Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawy doktorskie

 • -
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: typ = wszystkie rodzaje, jednostka = wszystkie jednostki organizacyjne, rozprawy doktorskie z lat 1996 - 2020, sortowanie według = daty obrony rozprawy doktorskiej od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (1251)

 • 1101.
  Kinetyka elektroluminescencji komórek z jedną warstwą czynną ZnS: Mn, Cu, CI / Grażyna Neunert / prom. Eugeniusz Chimczak (WFT) - Poznań, Polska, 2005 - 114 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1102.
  Modelowanie i optymalizacja charakerystyk przepływowych elementów regulacyjnych systemów wentylacji mechanicznej / Fabian Cybichowski / prom. Janusz Wojtkowiak, rec. Bogdan Mizieliński, Edward Szczechowiak - Poznań, Polska, 2005 - 111 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1103.
  Ocena właściwości korozyjnych metalowych materiałów protetycznych stosowanych w stomatologii / Marek Baraniak / prom. Aleksander Ciszewski (WTCH), rec. Andrzej Bobrowski, Elżbieta Frąckowiak (WTCH) - Poznań, Polska, 2005 - 239 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1104.
  Organizacja molekularna barwników perylenowych i ich mieszanin z ciekłymi kryształami w warstwach Langmuira i Langmuira-Blodgett / Robert Hertmanowski (WFT) / prom. Danuta Bauman (WFT) - Poznań, Polska, 2005 - 127 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1105.
  Parametryczna metoda oceny systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjnym / Maciej Musiał / prom. Adam Hamrol (WBMiZ), rec. Jerzy Łunarski, Władysław Mantura - Poznań, Polska, 2005 - 208 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1106.
  Rozpraszanie Ramana i Rayleigha w wybranych polioksyetylenoglikolach / Magdalena Mühle (WFT) / prom. Marek Kozielski (WFT) - Poznań, Polska, 2005 - 110 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1107.
  Dynamika elektromagnetycznych układów wykonawczych automatyki / Sławomir Stępień / prom. Andrzej Patecki, rec. Edward Jezierski, Jan K. Sykulski, Grzegorz Szymański - Poznań, Polska, 2004 - 119 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1108.
  Hybrydowy model zarządzania procesami produkcyjnymi w wytwarzaniu części silników lotniczych / Adam Kowalski / prom. Marek Fertsch, rec. Aleksandra Kawecka-Endler, Tomasz Nowakowski - Poznań, Polska, 2004 - 114 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1109.
  Ocena kryteriów zabezpieczeń ziemnozwarciowych linii SN za pomocą komputerowej analizy parametrów sieci, warunków zwarciowych i uchybów w torach pomiarowych / Bogdan Staszak (WE) / prom. Józef Lorenc (WE), rec. Kazimierz Musierowicz (WE), Piotr Kacejko - Poznań, Polska, 2004 - 94 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1110.
  Ocena rozwoju płomienia w silniku wysokoprężnym o bezpośrednim wtrysku paliwa z zastosowaniem techniki endoskopowej / Andrzej Dziaduk (WMRiT) / prom. Jerzy Merkisz (WMRiT), rec. Tomasz Dobski (WMRiT), Zygmunt Szlachta - Poznań, Polska, 2004 - 147 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1111.
  Woltamperometryczne oznaczanie talu w roztworach otrzymanych po sekwencyjnej ekstrakcji gleby / Bożena Karbowska / prom. Zenon Łukaszewski (WTCH), rec. Aleksander Ciszewski (WTCH), Wiesław Żyrnicki - Poznań, Polska, 2004 - 483 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1112.
  Informacja zależna od pozycji i predykacja położenia użytkownika w mobilnych systemach komputerowych / Mikołaj Sobczak / prom. Jan Węglarz, rec. Andrzej Felski, Stefan Grocholewski - Poznań, Polska, 2004 - 175 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1113.
