Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raporty

 • -
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: typ = wszystkie rodzaje, jednostka = wszystkie jednostki organizacyjne, raporty z lat 2014 - 2020, sortowanie według = daty raportu od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (807)

 • 701.
  Ocena dorobku naukowego, dydaktycznego i w zakresie kształcenia kadry dr. hab. inż. Wojciecha Sumelki, w związku ze wszczęciem przez Radę Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauk technicznych / Eugeniusz Świtoński // r14_2019

 • 702.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Łukasza Malinowskiego pt.: „Zarządzanie kapitałem intelektualnym w sieciach marketów budowlanych” / Anna Michna // r37_2019

 • 703.
  Raport z prac wykonanych w ramach projektu 2/FS-PUT/2018 pomiędzy Politechnika Poznańską a Fairspectrum (Etap 2). Przygotowanie algorytmów modelowania kanału zgodnie z wytycznymi ITU oraz opracowanie algorytmu zarządzania urządzeniami CBRS GAA w systemie wykorzystującym model CBRS-SAS / Adrian Kliks (WEiT), Paweł Kryszkiewicz (WEiT), Łukasz Kułacz // r75_2019

 • 704.
  Wykonanie 2 opinii o innowacyjności pt. "Opinia o innowacyjności spycharek gąsienicowych D6 oraz D6 XE firmy Caterpillar" oraz "Opinia o innowacyjności Minikoparek modele 301.6, 301.8, 302 CR, 307.5, 308 CR, 309 CR, 310 firmy Caterpillar" / Jarosław Selech (WIT) // r404_2019

 • 705.
  Opracowanie konstrukcji kurtyn w przestrzeni komory konwekcyjnej na podstawie badań symulacyjnych. / Natalia Lewandowska // r102_2019

 • 706.
  Opracowanie wyników pomiarów optycznych / Adam Hamrol (WBMiZ) // r121_2019

 • 707.
  Wykonanie wstępnych badań wizyjnego pomiaru położenia ciała człowieka podczas napędzania wózka inwalidzkiego / Bartosz Wieczorek (WIT), Jan Górecki (WIT) // r560862_2019

 • 708.
  Analiza statystyczna wyników pomiarów eksperymentów w komorze konwekcyjnej. / Michał Rogalewicz (WBMiZ) // r101_2019

 • 709.
  Model zależności wybranych czynników na różne metody i technologie suszenia elementów cienkich z drzewa liściastego / Agnieszka Kujawińska (WBMiZ), Krzysztof Żywicki (WBMiZ) // r119_2019

 • 710.
  Opracowanie dodatku, nadającego się do homogenizacji z substancją powlekającą na bazie wody, umożliwiającą poddanie folii PET pokrytej powłoką, procesowi pasteryzacji lub sterylizacji / Marek Szostak (WBMiZ) // r5_2019

 • 711.
  Opracowanie systemu do matrycowego pomiaru luminancji – Zadanie 2 / Krzysztof Wandachowicz (WE), Małgorzata Zalesińska (WE) // r386_2019

 • 712.
  Symulacyjna analiza własności biegowych pojazdu LF 05 AC / Tomasz Staśkiewicz (WIT), Julian Kominowski (WIT), Bartosz Firlik (WIT) // r16_2019

 • 713.
  Ocena metodologii, rzetelności i prawidłowości analizy przeprowadzonej przez Politechnikę Krakowską w dwóch opiniach dotyczących opóźnień realizacji umowy o roboty budowlane, sporządzonych na zlecenie Sądu Okręgowego w Gdańsku w sprawie z powództwa Polaqua Sp. z o.o. przeciwko Gdańskiemu Teatrowi Szekspirowskiemu / Paweł Szymański (WBiIŚ) // r560386_2019

 • 714.
  Opracowanie warunków technologicznych oraz wytworzenie kompozytów na bazie PLA o różnych zawartościach modyfikatora na drodze współbieżnego wytłaczania dwuślimakowego / Monika Dobrzyńska-Mizera (WBMiZ) // r560426_2019

