie oraz szkolenie operatorów z zakresu obsługi i programowania fabrycznie nowych maszyn: systemu natryskiwania / Ireneusz Malujda (WIT), Dominik Wilczyński (WIT), Aleksandra Fierek (WIT), Krzysztof Talaśka (WIT), Jan Górecki (WIT), Dominik Wojtkowiak (WIT), Krzysztof Wałęsa (WIT) // r549_2019

  Dokumentacja techniczna
 • 291.
  Ocena dorobku naukowego i autoreferatu habilitacyjnego w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Krzysztofa Fica na temat: „Opis zjawisk pojemnościowych i typu redoks na granicy faz elektroda węglowa/elektrolit wodny w ujęciu operando” / Andrzej Czerwiński // r575_2019

  Raport z badań
 • 292.
  Ocena rozprawy doktorskiej mgr inż. Mikołaja Bartkowiaka pt. Wpływ właściwości asfaltu i składu mieszanki mineralno-asfaltowej na cechy reologiczne betonu asfaltowego o wysokim module sztywności. / Dariusz Sybilski // r589_2019

  Recenzja
 • 293.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Kacpra Kopczyńskiego na temat: „Akumulator kwasowo-ołowiowy modyfikowany cieczą jonową”. / Paweł Ślepski // r598_2019

  Recenzja
 • 294.
  Sprzedaż, dostawa, montaż, instalacja, uruchomienie oraz szkolenie operatorów z zakresu obsługi i programowania fabrycznie nowych maszyn: systemu aktywowania / Ireneusz Malujda (WIT), Krzysztof Talaśka (WIT), Dominik Wojtkowiak (WIT), Dominik Wilczyński (WIT), Jan Górecki (WIT), Aleksandra Fierek (WIT), Krzysztof Wałęsa (WIT) // r548_2019

  Dokumentacja techniczna
 • 295.
  Sprzedaż, dostawa, montaż, instalacja, uruchomienie oraz szkolenie operatorów z zakresu obsługi i programowania fabrycznie nowych maszyn: zgrzewarki tarciowej do tworzyw sztucznych / Ireneusz Malujda (WIT), Jan Górecki (WIT), Krzysztof Wałęsa (WIT), Krzysztof Talaśka (WIT), Dominik Wilczyński (WIT), Dominik Wojtkowiak (WIT), Aleksandra Fierek (WIT) // r550_2019

  Dokumentacja techniczna
 • 296.
  Weryfikacja eksperymentalna opracowanego prototypu automatycznego regału szufladowego / Adam Myszkowski (WBMiZ), Andrzej Gessner (WBMiZ) // r584_2019

  Raport z badań
 • 297.
  Badania i analiza napędu hybrydowego Lexus UX250h w aspekcie przepływu energii i warunków pracy trybu elektrycznego / Wojciech Cieślik (WIT), Ireneusz Pielecha (WIT), Filip Szwajca (WIT) // r640_2020

  Raport z badań
 • 298.
  Badania i analiza napędu hybrydowego Toyota C-HR w aspekcie przepływu energii i warunków pracy trybu elektrycznego / Ireneusz Pielecha (WIT), Wojciech Cieślik (WIT), Filip Szwajca (WIT) // r636_2020

  Raport z badań
 • 299.
  Opinia naukowa na temat możliwości dopuszczenia do stosowania w obrębie sieci kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. żelbetowych pali fundamentowych pod słupy trakcji, wykonanych według dokumentacji biura projektowego FASYS MOSTY SP. z o. o. Opinia wstępna / Lech Apanas (WBiIŚ) // r569_2019

  Opinia
 • 300.
  Opinia w sprawie z powództwa STRABAG Sp. z o. o. przeciwko BWG EBIT Sp. z. o. o. oraz Gminie Miasto Szczecin o zapłatę na okoliczności wskazane w postanowieniu z dnia 24 lutego 2017 roku. Sygn. Akt VIIIGC 206/15 / Agnieszka Płatkiewicz (WBiIŚ), Jarosław Wilanowicz (WBiIŚ) // r570_2019

  Opinia