  Zastosowanie algorytmu uczenia populacji do uczenia sieci neuronowych / Ireneusz Czarnowski / prom. Piotr Jędrzejowicz, rec. Adam Janiak, Joanna Józefowska - Poznań, Polska, 2004 - 203 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1114.
  Metodyka projektowania obiegu informacji w systemie jakości w produkcji maszyn / Anna Wolnowska / prom. Leszek Pacholski, Edward Niesyty, rec. Eugeniusz Skrzymowski, Edwin Tytyk - Poznań, Polska, 2004 - 181 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1115.
  Metodyka wdrożenia koncepcji zarządzania łańcuchem dostaw w przedsiębiorstwie budowy maszyn / Agnieszka Ponikierska / prom. Marek Fertsch, rec. Krzysztof Santarek, Stefan Trzcieliński - Poznań, Polska, 2004 - 234 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1116.
  Niekonwencjonalme formy przemian martenzytu w stopach Fe-C / Karol Jóźwiak (WBMiZ) / prom. Andrzej Barbacki (WBMiZ), rec. Jerzy Jeleńkowski, Aleksandra Pertek-Owsianna (WBMiZ) - Poznań, Polska, 2004 - 116 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1117.
  Badania procesu fluidyzacji w cieczach o złożonych właściwościach reologicznych / Piotr Agaciński (WTCH) / prom. Lubomira Broniarz-Press (WTCH), rec. Jan Bandrowski, Marek Dziubiński - Poznań, Polska, 2004 - 149 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1118.
  Elektrolity polimerowe zawierające ciecze jonowe / Agnieszka Świderska-Mocek (WTCH) / prom. Andrzej Lewandowski (WTCH), rec. Kazimierz Darowicki, Elżbieta Frąckowiak (WTCH) - Poznań, Polska, 2004 - 193 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1119.
  Struktura i właściwości kompatybilizowanych mieszanin poliamidu 6 z bimodalnym polietylenem / Katarzyna Kania (WBMiZ) / prom. Bolesław Jurkowski (WBMiZ), rec. Stanisław Mazurkiewicz, Tomasz Sterzyński (WTCH), Danuta Żuchowska - Poznań, Polska, 2004 - 112 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1120.
  Spalanie gazów ziemnych, niskokalorycznych w gazach popłomieniowych o temperaturze wyższej niż temperatura samozapłonu / Artur Świderski (WMRiT) / prom. Tomasz Dobski (WMRiT), rec. Jerzy Merkisz (WMRiT), Stanisław Słupek - Poznań, Polska, 2004 - 113 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1121.
  Rola struktury i składu chemicznego w kształtowaniu właściwości stopów na bazie magnezu odwracalnie absorbujących wodór / Aleksander Gąsiorowski / prom. Mieczysław Jurczyk (WBMiZ), rec. Henryk Figiel, Henryk Leda (WBMiZ) - Poznań, Polska, 2004 - 115 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1122.
  Accumulation of Errors Caused by Image Compression and Color Transformation / Krzysztof Rakowski / prom. Marek Domański (WE), rec. Ryszard S. Choraś, Janusz Sawicki (WE) - Poznań, Polska, 2004 - 150 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1123.
  Analiza wpływu struktury układu elektrociepłowni gazowo-parowej na jej efektywność energetyczną i ekonomiczną / Radosław Szczerbowski (WE) / prom. Bolesław Zaporowski (WE), rec. Józef Lorenc (WE), Waldemar Kamrat - Poznań, Polska, 2004 - 134 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1124.
  Modyfikacja oraz właściwości węglowych materiałów anodowych do ogniwa litowo-jonowego / Krzysztof Knofczyński / prom. Jan M. Skowroński (WTCH), rec. Aleksander Ciszewski (WTCH), Władysław Wieczorek - Poznań, Polska, 2004 - 197 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1125.
  Wpływ długości i położenia grupy alkilowej na ekstrakcję kompleksów Co(II) z alkiloimidazolami / Piotr Ojczenasz / prom. Beniamin Lenarcik, rec. Lechosław Łomozik, Władysław Walkowiak - Poznań, Polska, 2004 - 117 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1126.