 • 715.
  Pomiar chropowatości powierzchni serii biomateriałów typu betta Ti / Radomir Majchrowski (WBMiZ) // r560413_2019

 • 716.
  Opracowanie dotyczące określenia charakterystyki wytrzymałościowej dostarczonych papierów / Tomasz Garbowski (WBiIŚ) // r560388_2019

 • 717.
  Ocena rozprawy doktorskiej mgr inż. Lidii Grzegorczyk pt.: Zmiany obciążeń cieplnych budynków niemal zero-energetycznych i ich wpływ na topologię układów grzewczych. / Krzysztof Wojdyga // r70_2019

 • 718.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Leśniak pt. „Określenie wpływu składu kwasów tłuszczowych oleju z rośliny babassu na właściwości biodiesla II generacji oraz na parametry silnika o zapłonie samoczynnym” / Zdzisław Stelmasiak // r561092_2019

 • 719.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Michała Pająka pt.: "Ograniczanie ryzyka zagrożeń w transporcie drogowym przez zastosowanie systemu monitorowania towarów niebezpiecznych" / Katarzyna Chruzik // r561095_2019

 • 720.
  Opracowanie raportu z auditu wewnętrznego ZSZ sprawdzającego ISO 50001/2019 / Łukasz Grudzień (WBMiZ), Dariusz Przybył // r24_2019

 • 721.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Dawida Kasprzaka pt: „Amoniowe ciecze jonowe z anionami octanowym i mleczanowym” / Anna Chrobok // r560456_2019

 • 722.
  Opinia o innowacyjności: Produkcja regranulatów polietylenowych pochodzących z recyklingu o obniżonym wskaźniku szybkości płynięcia i zwiększonych właściwościach mechanicznych / Jacek Andrzejewski (WBMiZ) // r560387_2019

 • 723.
  Opracowanie naukowo-techniczne dotyczące badań wytrzymałościowych płyt warstwowych firmy ADAMIETZ Sp. z o.o / Monika Chuda-Kowalska (WBiIŚ), Zbigniew Pozorski (WBiIŚ) // r560781_2019

 • 724.
  Recenzja dla Rady Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej dotycząca oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i zawodowego oraz rozprawy habilitacyjnej, dr inż. arch. Dominiki Pazder w związku z postępowaniem o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego / Rafał Blazy // r407_2019

 • 725.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Michała Pająka pt.: "Ograniczenie ryzyka zagrożeń w transporcie drogowym przez zastosowanie systemu monitorowania towarów niebezpiecznych" / Jarosław Prońko // r561094_2019

 • 726.
  Ocena rozprawy doktorskiej mgr inż. Szymona Węglińskiego pn. Wpływ dodatku mleczanu diamidoaminy na wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność gruntów mało i średnio spoistych stosowanych w budownictwie drogowym / Anna Chomicz-Kowalska // r560963_2019

 • 727.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Leśniak pt. „Określenie wpływu składu kwasów tłuszczowych oleju z rośliny babassu na właściwości biodiesla II generacji oraz na parametry silnika o zapłonie samoczynnym” / Jarosław Mamala // r561093_2019

 • 728.
  Ekspertyza kabla USB kabla 2 IN 1 USB CABLE (Item no 299724) / Dariusz Prokop (WE) // r105_2019

 • 729.
  Raport z badania wyładowań niezupełnych transformatora typu CT / Hubert Morańda (WE) // r29_2019

 • 730.
  Badanie parametrów oświetlenia autostrady A1 od węzeł Sośnica do węzeł do węzeł Maciejów / Małgorzata Zalesińska (WE) // r137_2019

 • 731.
  Analiza stateczności skarp składowiska odpadów przemysłowych z zastosowaniem geomembran GXP Plus (na przykładzie AES GALABOVO) / Antoni Florkiewicz (WBiIŚ), Mieczysław Kania (DP) // r32_2019

 • 732.
  Opinia uzupełniająca w sprawie z powództwa Jacka Lodzińskiego przeciwko Skarbu Państwa / Jarosław Wilanowicz (WBiIŚ), Agnieszka Płatkiewicz (WBiIŚ) // r289_2019

 • 733.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Macieja Kurca pt.: Hybrid techniques of depth map estimation and theier applications in three-dimensional video systems / Atanas Gotchev // r55_2019

 • 734.
  Etap. III. Weryfikacja przyjętych poszczególnych rozwiązań konstrukcyjnych Zad. 3.1. Analiza poprawności przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych / Dariusz Ulbrich (WIT), Paweł Fuć (WIT), Piotr Lijewski (WIT), Krzysztof Noskiewicz (WIT), Mikołaj Spadło (WIT), Łukasz Rymaniak (WIT), Agnieszka Świejkowska (WIT), Paweł Daszkiewicz (WIT) // r436_2019

 • 735.
  Ocena dorobku naukowego i autoreferatu habilitacyjnego w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Łukasza Klapiszewskiego pt.: „Zaawansowane materiały otrzymywane z udziałem ligniny – projektowanie, charakterystyka i zastosowanie” / Juliusz Pernak (WTCH) // r557730_2019

 • 736.
  Synteza modyfikowanego związku antybakteryjnego D-limonene oraz weryfikacja skuteczności metody modyfikacji / Monika Dobrzyńska-Mizera (WBMiZ) // r557591_2019

 • 737.
  Weryfikacja przyjętych założeń konstrukcyjnych z wykorzystaniem współczesnych metod obliczeniowych MES / Karol Andrzejczak (WE), Paweł Fuć (WIT), Piotr Lijewski (WIT), Krzysztof Noskiewicz (WIT), Marcin Rychter, Mikołaj Spadło (WIT), Żaneta Staszak (WIT), Agnieszka Świejkowska (WIT), Dariusz Ulbrich (WIT), Konrad Włodarczyk (WIT) // r420_2019

 • 738.
  Opracowanie i analiza wyników badań – Trasa badawcza nr 2 / Paweł Fuć (WIT), Piotr Lijewski (WIT), Andrzej Ziółkowski (WIT), Marek Piniarski (WIT) // r561081_2019

 • 739.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Remigiusza Jasińskiego pt. „Ocena emisji masowej i wymiarowej nanocząstek z silników lotniczych” / Zdzisław Chłopek // r557736_2019

 • 740.
  Raport z pomiarów zawilgocenia izolacji transformatora typu TORc 25000/110 nr fabryczny 73253184508 z wykorzystaniem metod RVM, PDC i FDS / Jarosław Gielniak (WE), Krzysztof Walczak (WE) // r560855_2019

 • 741.
  Raport z pomiarów zawilgocenia izolacji transformatora typu TORc 25000/110 nr fabryczny 73253184508 z wykorzystaniem metod RVM, PDC i FDS na podstawie zamówień nr ZZ190397 i ZZ190380 / Jarosław Gielniak (WE), Krzysztof Walczak (WE) // r560854_2019

 • 742.
  Etap II. Opracowanie koncepcji prototypowego aparatu wyparnego. Zad. 2.2. Opracowanie projektu urządzenia do odparowywania wraz z systemem sterującym oraz wyznaczenie szczegółowych parametrów eksploatacyjnych. / Konrad Włodarczyk (WIT), Dariusz Ulbrich (WIT), Paweł Fuć (WIT), Piotr Lijewski (WIT), Agnieszka Świejkowska (WIT) // r36_2019

 • 743.
  Opinia o innowacyjności: „Udoskonalenie procesu wytwarzania produktów z poliuretanu z zastosowaniem agregatu odlewniczego i wibracyjnej metody odpowietrzania w kontrolowanym środowisku pracy w celu uzyskania optymalnych właściwości produktów” / Marek Szostak (WBMiZ) // r556096_2019