  Aktywność powierzchniowa surfaktantów z ugrupowaniem perfluoroalkilowym w środkach gaśniczych / Bożena Twardochleb / prom. Jan Szymanowski (WTCH), rec. Jerzy Wasilewski, Maciej Wiśniewski (WTCH) - Poznań, Polska, 2004 - 206 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1127.
  Wpływ światła na trwałość hydrofobowych pochodnych kwasów pirydynokarboksylowych / Karolina Klonowska (WTCH) / prom. Andrzej Olszanowski (WTCH), rec. Henryk Koroniak, Maciej Wiśniewski (WTCH) - Poznań, Polska, 2004 - 196 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1128.
  Wieloaspektowa analiza uwarunkowań rozwiązania recyklingu samochodów osobowych w Polsce / Agnieszka Merkisz-Guranowska / prom. Zbigniew Kłos (WMRiT), rec. Wojciech Osmólski (WMRiT), Franciszek W. Przystupa - Poznań, Polska, 2004 - 210 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1129.
  Badanie diagnostyczne i opracowanie modelu procesu wdrażania systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwach energetycznych / Jerzy Zielenkiewicz / prom. Władysław Mantura, rec. Adam Hamrol (WBMiZ), Romuald Kolman - Poznań, Polska, 2004 - 220 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1130.
  Kondensatory elektrochemiczne z polimerowym elektrolitem organicznym / Maciej Krzyżanowski / prom. Andrzej Lewandowski (WTCH), rec. Wacław Andrzej Grzybkowski, Jan M. Skowroński (WTCH) - Poznań, Polska, 2004 - 156 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1131.
  Metoda odtwarzania złożonych kształtów przestrzennych dla systemów CAD, przy zredukowanej ilości danych pomiarowych / Michał Rychlik (WMRiT) / prom. Marek Morzyński (WMRiT), rec. Michał Ciałkowski (WMRiT), Tomasz Kowalewski - Poznań, Polska, 2004 - 171 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1132.
  Wydzielanie barwników z wykorzystaniem temperatury zmętnienia micelarnych roztworów surfaktantów niejonowych / Elżbieta Tatara / prom. Jan Szymanowski (WTCH), rec. Andrzej Krysztafkiewicz (WTCH), Piotr Wieczorek - Poznań, Polska, 2004 - 163 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1133.
  Model oceny racjonalności wirtualnej realizacji funkcji organizacyjnych przedsiębiorstwa produkcyjnego / Arkadiusz Dymek / prom. Stefan Trzcieliński, rec. Marek Fertsch, Marian Hopej - Poznań, Polska, 2004 - 123 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1134.
  Kryteria detekcji zwarć doziemnych o charakterze przerywanym w kompensowanych sieciach średnich napięć / Paweł Chroboczek / prom. Kazimierz Musierowicz (WE), rec. Józef Lorenc (WE), Eugeniusz Rosołowski - Poznań, Polska, 2004 - 120 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1135.
  Efektywne metody zarządzania treścią cyfrową i dostępem do niej / Cezary Mazurek / prom. Jan Węglarz, rec. Zbyszko Królikowski, Jerzy Sołdek - Poznań, Polska, 2004 - 106 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1136.
  Oksyalkilenowanie alkoholi i estrów metylowych kwasów tłuszczowych / Elżbieta Białowąs / prom. Jan Szymanowski (WTCH), rec. Eugeniusz Milchert, Adam Voelkel (WTCH) - Poznań, Polska, 2004 - 180 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1137.
  Metoda analityczno-numeryczna rozwiązywania zagadnień przewodnictwa ciepła z zastosowaniem funkcji cieplnych i operacji odwrotnych / Małgorzata Sokała / prom. Michał Ciałkowski (WMRiT), rec. Leon Bogusławski (WMRiT), Krzysztof Grysa - Poznań, Polska, 2004 - 134 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1138.