 • 744.
  Opracowanie koncepcji magistrali nadzorującej proces pomiaru wymiarów i twardości / Bartosz Gapiński (WBMiZ), Karol Grochalski (WBMiZ), Michał Jakubowicz (WBMiZ), Michał Wieczorowski (WBMiZ), Maciej Zakrzewicz (WI) // r556097_2019

 • 745.
  Opracowanie technologii, dobór materiałów, narzędzi, metod kształtowania i wykonanie dla poszczególnych niezintegrowanych elementów konstrukcyjnych protezy / Rafał Talar (WBMiZ), Paweł Zawadzki (WBMiZ) // r557706_2019

 • 746.
  Przeprowadzenie badań próbek wykonanych CFRP przy użyciu tomografu przemysłowego przed i po badaniach wytrzymałościowych w celu potwierdzenia koncepcji technologii ich wykonania. Przeprowadzenie badań geometrii niezintegrowanych w całość komponentów protezy na systemie typu GOM / Bartosz Gapiński (WBMiZ) // r556095_2019

 • 747.
  Badanie opraw oświetleniowych / Krzysztof Wandachowicz (WE) // r385_2019

 • 748.
  Ocena osiągnięć naukowych i dorobku dr hab. inż. Mariusza Głąbowskiego, prof. nadzw. PP w postępowaniu o nadanie tytułu profesora nauk technicznych w dyscyplinie telekomunikacja / Marek Amanowicz // r556057_2019

 • 749.
  Realizacja badań na hamowni wózków inwalidzkich / Bartosz Wieczorek (WIT), Mateusz Kukla (WIT), Jan Górecki (WIT) // r516_2019

 • 750.
  Wykonanie obudowy wózka inwalidzkiego / Bartosz Wieczorek (WIT), Łukasz Warguła (WIT), Marcin Giedrowicz (WA) // r295_2019

 • 751.
  Opracowanie i analiza konstrukcji, emisji oraz weryfikacja skuteczności działania filtra GPF / Paweł Fuć (WIT), Piotr Lijewski (WIT), Michał Dobrzyński (WIT), Marek Piniarski (WIT) // r559574_2019

 • 752.
  Badania mikrostruktury oraz pomiary twardości warstw azotowanych wytworzonych metodą ZeroFlow na narzędziach do obróbki drewna / David Bobowiec (WIT) // r349_2019

 • 753.
  Opracowanie systemu do matrycowego pomiaru luminancji / Krzysztof Wandachowicz (WE), Małgorzata Zalesińska (WE) // r110_2019

 • 754.
  Ocena zasadności wprowadzenia do produkcji zaworów różnicowych i iglicowych / Karolina Perz (WIT) // r390_2019

 • 755.
  Retroviral-like determinants and functions required for dimerization of TY1 retrotransposon RNA / Julita Gumna, Katarzyna J. Purzycka, David J Garfinkel, Katarzyna Pachulska-Wieczorek // r545321_2018

 • 756.
  Opracowanie modelu nowego sposobu nadzorowania procesów realizacji zamówień / Krzysztof Żywicki (WBMiZ), Przemysław Zawadzki (WBMiZ), Paweł Buń (WBMiZ), Paulina Rewers (WBMiZ) // r98_2019

 • 757.
  Modelowanie systemów kolejkowych z ruchem adaptacyjnym / Maciej Stasiak (WEiT), Mariusz Głąbowski (WEiT), Sławomir Hanczewski (WEiT), Joanna Weissenberg (WEiT) // r522012_2017

 • 758.
  Recenzja osiągnięć oraz dorobku dr hab. inż. Grzegorza Danilewicza ubiegającego się o nadanie tytułu profesora / Marek Amanowicz // r522269_2017