  Zagadnienie stateczności sprężysto-plastycznej trójwarstwowej powłoki walcowej przy obciążeniach złożonych w ujęciu geomerycznie nieliniowym / Leszek Jaskuła / prom. Jerzy Zielnica (WBMiZ), rec. Stefan Joniak (WBMiZ), Aleksander Muc - Poznań, Polska, 2004 - 171 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1139.
  Analiza i modelowanie obciążęń stacji transformatorowych SN/nN zasilających wybrane grupy odbiorców / Jarosław Tomczykowski / prom. Ryszard Frąckowiak (WE), rec. Jerzy Kulczycki, Józef Lorenc (WE) - Poznań, Polska, 2004 - 114 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1140.
  Automatyczna segmentacja barwnych sekwencji wizyjnych z wykorzystaniem metody szybkiej propagacji / Piotr Steć / prom. Marek Domański (WE), rec. Ryszard Stasiński (WE), Krzysztof Ślot - Poznań, Polska, 2004 - 141 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1141.
  Badanie efektywności ekonomicznej wytwarzania energii elektrycznej / Justyna Michalak (WE) / prom. Bolesław Zaporowski (WE), rec. Henryk Kaproń, Józef Lorenc (WE) - Poznań, Polska, 2004 - 162 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1142.
  Hierarchical Clustering of Web Documents / Irmina Masłowska / prom. Roman Słowiński, rec. Andrzej Jaszkiewicz, Jarosław Stepaniuk - Poznań, Polska, 2004 - 141 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1143.
  Indukcja parametrów relacyjnego modelu preferencji ze zbioru reguł decyzyjnych w problematyce wielokryterialnego wyboru / Bartłomiej Prędki / prom. Roman Słowiński, rec. Włodzimierz Ogryczak, Jerzy Stefanowski - Poznań, Polska, 2004 - 177 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1144.
  Rywalizacyjne strategie wykonywania zapytań w środowisku sieci rozległej / Juliusz Jezierski / prom. Tadeusz Morzy, rec. Stanisław Kozielski, Zbyszko Królikowski - Poznań, Polska, 2004 - 111 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1145.
  Wieloagentowy, behawioralny system sterowania zespołem robotów mobilnych / Damian Dobroczyński / prom. Krzysztof Kozłowski, rec. Andrzej Kasiński (WE), Cezary Zieliński - Poznań, Polska, 2004 - 112 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1146.
  Analiza numeryczna nośności kompozytów włóknistych o osnowie metalowej / Ewa Oleszkiewicz / prom. Tomasz Łodygowski - Poznań, Polska, 2004 - 153 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1147.
  Zastosowanie oceny cyklu życia jako narzędzia decyzyjnego w prośrodowiskowym rozwoju maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego / Piotr Radomski (WMRiT) / prom. Zbigniew Kłos (WMRiT), rec. Józef Flizikowski, Jerzy Merkisz (WMRiT) - Poznań, Polska, 2004 - 198 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1148.
  Analiza spływu filmowego cieczy o złożonych własnościach relogicznych / Daniela Dulska (WTCH) / prom. Lubomira Broniarz-Press (WTCH), rec. Mariusz B. Bogacki (WTCH), Jarosław Mikielewicz - Poznań, Polska, 2004 - 169 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1149.
  Wspomaganie decyzji w zakresie strategicznego zarządzania taborem w przedsiębiorstwach samochodowego transportu towarowego / Adam Redmer (WMRiT) / prom. Jerzy Kwaśnikowski (WMRiT), rec. Tomasz Nowakowski, Wojciech Osmólski (WMRiT) - Poznań, Polska, 2004 - 286 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1150.
  Badanie przydatności układów molekularnych do konwersji energii słonecznej na elektryczną / Andrzej Boguta / prom. Danuta Wróbel (WFT), rec. Marek Kozielski (WFT), Roman Świetlik - Poznań, Polska, 2004 - 108 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1151.
  Zarządzanie procesem projektowania z wykorzystaniem metod rozproszonej sztucznej inteligencji (DAI) / Ewa Dostatni (WBMiZ) / prom. Zenobia Weiss (WBMiZ), rec. Edward Pająk (WBMiZ), Ryszard Rohatyński - Poznań, Polska, 2004 - 113 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1152.
  Monitorowanie silnika o zapłonie samoczynnym w systemie OBD na podstawie emisji spalin w kontekście poprawy właściwości ekologicznych silnika / Marcin Rychter (WMRiT) / prom. Jerzy Merkisz (WMRiT), rec. Zbigniew Kłos (WMRiT), Andrzej Niewczas - Poznań, Polska, 2004 - 122 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1153.
  Wpływ kształtu powierzchni bocznej tłoka na parametry filmu olejowego pokrywającego gładź cylindra / Jarosław Kałużny (WMRiT) / prom. Antoni Iskra (WMRiT), rec. Wojciech Serdecki (WMRiT), Jerzy Sygniewicz - Poznań, Polska, 2004 - 155 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1154.
  Wyznaczanie momentu elektromagnetycznego maszyn magnetoelektrycznych metodą wezłowych i krawędziowych elementów skończonych / Dorota Stachowiak (WE) / prom. Andrzej Demenko (WE), rec. Krzysztof Kluszczyński, Lech Nowak (WE) - Poznań, Polska, 2004 - 159 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1155.
  Mechanizm powstawania uszkodzeń izolacji zimnochronnych / Karolina Perz (WMRiT) / prom. Wiesław Leszek (WMRiT), rec. Wiesław Zwierzycki (WMRiT), Marek Opielak - Poznań, Polska, 2004 - 138 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1156.
  Ekstrakcja kadmu (II) i cynku (II) z roztworów technologicznych / Leszek Gotfryd / prom. Jan Szymanowski (WTCH), rec. Krzysztof Alejski (WTCH), Zbigniew Hubicki - Poznań, Polska, 2004 - 179 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1157.
  Combinatorial Issues in Genome Mapping / Marcin Jaroszewski / prom. Jacek Błażewicz, rec. Franciszek Seredyński, Jerzy Nawrocki, Marek Figlerowicz - Poznań, Polska, 2004 - 113 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1158.
  Oznaczanie profilu stężenia zawiesiny i sedymentu na bazie teoretycznego modelowania i metody ultradźwiękowej / Michał Sikorski / prom. Stefan Jan Kowalski (WTCH), rec. Andrzej Krysztafkiewicz (WTCH), Józef Lewandowski - Poznań, Polska, 2004 - 113 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1159.
  Analiza dokładności metody pomiarów składników spalin w testach na hamowni podwoziowej / Andrzej Szczotka / prom. Jerzy Merkisz (WMRiT), rec. Leszek Piaseczny, Wojciech Serdecki (WMRiT) - Poznań, Polska, 2004 - 164 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1160.
  Model zarządzania bezpieczeństwem pracy z wykorzystaniem technik multimedialnych w przedsiębiorstwie budowy maszyn / Grzegorz Dahlke / prom. Aleksandra Jasiak, rec. Jerzy Grobelny, Leszek Pacholski - Poznań, Polska, 2004 - 190 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1161.
  Analiza przekształceń refaktoryzacyjnych / Bartosz Walter / prom. Jerzy Nawrocki, rec. Andrzej Marciniak, Tomasz Szmuc - Poznań, Polska, 2004 - 101 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1162.
  Badanie możliwości uzyskiwania małych prędkości ruchu przez liniową serwojednostkę elektrohydrauliczną z silnikiem skokowym i elektrycznym sprzężeniem zwrotnym / Adam Myszkowski (WBMiZ) / prom. Andrzej Milecki (WBMiZ), rec. Andrzej Ławniczak (WBMiZ), Jarosław Stryczek - Poznań, Polska, 2004 - 106 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1163.