 • 759.
  Ocena dorobku i pozycji naukowej dr hab. inż. Grzegorza Danilewicza w związku z postępowaniem o nadanie mu tytułu profesora nauk w dziedzinie nauk technicznych / Jerzy Siuzdak // r522318_2017

 • 760.
  Recenzja rozprawy doktorskiej pt.: „Multidimensional Modulations in Modern Digital Communications Systems” autorstwa mgr inż. Tomasza Markiewicza / Andrzej Dąbrowski // r521857_2017

 • 761.
  Recenzja pracy doktorskiej mgr inż. arch. Romana Pilcha pt. „Współczesne tendencje w lokalizacji kampusów akademickich w małych i średnich miastach” / Wacław Seruga // r518450_2017

 • 762.
  Opracowanie systemu wyboru i syntezy widoków wirtualnych oraz przygotowanie odpowiedniego oprogramowania, etap 2017/3 dla projektu „Prosty system telewizji swobodnego punktu widzenia” TANGO1/266710/NCBR/2015 / Olgierd Stankiewicz (WEiT), Tomasz Grajek (WEiT), Krzysztof Klimaszewski (WEiT), Adrian Dziembowski (WEiT), Adam Grzelka (WEiT), Dawid Mieloch (WEiT), Robert Ratajczak, Jakub Stankowski (WEiT), Rafał Wahlich (WEiT), Krzysztof Wegner (WEiT) // r517511_2017

 • 763.
  Ocena rozprawy doktorskiej mgr inż. Tomasza Kossowskiego pt.: „Wykorzystanie spektroskopii w bliskiej podczerwieni do ciągłej, nieinwazyjnej oceny stężenia substancji chemicznych w organizmie” / Anna Cysewska-Sobusiak (WE) // r517931_2017

 • 764.
  Ocena rozprawy doktorskiej mgr inż. Tomasza Bartczaka pt.: „Badanie efektywności protokołów rutingu rozgałęźnego w przewodowych sieciach pakietowych” / Krzysztof Walkowiak // r517934_2017

 • 765.
  Ocena rozprawy doktorskiej mgr inż. Justyny Zawady pt.: „On new class of test points and their applications” / Sybille Hellebrand // r517034_2017

 • 766.
  Opinia o innowacyjności - System i aplikacja mobilna do obsługi wydruku zdjęć i obsługi innych zleceń poligraficznych i marketingowych / Tomasz Grajek (WEiT) // r522419_2017

 • 767.
  Raport cząstkowy z realizacji projektu naukowego PBS3/B6/38/2015 finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Część inżyniersko - badawcza. Zadanie nr 4. Część B1. Precyzyjny system identyfikacji parametrów nośności konstrukcji jezdni w prognozowaniu czasu życia nawierzchni drogowych / Andrzej Pożarycki (WBiIŚ), Przemysław Górnaś (WBiIŚ) // r512052_2017

 • 768.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Barbary Górskiej na temat: „Development of electrochemical capacitors based on protic ionic liquids” / Władysław Wieczorek // r508713_2017

 • 769.
  Opracowanie i analiza badań ogniw AHP14-M1Ultra-A / Jacek Pielecha (WIT), Paweł Fuć (WIT), Piotr Lijewski (WIT), Miłosław Kozak (WIT), Paweł Daszkiewicz (WIT), Łukasz Rymaniak (WIT), Andrzej Ziółkowski (WIT), Marta Galant (WIT), Maciej Siedlecki (WIT), Eugenia Narbuntowicz (WIT), Grażyna Jedlińska (WIT), Maciej Andrzejewski (WTCH), Mateusz Nowak (WIT), Iwona Pietrzak (WIT), Dawid Gallas (WIT), Jarosław Tomaszewski (WIT), Przemysław Marsula (WIT) // r508737_2017

 • 770.
  Opracowanie algorytmu pozwalającego na detekcję punktów lutowniczych na podstawie zdjęcia płytki PCB / Piotr Owczarek (WBMiZ) // r508335_2017