  Analiza oddziaływań zakłóceń elektromagnetycznych na wejściowe obwody pomiarowe urządzeń pracujących w środowisku stacji elektromagnetycznej / Andrzej Dobrzański / prom. Wojciech Bandurski (WE), rec. Józef Lorenc (WE), Jan Ogrodzki - Poznań, Polska, 2004 - 75 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1164.
  Źródło sygnału wielofalowego dla systemu DWDM / Piotr Stępczak (WE) / prom. Andrzej Dobrogowski (WE), rec. Zdzisław Drzycimski, Paweł Szulakiewicz (WE) - Poznań, Polska, 2004 - 142 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1165.
  Struktury i właściwości samosterowalnych pól komutacyjnych zbudowanych z komutatorów 2 x 2 / Mariusz Żal (WE) / prom. Wojciech Kabaciński (WE), rec. Sylwester Kaczmarek, Maciej Stasiak (WE) - Poznań, Polska, 2004 - 137 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1166.
  Design and Optimization of Finite Impulse Response Electronic Filters Integrated in the CMOS Technology / Rafał Długosz / prom. Adam Dąbrowski, rec. Andrzej Napieralski, Waldemar Nawrocki (WE) - Poznań, Polska, 2004 - 143 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1167.
  Badania wpływu adhezyjnego zużywania ostrzy na wybrane wskaźniki jakości technologicznej kół zębatych wykonanych frezowaniem obwiedniowym / Rafał Talar (WBMiZ) / prom. Stanisław Legutko (WBMiZ), rec. Maciej Kupczyk (WBMiZ), Henryk Żebrowski - Poznań, Polska, 2004 - 134 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1168.
  Zastosowanie zmodyfikowanej metody PAMS (Parts and Machines Selection) do przygotowania procesu projektowania elastycznych systemów produkcyjnych / Ireneusz Gania / prom. Marek Fertsch, rec. Aleksandra Kawecka-Endler, Ryszard Rohatyński - Poznań, Polska, 2004 - 98 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1169.
  Napełniacze węglanowo-krzemianowe: otrzymywanie, charakerystyka fizykochemiczna i zastosowanie / Janina Grodzka / prom. Andrzej Krysztafkiewicz (WTCH), rec. Andrzej Pomianowski, Jan Szymanowski (WTCH) - Poznań, Polska, 2004 - 186 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1170.
  Wpływ kształtu przegród w zbiorniku na procesy mieszania / Agnieszka Trybus (WTCH) / prom. Lubomira Broniarz-Press (WTCH), rec. Joanna Karcz, Stefan Jan Kowalski (WTCH) - Poznań, Polska, 2004 - 171 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1171.
  Modelowanie procesu eksploatacji transformatorów elektroenrgetycznych SN/nN / Daniel Perczyński / prom. Bolesław Zaporowski (WE), rec. Janusz Migdalski, Zbigniew Stein (WE) - Poznań, Polska, 2004 - 114 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1172.
  Wpływ krotności przetwarzania na przemianę krucho-ciągliwą wybranych tworzyw termoplastycznych / Dorota Czarnecka (WBMiZ) / prom. Jan Jurga (WBMiZ), rec. Bolesław Jurkowski (WBMiZ), Jerzy Bursa, Marek Kozłowski - Poznań, Polska, 2004 - 125 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1173.
  Wpływ słabego pola elektrycznego na bioremediację gruntu skażonego substancjami ropopochodnymi / Krzysztof Piechowiak / prom. Andrzej Olszanowski (WTCH), rec. Jan Hupka, Włodzimierz Grajek (WTCH) - Poznań, Polska, 2004 - 196 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1174.
  Termofizyczne parametry formy w modelowaniu i symulacji procesów odlewania / Paweł Popielarski (WBMiZ) / prom. Zenon Ignaszak (WBMiZ), rec. Andrzej Modrzyński (WBMiZ), Józef Gawroński - Poznań, Polska, 2004 - 157 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1175.
  Badanie właściwości fizykochemicznych wybranych wodorków metali jako materiałów anodowych akumulatorów niklowo-wodorkowych / Agnieszka Sierczyńska / prom. Jan Marian Skowroński (WTCH), rec. Andrzej Czerwiński, Witold Gnot - Poznań, Polska, 2004 - 155 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1176.
  Numeryczne i konduktometryczne badania parametrów struktury porów materiałów porowatych / Janusz Łukowski / prom. Jan Adam Kołodziej (WBMiZ), rec. Tomasz Strzelecki, Bogdan T. Maruszewski (WBMiZ), Mariusz Kaczmarek - Poznań, Polska, 2004 - 126 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1177.
  Algorytmiczne aspekty przewidywania drugorzędowych struktur białek / Piotr Łukasik / prom. Jacek Błażewicz, rec. Adam Janiak, Wojciech Markiewicz, Jerzy Stefanowski - Poznań, Polska, 2004 - 139 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1178.
  Agregacja wiedzy za pomoca reguł decyzyjnych o uogólnionej składni - metodyka i zastosowania / Roman Pindur / prom. Roman Słowiński, rec. Jerzy Stefanowski, Zbigniew Suraj - Poznań, Polska, 2004 - 115 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1179.
  Ocena zagrożeń występujących przy pracach pod napięciem w liniach wysokiego napięcia / Tadeusz Nowacki / prom. Aleksandra Rakowska (WE), rec. Bolesław Mazurek, Lech Nowak (WE) - Poznań, Polska, 2004 - 112 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1180.
  Fotoreakcje kwasów humusowych, pochodnych 2,3,4,6-Tetrahydroksy-5H-Benzocyklohepten-5-ON'U (Purpurogaliny) / Marcin Lipski (WTCH) / prom. Janusz Sławiński (WTCH), rec. Jerzy Błażejowski, Stefan Paszyc - Poznań, Polska, 2004 - 151 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1181.
  Mieszanina Manoxolu OT i TBA jako układ monitorujący do selektywnego oznaczania niejonowych surfaktantów techniką pośredniego pomiaru tensammetrycznego / Cezar Stasiewicz / prom. Zenon Łukaszewski (WTCH), rec. Andrzej Bobrowski, Aleksander Ciszewski (WTCH) - Poznań, Polska, 2004 - 182 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1182.
  Ocena metrologiczna kompleksowych pomiarów dokładności wykonania kół zębatych z wykorzystaniem współrzędnościowej techniki pomiarowej / Mirosław Grzelka (WBMiZ) / prom. Jan Chajda (WBMiZ), rec. Ryszard Grajdek (WBMiZ), Eugeniusz Ratajczyk - Poznań, Polska, 2004 - 100 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1183.
  Prognozowanie zmian równowagi poprzecznej nawierzchni asfaltowej / Agnieszka Płatkiewicz / prom. Romuald Sztukiewicz - Poznań, Polska, 2004 - 146 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1184.
  Polimerowe zasadowe kondensatory chemiczne / Małgorzata Zajder / prom. Andrzej Lewandowski (WTCH), rec. Jerzy Sobkowski, Jan M. Skowroński (WTCH) - Poznań, Polska, 2004 - 139 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1185.
  Model wiedzy czasowo-przestrzennej w wieloagentowym środowisku dynamicznym / Maciej Lison / prom. Zygmunt Vetulani, rec. Krzysztof Kozłowski, Gérard Ligozat, Marian Wysocki - Poznań, Polska, 2004 - 126 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1186.
  Contribution to the Image Segmentation Methods and Machine-Vision Tracking of Multiple Objects in Image-Sequences / Alaa Mahmoud Hamdy / prom. Andrzej Kasiński (WE), rec. Ryszard Stasiński (WE), Konrad Wojciechowski - Poznań, Polska, 2004 - 117 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1187.
  Analiza płyt cienkich metodą elementów brzegowych z wykorzystaniem nowego sformułowania warunków brzegowych / Michał Guminiak / prom. Ryszard Sygulski - Poznań, Polska, 2004 - 132 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1188.