 • 771.
  Opracowanie aplikacji generującej i parametryzującej punkty lutownicze na podstawie plików GERBER / Roman Regulski (WBMiZ) // r508338_2017

 • 772.
  Wstępny raport z badań numerycznych stabilności konstrukcji mechanicznej ramy stacji lutowniczej / Bartosz Minorowicz (WBMiZ) // r508336_2017

 • 773.
  Ocena rozprawy doktorskiej mgr inż. Stanisława Gardeckiego na temat: „Stabilizacja lotu wielowirnikowego robota latającego z napędem elektrycznym w warunkach zmiennego obciążenia i konfiguracji z wykorzystaniem pokładowych systemów mikroawioniki” / Paweł Drapikowski (WE) // r508205_2017

 • 774.
  Report on sensitivity analysis for caproic acid recovery by ionic liquid / Piotr Oleśkowicz-Popiel (WBiIŚ) // r507683_2017

 • 775.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Barbary Górskiej na temat: „Development of electrochemical capacitors based on protic ionic liquids” / Paweł Szroeder // r508698_2017

 • 776.
  Budowa modeli wybranych części układu chłodzenia i ich badania symulacyjne i doświadczalne – część 2 / Szymon Wojciechowski (WBMiZ), Tomasz Bartkowiak (WBMiZ) // r507587_2017

 • 777.
  Adaptacja systemu akwizycji obrazów wielowidokowych, estymacja głębi, dodanie układów akwizycji dźwięku, integracja metod w modelu, akwizycja dodatkowych sekwencji testowych, eksperymentalna ocena systemu, etap 6 dla projektu „Prosty system telewizji swobodnego punktu widzenia” TANGO1/266710/NCBR/2015 / Tomasz Grajek (WEiT), Krzysztof Klimaszewski (WEiT), Dawid Mieloch (WEiT), Robert Ratajczak // r507347_2017

 • 778.
  Budowa prototypu nowego układu chłodzenia i stanowiska badawczego – część 2. Nowy system efektywnego chłodzenia form wtryskowych. / Krzysztof Mrozek (WBMiZ), Marcin Pelic (WBMiZ), Paweł Muszyński (WBMiZ) // r507588_2017

 • 779.
  Ocena rozprawy doktorskiej mgr inż. Bartosza Cerana pt.: „Ogniwa paliwowe w systemach rozproszonego wytwarzania energii elektrycznej” / Paweł Sowa // r507220_2017

 • 780.
  Ocena rozprawy doktorskiej mgr inż. Dariusza Prokopa pt.: „Zastosowanie wieloczujnikowego optoelektronicznego systemu pomiarowego do badania przebiegów fali tętna” / Grzegorz Wiczyński (WE) // r507001_2017

 • 781.
  Symulacja zwiększenia uzysku biogazu na miejskiej oczyszczalni ścieków / Tymoteusz Jaroszyński (WBiIŚ), Piotr Oleśkowicz-Popiel (WBiIŚ), Łukasz Jaroszyński // r506964_2017

 • 782.
  Ocena rozprawy doktorskiej mgr inż. Bartosza Cerana pt.: „Ogniwa paliwowe w systemach rozproszonego wytwarzania energii elektrycznej” / Henryk Kaproń // r506376_2017

 • 783.
  Ocena rozprawy doktorskiej mgr inż. Dariusza Prokopa pt.: „Zastosowanie wieloczujnikowego optoelektronicznego systemu pomiarowego do badania przebiegów fali tętna” / Tadeusz Pałko // r506384_2017

 • 784.
  Raport cząstkowy z realizacji projektu naukowego PBS3/B6/36/2015 finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Część inżyniersko - badawcza, zadanie nr 6. część A. Tytuł projektu: Inteligentny system monitoringu stanu technicznego nawierzchni jezdni / Adam Turkot (WI), Przemysław Skrzypczak (WE), Justyna Stróżyk-Weiss (WBiIŚ) // r505640_2017

 • 785.
  Analiza danych dla dużych obciążeń prądowych – analiza i interpretacja wyników, sporządzenie raportu / Grzegorz Lota (WTCH) // r503835_2017

 • 786.
  Opracowanie analizy możliwych przyczyn samoistnego pękania elementów zaworu z tworzywa ABS na podstawie badań różnicowej kalorymetrii skaningowej, termograwimetrii oraz spektroskopii w podczerwieni / Monika Dobrzyńska-Mizera (WBMiZ) // r503834_2017

 • 787.
  Opracowanie analizy możliwych przyczyn samoistnego pękania elementów zaworu z tworzywa ABS na podstawie pomiaru gęstości metodą hydrostatyczną oraz obserwacji mikroskopowych / Monika Knitter (WBMiZ) // r503980_2017

 • 788.
  Analiza morfologiczno-mikrostrukturalna funkcjonalnych materiałów i biomateriałów hybrydowych z interpretacją otrzymanych rezultatów / Wojciech Wieczorek // r503515_2017

 • 789.
  Recenzja osiągnięć naukowych i wdrożeniowych, doświadczenia w kierowaniu zespołami badawczymi oraz osiągnięć w opiece naukowej dr hab. inż. Krzysztofa Zielińskiego / Stefania Grzeszczyk // r505709_2017

 • 790.
  Analiza i porównanie widm impedancyjnych dla różnych układów - analiza i interpretacja wyników, sporządzenie raportu / Agnieszka Świderska-Mocek (WTCH) // r503999_2017

 • 791.
  Badanie systemów kompozytowych z siarczkami - analiza i interpretacja wyników, sporządzenie raportu / Maciej Galiński (WTCH) // r503935_2017

 • 792.
  Zbadanie kinetyki elektrodowej / Ewelina Rudnicka (WTCH) // r503837_2017

 • 793.
  Opis charakteru wdrażanych maszyn i innowacji związanych z wytwarzaniem kabin przemysłowych z blachy / Waldemar Matysiak (WBMiZ) // r506769_2017

 • 794.
  Dobór odpowiednich parametrów technologicznych procesu wtryskiwania / Przemysław Poszwa (WBMiZ) // r502998_2017

 • 795.
  Opinia naukowo-techniczna dotycząca oceny wytrzymałości na ściskanie betonu dla wybranych elementów żelbetowych budynku hali produkcyjno-magazynowej z części biurowo-socjalną w miejscowości Suchy Las przy ul. Obornickiej 68 / Agnieszka Ślosarczyk (WBiIŚ) // r507000_2017

 • 796.
  Raport z wykonanych pomiarów pobieranej mocy elektrycznej i natężania promieniowania w wybranych punktach oświetlanej powierzchni lamp UV LED 24W, LED 9W i LED 24/48W / Grzegorz Wiczyński (WE) // r504111_2017

 • 797.
  Raport z wykonanych pomiarów pobieranej mocy elektrycznej i natężania promieniowania w wybranych punktach oświetlanej powierzchni lamp UV LED 6W i CFL 36W oraz porównania wyników pomiarów lamp UV LED 6W, LED 9W, LED 24W, LED 24/48W oraz CFL 36W / Grzegorz Wiczyński (WE) // r504019_2017

 • 798.
  Opracowanie i analiza wyników badań wyrobów poliamidowych / Kinga Mencel (WBMiZ) // r502704_2017

 • 799.
  Recenzja osiągnięć naukowych i wdrożeniowych, doświadczenia w kierowaniu zespołami badawczymi oraz osiągnięć w opiece naukowej dr hab. inż. Krzysztofa Zielińskiego / Piotr Radziszewski // r505708_2017

 • 800.
  Raport z prac rozwojowych przeprowadzonych na preparatach bentonitowych z firmy Hekobentonity Sp. z o. o. / Wojciech Góra (WBiIŚ) // r507917_2017