  Synteza i właściwości soli imidazoliowych z podstawnikiem alkoksymetylowym / Kinga Sobaszkiewicz-Nawrocka / prom. Juliusz Pernak (WTCH), rec. Bogdan Marciniec, Jan Zawadiak - Poznań, Polska, 2004 - 118 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1189.
  Występowanie i usuwanie związków arsenu z wód ujmowanych do celów pitnych / Adam Piech / prom. Marian Granops - Poznań, Polska, 2004 - 161 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1190.
  Zaawansowane struktury baz danych wspierające efektywne odkrywanie asocjacji / Mikołaj Morzy / prom. Zbyszko Królikowski, rec. Jerzy Stefanowski, Henryk Rybiński - Poznań, Polska, 2004 - 154 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1191.
  Zmniejszenie oporu plastycznego w stalach niestopowych odkształcanych na ciepło / Jarosław Samolczyk / prom. Andrzej Barbacki (WBMiZ), rec. Włodzimierz Dudziński, Henryk Leda (WBMiZ) - Poznań, Polska, 2004 - 85 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1192.
  Tribotechniczna ocena stali odpornych na korozję / Tomasz Rochatka (WMRiT) / prom. Wiesław Zwierzycki (WMRiT), rec. Wiesław Leszek (WMRiT), Andrzej Niewczas - Poznań, Polska, 2003 - 135 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1193.
  Wpływ wybranych parametrów paliwa na emisję toksycznych składników spalin z silników o zapłonie samoczynnym / Miłosław Kozak (WMRiT) / prom. Jerzy Merkisz (WMRiT), rec. Andrzej Niewczas, Wiesław Zwierzycki (WMRiT) - Poznań, Polska, 2003 - 145 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1194.
  Badanie procesu mieszania złożonych układów technologicznych w mieszalnikach smukłych / Szymon Woziwodzki (WTCH) / prom. Lubomira Broniarz-Press (WTCH), rec. Tomasz Sterzyński (WTCH), Joanna Karcz - Poznań, Polska, 2003 - 137 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1195.
  Separacja i oznaczanie glikoli oligooksyetylenowych i produktów ich biotransformacji / Agnieszka Zgoła (WTCH) / prom. Zenon Łukaszewski (WTCH), rec. Irena Staneczko-Baranowska, Adam Voelkel (WTCH) - Poznań, Polska, 2003 - 242 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1196.
  Morphology and Metallic Properties of Nanoparticles Prepared by Nanosphere Lithography / Jakub Rybczyński / prom. Michael Giersig (WFT), rec. Bronisław Susła (WFT), Bogusław Mróz, Luis Manuel Liz-Marzán - Poznań, Polska, 2003 - 126 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1197.
  Sterowanie przedsięwzięciami inżynieryjno-budowlanymi w aspekcie strategii finansowania / Tomasz Wiatr / prom. Oleg Kapliński - Poznań, Polska, 2003 - 187 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1198.
  Określenie przydatności wybranych barwników w fotodynamicznej terapii nowotworów / Aneta Waszkowiak / prom. Danuta Frąckowiak (WFT), rec. Danuta Wróbel (WFT), Andrzej Kowalczyk - Poznań, Polska, 2003 - 119 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1199.
  Separacja glikoli oligooksypropylenowych i ich oznaczanie metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej / Joanna Rychłowska (WTCH) / prom. Zenon Łukaszewski (WTCH), rec. Bogusław Buszewski, Adam Voelkel (WTCH) - Poznań, Polska, 2003 - 169 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1200.
  Zastosowanie techniki zatrzymanego przepływu do badania i oznaczania wybranych merkaptopirymidyn jako induktorów reakcji jodo-azydkowej / Agnieszka Wiśniewska / prom. Jan Kurzawa (WTCH), rec. Zenon Łukaszewski (WTCH), Jerzy Siepak - Poznań, Polska, 2003 - 194 s.

  Rozprawa doktorska